Приказ от 29.01.1996 № 13 Об утверждении Типовой инструкции по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) портальных кранов

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
              Н А К А З
 
 N 13 від 29.01.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   12 лютого 1996 р.
                   за N 63/1088
 
   Про затвердження Типової інструкції з безпечного ведення
    робіт для кранівників машиністів) портальних кранів
 
   Згідно з пунктом 4 Положення про Державний комітет України по
нагляду за  охороною праці, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 4 травня 1993 року N 328, та
Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів,
затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 16 грудня
1993 року N 128, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Типову інструкцію з безпечного ведення робіт
для кранівників (машиністів) портальних кранів, що додається.
   2. Зазначену Типову інструкцію ввести в дію з 1 квітня
1996 року.
   3. З  метою поліпшення роботи щодо запобігання нещасним
випадкам і аваріям при  експлуатації,  ремонті  та  монтажі
вантажопідіймальних кранів підприємствам, установам, організаціям,
які є власниками кранів та які їх експлуатують, розробити з
урахуванням специфіки виробництва на основі Типової інструкції і
затвердити в установленому порядку виробничі інструкції  для
кранівників портальних кранів і видати їх цим робітникам під
розписку та встановити контроль за їх виконанням.
   4. Контроль  за  виконанням  даного  наказу покласти на
заступника Голови комітету Штефана П.Т.
 
 Голова Комітету                    С.П.Ткачук
                      Затверджено
                наказом Державного комітету України
                по нагляду за охороною праці від
                29 січня 1996 року N 13
            Типова інструкція
   з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів)
            портальних кранів
           1. Загальні положення
   1.1. Дана Типова інструкція розроблена на основі Правил
будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (далі -
Правила), затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від
16.12.93 р. N 128, поширюється на всі відомства, підприємства,
організації  (далі - підприємства) України незалежно від їх
відомчої (галузевої) належності та громадян, які є власниками
кранів,  визначає  загальні  права  та обов'язки кранівників
портальних кранів, а також установлює порядок безпечного ведення
робіт з переміщення вантажів кранами.
   1.2. Для керування та обслуговування  портальних  кранів
власник зобов'язаний призначити кранівників, які мають посвідчення
на право керування краном даного типу.
   У випадках,  передбачених  інструкцією  з  монтажу  та
експлуатації крана, або, виходячи із місцевих умов експлуатації
крана, власник повинен призначити помічника кранівника.
   Навчання та атестація кранівників і їх помічників проводяться
у порядку, встановленому Правилами.
   1.3. При перебуванні крана у приватній власності обов'язки
кранівника, його помічника може виконувати власник за умови, що
він пройшов навчання та атестацію як кранівник у  порядку,
встановленому Правилами.
   1.4. Для підвішування вантажу на гак крана призначаються
стропальники; при призначенні двох і більше стропальників один з
них призначається старшим. Стропальниками можуть бути й інші
робітники (такелажники, монтажники, докери-механізатори тощо), які
пройшли навчання за професією, кваліфікаційною характеристикою
якої передбачено виконання робіт зі стропування вантажу.
   У разі, коли кран перебуває у приватній власності, обов'язки
стропальника може виконувати власник за умови, що він пройшов
навчання та атестацію як стропальник у порядку, встановленому
Правилами.
   1.5. У випадках, коли зона, що  обслуговується  краном,
повністю не проглядається з кабіни кранівника і відсутній радіо-
або телефонний зв'язок між кранівником і стропальником, для
передавання  сигналів  стропальника особою, відповідальною за
безпечне проведення робіт з  переміщення  вантажів  кранами,
призначається сигнальник.
   1.6. Для виконання обов'язків кранівника та його помічника
можуть бути призначені робітники, які досягли 18 років. Перед
призначенням на роботу вони повинні пройти медичний огляд з метою
визначення відповідності їх фізичного стану вимогам, що ставляться
до цих професій.
   1.7. Під час роботи кранівник та його помічник повинні мати
при собі посвідчення на право керування краном.
   1.8. Допуск  до  роботи кранівників та їх помічників і
стропальників оформляється наказом по цеху або підприємству.
Допуск кранівників до обслуговування і ремонту електроустаткування
крана може бути здійснений лише з дозволу головного енергетика
підприємства  у  порядку,  встановленому  Правилами технічної
експлуатації електроустановок споживачів.
   У випадку, коли кран перебуває у приватній власності і його
обслуговування згідно з договором ведеться підприємством, що має
відповідний дозвіл органів держнаглядохоронпраці, порядок допуску
до роботи кранівників, їх помічників визначається договором між
власником крана та підприємством, що обслуговує цей кран.
