Приказ от 25.11.2004 № 226 Относительно упорядочения оплаты труда руководителей предприятий, учреждений и организаций, которые относятся к сфере управления Госстроя Украины

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

              Н А К А З

            25.11.2004 N 226


      Щодо впорядкування оплати праці керівників
     підприємств, установ і організацій, що належать
        до сфери управління Держбуду України


   З метою реалізації положень постанови Кабінету Міністрів
України від 19.05.1999 р. N 859 "Про умови і розміри
оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній,
комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" та з
подальшого упорядкування умов оплати праці керівників підприємств,
установ, організацій, що належать до сфери управління Держбуду
України, керуючись "Положенням про Державний комітет України з
будівництва  та  архітектури", затвердженим Указом Президента
України від 20.08.2002 р. N 725/2002 >> ), Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити перелік посад працівників основної професії для
визначення  розміру посадового окладу керівників підприємств,
установ, організацій, що належать до сфери управління Держбуду
України, згідно з додатком 1.

   2. Керівникам підприємств, установ, організацій, що належать
до сфери управління Держбуду України, забезпечити внесення змін до
колективних  договорів підприємств, установ, організацій щодо
визначення посади працівника основної професії згідно з додатком 1
до цього наказу в термін до 01.01.2005 р.
   Встановити, що внесення змін  до  колективних  договорів
підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління
Держбуду України, щодо  подальшої  зміни  визначення  посади
працівника  основної  професії  проводиться за погодженням з
Держбудом України.

   3. Встановити  розмір  посадового  окладу   керівника
підприємства, установи чи організації, що належить до сфери
управління Держбуду України,  залежно  від  середньооблікової
чисельності працюючих в еквіваленті повної зайнятості у кратності
до мінімального посадового окладу працівника основної професії з
урахуванням складності управління підприємством, його технічної
оснащеності, вартості основних фондів, рівня рентабельності та
обсягів виробництва продукції (робіт, послуг) згідно з додатком 1
та додатком 2.

   4. Встановити, що  розмір  посадового  окладу  керівника
підприємства, установи  чи організації, що належить до сфери
управління Держбуду України, яке має у своєму складі філії,
відділення та інші структурні підрозділи на самостійному балансі,
підвищується на 10 відсотків.
   При цьому,  розмір  посадового  окладу  такого керівника
підприємства, установи чи організації визначається  на  рівні
посадового окладу керівника найбільшого за чисельністю працюючих
філії, відділення та іншого структурного підрозділу підприємства,
що перебувають на самостійному балансі.

   5. Розміри посадових окладів керівників філій, відділень та
інших структурних підрозділів підприємств, установ, організацій,
що належать до сфери управління Держбуду України, виділених на
самостійний баланс, встановлюються відповідно до вимог  цього
наказу.

   6. Визначити  розміри  доплат,  надбавок,  винагород,
матеріальних та грошових допомог, премій,  що  встановлюються
керівникам підприємств, установ, організацій, що належать до сфери
управління Держбуду України, згідно з додатком 3.

   7. Начальнику   Управління   організаційно-аналітичного
забезпечення апарату Комітету А.Григору забезпечити розміщення
цього наказу на офіційному інтернет-сайті Комітету та опублікувати
в Інформаційному бюлетені Держбуду України.

   8. Начальнику  Управління  науково-технічної  політики та
інформаційних технологій у будівництві Комітету Д.Барзиловичу,
начальнику Фінансово-економічного    управління    Комітету
Т.Щавінській, начальнику Відділу кадрів Комітету Н.Осяєвій:
   - забезпечити доведення цього наказу до відома керівників
структурних  підрозділів  центрального  апарату  Комітету,
підприємств,  установ  і  організацій, що належать до сфери
управління Держбуду України;
   - розробити і подати на затвердження умови, диференційовані
показники та розміри преміювання керівників підприємств, установ,
організацій, що належать до сфери управління Держбуду України, за
погодженнями їх з Міністерством праці та соціальної політики
України,  Міністерством  економіки  та з питань європейської
інтеграції України в термін до 01.01.2005 р.;
   - при укладанні контрактів  з  керівниками  підприємств,
установ, організацій, що належать до сфери управління Держбуду
України, встановлювати конкретні  розміри  доплат,  надбавок,
винагород, матеріальних та грошових допомог, премій;
   - контракти з керівниками підприємств, установ, організацій,
що належать до сфери управління Держбуду України,  укладати
відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від
19.03.1993 р. N 203 "Про застосування контрактної
форми трудового договору з керівником підприємства, що є у
державній власності"; від 02.08.1995 р. N 597 "Про
Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній
власності" та вимог цього наказу.

