Приказ от 18.11.1997 № 22 Об утверждении Правил пользования трамваем и троллейбусом в городах Украины

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
         ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА,
       АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 22 від 18.11.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   2 грудня 1997 р.
                   за N 571/2375
 
 
        Про затвердження Правил користування
       трамваєм і тролейбусом у містах України
 
 
     Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держбуду
     N 50 від 17.03.2000
           Наказом Державного комітету з питань
            житлово-комунального господарства
     N 191 від 25.10.2004 )
 
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22
квітня 1997 р. N 386 "Про затвердження Правил надання
населенню послуг з перевезень міським електротранспортом" та з
метою визначення єдиних прав та обов'язків працівників міського
електротранспорту, які безпосередньо контактують з пасажирами, і
пасажирів  при  користуванні  ними  послугами   міського
електротранспорту Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити погоджені Державним комітетом  України  у
справах захисту прав споживачів Правила користування трамваєм і
тролейбусом у містах України (далі - Правила), що додаються.
   2.  Відділу  міського  електротранспорту  (Крат  В.І.)
забезпечити тиражування та розсилку цих Правил підприємствам
міського електротранспорту.
   3.  Керівникам  підприємств  міського  електротранспорту
забезпечити виконання зазначених Правил.
   4.  Генеральному  директорові  Державного  комунального
підприємства "Кримтролейбус" (Македонов Е.І.) розробити та подати
на затвердження Державному комітетові по житлово-комунальному
господарству Автономної Республіки Крим доповнення до цих Правил,
які  обумовлені  особливостями  користування  тролейбусом  на
міжміській тролейбусній лінії Сімферополь - Алушта - Ялта.
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету Г.М.Семчука.
 
 Голова Комітету                   В.М.ГУСАКОВ
 
                   Затверджено
                 наказом Державного комітету
                 будівництва, архітектури
                 та житлової політики України
                 від 18.11.1997 р. N 22
 
               Правила
        користування трамваєм і тролейбусом
             у містах України
 
            1. Загальні положення
 
   1.1. Правила користування трамваєм і тролейбусом у містах
України (далі - Правила) визначають загальні умови обслуговування
пасажирів у містах, регламентують основні права та обов'язки
пасажирів  і  працівників  міського  електротранспорту,  які
безпосередньо контактують з пасажирами, а також відповідальність
зазначених працівників за якісне та безпечне надання транспортних
послуг, а пасажирів - за дотримання правил проїзду.
   1.2.  Правила   загальні   для   усіх   підприємств
міськелектротранспорту України незалежно від форм власності і
обов'язкові для виконання усіма їх  працівниками,  а  також
пасажирами.
 