   1.9. Перед допуском до роботи  керівництво  підприємства
зобов'язане перевірити у кранівників та їх помічників знання
інструкції заводу-виготовлювача з монтажу та експлуатації крана,
Правил   технічної   експлуатації  підіймально-транспортного
устаткування морських портів, виробничої інструкції і вручити її
під розписку. Крім цього, видаються кранівнику або вивішуються у
місцях виконання робіт краном  графічні  зображення  (схеми)
безпечного стропування, обв'язування або зачіплювання вантажів.
   1.10. Кранівники та їх помічники після перерви в роботі за
спеціальністю більше одного року проходять перевірку знань у
комісії підприємства і у разі одержання позитивних результатів
допускаються до стажування для відновлення необхідних навичок.
   Якщо кран перебуває у приватній власності  і  обов'язки
кранівника або його помічника виконує власник, то після перерви в
роботі більше одного року він проходить перевірку знань за
договором на підприємстві, яке має комісію з атестації кранівників
портальних кранів, або в комісії органу держнаглядохоронпраці. При
задовільних наслідках перевірки він допускається до стажування за
договором на вказаному або іншому підприємстві, що має крани такої
ж моделі.
   1.11. Повторна перевірка знань кранівників, їх помічників
комісією підприємства проводиться:
   1.11.1. Періодично, не рідше одного разу у 12 місяців.
   1.11.2. У разі переходу з одного підприємства на інше.
   1.11.3. За вимогою інспектора органів держнаглядохоронпраці
(далі - інспектор) або інженерно-технічного працівника, який
здійснює  нагляд  за  утриманням  та безпечною експлуатацією
вантажопідіймальних кранів (далі - ІТП з нагляду).
   Повторна перевірка знань проводиться в обсязі інструкції
заводу-виготовлювача з монтажу та експлуатації крана, виробничої
інструкції    та    Правил    технічної   експлуатації
підіймально-транспортного устаткування морських портів.
   1.12. Навчений та атестований кранівник повинен:
   1.12.1. Знати  виробничу  інструкцію, а також інструкцію
заводу-виготовлювача з монтажу та експлуатації крана,  Правила
експлуатації  електроустановок  споживачів  та  інші  відомчі
документи, що стосуються організації  безпечної  експлуатації
портальних кранів.
   1.12.2. Знати будову крана, будову і  призначення  його
механізмів та приладів безпеки.
   1.12.3. Володіти  навичками,  необхідними  для  керування
механізмами крана та догляду за ним.
   1.12.4. Знати фактори, що впливають на стійкість крана і
причини втрати стійкості.
   1.12.5. Знати асортимент і призначення мастильних матеріалів,
що застосовуються для змащування частин, що труться.
   1.12.6. Знати встановлений Правилами порядок обміну сигналами
зі стропальниками.
   1.12.7. Знати безпечні способи стропування і зачіплювання
вантажів.
   1.12.8. Уміти визначати придатність до  роботи  канатів,
знімних  вантажозахоплювальних  пристроїв  (стропів,  траверс,
захватів тощо) і тари.
   1.12.9. Знати встановлений Правилами порядок проведення робіт
краном поблизу ліній електропередачі (далі - ЛЕП).
   1.12.10. Знати прийоми звільнення від дії струму осіб, які
потрапили під напругу, і способи надання їм першої допомоги.
   1.13. Кранівник  контролює  роботу  свого  помічника  і
стропальника, відповідає за дії учня, що проходить у нього
стажування,  і  за  порушення  вказівок  щодо  керування та
обслуговування крана, викладених у виробничій інструкції  та
інструкції заводу-виготовлювача.
    2. Обов'язки кранівника перед пуском крана в роботу
   2.1. Перед  тим  як стати до роботи, кранівник повинен
пересвідчитись у справності всіх механізмів, металоконструкцій та
інших частин крана, а також у стані кранової колії. Для цього
кранівник повинен:
   2.1.1. Оглянути механізми крана, гальма, їх кріплення, а
також ходову частину, тягові та буферні пристрої.
   2.1.2. Перевірити наявність і справність огорож механізмів.
   2.1.3. Перевірити мащення передач, підшипників і канатів, а
також стан мастильних пристосувань і сальників.
   2.1.4. Оглянути у доступних місцях металоконструкції крана,
стріли та елементи її підвіски (канати, розтяжки, блоки, серги
тощо).
   2.1.5. Оглянути  в доступних місцях стан канатів та їх
кріплення на барабані, стрілі, грейфері, а також укладку канатів у
рівчаках блоків і барабанів.
   2.1.6. Оглянути гак та його кріплення в обоймі, грейфер,
спредер або вантажопідіймальний магніт, а також ланцюги і кільця
його підвіски.
