Об утверждении проекта и титула реконструкции комплекса зданий с реставрацией дома - памятника истории и архитектуры с надстройкой аттикового этажа и мансарды для размещения Дипломатической академии МИД

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 22 вересня 2004 р. N 671-р
                Київ

     Про затвердження проекту та титулу реконструкції
    комплексу будівель з реставрацією будинку - пам'ятки
     історії та архітектури з надбудовою аттикового
        поверху та мансарди для розміщення
          Дипломатичної академії МЗС


   1. Затвердити поданий МЗС проект  будови  "Реконструкція
комплексу будівель з реставрацією існуючого будинку - пам'ятки
історії та архітектури з надбудовою аттикового поверху та мансарди
для розміщення    Дипломатичної    академії   МЗС   по
вул. Велика   Житомирська,   2",   розроблений   Державним
науково-дослідним   та   проектно-вишукувальним   інститутом
"НДІпроектреконструкція"  м.  Київ)  та  рекомендований  до
затвердження Центральною службою Укрінвестекспертизи Держбуду, з
такими техніко-економічними показниками:

загальна площа           - 8535,62 кв. метра

будівельний об'єм          - 41925,23 куб. метра

загальна кошторисна вартість    - 62447,788 тис. гривень

 у тому числі

 будівельно-монтажних робіт    - 38007,073 тис. гривень

 устатковання, меблів, інвентарю  - 8985,077 тис. гривень

   2. Затвердити титул будови "Реконструкція комплексу будівель
з реставрацією існуючого будинку - пам'ятки історії та архітектури
з надбудовою аттикового поверху та мансарди для  розміщення
Дипломатичної академії МЗС по вул. Велика Житомирська, 2", що
додається.


   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ

   Інд. 21


                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 22 вересня 2004 р. N 671-р

              ТИТУЛ БУДОВИ
     "Реконструкція комплексу будівель з реставрацією
       існуючого будинку - пам'ятки історії та
     архітектури з надбудовою аттикового поверху та
     мансарди для розміщення Дипломатичної академії
        МЗС по вул. Велика Житомирська, 2"


Найменування будови (об'єкта) та її місцезнаходження: реконструкція комплексу будівель з реставрацією існуючого будинку - пам'ятки історії та архітектури з надбудовою аттикового поверху та мансарди для розміщення Дипломатичної академії МЗС по вул. Велика Житомирська, 2, м. Київ Частка державної власності у майні забудовника у відсотках на 1 січня 2004 р.: 100 відсотків
Сфера управління: МЗС Наявність робочої документації: робоча документація в наявності
Галузь: державне управління Ким і коли затверджено проектно-кошторисну документа- цію: розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. N 671
Характер будівництва: реконструкція Генеральна проектна організація: Державний науково-дослідний та проектно- вишукувальний інститут "НДІпроектреконструкція"
Строк будівництва: 2001-2005 роки Генеральна підрядна організація: визначається за результатами тендеру
Джерела фінансування: державний бюджет  
 
Показники будови (об'єкта) Згідно з проектно- кошторис- ною доку- ментацією Виконання на 1 січня 2004 р. Завдання за роками
2004 2005
Потужність (загальна площа), кв. метрів 8535,62 1671,57   6864,05
Основні фонди, тис. гривень 51952,305     51952,305
Капітальні вкладен- ня, тис. гривень 62447,788 24735,007 6200 31512,781
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень 62447,788 24735,007 6200 31512,781
у тому числі:        
будівельно-монтажних робіт 38007,073 16756,805 4490,419 16759,849
устатковання, меблів, інвентарю 8985,077 1803,619 200 6981,458
інші витрати 15455,638 6174,583 1509,581 7771,474
Із загального обсягу капітальних вкладень        
за рахунок, тис. гривень:        
державного бюджету х 24735,007 6200 31512,781БУДСТАНДАРТ Online