Примітка. Особливості користування тролейбусом  на  міжміській
      тролейбусній  лінії  Сімферополь  - Алушта - Ялта
      відображаються в доповненні до  цих  Правил,  які
      розроблюються  Державним  комунальним  підприємством
      "Кримтролейбус" і затверджуються Державним комітетом по
      житлово-комунальному господарству Автономної Республіки
      Крим.
   1.3. Правила або витяги з них, а також адреси та телефони
підприємств міськелектротранспорту повинні вивішуватись у салонах
трамвая (тролейбуса) на видному та зручному для пасажирів місці.
   1.4. Право на проїзд у трамваї (тролейбусі) надає придбаний
разовий квиток, закомпостований абонементний талон,  проїзний
квиток тривалого користування, картка або посвідчення, що дає
право на пільговий проїзд згідно із законодавством. ( Пункт 1.4
розділу  1  в редакції Наказу Державного комітету з питань
житлово-комунального  господарства  N  191  від
25.10.2004 )
   1.5. Тарифи на транспортні послуги встановлюються відповідно
до чинного законодавства.
   1.6. Інформаційне   забезпечення   пасажирів   повинно
здійснюватись українською або іншою мовою з дотриманням вимог
законодавства про мови.
   1.7. Спірні питання, які виникають між працівниками міського
електротранспорту і пасажирами у рухомому складі, вирішуються на
місці або адміністрацією підприємства міського електротранспорту
згідно  з підпорядкованістю. В разі непогодження пасажира з
рішенням адміністрації підприємства пасажир може звернутися у
відповідні  структурні підрозділи місцевих органів виконавчої
влади, Державний комітет України з питань технічного регулювання
та споживчої політики та його територіальні органи. ( Пункт 1.7
розділу  1  в редакції Наказу Державного комітету з питань
житлово-комунального  господарства  N  191  від
25.10.2004 )
   1.8. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
   багаж, ручна поклажа - речі, упаковані для  перевезення
предмети, які перевозяться пасажиром;
   диспетчер - особа, яка регулює рух транспорту чи роботу
підприємства міського електричного транспорту;
   кондуктор - особа, яка збирає плату за проїзд у трамваї
(тролейбусі) та видає разовий квиток або абонементний талон
пасажирові, перевіряє наявність документів на право проїзду;
   контролер - особа, яка здійснює контроль за оплатою проїзду
пасажирів і перевезення багажу;
   рейс - рух трамвая (тролейбуса) від початкової до кінцевої
зупинки маршруту;
   розклад руху - графік (таблиця), що містить відомості про
час, місце, послідовність виконання рейсу;
   штраф - грошове стягнення, що накладається на пасажира за
безквитковий проїзд та неоплачений багаж.
( Розділ 1 доповнено пунктом 1.8 згідно з Наказом Державного
комітету  з  питань  житлово-комунального господарства N 191
 від 25.10.2004 )
 
            Визначення термінів
   У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
   транспортні  послуги  (транспортне  обслуговування)  -
перевезення пасажирів та їх багажу, а також надання інших послуг
під час перебування пасажирів у трамваї (тролейбусі), на проміжних
зупинках та в кінцевих пунктах маршрутів;
   виконавець транспортної послуги - підприємство  міського
електротранспорту, яке безпосередньо надає транспортні послуги
(забезпечує транспортне обслуговування) населенню;
   споживач транспортної послуги - фізична особа - пасажир,
який користується послугами міського електротранспорту;
   маршрут руху - шлях руху трамвайного вагона (тролейбуса) за
встановленим розкладом між визначеними і відповідно обладнаними
пунктами;
   рейс - рух трамвая (тролейбуса) від початкової до кінцевої
зупинки маршруту;
   перегін - частина трамвайної (тролейбусної) лінії, обмежена
двома суміжними пунктами зупинок;
   розклад руху - графік (таблиця), що містить відомості про
час, місце, послідовність виконання рейсу;
   інтервал  руху  -  проміжок  часу  між  відправленнями
транспортних засобів, що рухаються один за одним на певному
маршруті;
   регулярність руху - відношення кількості рейсів, фактично
здійснених за розкладом руху, до запланованої кількості рейсів на
відповідному маршруті;
   зупинка - спеціально обладнаний пункт для посадки та висадки
пасажирів;
   диспетчер - особа, яка регулює рух транспорту чи роботу
підприємства міськелектротранспорту;
   документ на право проїзду - разовий квиток, абонементний
талон, місячний або інший довгостроковий проїзний квиток, а також
службове або інше посвідчення, яке згідно з чинним законодавством
надає право на безплатний проїзд;
   кондуктор - особа, яка збирає плату за проїзд у трамваї
(тролейбусі) та видає разовий квиток або абонементний талон
пасажирові, перевіряє наявність документів на право проїзду;
   контролер - особа, яка здійснює контроль за оплатою проїзду
пасажира і перевезення багажу;
   штраф - грошове стягнення, що накладається на пасажира за
безквитковий проїзд та неоплачений багаж;
   багаж - ручна поклажа - речі, упаковані для перевезення
предмети, які перевозяться пасажиром.
 
