Закон Украины от 15.06.2004 № 1782-IV "О внесении изменений в Закон Украины "О налоге на добавленную стоимость" (относительно поставки жилья и земли)"

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
 
        Про внесення змін до Закону України
         "Про податок на додану вартість"
         щодо поставки житла та землі)
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 37, ст.460 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести до Закону України "Про податок на додану вартість"
 (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21,
ст. 156, N 51, ст. 305; 1999 р., N 38, ст. 340, N 39, ст. 357;
2004 р., N 17-18, ст. 250) такі зміни:
 
   1. У тексті Закону слова "продаж" та "надання" замінити
словом  "поставка",  слова  "послуги  (роботи)"  та "послуги
(результати робіт)" замінити словом "послуги" у  відповідних
відмінках.
 
   2. Підпункт 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 викласти у такій
редакції:
 
   "5.1.17. поставки (продажу, передачі) земельних  ділянок,
земельних паїв, крім тих, що знаходяться під об'єктами нерухомого
майна та включаються до їх вартості відповідно до законодавства (з
урахуванням положень підпункту 5.1.19 пункту 5.1 статті 5 цього
Закону);
 
   орендної плати за земельні ділянки,  що  перебувають  у
власності держави або територіальної громади, якщо така орендна
плата повністю зараховується до відповідних бюджетів".
 
   3. Підпункт 5.1.19 пункту 5.1 статті 5 викласти у такій
редакції:
 
   "5.1.19. безоплатної приватизації житлового фонду, включаючи
місця загального користування (у тому числі підвали та горища) у
багатоквартирних будинках, присадибних ділянок та земельних паїв
відповідно до законодавства, а також з надання послуг, отримання
яких відповідно до законодавства є передумовою приватизації такого
житлового фонду, присадибних ділянок та земельних паїв, а також
приватизації цілісних майнових комплексів;
 
   безоплатної передачі корпоративного права (частки, долі, паю,
акції), емітованого  переробним  підприємством,  у  власність
приватного  сільськогосподарського  підприємства відповідно до
Закону  України  "Про  особливості  приватизації  майна  в
агропромисловому комплексі".
 
   4. Підпункт 5.1.20 пункту 5.1 статті 5 викласти у такій
редакції:
 
   "5.1.20. поставки житла (об'єктів житлового фонду), крім їх
першої поставки.
 
   Для цілей цього підпункту під першою поставкою житла (об'єкта
житлового фонду) розуміється:
 
   а) перше передання готового новозбудованого житла (об'єкта
житлового  фонду)  у  власність покупця або поставка послуг
(включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із
спорудження такого житла за рахунок замовника;
 
   б) перший  продаж  реконструйованого  або  капітально
відремонтованого житла (об'єкта житлового фонду) покупцю, який є
особою, іншою, ніж власник такого об'єкта на момент виведення його
з експлуатації (використання) у зв'язку з такою реконструкцією або
капітальним ремонтом, або поставка послуг (включаючи вартість
придбаних за рахунок виконавця матеріалів) з такої реконструкції
чи капітального ремонту за рахунок замовника.
 
   Норми цього підпункту поширюються також на першу поставку
дачних або садових будинків, а також будь-яких інших об'єктів
власності,  зареєстрованих згідно із законодавством як житло
(житловий фонд), індивідуальних гаражів чи індивідуальних місць на
гаражних стоянках".
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та
поширюється на податкові періоди починаючи з 1 січня 2004 року.
 
   2. Поставка житла або землі оподатковується податком на
додану вартість за правилами, що діяли до 1 січня 2004 року, якщо
до такої дати такий об'єкт був переданий у власність покупця або
були розпочаті роботи з будівництва такого житла (включаючи землю,
що знаходиться під таким об'єктом) під зобов'язання покупця або
інвестора, та при цьому покупець або інвестор сплатив внесок, не
менший ніж тридцять відсотків від вартості загальної площі такого
житла, визначеної за цінами, що діяли на дату такої сплати.
 
   В інших  випадках,  якщо платник податку, який здійснив
витрати, пов'язані з будівництвом житла до 1 січня 2004 року,
поставляє таке житло після 1 січня 2004 року, то суми податку на
додану вартість, сплачені таким платником податку у витратах з
будівництва такого житла та попередньо включені до складу його
валових витрат, можуть бути за його добровільним рішенням включені
до складу його податкового кредиту, за умови одночасного включення
такої суми до складу його валового доходу у той самий податковий
період. Таке рішення має бути відображене у декларації з цього
податку.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 15 червня 2004 року
     N 1782-IV

БУДСТАНДАРТ Online