   2.1.7. Перевірити справність рейкових захватів, тупикових
упорів і вимикаючих  лінійок  кінцевих  вимикачів  механізму
пересування, а також доступність до електричної колонки вмикання
крана.
   2.1.8. Перевірити комплектність противаги і надійність її
кріплення.
   2.1.9. Перевірити наявність і справність приладів і пристроїв
безпеки на крані (обмежувачі вантажопідіймальності або вантажного
моменту, висоти підіймання гака, підіймання і опускання стріли,
механізму пересування, повороту; покажчик вантажопідіймальності,
анемометр тощо), гальмові електромагніти, сигнальні пристрої,
електричний захист.
   2.1.10. Перевірити справність освітлення крана.
   2.1.11. Провести зовнішній огляд (без зняття кожухів  і
розбирання)  електричних  апаратів  (рубильників, контакторів,
пускових опорів, кінцевих вимикачів), а також оглянути кільця і
колектори електричних машин, їх щітки і кабелі живлення.
   2.1.12. Перевірити наявність в кабіні та  інших  місцях
розміщення електроустаткування діелектричних килимків.
   2.2. Кранівник разом із стропальником повинен перевірити
справність знімних вантажозахоплювальних  пристроїв  і  тари,
наявність  на  них  клейм  або  бірок  із  позначенням
вантажопідіймальності, дати випробування і номера, а на тарі -
також власної маси і її призначення.
   2.3. При прийманні працюючого крана  його  огляд  треба
проводити разом із кранівником, який здає зміну. Для огляду крана
адміністрація підприємства або цеху зобов'язана надати на початку
зміни необхідний час.
   2.4. Огляд крана повинен здійснюватися тільки при непрацюючих
механізмах і вимкнутому рубильнику в кабіні кранівника і машинному
приміщенні. Огляд гнучкого кабелю живлення повинен виконуватись
при вимкнутому рубильнику на колонці.
   2.5. При огляді крана  кранівник  повинен  користуватися
переносною лампою з напругою, що не перевищує 42 В.
   2.6. Після огляду, перед пуском крана в роботу, кранівник
повинен установити штурвали й рукоятки всіх контролерів у нульове
положення і лише після цього ввімкнути головний автомат.
   2.7. Після ввімкнення головного автомата перевірити роботу
кнопки аварійного вимкнення, яка знаходиться на пульті управління,
і тільки переконавшись в її справності, почати випробування
механізмів крана.
   2.8. Після  огляду,  перед  початком  роботи,  кранівник
зобов'язаний випробувати всі механізми крана на холостому ходу та
перевірити при цьому справність дії:
   2.8.1. Механізмів крана та електричної апаратури.
   2.8.2. Приладів і пристроїв безпеки, які є  на  крані.
Перевірка  справності  дії  обмежувача  вантажопідіймальності
(вантажного моменту) здійснюється за  допомогою  контрольного
вантажу в строки, установлені інструкцією  заводу-виготовлювача
крана, з відміткою про це у вахтовому журналі. За відсутності
таких вказівок в інструкції заводу-виготовлювача строки перевірки
встановлюються власником крана.
   2.8.3. Гальм.
   2.8.4. Покажчика вильоту стріли.
   2.9. При виявленні під час огляду та випробування крана
несправностей чи недоліків, які перешкоджають безпечній роботі, і
неможливості їх усунення своїми силами, кранівник не повинен
ставати до роботи і доповісти про це особі, відповідальній за
утримання вантажопідіймальних кранів в  справному  стані,  й
проінформувати особу, відповідальну за безпечне проведення робіт з
переміщення вантажів кранами.
   2.10. Кранівник не повинен ставати до роботи на крані у разі
наявності таких несправностей:
   2.10.1. Тріщин або деформацій в металоконструкціях крана,
послаблень болтових з'єднань в місцях роз'ємних стиків.
   2.10.2. Тріщин в елементах підвіски стріли (сергах, тягах),
відсутності шплінтів і затискачів у місцях кріплення канатів або
ослабленні їх кріплення.
   2.10.3. Стріловий і вантажний канати мають кількість обривів
дротин та поверхневе спрацювання, що  перевищує  встановлені
Правилами норми, обірвану сталку чи місцеве пошкодження (норми
бракування канатів вантажопідіймальних кранів викладені в додатку
N 10 до Правил).
   2.10.4. Механізми підіймання вантажу або зміни вильоту мають
дефекти (несправності), що загрожують безпеці при роботі крана.
   2.10.5. Деталі гальма механізму підіймання вантажу або стріли
мають дефекти.
   2.10.6. Гак має зношення в зіві, що перевищує 10% первісної
висоти перерізу або пошкоджене кріплення гака в обоймі.