    2. Обов'язки, права та відповідальність працівників
          міського електротранспорту
 
   2.1. Працівники міського електротранспорту, зазначені в п.
1.1 цих Правил, зобов'язані забезпечувати якісне обслуговування
пасажирів, які перебувають у рухомому складі та на трамвайних
зупинках, створювати для них необхідні зручності, вживати усіх
заходів  для  запобігання  нещасному  випадку  з  ними  або
дорожньо-транспортній  пригоді,  бути  акуратно  одягненими,
ввічливими у спілкуванні з пасажирами та одночасно вимагати від
них неухильного виконання цих Правил.
 
Примітка. Влаштування зупинок для тролейбуса згідно зі ст. 9
     Закону  України  "Про  дорожній  рух" 
     відноситься до компетенції власників вулиць і доріг.
 
   2.2. Під  час виконання службових обов'язків працівники
міського електричного транспорту зобов'язані дотримуватися вимог
чинного  законодавства  України,  цих  Правил  та  інших
нормативно-правових актів, що регламентують  роботу  міського
електричного транспорту. ( Пункт 2.2 розділу 2 в редакції Наказу
Державного комітету з питань житлово-комунального господарства
N 191 від 25.10.2004 )
   2.3. У разі загрози безпеці руху  працівники  міського
електротранспорту зобов'язані здійснити термінові заходи щодо
зниження швидкості руху або зупинки трамвая (тролейбуса).
   2.4. Транспортні підприємства несуть відповідальність перед
пасажирами та пішоходами, як власники транспортних засобів, за
заподіяну шкоду згідно із законодавством.
   2.5. У разі непередбачених подій, які спричинили зупинку
рухомого складу на маршруті більше ніж на 10 хвилин, транспортне
підприємство на запит пасажира надає довідку про тривалість
затримки.
   2.6. Якщо трамвай (тролейбус) вийшов з ладу на маршруті, а
пасажири вже оплатили вартість проїзду, то у разі пересадки на
інший трамвай (тролейбус) вони не повинні знову оплачувати свій
проїзд, пред'явивши разовий квиток або талон, який уже був
закомпостируваний.
   2.7. Водії трамвая/тролейбуса під час роботи на  лінії
зобов'язані:
   перевіряти технічний та санітарний стан рухомого складу
перед початком та в процесі роботи на відповідність вимогам
Правил експлуатації трамвая і тролейбуса;
   суворо дотримуватись визначеного маршруту та розкладу руху,
забезпечувати безпечний та регулярний рух;
   зупинятися на кожній визначеній розкладом руху зупинці, у
тому числі при виїзді з депо на маршрут та заїзді до депо;
   не від'їжджати від зупинки з відчиненими дверима трамвая
(тролейбуса) і не відчиняти їх до повної зупинки,  негайно
зупинитися у разі відкривання дверей під час руху;
   нагадувати пасажирам про  необхідність  оплати  проїзду,
провозу багажу та пред'явлення проїзних документів кондукторові
чи контролерові, а також про те, що слід бути уважними та не
забувати свої речі при виході з транспортного засобу;
   правильно й чітко оголошувати назву кожної зупинки  та
наступної за нею, а при зміні маршруту - оголошувати про це на
кожній зупинці;
   здійснювати висадку пасажирів тільки на зупинках;
   здійснювати регулювання освітлення та опалювання трамвайного
вагона (тролейбуса);
   вживати необхідних заходів для безпеки руху трамвайного
вагона (тролейбуса) та пасажирів;
   перед  зачиненням  дверей  постійно  робити  оголошення
"Обережно, двері зачиняються";
   стежити за виконанням пасажирами  цих  Правил,  сприяти
контролерам у проведенні контролю оплати проїзду;
   обмежувати посадку пасажирів через  передні  двері,  за
винятком інвалідів, пасажирів з дітьми, громадян похилого віку,