   9. Завідувачу     контрольно-ревізійного     сектора
Фінансово-економічного  управління  Комітету  О.Морозу  за
результатами    проведення     контрольних     заходів
фінансово-господарської   діяльності  підприємств,  установ,
організацій, що належать до сфери управління Держбуду України,
надавати пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових
осіб, що допускають порушення положень цього наказу, відповідно до
чинного законодавства України.

   10. Визнати такими, що втратили чинність:
   - наказ  Державного комітету будівництва, архітектури та
житлової політики України від 04.06.1999 р. N 133 "Про умови
оплати праці керівників  державних  підприємств,  установ  і
організацій сфери управління Держбуду України";
   - наказ Державного комітету будівництва, архітектури  та
житлової політики України від 16.06.1999 р N 142 "Про встановлення
надбавок до посадового окладу керівникам державних підприємств,
організацій і установ сфери управління Держбуду України";
   - наказ Державного комітету будівництва, архітектури  та
житлової політики України від 05.08.1999 р. N 188 "Про доповнення
п. 1.2 абз. 5 наказу Комітету від 16.06.1999 р. N 142 "Про
встановлення надбавок до посадового окладу керівникам державних
підприємств, організацій і установ сфери управління Держбуду
України";
   - наказ Державного комітету будівництва, архітектури  та
житлової політики України від 15.05.2000 р. N 97 "Про умови оплати
праці керівників державних підприємств, установ і організацій
сфери управління Комітету";
   - наказ Державного комітету будівництва, архітектури  та
житлової політики України від 20.10.2000 р. N 235 "Про внесення
зміни до п. 1.1 абз. 4 наказу Комітету від 16.06.1999 р. N 142
"Про  встановлення  надбавок до посадового окладу керівникам
державних підприємств, організацій і установ сфери управління
Держбуду України";
   - наказ Державного комітету будівництва, архітектури  та
житлової політики України від 08.11.2000 р. N 250 "Про доповнення
п. 1.1 абз. 5 наказу Комітету від 16.06.1999 р. N 142 "Про
встановлення надбавок до посадового окладу керівникам державних
підприємств, організацій і установ сфери управління Держбуду
України";
   - Показники та умови преміювання керівників підприємств,
організацій  та  установ  сфери управління Держбуду України,
затверджених Головою Держбуду України 02.08.1999 р. та погоджених
Міністерством економіки України 05.08.1999 р. N 18-37/530 та
Міністерством праці та соціальної політики України 18.08.1999 р.
N 18-2891.

   11. Наказ ввести в дію з 01.11.2004 р.

   12. Контроль  за  виконанням  цього  наказу покласти на
заступника Голови Комітету О.Бондаренка.

 Голова комітету                      В.Череп


                   Додаток 1
                   до наказу Держбуду України
                   25.12.2004 N 226


               ПЕРЕЛІК
    посад працівників основної професії для визначення
        розміру посадового окладу керівника


Підприємства, установи, організації Посада працівника основної професії Коефіцієнти співвідношень розмірів мінімального розміру посадового окладу
1. Базові наукові, науково-дослідні, науково-технічні підприємства, установи, організації Старший науковий співробітник 1,7
2. Інші наукові, науково-дослідні, науково-технічні підприємства, установи, організації Науковий співробітник 1,5
3. Базові проектні, проектно-вишукувальні підприємства, установи, організації Інженер I категорії 1,5
4. Інші проектні, проектно-вишукувальні підприємства, установи, організації Інженер III категорії 1,3
5. Інші підприємства, установи, організації Інженер всіх спеціальностей 1,3

   Примітки:
   1. Статус базової організації  надається  відповідно  до
"Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у
сферах  будівництва,  промисловості  будівельних  матеріалів,
архітектури і містобудування", затвердженого наказом  Держбуду
України від 20.11.2003 р. N 191 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 05.12.2003 р. за N 1123/8444.
   2. Статус наукової установи надається відповідно до Закону
України від 13.12.1991 р. N 1977-XII "Про наукову і
науково-технічну діяльність".

