ТУ У В.2.7-24.1-02070915-229-2005 Мастики полимербитумные для ремонта трещин в асфальтобетонном покрытии. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

ДКПП 24.16.58

УКНД 91.100.50

Узгоджено

Держбуд України

Лист від __________

№ ________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник Голови

Державної служби автомобільних

доріг України (Укравтодор)

_____________ М.Д. Климпуш

„___”________________200_ р.

мастики Полімербітумні для ремонту тріщин в асфальтобетонному покритті

Технічні умови

ТУ У В.2.7-24.1-02070915-229-2005

(Вводяться вперше)

Введені в дію                             

Термін дії                                    

Узгоджено

Начальник управління науково-

технічної політики Державної служби

автомобільних доріг України

_____________ Є.Д. Прусенко

„___”________________200_ р.

Узгоджено

Міністерство охорони здоров’я України

Заступник головного державного

санітарного лікаря України

Висновок від 27.03.2003 р.

05.03.02.07/11688

Узгоджено

Державний департамент

пожежної безпеки

Лист від 27.04.2004 р.

17/3/1230

Узгоджено

Головний метролог Державної служби

автомобільних доріг України

_____________ Т.В. Хрипушина

„_____”____________200_ р.

Розроблено

Проректор національного

транспортного університету

_____________ М.М. Дмитрієв

„___”________________200_ р.

Зав. кафедрою ДБМ і хімії НТУ

_____________ В.В. Мозговий

„___”________________200_ р.

Науковий співробітник кафедри ДБМ і хімії НТУ

_____________ О.В. Прудкий

„___”________________200_ р.

2005


Ці технічні умови поширюються на мастики полімербітумні для ремонту тріщин в асфальтобетонному покритті (далі - мастики). Мастики є сумішшю бітумів, модифікованих полімерами, та дисперсних наповнювачів. При необхідності до складу мастики додатково можуть вводитися полімери та адгезійні добавки.

Основними споживачами мастик є підприємства і організації дорожнього господарства України.

Мастики застосовують в усіх дорожньо-кліматичних зонах України згідно з ДБН В.2.3-4.

Умовне позначення мастики, яку використовують при замовленні та в іншій документації, повинна містити:

- найменування мастики;

- абревіатуру призначення (РТАБ - ремонт тріщин в асфальтобетоні);

- показник адгезії в МПа (за таблицею 2);

- позначення цих технічних умов.

Приклад запису умовного позначення мастики з адгезією 7 МПа:

Мастика полімербітумна РТАБ-7 ТУ У В.2.7-24.1-02070915-229-2004.

Ці технічні умови придатні для цілей сертифікації.

Ці технічні умови не можуть бути тиражовані, розповсюджені та використанні без дозволу Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор).


Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online