посадових осіб, які мають безпосереднє відношення до руху, та
посадку через  усі  двері  в  разі  перевантаження  трамвая
(тролейбуса);
   в зимовий період очищати підніжки від снігу та льоду;
   зупиняти  трамвай  (тролейбус)  в  місцях,  визначених
відповідними дорожними знаками, а тролейбус, крім того, - не далі
30 см від краю тротуару.
   2.8. Водіям трамвая і тролейбуса забороняється:
   порушувати маршрут, інтервал та розклад руху;
   під час руху розмовляти з пасажирами, їсти, пити, палити,
слухати радіоприймачі та магнітофони; продавати пасажирам квитки
під час руху.
   2.9. Водій має право:
   вимагати від пасажирів виконання обов'язків, передбачених
цими Правилами, а також норм поведінки в громадських місцях;
   вимагати від пасажирів звільнення салону при порушенні ними
даних Правил;
   звертатися до працівників органів внутрішніх справ в разі
порушення пасажирами громадського порядку;
   перевіряти наявність та правильність оформлення документів у
кондукторів та контролерів;
   продавати  абонементні  талони  пасажирам  попередньо
скомплектовані на певну суму тільки на зупинках.
   2.10. Кондуктор зобов'язаний:
   мати  при  собі  службове  посвідчення,  маршрутний  та
квитково-обліковий листи, разові квитки та абонементні талони, а
також розмінну монету;
   продавати пасажирам разові квитки або абонементні талони;
   надавати пасажирам довідки  з  питань  роботи  міського
електротранспорту і оплати за проїзд.
   2.11. Кондуктор має право:
   запропонувати  пасажирові  пред'явити  документи,  які
підтверджують право на проїзд, та при їх відсутності висадити
пасажира на наступній зупинці;
   звертатися   до   посадових   осіб   підприємства
міськелектротранспорту та працівників органів внутрішніх справ у
разі порушення пасажирами цих Правил.
   2.12. Контролер зобов'язаний:
   мати службове посвідчення, нагрудний знак (жетон, картку
тощо) з особистим номером контролера, прикріплений на лицьовому
боці верхнього одягу, штрафні квитанції, а також засоби, необхідні
для вимірювання ваги та лінійних розмірів багажу;
   попередньо повідомити водія про початок проведення контролю,
пред'явивши своє службове посвідчення;
   на першу  вимогу  пасажира  пред'явити  своє  службове
посвідчення,  повідомити  про  місце  роботи,  телефон  та
місцезнаходження підприємства;
   зробити відмітку  про  проведений контроль у відповідній
дорожній документації.
( Пункт 2.12 розділу 2 в редакції Наказу Державного комітету з
питань житлово-комунального господарства N 191 від
25.10.2004 )
   2.13. Контролер має право:
   поза чергою входити в салон трамвая і тролейбуса через
передні двері;
   перевіряти додержання вимог  цих  Правил  пасажирами  та
кондуктором;
   вилучати в пасажирів недійсні проїзні документи (які не
пізніше наступного дня повинен здати до служби збору виручки або у
відділ контролю).
   Недійсними проїзними документами вважаються:
   використаний абонементний квиток;
   закомпостований абонементний  квиток,  на якому неможливо
визначити код компостера (якщо це не є наслідком несправного
компостера);
   прострочені місячні або інші довгострокові проїзні квитки.
( Пункт 2.13 в редакції Наказу Держбуду N 50 від
17.03.2000 )
   2.14. За  невиконання  обов'язків,  передбачених  цим
Положенням,  працівники  міського  електротранспорту  несуть
відповідальність згідно із законодавством. ( Розділ 2 доповнено
пунктом 2.14 згідно з Наказом Державного комітету з питань
житлово-комунального  господарства  N  191  від
25.10.2004 )
 