   2.10.7. Несправні або відсутні передбачені паспортом крана
або інструкцією заводу-виготовлювача з експлуатації крана прилади
та пристрої безпеки, гальмові електромагніти, сигнальні пристрої,
електричний захист.
   2.10.8. Відсутня огорожа механізмів або голих струмоведучих
частин  електроустаткування, а також відсутнє або пошкоджене
заземлення.
   2.10.9. Несправні кранові колії.
   2.10.10. Пошкоджені або відсутні протиугонні  захвати  і
тупикові упори.
   2.10.11. Несправне освітлення.
   2.10.12. Відсутні пломби на обмежувачі вантажопідіймальності
(вантажного моменту).
   2.10.13. Забруднене  скло кабіни кранівника та несправні
склоочищувачі.
   2.10.14. Виявлені інші несправності, за наявності яких у
відповідності з вимогами інструкції заводу-виготовлювача з монтажу
та експлуатації крана його робота не повинна допускатися до
усунення цих несправностей.
   2.11. Для  усунення  несправностей  електроустаткування,
підключення портального крана до джерела живлення, заміни плавких
уставок (запобіжників), підключення електронагрівача кранівник
зобов'язаний  викликати  електромонтера. Виконувати ці роботи
кранівнику забороняється.
   2.12. Здійснивши  приймання  крана,  кранівник  робить
відповідний запис у вахтовому журналі про результати огляду і
після одержання завдання від особи, відповідальної за безпечне
проведення робіт з переміщення вантажів кранами, стає до роботи.
   2.13. Кранівник зобов'язаний до початку роботи перевірити
наявність посвідчення на право проведення робіт у стропальника,
якщо стропальник уперше стає до роботи з ним. Якщо для стропування
вантажів призначені  робітники,  які  не  мають  посвідчення
стропальника, то кранівник не повинен ставати до роботи.
   2.14. До початку роботи кранівник зобов'язаний пересвідчитися
в  достатній  освітленості  робочої  зони. При недостатньому
освітленні, сильному снігопаді або тумані кранівник, не починаючи
роботу, повинен сповістити про це особу, відповідальну за безпечне
проведення робіт з переміщення вантажів кранами.
   2.15. При виявленні на порталі, поворотному крузі, перехідних
містках або інших ділянках крана сторонніх предметів, кранівник
повинен прибрати їх або закріпити. В зимовий час він повинен
очистити проходи по трапах, настилах, перехідних містках від снігу
та льоду, попередивши заздалегідь про це стропальників.
   2.16. Підійматися на кран та спускатися з крана необхідно
тільки по справному трапу або драбині, не маючи в руках, кишенях
або за поясом будь-яких предметів. Інструмент, вахтовий журнал і
ключ повинні знаходитися у спеціальній сумці, підвішеній на
ремені.
       3. Обов'язки кранівника під час роботи
   3.1. Кранівник портального крана під час роботи зобов'язаний:
   3.1.1. Пуск і гальмування всіх механізмів крана виконувати
плавно, без ривків та поштовхів, працювати уважно й не відвертати
увагу від керування краном.
   3.1.2. Перш,  ніж  виконувати  будь-який  рух  крана,
пересвідчитися,  що  цьому  рухові  не перешкоджають частини
пароплавів, вагонів, сусідні крани і укладені вантажі.
   3.1.3. Виконувати  роботу  тільки  за  вказівкою  особи,
відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів
кранами.
   3.1.4. До підіймання вантажу подати звуковий сигнал, підняти
вантаж на висоту 200-300 мм для перевірки правильності його
стропування й надійності дії гальм (перевірки проводяться при
кожному підійманні вантажу).
   3.1.5. Переміщення вантажу виконувати плавно, не допускаючи
різких рухів і розгойдування.
   3.1.6. Виконувати  роботу  краном  тільки  за  командою
стропальника або сигнальника, призначених особою, відповідальною
за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.
   Стропальник та сигнальник повинні бути одягнені у жилети
відмітного  кольору.  Обмін  сигналами  між  стропальником,
сигнальником  та  кранівником здійснюється згідно з системою
сигналізації, яка наводиться в додатку N 15 до Правил.
   3.1.7. Підхід крана до тупикових упорів, та лінійок кінцевих
вимикачів виконувати з підвищеною увагою, пам'ятаючи, що вони
призначені  для  дії  лише  в тих випадках, коли внаслідок
несправності апаратів керування або  неуважності  створюється
загроза пошкодження крана або аварії.
   3.1.8. При повторних перегонах крана з одного місця в інше
пересвідчитися, що шлях руху є вільний, дотримуються необхідні
габарити і кабельний барабан працює нормально.
   3.1.9. Перед початком руху з кабіни керування оглянути й
визначити положення крана по відношенню до найближчих швартових
тумб і електроколонок, а також впевнитися у відсутності людей на
шляху пересування.
