Постановление от 05.10.2004 № 1304 "О внесении изменений в Комплексную программу обеспечения жильем военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, уголовно-исполнительной систе...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 5 жовтня 2004 р. N 1304
                Київ

      Про внесення змін до Комплексної програми
       забезпечення житлом військовослужбовців,
       осіб рядового і начальницького складу
          органів внутрішніх справ,
         кримінально-виконавчої системи,
           службових осіб митних
          органів та членів їх сімей


   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

   Внести до  Комплексної  програми  забезпечення  житлом
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб
митних  органів та членів їх сімей, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. N 2166
 Офіційний вісник України, 1999 р., N 48, ст. 2362;
2004 р., N 17, ст. 1174), зміни, що додаються.


   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ

   Інд. 29


                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 5 жовтня 2004 р. N 1304

               ЗМІНИ,
        що вносяться до Комплексної програми
       забезпечення житлом військовослужбовців,
       осіб рядового і начальницького складу
          органів внутрішніх справ,
         кримінально-виконавчої системи,
         службових осіб митних органів
            та членів їх сімей
             


   1. В абзаці шостому розділу "Мета та основні завдання"
Програми цифри "4676,44", "74,8" і "6593250" замінити відповідно
цифрами "4685,38", "74,96" і "6606253".

   2. У додатках до Програми:

   1) у додатку 1:

   у позиції "Автономна Республіка Крим" у графі "Усього" цифри
"303,36" і "419918" замінити відповідно цифрами "291,67"  і
"403830", а в графі "Управління державної охорони" цифри "16,69" і
"23135" замінити відповідно цифрами "5,00" і "7047";

   у позиції "м. Київ" у графі "Усього" цифри "708,99" і
"1107930" замінити відповідно цифрами "729,62" і "1137021", а
графу "Управління державної охорони" доповнити цифрами "20,63" і
"29091";

   у позиції  "Усього" у графі "Усього" цифри "4676,44" і
"6593250" замінити відповідно цифрами "4685,38" і "6606253", а в
графі "Управління державної охорони" цифри "16,69" і "23135"
замінити відповідно цифрами "25,63" і "36138";

   2) додатки 2 і 6 викласти в редакції, що додається.


                            Додаток 2
                            до Програми

          "ЗВЕДЕНІ ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ
     фінансування та будівництва (придбання) житла


                          (тис. гривень)
  2003 рік 2004 рік 2005 рік 2006 рік 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік Усього
Загальна площа житла, тис. кв. метрів 452,31 542,44 552,56 573,52 596,72 617,93 657,94 691,96 4685,38
Кількість квартир (орієнтовно) 7370 8660 8823 9157 9527 9870 10511 11049 74967
Потреба в коштах, усього 550997 790794 823572 843465 863127 885437 911036 937825 6606253
у тому числі за рахунок:                  
видатків державного бюджету 430034 460750 404294 412755 421421 431762 444202 459695 3464913
субвенції загального фонду державного бюджету на будівництво та придбання житла військовослужбовцям (часткове залучення) 29498 33196 34544 36022 37221 38221 39070 39871 287643
коштів місцевих бюджетів, підприємств замовників, обласних і міських держадміністрацій (шефська допомога) та інших джерел 79721 91295 93886 97098 100009 103621 106455 109209 781294
довгострокового пільгового кредитування   87754 117626 120348 123325 126708 130825 134116 840702
іпотечного кредитування   53592 81203 83148 85201 87529 90272 92157 573102
інших коштів (випуск житлових сертифікатів, облігацій, цінних паперів)   50050 77585 79317 80813 82034 84148 85703 539650
інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. N 240 11744 14157 14434 14777 15137 15562 16064 17074 118949"

                            Додаток 6
                            до Програми

            "ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ
     фінансування та будівництва (придбання) житла
    для військовослужбовців Управління державної охорони


                          (тис. гривень)
  2003 рік 2004 рік 2005 рік 2006 рік 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік Усього
Загальна площа житла, тис. кв. метрів 2,01 2,06 3,57 3,58 3,59 3,57 3,60 3,65 25,63
Кількість квартир (орієнтовно) 32 32 57 57 57 57 59 59 410
Потреба в коштах, усього 1592 3043 5223 5232 5246 5258 5267 5277 36138
у тому числі за рахунок:                  
видатків державного бюджету 1258 1258 2920 2923 2927 2932 2933 2942 20093
субвенції загального фонду державного бюджету на будівництво та придбання житла військовослужбовцям (часткове залучення) 180 181 321 323 326 327 328 327 2313
коштів підприємств, обласних і міських держадміністрацій (шефська допомога) та інших джерел 103 105 187 187 188 188 189 190 1337
довгострокового пільгового кредитування   577 729 731 734 737 739 740 4987
іпотечного кредитування   443 500 501 503 505 507 510 3469
інших коштів (випуск сертифікатів, облігацій, цінних паперів) житлових сертифікатів   428 475 476 477 478 479 476 3289
інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. N 240 51 51 91 91 91 91 92 92 650"


БУДСТАНДАРТ Online