Постановление от 23.12.2004 № 1738 О внесении изменений к перечню объектов, которые финансируются за счет государственных капитальных вложений, выделенных на выполнение Чернобыльской строительной программы в...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 23 грудня 2004 р. N 1738
                Київ

      Про внесення змін до переліку об'єктів, що
     фінансуються за рахунок державних капітальних
     вкладень, виділених на виконання Чорнобильської
         будівельної програми у 2004 році


   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

   Внести до переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок
державних  капітальних  вкладень,  виділених  на  виконання
Чорнобильської будівельної програми у 2004 році, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 555
 >> )  (Офіційний вісник України, 2004 р.,  N  17,
ст. 1185), зміни, що додаються.


    Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України               М.АЗАРОВ

   Інд. 33


                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 23 грудня 2004 р. N 1738

               ЗМІНИ,
        які вносяться до переліку об'єктів,
          що фінансуються за рахунок
         державних капітальних вкладень,
           виділених на виконання
          Чорнобильської будівельної
            програми у 2004 році
             


                          (тис. гривень)
Найменування об'єкта та його місцезнаходження, одиниця виміру Рік поча- тку і за- кін- чення бу- дів- ниц- тва Проект- на по- туж- ність (зали- шок на 1 січня 2004 року) Частка держав- ної власно- сті у майні забу- довника на 1 січня 2004 р., відсот- ків Буді- вельна готов- ність пуско- вого комп- лексу на 1 січня 2004 року, від- сотків 2004 рік
введен- ня потуж- ності в дію передбачено капіталовкла- день згідно з постановою згідно з Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 555 ( 555-2004-п ) зміни: збіль- шеня "+", зменше- ння "-" остаточ- ний обсяг капіталь- них вкла- день
Волинська область           246 +180* 426*
Шкільна їдальня, с. Бихів Любешівського району місць 2002- 2004 80 100 60 80 27 +180 207
Київська область                
Обласна дитяча лікарня (харчоблок), м. Боярка об'єкт 1993- 2005 1 100 80 1 550 +85 635
Обласний онкологічний диспансер (лабораторний корпус), м. Київ - реконструкція об'єкт 2001- 2004 1 100 60 1 1300 -85 1215
Усього           30250 180* 30430*
* У тому числі 180 тис. гривень за рахунок коштів спеціального фонду.


               ЗМІНИ,
       які вносяться до узагальненого розподілу
      державних капітальних вкладень на виконання
        Чорнобильської будівельної програми
          на 2004 рік


                          (тис. гривень)
Назва органу виконавчої влади Державні капітальні вкладення, усього У тому числі за рахунок коштів
загального фонду державного бюджету спеціального фонду державного бюджету
передбачено капітальних вкладень згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 555 ( 555-2004-п ) зміни: збільше ння "+", зменше ння "-" остаточ- ний обсяг капіта- льних вкла- день
передбачено капітальних вкладень згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 555 ( 555-2004-п ) зміни: збільше ння "+", зменше ння "-" остаточ- ний обсяг капіта- льних вкла- день передбачено капітальних вкладень згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня | 2004 р. N 555 ( 555-2004-п ) зміни: збільше ння "+", зменше ння "-" остаточ- ний обсяг капіта- льних вкла- день
Усього 30250 +180 30430 29980   29980 270 +180 450
у тому числі: 246 +180 426 246   246   +180 180
Волинська облдержадміністра- ціяБУДСТАНДАРТ Online