Решение от 30.07.2004 № 100 О прогнозных показателях развития жилищного строительства на 2005-2009 года, определенных Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской город...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
      КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            30.07.2004 N 100
 
 
      Про прогнозні показники розвитку житлового
     будівництва на 2005-2009 роки, визначені Радою
     міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
    Київською та Севастопольською міськими державними
             адміністраціями
 
 
   Заслухавши інформацію  про  прогнозні  показники розвитку
житлового будівництва на 2005-2009 роки, визначені Автономною
Республікою  Крим,  обласними,  Київською та Севастопольською
міськими державними  адміністраціями  на  виконання  окремого
доручення Прем'єр-міністра України від 28.02.2004 N 9688 за
підсумками  Урядової  наради  з  питань  розвитку  житлового
будівництва, яка відбулася 20 лютого 2004 р.) та наказу Держбуду
від 05.03.2004 N 40  колегія відзначає, що
діяльність  місцевих органів виконавчої влади, спрямована на
розвиток житлового будівництва, не в повній мірі забезпечує
виконання  основних напрямів державної житлової політики, що
випливають з послання Президента України до Верховної Ради України
"Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного
та соціального розвитку України на 2002-2011 роки"
та Стратегії економічного і соціального розвитку України "Шляхом
європейської інтеграції" на 2004-2015 роки", яка схвалена Указом
Президента України від 28.04.2004 N 493.
   За результатами узагальнення прогнозних показників в Україні
у  2005-2009  роках  за  рахунок  усіх  джерел фінансування
передбачається ввести 40,2 млн. кв. м житла, що становить 91,4% до
прогнозних обсягів введення житла у 2000 - 2004 роках (44,0 млн.
кв. м).
   При цьому менші ніж по Україні в цілому передбачаються темпи
збільшення обсягів житлового будівництва у 2005-2009 роках у
Дніпропетровській області - 100% до очікуваних сумарних показників
за 2000-2004 роки (2055 тис. кв. м), Закарпатській - більше на
1,8% (907,4 тис. кв. м), Полтавській - на 2,2% (892,1 тис. кв. м),
Волинській - на 7,2% (693 тис. кв. м), Чернівецькій - на 12,6%
(656,4 тис. кв. м), Херсонській - на 13,1% (702,3 тис. кв. м),
Тернопільській - на 14,5% (884,0 тис. кв. м), Київській - на 15,4%
(2308,0 тис. кв. м).
   Такі обсяги введення житла не дозволять збільшити середню
забезпеченість населення України житлом, яка станом на 01.01.2004
складає 21,6 кв. м загальної площі на одну особу.
   Крім того, пропозиціями регіонів щодо розвитку житлового
будівництва на 2005-2009 роки не в повній мірі враховано розвиток
законодавства, яке регулює питання іпотечного кредитування та
залучення на довгостроковій основі коштів юридичних та фізичних
осіб з наступним їх спрямуванням на фінансування будівництва
житла, рішення Уряду України щодо формування фондів житла для
тимчасового проживання та підвищення рівня доступності одержання
та придбання житла громадянами України, у тому числі формування
фонду соціального житла для малозахищених верств населення.
   Колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Інформацію про прогнозні показники розвитку житлового
будівництва на 2005-2009 роки, визначені Автономною Республікою
Крим, обласними, Київською Севастопольською міськими державними
адміністраціями, взяти до відома.
 
   2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській  та  Севастопольській  міським  державним
адміністраціям у місячний термін доопрацювати прогнозні показники
розвитку житлового будівництва на 2005-2009 роки з урахуванням
наступних рекомендацій:
   передбачити збільшення обсягів будівництва житла за рахунок
коштів місцевих бюджетів з метою формування фондів соціального
житла, фондів житла для тимчасового проживання громадян, що
потребують соціального захисту з боку держави, а також залучення у
будівництво  житла  коштів   населення   відповідно   до
фінансово-кредитних механізмів іпотечного кредитування, визначених
законодавством;
   узгодити прогнозні  показники  з  Мінагрополітики,  МНС,
Мінпраці, Головдержслужбою, Національним координаційним центром
адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку,
та конверсії колишніх військових об'єктів, Державним  фондом
сприяння  молодіжному  житловому будівництву, Мінекономіки та
Мінфіном з метою приведення їх у відповідність із цільовими
програмами забезпечення житлом окремих категорій громадян та
обсягів бюджетних призначень, визначених для їх реалізації на 2005
рік, та внести до Держбуду.
 
   3. Першому заступнику Голови Комітету А.Беркуті, начальнику
Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
Т.Шараповій підготувати:
   проект доповідної записки до Кабінету Міністрів України щодо
необхідності  надання  доручення  Раді  міністрів  Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям у місячний термін доопрацювати прогнозні
показники розвитку житлового будівництва на 2005-2009  роки,
погодження  з  заінтересованими  міністерствами,  подання  на
узагальнення до Держбуду;
   листи до Голови Ради міністрів АР Крим, голів обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій  щодо
перегляду відповідних прогнозних показників;
   листи до Мінагрополітики, МНС, Мінпраці, Головдержслужби,
Мінекономіки,  Національного  координаційного центру адаптації
військовослужбовців, звільнених у запас  або  відставку,  та
конверсії колишніх військових об'єктів, Державного фонду сприяння
молодіжному житловому будівництву, щодо надання інформаційної та
методологічної  допомоги  регіонам у доопрацюванні прогнозних
показників введення житла за цільовими програмами забезпечення
житлом окремих категорій громадян (індивідуальних забудовників на
селі, громадян,  постраждалих  від  наслідків  Чорнобильської
катастрофи,    військовослужбовців    діючого    складу,
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, молоді,
державних службовців).
 
   4. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на першого
заступника Голови Комітету А.Беркуту.
 
 Голова колегії                      В.Череп

БУДСТАНДАРТ Online