   Розвернути поворотну частину крана таким чином, щоб із кабіни
кранівника можна було бачити тумби й електроколонки, вздовж яких
повинен рухатися кран.
   Пересування крана вздовж небезпечних зон  виконувати  на
мінімальній швидкості. При цьому повинен подаватися безперервний
звуковий сигнал з моменту початку руху до повної зупинки крана.
   3.1.10. Ставити кран на робоче місце з таким розрахунком, щоб
відстань між тумбами, електроколонками і найближчою конструкцією
крана на висоті до 2 м від землі не була меншою за 700 мм.
   3.1.11. Переміщувати вантаж, грейфер, гак, спредер або знімні
вантажозахоплювальні пристрої краном у горизонтальній площині
тільки після підіймання їх не менше, ніж на 0,5 м над предметами,
що зустрічаються на шляху руху.
   Зачерпування вантажу грейфером ближче 10 м від електроколонок
та кабелю забороняється.
   3.1.12. Перед  підійманням,  переміщенням  та  опусканням
вантажу, який знаходиться поблизу устаткування, стіни, колони,
штабеля вантажу, вагона та інших конструкцій переконатися у
відсутності стропальника та інших робітників між вантажем, що
підіймається,  переміщується  та  опускається,  і  зазначеним
устаткуванням або частинами будови, а також пересвідчитися у
вільному проходженні вантажу.
   3.1.13. При підійманні вантажу декількома кранами роботи
повинні проводитись  під  безпосереднім  керівництвом  особи,
відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів
кранами.
   Керування кранами у таких випадках може здійснюватися тільки
досвідченими кранівниками зі стажем роботи не менше одного року.
При цьому вага вантажу, що підіймається кожним краном, включаючи
вагу  траверси,   не   повинна   перевищувати   сумарної
вантажопідіймальності  кранів  при  даних вильотах і повинна
розподілятися між кранами  так,  щоб  жоден  кран  не  був
перевантажений. Швидкість підіймання, опускання й повороту їх має
бути однакова.
   3.1.14. Пам'ятати, що одночасна робота кранів на один трюм
може здійснюватися тільки у світлий час доби й за умови, що ширина
люка, через який подається вантаж повинна бути не меншою за 8 м, а
довжина - за 9 м. При цьому крани повинні працювати почергово, рух
їх стріл не повинен бути зустрічним, подача сигналів повинна бути
доручена досвідченим сигнальникам, які мають стаж роботи не менше
одного року.
   3.1.15. До початку роботи електромагнітом або  грейфером
переконатися, що в зоні дії крана не виконуються будь-які роботи і
немає людей, що місце і зона дії крана огороджені, вивішені
плакати, які забороняють прохід людей, і додатково перевірити:
   - кріплення траверси до вантажного гака крана;
   - підключення електромагнітів, їх кріплення до траверси;
   - проходження кабелю живлення і його кріплення;
   - кріплення відтяжки заспокоювача до траверси;
   - надійність дії пристрою проти закручування траверси.
   3.1.16. При швидкості вітру, що перевищує вказану у паспорті,
необхідно негайно зупинити кран у найбезпечнішому положенні і
перебувати біля крана до особливого розпорядження.
   3.2. Кранівнику  вантажопідіймального  крана забороняється
ставати до роботи:
   3.2.1. Без посвідчення на право керування краном даного типу.
   3.2.2. Без оформлення приймання і здачі крана у вахтовому
журналі.
   3.2.3. Без   наявності   пломб   на    обмежувачі
вантажопідіймальності (вантажного моменту).
   3.2.4. Без напрацювання протягом кварталу  18  змін  на
вантажопідіймальних кранах.
   3.2.5. У стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
   3.2.6. При  незадовільному стані здоров'я, підтвердженому
лікарем.
   3.2.7. Після аварії або нещасного випадку до особливого
розпорядження   особи,   відповідальної   за   утримання
вантажопідіймального  крана  в  справному  стані  та  особи,
відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів
кранами.
   3.2.8. Без одержання інструктажу з техніки безпеки.
   3.2.9. На несправному крані.
   3.2.10. Якщо на головному рубильнику або головному автоматі
вивішено плакат "НЕ ВМИКАТИ. ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ".
   3.3. Кранівнику забороняється:
   3.3.1. Підіймати чи кантувати вантаж, маса якого перевищує
вантажопідіймальність  крана для даного вильоту стріли, якщо
кранівник не знає маси вантажу, то він повинен одержати такі
відомості в особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з
переміщення вантажів кранами.
   3.3.2. Здійснювати різке гальмування при повороті стріли з
вантажем.
