Письмо от 08.10.2004 № 06-10/10-1124 Относительно применения Закона Украины Про финансово-кредитные механизмы и управления имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ФІНАНСІВ І БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
               Л И С Т
 
          08.10.2004 N 06-10/10-1124
 
 
   Комітетом Верховної  Ради  України  з питань фінансів і
банківської діяльності розглянуто Ваш лист <...> щодо застосування
Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління
майном при  будівництві  житла  та  операціях з нерухомістю"
 >> ) та деякі питання податкового законодавства і надається
наступна відповідь.
 
   1. Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і
банківської діяльності листом від 04.03.2004 р. N  06-10/220
 вже розглядався ряд питань в зв'язку з набранням
чинності з 01.01.2004 р. Законом України "Про фінансово-кредитні
механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з
нерухомістю".
   Щодо питання завершення будівництва житла, розпочатого до
набрання чинності  Законом  України  "Про  фінансово-кредитні
механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з
нерухомістю" необхідно зазначити таке: Цивільний
 та Господарський кодекси України, що набрали
чинності з 1 січня 2004 року, не містять положень та правових
механізмів, які зобов'язували б суб'єктів господарювання додатково
врегулювати раніше врегульовані правовідносини шляхом розірвання
діючих та укладення нових або внесення змін до укладених раніше
договорів, угод. Не містить таких вимог і Закон України "Про
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві
житла та операціях з нерухомістю". Отже, виходячи з цього умови
договорів, укладених до набрання чинності Законом України "Про
фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві
житла та операціях з нерухомістю" (далі - Закон) зберігають свою
чинність на весь строк дії цих договорів.
   Але слід зазначити, що підприємства, які залучають кошти для
фінансування будівництва без застосування механізмів, зазначених в
Законі, та які не відповідають вимогам до управителів,
що містяться в Законі, починаючи з 01.01.2004 р. не можуть
здійснювати залучення коштів в управління з метою фінансування
будівництва житла. Залучення коштів для фінансування будівництва
житла за договорами дольової участі, інвестиційним та іншими
договорами має певні обмеження в зв'язку з тим, що такі договори
мають ознаки довірчого управління. Відповідно до ст. 4 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг"  довірче управління фінансовими
активами є фінансовою послугою, яку мають право надавати лише
фінансові установи. До того ж діяльність з надання будь-яких
фінансових послуг, що передбачають пряме або  опосередковане
залучення  фінансових  активів  від  фізичних осіб, підлягає
ліцензуванню відповідно до законодавства.
 
   2. Відповідно до п/п.5.1.20 статті 5 Закону України від
03.04.97 р. N 168/97-ВР "Про податок на додану
вартість" із врахуванням змін, внесених Законом України від
15.06.2004 р. N 1782-IV звільняються від оподаткування
податком на додану вартість операції з поставки житла (об'єктів
житлового фонду), крім їх першої поставки.
   Відповідно до п.2 "Прикінцевих положень" Закону  України
N 1782-IV поставка житла (або землі) оподатковується
податком на додану вартість за правилами, що діяли до 1 січня
2004 року (операції, здійснювані на первинному ринку житла до
01.01.2004 р. було звільнено від обкладання ПДВ), якщо до такої
дати такий об'єкт був переданий у власність покупця або були
розпочаті роботи з будівництва такого житла (включаючи землю, що
знаходиться під таким об'єктом) під зобов'язання покупця або
інвестора та при цьому покупець або інвестор сплатив внесок не
менший, ніж тридцять відсотків від вартості загальної площі такого
житла, визначеної за цінами, що діяли на дату такої сплати.
   В інших  випадках,  якщо платник податку, який здійснив
витрати, пов'язані з будівництвом житла до 1 січня 2004 року,
поставляє таке житло після 1 січня 2004 року, то суми податку на
додану вартість, сплачені таким платником податку у витратах з
будівництва такого житла та попередньо включені до складу його
валових витрат, можуть бути за його добровільним рішенням включені
до складу його податкового кредиту за умови одночасного включення
такої суми до складу його валового доходу у той самий податковий
період. Таке рішення має бути відображене у декларації з цього
податку.
   Таким чином, пільговий режим оподаткування податком на додану
вартість операцій з поставки житла діє у випадку дотримання
правил, визначених Законом України N 1782-IV , і
підприємство може здійснювати коригування (зменшення) податкових
зобов'язань з ПДВ, включених в деклараціях за період з січня по
червень місяці 2004 року, у відповідності з п.4.5 ст. 4 Закону
України від 03.04.97 р. N 168/97-ВР "Про податок на
додану вартість" та у порядку, визначеному наказом ДПА України від
30.05.97 р. N 166 "Про затвердження форми податкової
декларації та Порядку її заповнення і подання".
 
   3. Якщо підприємство нарахувало податкові зобов'язання і
кредит з ПДВ за минулий період 2004 року за операціями з поставки
житла, для яких діє пільговий режим оподаткування відповідно до
Закону України N 1782-IV , воно повинно сторнувати
(зменшити) їх. Робити це необхідно у порядку, визначеному наказом
ДПА України від 30.05.97 р. N 166 "Про затвердження
форми податкової декларації та Порядку її заповнення і подання",
не як виправлення помилки, а як коригування в рядках 8.3 та 16.2
поточної декларації з ПДВ. При цьому ніяких штрафних санкцій
підприємству сплачувати не потрібно. У випадку якщо інвестори не
вимагатимуть повернення коштів, отримані суми ПДВ  необхідно
включити до валового доходу підприємства.
 
   4. Підприємство на вимогу інвестора повинно повернути суму
ПДВ, нараховану та сплачену інвестором підприємству за період з
01.01.2004 р. по 01.07.2004 р. за операціями з поставки житла, для
яких діє пільговий режим оподаткування, або за бажанням інвестора
зменшити  суму його інвестиційних зобов'язань за відповідним
інвестиційним договором на вищевказану суму ПДВ, яка підлягає
сплаті у майбутніх періодах дії такого договору. Сума, що підлягає
поверненню інвестору або зменшенню його інвестиційних зобов'язань,
визначається виходячи з проінвестованої інвестором за період з
01.01.2004 р. по 01.07.2004 р. загальної площі житла, вартості
1 кв. м з ПДВ, за якою інвестор оплачував загальну площу житла, і
вартості 1 кв. м без ПДВ.
   Згідно зі статтею 652 Цивільного кодексу України
договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін у разі
істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні
договору, якщо інше не встановлено договором або не випливає із
суті зобов'язання, при цьому зміна обставин є істотною, якщо вони
змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони
не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.
   У випадку дотримання умов,  визначених  Законом  України
N 1782-IV , інвестор вправі вимагати повернення
сплачених коштів ПДВ в зв'язку з істотною зміною обставин договору
або врахування таких коштів за рахунок платежів у майбутніх
періодах дії відповідного інвестиційного договору. При цьому
інвестору  достатньо  подати  лише заяву на ім'я особи, що
зобов'язалося передати житло інвестору у власність, зазначивши в
ній, що в зв'язку з істотною зміною обставин - опублікуванням
Закону України N 1782-IV (-) на підставі статті 652 Цивільного
кодексу України громадянин (П.І.Б.) пропонує зменшити
ціну договору з 1 січня 2004 року на суму ПДВ, оскільки вартість
1 кв. м загальної площі житла не повинна була включати ПДВ.
 
 Голова                          С.Буряк