         3. Обов'язки та права пасажирів
 
   3.1. Пасажири повинні поважати працю працівників міського
електротранспорту, сприяти їм у виконанні службових обов'язків,
підтримувати громадський порядок на зупинках та у салонах рухомого
складу.
   3.2. Входити в салон трамвайного вагону (тролейбуса) лише на
встановлених зупинках після повної зупинки транспортного засобу та
закінчення виходу пасажирів через усі двері, крім передніх першого
за напрямком руху вагона трамвая (якщо це поїзд) або тролейбуса, а
виходити - через усі двері.
   При вході пасажири повинні дотримуватись черги, а після
оголошення про зачинення дверей - припинити посадку.
   3.3. Входити через передні двері трамвая (тролейбуса) мають
право пасажири з дітьми до 7-річного віку, вагітні жінки, особи з
явними ознаками інвалідності, громадяни похилого віку, особи, які
мають спеціальні посвідчення.
   3.4. Розміщуватись на зупинці тролейбуса не ближче ніж 0,5 м
до краю тротуару.
   3.5. Пасажири зобов'язані:
   завчасно купувати абонементні талони на проїзд трамваєм
(тролейбусом) поза рухомим складом (у касах трамвайно-тролейбусних
підприємств або в інших юридичних та фізичних осіб, які їх
реалізують на основі угод з  цими  підприємствами:  кіосках
"Укрпошта", "Міськдовідка" тощо), а також абонементні талони та
разові квитки безпосередньо у рухомому складі у кондукторів чи
водіїв;
   сплатити  свій проїзд кондукторові та/або закомпостувати
абонементний талон; ( Абзац третій пункту 3.5 розділу 3 в редакції
Наказу  Державного  комітету  з  питань  житлово-комунального
господарства N 191 від 25.10.2004 )
   зберігати разові квитки та закомпостировані  абонементні
талони до кінця поїздки;
   сплачувати за перевезення кожного місця багажу  розміром
більше 60 х 40 х 20 см або вагою понад 30 кг, а також довгомірних
предметів довжиною більше 150 см та діаметром понад 10 см (крім
лиж); ( Абзац п'ятий пункту 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного комітету з питань житлово-комунального
господарства N 191 від 25.10.2004 )
 
Примітки: 1. Оплата вартості проїзду та  перевезення  багажу
      здійснюється незалежно від відстані проїзду та ваги
      багажу згідно зі встановленим тарифом.
      2. Закомпостируваний абонементний талон або разовий
      квиток дає право на одну поїздку в межах кінцевих
      зупинок маршруту в одному напрямку.
      3. Абонементні талони та місячні проїзні квитки дають
      право на проїзд лише у тому місті, де вони придбані.
      4. Проїзний  квиток  тривалого  користування  та
      посвідчення на право безплатного проїзду в міському
      електротранспорті  не  дають  права  на  безплатне
      перевезення багажу.
      5. Пільгові проїзні квитки  тривалого  користування
      (студентські, учнівські тощо) дають право на проїзд
      тільки  при  наявності  у  пасажира  студентського
      (учнівського) квитка.
 