   3.3.3. Підтягувати вантаж по землі, рейках чи лагах гаком
крана при скісному натягу канатів.
   3.3.4. Підіймати  цеглу,  плитку  та  інші  дрібноштучні
матеріали, укладені на піддонах без  огорожі,  за  винятком
навантаження та розвантаження (на землю) автомашин, їх причепів,
залізничних напіввагонів і платформ.
   3.3.5. Укладати вантаж на електричні кабелі і трубопроводи, а
також на краю укосу чи траншеї.
   3.3.6. Залишати без нагляду пульт управління при роботі
будь-якого механізму крана.
   3.3.7. Допускати  перебування  сторонніх  осіб  у кабіні
управління, на поворотній та інших частинах крана з  метою
запобігання  затискуванню  їх між поворотною та неповоротною
частинами  (крім  осіб,  відповідальних   за   утримання
вантажопідіймальних кранів в справному стані, ІТП з нагляду,
слюсарів або електромонтерів та стажистів, про що кранівник
повинен бути заздалегідь попереджений).
   3.3.8. Підіймати й переміщувати вантаж  з  людьми,  які
перебувають на ньому.
   3.3.9. Підіймати вантаж, засипаний грунтом, закріплений або
примерзлий до землі, закладений або затиснутий іншим вантажем,
підвішений за один ріг дворогого гака, а також вантаж, який
перебуває в нестійкому положенні або тарі, що заповнена вище її
бортів.
   3.3.10. Підіймати вантаж підтягуванням, коли вантажний канат
після блоків стріли не зберігає вертикального положення, а також
розгойдувати вантаж для його укладання.
   3.3.11. Застосовувати знімні вантажозахоплювальні пристрої і
тару,  які  не  відповідають  масі і характеру вантажа, що
підіймається.
   3.3.12. Допускати  перебування  людей  (в  тому  числі
стропальників) між вантажем і стіною, колоною, штабелем, вагоном
при підійманні вантажу, встановленого поблизу вказаних предметів.
Ця вимога повинна дотримуватись також і при опусканні вантажу.
   3.3.13. Підіймати,  опускати  і  переміщувати вантаж при
перебуванні людей під вантажем (стропальник може перебувати біля
вантажу, який підіймається або опускається, якщо вантаж піднято не
більше, ніж на 1 м над рівнем майданчика, на якому перебуває
стропальник).
   3.3.14. Використовувати змінні вантажозахоплювальні органи і
знімні вантажозахоплювальні пристрої для підіймання людей або
виконання робіт, для яких вони не призначені.
   3.3.15. Підіймати  й  переміщувати  вантажі  у  випадку
неправильного їх стропування або при відсутності схем безпечного
їх стропування.
   3.3.16. Підіймати, переміщувати й опускати вибухонебезпечні,
легкозаймисті та отруйні речовини, посудини, що перебувають під
тиском, кранами, механізми підіймання яких оснащені фрикційними і
кулачковими  муфтами  включення та ті, що не знаходяться у
спеціальних контейнерах.
   3.3.17. Виводити з дії прилади та пристрої безпеки, гальмові
електромагніти, сигнальні пристрої, електричний захист, а також
виконувати роботу краном при їх несправності.
   3.3.18. Звільняти краном защемлені стропи та інші знімні
вантажозахоплювальні пристрої.
   3.3.19. Підтягувати  вантаж  під  час  його  підіймання,
вирівнювати положення вантажу, який підіймається, опускається або
переміщується, власною масою людей, а також поправляти стропи при
виборі слабини.
   3.3.20. Залишати вантаж, грейфер, вантажопідіймальний магніт,
спредер чи ківш після закінчення вантажних робіт або на час
перерви в роботі у піднятому положенні.
   3.3.21. Підіймати, переміщувати й опускати краном людей, крім
випадків надання допомоги потерпілим (при цьому повинні бути
прийняті особливі заходи обережності проти падіння людей). В
окремих випадках  дозволяється  підіймання  краном  людей  у
спеціальній колисці для здійснення робіт по фарбуванню, ремонтних
робіт, кріпленні контейнерів, зачищенні бортів і трюмів пароплавів
та інших робіт. Механізми підіймання вантажу таких кранів, не
можуть бути оснащені  фрикційними  або  кулачковими  муфтами
ввімкнення.
   3.3.22. Використовувати кінцеві вимикачі як робочі органи для
автоматичної зупинки механізмів.
   3.3.23. Опускати (підіймати) вантаж в залізничні напіввагони
і платформи, у кузови автомобілів, на причепи і рол-трейлери, якщо
в них або в кабіні транспортних засобів перебувають люди. Виняток
може бути допущено для вантажопідіймальних кранів з гаком, з
кабіни яких кранівник добре бачить всіх працюючих, і робітники
мають  можливість  відійти  від  вантажу,  що  підіймається
(опускається), на безпечну відстань.
