Приказ от 24.01.2005 № 19 О введении в действие решения коллегии Госстроя Украины от 24.12.2004 № 169 О результатах проверок в 2004 году субъектов ведения хозяйства, которые получили лицензии в Госстрое Украи...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
              Н А К А З
 
             24.01.2005 N 19
 
 
          Про введення в дію рішення
     колегії Держбуду України від 24.12.2004 N 169
       "Про результати перевірок у 2004 році
     суб'єктів господарювання, що отримали ліцензії
            в Держбуді України"
 
 
   З метою виконання рішення колегії Державного комітету України
з будівництва та архітектури від 24.12.2004 N 169 >> )
"Про результати перевірок у 2004 році суб'єктів господарювання, що
отримали ліцензії в Держбуді України" Н А К А З У Ю:
 
   1. Ввести в дію рішення колегії Державного комітету України з
будівництва та архітектури від 24.12.2004 N 169 
"Про результати перевірок у 2004 році суб'єктів господарювання,
що отримали ліцензії в Держбуді України" (опубліковано в розділі
"рішення колегії").
 
   2. Внести зміни до наказу Держбуду України від 18.11.2002
N 77 "Про створення Ліцензійної комісії Держбуду
України  з  визначення  спроможності суб'єктів господарювання
виконувати ліцензійні умови у будівельній галузі":
   - у  пункті  2  слово  "експертної"  замінити на слово
"ліцензійної";
   - додаток до наказу викласти у такій редакції:
 
               СКЛАД
        Ліцензійної комісії Держбуду України
    з визначення спроможності суб'єктів господарювання
          виконувати ліцензійні умови
            у будівельній галузі
 
 
 1. Гречок В.О.    - заступник Голови Держбуду України, голова
           комісії
 
 2. Лісничук В.А.   - начальник Відділу ліцензування та
           атестації будівельної діяльності Держбуду
           України, заступник голови комісії
 
 3. Нагієвич Л.П.   - провідний спеціаліст Відділу ліцензування
           та атестації будівельної діяльності Держбуду
           України, секретар комісії
 
   Члени комісії
 
 4. Авдієнко О.П.   - начальник Управління
           архітектурно-конструктивних та інженерних
           систем будинків і споруд житлово-цивільного
           призначення Держбуду України
 
 5. Банних А.В.    - завідувач сектору Управління реставрації
           та реконструкції історичної забудови
           Держбуду України
 
 6. Барзилович Д.В.  - начальник Управління науково-технічної
           політики та інформаційних технологій у
           будівництві Держбуду України
 
 7. Брусан А.А.    - головний інженер, заступник директора з
           питань якості ВАТ "КиївЗНДІЕП" (за згодою)
 
 8. Ковтун В.В.    - начальник виробничо-технічного управління
           Української державної будівельної корпорації
           "Укрбуд" (за згодою)
 
 9. Кравченко С.О.  - головний державний інспектор
           територіального управління
           Держнаглядохоронпраці України по області та
           м. Києву (за згодою)
 
 10. Крупка П.В.   - директор державного підприємства
           "Укрінвестліцензія"
 
 11. Ліванідов В.А.  - заступник начальника Державної
           архітектурно-будівельної інспекції України
           Держбуду України
 
 12. Михайленко О.В. - головний спеціаліст Управління
           містобудівної політики Держбуду України
 
 13. Осіпенков В.С.  - начальник Донецької обласної служби
           "Укрінвестекспертиза" (за згодою)
 
 14. Петренко С.В.  - заступник начальника Управління
           ліцензування - начальник відділу
           забезпечення ліцензування Держпідприємництва
           України (за згодою)
 
 15. Судак В.С.    - завідувач відділу Державного
           науково-дослідного інституту автоматизованих
           систем у будівництві
 
 16. Тюшка М.М.    - директор ЗАТ "Технічний комітет
           "Спецмонтаж" (за згодою)
 
 17. Чеснок В.М.   - директор державного підприємства
           "Укрархбудінформ"
 
 18. Шевчук К.І.   - заступник начальника Управління економіки
           та стратегії розвитку будівельного комплексу
           Держбуду України
 
 19. Якимчук В.П.   - головний інженер державного підприємства
           "Укрінвестліцензія".
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держбуду України В.Гречка.
 
 Голова Комітету                      В.Череп

БУДСТАНДАРТ Online