   після прибуття на кінцеву зупинку маршруту звільнити салон
трамвайного вагона (тролейбуса);
   пред'являти для перевірки документи  на  право  проїзду
контролерам, водіям, кондукторам, посадовим особам, зазначеним в
п. 4.3 цих Правил;
   дбайливо ставитись до обладнання та майна, дотримуватись
громадського порядку та чистоти у салоні та на зупинках;
   не затримуватися біля дверей салону та не загороджувати
багажем підходи до них;
   не заважати входу і виходу пасажирів, а також відчиненню і
зачиненню дверей;
   під час руху трамвая  (тролейбуса)  зберігати  особисту
безпеку: по можливості стояти обличчям у напрямку руху, триматись
за поручні або сидіння тощо;
   бути  взаємоввічливими,  поступатися  місцем  інвалідам,
громадянам похилого віку, пасажирам з дітьми та вагітним жінкам;
   завчасно готуватися до виходу при під'їзді до  зупинки
призначення та подати сигнал водієві дзвінком або голосом у разі
виходу на зупинці "На вимогу";
   припинити висадку після оголошення водія про  зачинення
дверей;
   у разі виявлення у салоні трамвая (тролейбуса) забутих речей,
документів, грошей або інших цінностей здати їх кондукторові,
водієві або диспетчерові на кінцевій зупинці маршруту.
   3.6. Пасажирам забороняється:
   відволікати увагу водіїв під час руху розмовами, придбанням
абонементних талонів тощо;
   перебувати в кабіні водія;
   провозити вибухонебезпечні, легкозаймисті, отруйні,  їдкі
речовини з різким запахом та наркотики, колючі, ріжучі предмети та
вогнепальну зброю без чохлів та належної упаковки, громіздкий
багаж розміром більш ніж 100 х 50 х 30 см або вагою понад 40 кг,
речі довші за 190 см та діаметром більше 30 см (крім дитячих та
інвалідних колясок, велосипедів, що складаються, та лиж), а також
тварин (крім дрібних звірів і птахів у клітках, а також собак у
намордниках  за наявності повідків та котів з пред'явленням
документів  на  них, виданих ветеринарною службою); ( Абзац
четвертий пункту 3.6 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом  Державного  комітету  з  питань житлово-комунального
господарства N 191 від 25.10.2004 )
   проїжджати в одязі та провозити багаж, що забруднюють одяг
пасажирів, обшивку салону та сидіння;
   перебувати в салоні в нетверезому стані, палити, вмикати
голосно музику, висовуватись з вікон;
   ставити дітей та багаж на сидіння;
   входити в салон трамвая чи тролейбуса з морозивом;
   користуватись аварійним обладнанням без потреби, приводити в
дію систему екстреного гальмування та відкривання дверей, а також
сигналізацію екстреної зупинки;
   відкривати двері під час руху і навмисно заважати  їх
відкриттю або закриттю на зупинках, крім потреби запобігання
нещасному випадку;
   викидати із вікон на проїжджу частину сміття та  інші
предмети;
   порушувати громадський порядок.
   3.7. Пасажир має право:
   на безпечний, своєчасний і  якісний  проїзд  до  місця
призначення;
   на одержання необхідної, доступної та достовірної інформації
про умови і порядок руху та надання  транспортних  послуг,
відшкодування завданих йому збитків;
   безплатно провозити з собою дітей віком до 7 років;
   безплатно провозити з собою ручний багаж розміром до 60 х 40
х 20 см, одну пару лиж, дитячі - візок, санки, велосипед, дрібних
звірів і птахів у клітці, собаку в наморднику з коротким повідком,
кота, дрібний садовий інвентар у відповідній упаковці;
   на вирішення спірних питань щодо надання транспортних послуг
у судовому порядку.
 
        4. Контроль оплати проїзду пасажирами
           та їх відповідальність
 
   4.1. Перевірка наявності проїзних документів у пасажирів
проводиться під час руху транспортного засобу.
   4.2. Порушення даних Правил (відсутність проїзних документів
у пасажира, а також провезення ним без квитка дитини віком більше
7 років або неоплаченого багажу) тягне за собою адміністративну
відповідальність у вигляді штрафу згідно з чинним законодавством.
   Крім штрафу пасажир повинен сплатити вартість проїзду.
   4.3. Штрафи  за  порушення  даних  Правил  накладаються
начальником  трамвайно-тролейбусного  управління,  начальниками
трамвайного чи тролейбусного депо, начальниками служб руху і
районів  руху  трамвайно-тролейбусних  управлінь,  а  також
контролерами трамвайно-тролейбусних управлінь і стягуються на
місці.
   4.4. При стягненні штрафів порушникам видаються квитанції
встановленого зразка, бланки яких належать до документів суворої
звітності.
   У разі відмови пасажира сплатити штраф він може  бути
висаджений на найближчій зупинці, а у разі злісної непокори -
доставлений до найближчого органу внутрішніх справ для вжиття
заходів відповідно до чинного законодавства.
   4.5. Пасажир з багажем,  забороненим  для  перевезення,
підлягає висадці на найближчій зупинці.
   4.6. За псування трамвайного вагона (тролейбуса) або їх
устаткування пасажири несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством України.
 
 "Офіційний вісник України" 1997, число 49, стор. 217
 Код нормативного акта: 4423/1997

БУДСТАНДАРТ Online