   3.3.24. Підіймати і опускати стрілу з вантажем у кранів, для
яких положення стріл є установочним, а не робочим.
   3.3.25. Проносити  вантаж  над  поїздами,  складськими й
службовими приміщеннями, працюючим транспортом тощо.
   3.3.26. Суміщувати зміну вильоту стріли з підійманням або
опусканням вантажу.
   3.3.27. Здійснювати  під  час  роботи  крана  очищення,
змащування,  регулювання  механізмів,  будь-який  ремонт  або
підтягування з'єднань.
   3.3.28. Виконувати ремонт і регулювання електроустаткування
крана.
   3.3.29. Перенавантажувати бункерні установки.
   3.3.30. Передавати керування краном іншим кранівникам або
стороннім особам.
   3.3.31. Залишати  кабіну  керування краном при піднятому
вантажі.
   3.3.32. Продовжувати роботу крана:
   - при перебуванні стропальника, сигнальника або інших людей в
небезпечних зонах;
   - при    інтенсивному    нагріванні    підшипників,
електроустаткування та інших несправностях;
   - в зимовий час при досягненні температури повітря нижче
допустимого значення, вказаного заводом-виготовлювачем в паспорті
крана;
   - при появі ненормальних шумів у механізмах;
   - при падінні або підвищенні  напруги  понад  допустиму
величину, вказану в інструкції по монтажу та експлуатації крана.
   3.4. При  перебуванні на крані помічника кранівника або
стажиста кранівник, його помічник і стажист не мають права
відлучатися  з  кабіни  крана, навіть, на короткий час, не
попередивши про це один одного. Якщо кранівник працює  без
помічника і стажиста, то, йдучи з крана, він повинен вимкнути
струм, закрити двері кабіни і закріпити кран  протиугонними
захватами. Входити на кран або спускатися з нього під час його
роботи не дозволяється.
   3.5. При несподіваному припиненні живлення або зупиненні
крана з інших причин кранівник повинен поставити штурвали або
рукоятки контролерів в нульове положення і вимкнути рубильник в
кабіні.
   Якщо вантаж в цьому випадку залишився в піднятому положенні,
кранівник зобов'язаний за допомогою стропальників або  інших
працівників викликати особу, відповідальну за безпечне проведення
робіт з переміщення вантажів кранами, і в її присутності опустити
вантаж шляхом ручного розгальмовування. При цьому до прибуття
особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення
вантажів кранами, кранівник повинен вжити заходів до недопущення
проходу людей під піднятим вантажем.
   3.6. Кранівник повинен зупинити кран за сигналом "СТІЙ", ким
би цей сигнал не подавався.
   3.7. Підхід крана до лінійок кінцевих вимикачів повинен
здійснюватися тільки на зниженій швидкості. Використання кінцевих
вимикачів  як  робочих  органів вимкнення електродвигунів не
дозволяється.
   3.8. За необхідності переміщення вантажів над перекриттям,
під якими розміщені виробничі або службові  приміщення,  де
перебувають люди, кранівник може стати до роботи лише після
одержання письмового розпорядження керівництва порту, ознайомлення
з  заходами  по  безпечному  транспортуванню вантажів і під
безпосереднім керівництвом особи, відповідальної за  безпечне
проведення робіт з переміщення вантажів кранами.
   3.9. Кранівник  зобов'язаний   виконувати   підіймання,
переміщення та опускання вантажів тільки за сигналами стропальника
або сигнальника. Якщо виникає необхідність  доручити  подачу
сигналів іншим особам (майстрові, бригадирові тощо), то кранівник
повинен бути заздалегідь про це проінформований. Якщо сигнал
подається  неправильно, всупереч інструкції, то кранівник не
повинен за таким сигналом виконувати роботу. За пошкодження,
завдані при роботі крана внаслідок неправильно поданого сигналу,
відповідальність несе особа, яка подала неправильний сигнал, та
кранівник, якщо він бачив вантаж, що підіймався.
   3.10. Перед підійманням вантажу з  колодязя,  трюму  та
опусканням його в них кранівник повинен попередньо пересвідчитися
при опусканні порожнього (ненавантаженого) гака в тому, що при
його нижчому положенні на барабані лебідки залишається не менше
1,5 витка каната, не враховуючи витків, що знаходяться під
затискним пристроєм.
   3.11. Якщо під час роботи крана трапиться аварія або нещасний
випадок, кранівник зобов'язаний негайно зупинити кран і довести
про  це  до  відома  особи,  відповідальної  за  утримання
вантажопідіймального  крана  в  справному  стані,  та особи,
відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів
кранами.
