Решение от 10.12.2004 № 69 О проекте государственных строительных норм Жилые дома. Основные положения

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
           Науково-технічна рада
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             10.12.2004 N 69
 
 
       Про проект державних будівельних норм
        "Житлові будинки. Основні положення"
 
 
   Розглянувши повторно  доопрацьований  згідно  з  рішенням
науково-технічної ради від 12.11.2004 N 61 >> ) проект
державних будівельних норм "Житлові будинки  та  комплекси",
науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Схвалити  проект ДБН "Житлові будинки та комплекси",
розроблений ВАТ "КиївЗНДІЕП" на заміну СНиП 2.08.2001-89 "Жилые
здания"  та  ДБН  79-92 "Житлові будинки для індивідуальних
забудовників України", змінивши назву нормативного документа на
"Житлові  будинки.  Основні положення", враховуючи пропозиції
Київдержекспертизи   та   висновок   технічного   комітету
"Будтехнормування".
 
   2. ВАТ "КиївЗНДІЕП" (В.Шевельов):
   - підготувати остаточну редакцію ДБН та провести громадське
обговорення його положень протягом січня - лютого 2005 року;
   - після затвердження документа  організувати  регіональні
семінари з роз'яснення положень нових державних будівельних норм;
   - після введення ДБН в дію здійснювати постійний моніторинг
за впровадженням його у будівельну практику та у разі необхідності
у 2006 році внести пропозиції щодо перегляду з урахуванням
зауважень і пропозицій організацій-користувачів.
 
   3. Управлінню  архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем будинків  і  споруд  житлово-цивільного  призначення
(О.Авдієнко), Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення
апарату (А.Григор) розмістити на сайті Держбуду  України проект
зазначеного нормативного документа, зробити відповідні публікації
в  засобах  масової  інформації,  провести  "круглий  стіл",
забезпечивши  здійснення  процедури  громадського  обговорення
відповідно  до  статті  5  Закону  України  "Про  засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
.
 
   4. Управлінню  архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем будинків  і  споруд  житлово-цивільного  призначення
(О.Авдієнко),  Управлінню   науково-технічної  політики  та
інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович) у місячний
термін  після  узгодження  проекту  зазначеного  ДБН  з
Держпідриємництвом підготувати наказ про надання йому чинності та
сприяти його впровадженню, вдосконаленню, розробленню необхідних
посібників, проведенню практичних семінарів.
 
 Заступник Голови НТР                  А.Беркута

БУДСТАНДАРТ Online