Решение от 24.09.2004 № 126 О проекте Закона Украины О нормировании в строительстве

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            24.09.2004 N 126
 
 
          Про проект Закону України
         "Про нормування у будівництві"
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів  України
від 11.03.04 N 315 , а також основних завдань
та організаційно-технічних заходів Держбуду України на 2004 р.
Державним науково-дослідним  інститутом будівельних конструкцій
на замовлення Держбуду України розроблено проект Закону України
"Про нормування у будівництві".
   На сьогоднішній день нормування у будівництві регулюється
законами   України:   "Про  стандартизацію"   >> )
та "Про підтвердження відповідності", які не охоплюють
повною мірою особливостей нормування у будівництві.
   Розроблений проект  Закону  України  "Про  нормування
у будівництві"  узгоджений  з  положеннями  законів  України:
"Про  стандартизацію"   "Про   підтвердження
відповідності",  "Про архітектурну діяльність",
"Про основи  містобудування"    та  інших
нормативно-правових актів і визначає статус будівельних норм,
обґрунтовує методологічні підходи до формування нормативноправової
бази у будівництві, встановлює правові та організаційні засади
нормування у будівництві в Україні і передбачає створення умов для
забезпечення єдиної державної політики у цій сфері.
   Проект зазначеного  Закону  розглянуто  всіма  базовими
організаціями та структурними підрозділами Держбуду України.
   Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора
Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій
з наукової  роботи  В.Тарасюка  про  проект  Закону  України
"Про нормування у будівництві", колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Схвалити в цілому першу редакцію проекту Закону України
"Про нормування у будівництві".
 
   2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних
технологій у будівництві (Д.Барзилович) спільно з  Державним
науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій (П.Кривошеєв)
доопрацювати зазначений проект закону України з  урахуванням
отриманих пропозицій, висловлених на засіданні колегії Держбуду
України за результатами громадського обговорення, та у місячний
термін підготувати матеріали на погодження центральними органами
виконавчої  влади  відповідно  до  Тимчасового  регламенту,
затвердженого постановою   Кабінету   Міністрів   України
від 05.06.2000 р. N 915.
 
 Голова колегії                      В.Череп

БУДСТАНДАРТ Online