Изменения и дополнения к разделу 40 "Районное планирование и застройка населенных пунктов"

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПО АРХІТЕКТУРІ І МІСТОБУДУВАННЮ
            ПРИ ДЕРЖБУДІ СРСР

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ
                   Держкомархітектури
                   28.06.1988 N 186

                   УЗГОДЖЕНО
                   листом Держбуду СРСР
                   09.06.1988 N АЧ-2279-6/5


         Зміни і доповнення до розділу 40
    "Районне планування та забудова населених пунктів"
             >> )


   1. Вказівки щодо застосування цін:
   п. 3 після слів "зон впливу" доповнити фразою: "включаючи
територію всього лісопаркового захисного поясу міста";
   п. 5 абзац 5 після слів "для розміщення нових" доповнити
фразою "і що розвиваються на базі тих, що склалися";
   доповнити абзацом 6 такого змісту:
   "Вартість перелічених вище  робіт,  за  винятком  вибору
майданчиків, приймається за аналогами, а за їх відсутності - за
трудовитратами за узгодженням із замовником";
   доповнити п. 8 такого змісту:
   "8. Вартість   робіт   зі   складання    опорного
історико-архітектурного плану і проекту зон охорони пам'яток
історії і культури визначається за цінами розділу 9 Збірника цін
Міністерства культури СРСР".
   Ціни на    розроблення    проектно-планувальної    і
проектно-кошторисної документації

   2. Глава I. Районне планування:
   У таблицях показників, що впливають на трудомісткість, у
найменуваннях факторів (гр. 2) п. 15 до таблиці 40-1, п. 13 до
таблиці 40-2, п. 15 до таблиці 40-3 виключаються найменування
районів: "райони Європейської Півночі, Сибіру, Далекого Сходу,
Середньої Азії і Казахстану".

   3. Глава 2. Планування міст і селищ:
   п. 3:
   після слова "і що набухають" доповнити словом "заторфлені";
   після слова "карстові" замість "і" - кома;
   після слова "зсувні" доповнити словом "і лавинні";
   доповнити абзацом 3 такого змісту:
   "За наявності на території з  несприятливими  природними
умовами трьох і більше ускладнювальних факторів, кожний з яких
займає по території менше 30%, а в сумі перевищують 30%, до цін
вищезазначених таблиць застосовується коефіцієнт 1,2";
   п. 5 доповнити абзацом 2:
   "Коефіцієнт 1,5  приймається  при  розмірі територій, що
реконструюються, 70% і вище від планованої. При менших розмірах
територій, що реконструюються (10-60% від планованої), коефіцієнт
приймається в розмірі від 1,1 до 1,45 відповідно".
   Таблиці відносної вартості до таблиць 40-5, 40-7, 40-8, 40-9,
40-10 і 40-11 доповнюються таким розподілом відносної вартості
розділів "Інженерне устаткування":

     Таблиця відносної вартості розроблення проектної
       документації з вертикального планування,
  інженерного устаткування та санітарного очищення території

         до таблиць N 40-5; 40-7; 40-8; 40-9; 40-10; 40-11

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online