Постановление от 29.04.1987 № 157 "О генеральном плане развития курорта Моршин Львовской области"

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
          від 29 квітня 1987 р. N 157
                Київ

         Про генеральний план розвитку
        курорту Моршин Львівської області


   З метою забезпечення  дальшого  планомірного,  економічно
обгрунтованого і комплексного розвитку курорту загальносоюзного
значення Моршин Львівської області,  підвищення  рівня  його
благоустрою і створення найсприятливіших умов для відпочинку,
праці і побуту населення  Рада  Міністрів  Української  РСР
п о с т а н о в л я є:

   Схвалити розроблений   Львівським   філіалом  інституту
"Діпроміст" Держбуду УРСР генеральний план розвитку курорту Моршин
Львівської області.

   Затвердити Основні  положення генерального плану розвитку
курорту Моршин Львівської області, що додаються.


      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО

   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

   Інд. 24


                       ЗАТВЕРДЖЕНІ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 29 квітня 1987 р. N 157

            ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
          генерального плану розвитку
        курорту Моршин Львівської області


                I

   Генеральним планом розвитку курорту Моршин Львівської області
передбачається:

   1. По основних напрямах розвитку курорту:

   а) дальший розвиток курорту Моршин  як  бальнеологічного
курорту  загальносоюзного  значення  із збільшенням місткості
санаторно-курортних  і  оздоровчих  закладів   цілорічного
функціонування на кінець розрахункового періоду 2005 рік) з
3,6 тис. до 7,5 тис. місць, у тому числі I черга (до 1990 року) -
6,7 тис. місць, і чисельності постійного населення з 4,5 тис. до
7 тис. чоловік, у тому числі I черга - 5,2 тис. чоловік;

   б) заборона будівництва в межах курорту нових і розширення
діючих промислових підприємств та інших об'єктів, не зв'язаних
безпосередньо із задоволенням потреб осіб, які прибувають на
курорт  для  лікування, місцевого населення, а також потреб
санаторно-курортного і житлово-цивільного будівництва;

   в) розвиток мережі культурно-побутового обслуговування  з
урахуванням  забезпечення осіб, які прибувають на курорт, і
місцевого населення усіма видами послуг.

   2. По територіальному розвитку курорту і його забудові:

   а) дальший територіальний розвиток курорту на площі 311 га за
рахунок  включення  до  курортної  території 56,5 га земель
держлісфонду і 13,5 га малопродуктивних сільськогосподарських
земель;

   б) розміщення нового житлового будівництва на вільних від
забудови ділянках у північній частині курорту, а також за рахунок
часткової реконструкції існуючої малоцінної забудови;

   в) забудова сельбищної зони курорту 5-поверховими будинками,
а на окремих найважливіших у містобудівному відношенні ділянках -
9-поверховими  будинками  з  одночасним спорудженням об'єктів
соціально-культурного, побутового та комунального обслуговування
населення,  з повним інженерним обладнанням, благоустроєм та
озелененням території.

   3. По архітектурно-планувальній організації курорту:

   а) удосконалення архітектурно-планувальної структури курорту
відповідно до вимог сучасного містобудування;

   б) формування  курортної  зони  за  рахунок  створення
санаторно-курортних комплексів;

   в) завершення  формування  існуючого  загальноміського  і
курортного центру;

   г) упорядкування житлового району із створенням необхідного
комплексу закладів культурно-побутового обслуговування та зелених
насаджень;

   д) створення курортного парку в південно-західній частині
курорту на базі існуючого лісового масиву;

   є) розвиток комунально-складської зони в північній частині
курорту.

   4. По зовнішньому і міському транспорту та магістральній
мережі:

   а) по автомобільному транспорту і автошляховій мережі -
будівництво нового магістрального шляху для зв'язку курорту з
автошляхом загальнодержавного значення Чернівці - Нижанковичі,
будівництво автостанції;

   б) дальший розвиток мережі вулиць та міського транспорту для
забезпечення  транспортним  обслуговуванням  сельбищної  зони,
санаторно-курортних закладів та місць відпочинку, будівництво
шляхопроводу в південній частині курорту.

