Приказ от 15.02.1996 № 19/29 Об утверждении Инструкции о порядке заключения договоров на выполнение геофизических работ в буровых скважинах, которые бурятся на нефть и газ

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

 
  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ГЕОЛОГІЇ І ВИКОРИСТАННЮ НАДР
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ НАФТОВОЇ, ГАЗОВОЇ ТА НАФТОПЕРЕРОБНОЇ
           ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 19/29 від 15.02.96         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   10 червня 1996 р.
                   за N 276/1301
 
    Про затвердження Інструкції про порядок укладання
    договорів  на  виконання  геофізичних  робіт
      у свердловинах, що буряться на нафту і газ
   З метою  встановлення  єдиного порядку при укладанні та
виконанні договорів  при  проведенні  геофізичних  робіт  у
свердловинах, що буряться на нафту і газ, Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити Інструкцію про порядок укладання договорів на
виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і
газ Інструкція в базі відсутня).
   2. Забезпечення підприємств і організацій Держкомгеології
України і  Держнафтогазпрому  України  примірниками Інструкції
доручити Державному  геофізичному  підприємству  "Укргеофізика"
(Толкунов А.П.) на госпрозрахунковій основі в місячний термін
після отримання заявки.
   3. Керівникам  підприємств  і організацій Держкомгеології
України і Держнафтогазпрому України - Замовникам і Підрядникам
геофізичних робіт  вжити  необхідних  заходів для своєчасного
впровадження та дотримання вимог Інструкції.
   4. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на Головне
управління науково-технічного прогресу і Відділ геофізичних робіт
Держкомгеології України  (Ільїн  К.В.,  Кривченков  Б.С.)  та
Управління розвитку геологорозвідувальних  робіт  та  розробки
родовищ нафти і газу Держнафтогазпрому України (Євдощук М.І.).
 
 Голова Держкомгеології України           М.М.Гавриленко
 
 Голова Держнафтогазпрому України          Є.М.Довжок

БУДСТАНДАРТ Online