 Начальник фінансово-економічного
 управління комітету                  Т.Щавінську


                   Додаток 2
                   до наказу Держбуду Україні
                   25.12.2004 N 226


              ПОКАЗНИКИ
    для визначення розміру посадового окладу керівника
    підприємства, установи чи організації, що належить
        до сфери управління Держбуду України


Середньооблікова чисельність працюючих в еквіваленті повної зайнятості в середньому за рік, осіб Кратність мінімальних посадових окладів працівника основної професії
1. До 500 4
2. Від 501 до 800 5
3. Від 801 до 6000 6
4. Від 6001 до 9000 7
5. Понад 9000 8

 Начальник фінансово-економічного
 управління комітету                  Т.Щавінська


                   Додаток 3
                   до наказу Держбуду України
                   25.12.2004 N 226


               РОЗМІРИ
   доплат, надбавок, винагород, матеріальних та грошових
     допомог, премій керівникам підприємств, установ,


N з/п Найменування доплат, надбавок, винагород, допомог, премій Розмір доплат, надбавок, винагород, допомог, премій Нормативно-правовий документ
Доплати
1 Доплата до посадового окладу за науковий ступінь*:   Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. N 859 ( 859-99-п )
- кандидата наук 15%  
- доктора наук 20%  
2 Доплата за почесне або спортивне звання* 20% Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. N 859 ( 859-99-п )
* Примітка. Доплати проводяться у разі, коли діяльність керівника за профілем збігається з наявним ступенем, почесним або спортивним званням.
Надбавки
3 Надбавка за інтенсивність праці та особливий характер роботи* до 50% Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. N 859 ( 859-99-п )
* Примітка. У разі погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни та інших недоліків у роботі керівника та підприємства, установи, організації, ця надбавка зменшується або скасовується за окремим рішенням Держбуду України.
4 Надбавка за стаж наукової роботи:    
- стаж наукової роботи становить понад 3 роки 10% Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 р. N 494
- стаж наукової роботи становить понад 10 років 20%
- стаж наукової роботи становить понад 20 років 30%
Винагороди
5 Винагорода за підсумками роботи за рік* У розмірі, визначеному у Колективному договорі та у Положенні про преміювання Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. N 859 ( 859-99-п )
6 Винагорода за вислугу років*    
* Примітка. Винагороди проводяться у разі, коли нарахування та виплата їх передбачена Колективним договором та Положенням про преміювання працівників підприємства, установи, організації.
Матеріальна допомога
7 Матеріальна допомога на оздоровлення У розмірі середньо-місячного заробітку Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. N 859 ( 859-99-п )
  Грошова допомога
8 Грошова допомога у разі виходу на пенсію П'ять посадових окладів Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. N 859 ( 859-99-п )
9 Грошова допомога у разі виходу на пенсію керівника наукових, науково-дослідних, науково-технічних підприємств за наявності стажу не менше: Шість місячних посадових окладів з урахуванням надбавок і доплат Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
- для чоловіків - 12,5 років    
- для жінок - 10 років    
Премія
10 Премія за підсумками роботи місяць* до 100% Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. N 859 ( 859-99-п )
* Примітка. Нарахування премії керівнику підприємства, установи, організації проводиться за попереднім погодженням із заступником Голови Комітету, на якого покладені функціональні повноваження щодо управління об'єктами державної власності. У разі погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни та інших недоліків у роботі керівника та підприємства, установи, організації, премія зменшується або скасовується за окремим рішенням Держбуду України.

   Примітка. Конкретні  розміри доплат, надбавок, винагород,
матеріальних та грошових допомог, премій зазначаються у Контракті,
який укладається з керівниками підприємств, установ, організацій,
що належать до сфери управління Держбуду України відповідно до
вимог постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 р. N 203
 "Про застосування контрактної форми  трудового
договору з керівником підприємства, що є у державній власності";
від 02.08.1995 р. N 597 "Про Типову форму контракту з
керівником підприємства, що є у державній власності".

 Начальник фінансово-економічного
 управління комітету                  Т.Щавінська

БУДСТАНДАРТ Online