   5. По інженерному обладнанню території:

   а) дальший розвиток водопостачання  курорту  за  рахунок
розширення існуючого Стрийсько-Моршинського водозабору на р. Стрий
та водозабору на р. Бережниці;

   б) розширення системи каналізації, будівництво  напірного
колектора каналізації до очисних споруд м. Стрия;

   в) забезпечення  теплопостачання  за  рахунок будівництва
районної котельні в західній частині курорту;

   г) здійснення газопостачання від магістрального газопроводу
Івацевичі - Долина.

   6. По поліпшенню навколишнього середовища і охороні природи:

   а) винесення промислових підприємств та складських об'єктів,
що знаходяться в зонах санітарної охорони курорту, на нові
ділянки, передбачені генеральним планом;

   б) організація санітарно-захисних зон курортних комплексів
відповідно до діючих норм.

   7. По плануванню приміської та зеленої зон курорту:

   а) створення навколо курорту Моршин загальної для м. Стрия і
м. Дашави приміської зони з використанням її для розміщення
зв'язаних з народногосподарським комплексом курорту промислових
підприємств і розвитку приміського сільського господарства;

   б) розселення населення, яке має трудові зв'язки з курортом
Моршин, у прилеглих населених пунктах;

   в) розвиток місць масового відпочинку населення в лісових
масивах, на берегах річок та озер;

   г) проведення робіт по ліквідації забруднення водоймищ та
повітряного басейну, збереження цінних природних ландшафтів.

   8. Першочергові заходи:

   а) збільшення місткості  курортних  закладів  цілорічного
функціонування до 6,7 тис. місць, будівництво закладів медичного і
культурно-побутового обслуговування;

   б) здійснення житлового будівництва в сельбищній зоні курорту
з  одночасним  спорудженням  закладів  культурно-побутового
обслуговування  населення,  повним  інженерним  обладнанням,
благоустроєм та озелененням території;

   в) розширення систем інженерного забезпечення і транспорту;

   г) здійснення заходів, спрямованих на охорону та поліпшення
навколишнього середовища.

                II

        Основні техніко-економічні показники
           розвитку курорту Моршин

Найменування показників Одиниця виміру Існуючий стан (на 1 січня 1986 р.) Перша черга (1990 рік)
Населення тис. чоловік 4,5 5,2
Місткість курорту цілорічної дії тис. місць 3,6 6,7
Територія курорту га 241 259
Житловий фонд тис. кв. м загаль- ної площі 81,5 95,7
Середня житлозабезпеченість на одного жителя кв. м загаль- ної площі 18,1 18,4
Рівень культурно-побутового обслуговування:      
дитячі дошкільні заклади місць 280 312
загальноосвітні школи -"- 640 760
Будинки культури, клуби -"- - -
магазини продовольчих товарів кв. м торгової площі 220 466
магазини промислових товарів -"- 374 734
підприємства громадського харчування поса- дочних місць 108 186
підприємства побутового обслуговування робочих місць 74 74
лікарні ліжок 100 100
поліклініки відві- дувань на день 250 500
інженерне обладнання території:      
Водопостачання      
потужність споруд водопроводу тис. куб. м на добу 7,6 7,6
протяжність водопровідної мережі км 37,1 37,6
Каналізація      
потужність споруд каналізації тис. куб. м на добу 5 5
протяжність колекторів та мережі км 14,1 14,4
Теплопостачання      
потужність джерел МВт 50,5 62,1
протяжність мережі км 4,4 4,9
Газопостачання      
протяжність мережі -"- 26,9 27,3
Електропостачання тис. кВт год./рік 3750 5324
Протяжність міських автобусних маршрутів км 5 5

 

БУДСТАНДАРТ Online