   3.12. При виникненні на крані пожежі кранівник  повинен
негайно вимкнути рубильник, що подає напругу на кран, і приступити
до гасіння пожежі, викликавши одночасно через одного з членів
бригади, яка обслуговує кран, пожежну охорону.
   3.13. Кранівнику забороняється залишати на майданчиках і
механізмах крана інструмент, деталі, сторонні предмети тощо.
     4. Обов'язки кранівника після закінчення роботи
   4.1. Йдучи з крана на обідню перерву або в інших необхідних
випадках, кранівник зобов'язаний:
   4.1.1. Установити кран в безпечне положення так, щоб його
елементи не могли бути пошкоджені при маневрах суден, вагонів або
сусідніх кранів.
   4.1.2. Установити всі  рукоятки  контролерів  в  нульове
положення, вимкнути головний автомат і замкнути двері кабіни
керування, вимкнути  головний  рубильник  крана  на  колонці
підключення.
   4.2. Після закінчення роботи кранівник зобов'язаний:
   4.2.1. Поставити кран так, щоб він не заважав роботі сусідніх
кранів, гакову підвіску установити у верхнє положення, а стрілу,
по можливості, - на мінімальний виліт. Якщо  кран  оснащений
грейфером, магнітом або спредером, опустити їх на землю в безпечне
місце. У випадку огляду канатів гакова підвіска опускається на
рівень возика портала і закріплюється стропом.
   4.2.2. Поставити  всі  рукоятки  контролерів  у  нульове
положення.
   4.2.3. Затиснути нормально відкриті гальма, забити храповики,
установити фіксуючі пристрої і блокування.
   4.2.4. Вимкнути головний автомат, рубильник, освітлення.
   4.2.5. Прибрати кран, витерти і змастити механізми.
   4.2.6. Зробити запис у вахтовому журналі про технічний стан
та здавання крана і розписатися.
   4.2.7. Поставити кран на захвати (за відсутності змінника).
   4.2.8. Замкнути на замок кабіну крана.
   4.2.9. Залишити кран тільки після здачі його зміннику, а за
його відсутності при виконанні пунктів 4.2.1-4.2.8 здати вахтовий
журнал і ключ особі, відповідальній за його зберігання і видачу.
           5. Обслуговування крана
   5.1. При технічному обслуговуванні та ремонті  кранівник
портального крана зобов'язаний:
   5.1.1. До проведення будь-яких профілактичних чи ремонтних
робіт переконатися в тому, що кран відключений від живлення
електроколонки (вимкнутий головний автомат і рубильник) і вивішена
табличка "НЕ ВМИКАТИ. ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ".
   5.1.2. Одержати на місці інструктаж з техніки безпеки і
вказівки особи, відповідальної за утримання вантажопідіймальних
кранів в справному стані, про обсяг і особливості робіт з
технічного обслуговування або ремонту крана.
   5.1.3. Роботи  з  технічного  обслуговування  в  обсязі,
передбаченому    Правилами    технічної    експлуатації
підіймально-транспортного устаткування морських портів, і роботи
по ремонту здійснювати за вказівкою особи, відповідальної за
утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані.
   5.1.4. В процесі проведення профілактичного обслуговування та
ремонту точно виконувати вказівки інструкції заводу-виготовлювача
з розбирання, збирання і регулювання вузлів і механізмів крана.
   5.1.5. Не вмикати й не випробовувати механізми крана, ремонт
яких не закінчено.
   5.1.6. Після  закінчення  всіх  робіт  з  технічного
обслуговування й ремонту пересвідчитися в тому, що у вузлах і
механізмах не залишилось ніяких сторонніх предметів, всі огорожі
поставлені на свої постійні місця.
   5.1.7. Виконати почергово контрольний пуск всіх механізмів і
перевірити їх роботу на холостому ходу лише з дозволу особи,
відповідальної за утримання вантажопідіймального крана в справному
стані.
   5.1.8. Переконавшись у справності та  надійності  роботи
відремонтованих  механізмів крана, зробити запис у вахтовому
журналі про виконаний обсяг технічного обслуговування і готовність
крана до подальшої експлуатації.
   До роботи, пов'язаної з обслуговуванням та ремонтом крана
допускаються слюсарі, електромонтери з технічного обслуговування
та ремонту вантажопідіймальних кранів або налагоджувальники, які
мають відповідні посвідчення.
         6. Відповідальність кранівника
   6.1. Кранівник портального крана, навчений і атестований у
відповідності з Правилами, несе особисту відповідальність за
порушення вимог, викладених у даній Типовій інструкції, відповідно
до чинного законодавства України.

БУДСТАНДАРТ Online