Решение от 28.01.2005 № 3 О результатах контрольно-ревизионной работы подразделений внутреннего финансового контроля Комитета по итогам II полугодия 2004 года

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             28.01.2005 N 3
 
 
      Про результати контрольно-ревізійної роботи
     підрозділів внутрішнього фінансового контролю
      Комітету за підсумками II півріччя 2004 року
 
 
   Заслухавши інформацію  начальника  Фінансово-економічного
управління   Комітету   Т.Щавінської   про   результати
контрольно-ревізійної роботи підрозділів внутрішнього фінансового
контролю Комітету за підсумками II півріччя 2004 року, колегія
відзначає, що за результатами проведених комплексних контрольних
заходів фінансово-господарської діяльності підприємств, установ,
організацій, що належать до сфери управління Держбуду України,
виявлено низку порушень законодавства з фінансових питань, що
призвели до збитків на суму 99,68 тис. грн.
   Зокрема, були виявлені наступні фінансові порушення:
   - списання за даними бухгалтерського обліку не повністю
амортизованих основних фондів  без  згоди  Держбуду  України
Український державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний
інститут водопостачання і каналізації "УкрНДІводоканалпроект" -
28,0  тис.  грн.,  Всеукраїнський  науково-методичний  та
дослідно-інформаційний  центр   архітектурної   спадщини  -
11,8 тис. грн.);
   - нарахування та виплата заробітної плати з  порушенням
постанови Кабінету  Міністрів України від 19.05.99 р. N 859
  "Про умови і розміри оплати праці  керівників
підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та
об'єднань державних підприємств" (зі змінами та доповненнями),
наказів Державного комітету будівництва, архітектури та житлової
політики України від 04.06.99 р. N 133 "Про умови оплати праці
керівників державних підприємств, організацій і установ сфери
управління Держбуду України" та від 15.05.2000 р. N 97 "Про умови
оплати праці керівників державних підприємств, організацій і
установ сфери управління Комітету", укладеного  контракту  з
керівником  підприємства (Всеукраїнський науково-методичний та
дослідно-інформаційний  центр   архітектурної   спадщини  -
20,3 тис.  грн.,  Український  державний  науково-дослідний і
проектно-вишукувальний інститут водопостачання  і  каналізації
"УкрНДІводоканалпроект" - 11,4 тис. грн.);
   - відшкодування витрат за авансовими звітами без документів,
які  підтверджують  здійснення  цих  витрат, що призвело до
безпідставних  витрат  підзвітних  коштів  (Всеукраїнський
науково-методичний та дослідно-інформаційний центр архітектурної
спадщини - 7,5 тис. грн.,  Відкрите  акціонерне  товариство
"Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по
цивільному будівництву" - 1,6 тис. грн.);
   - списання   за   даними   бухгалтерського   обліку
паливно-мастильних матеріалів у розмірах, що перевищують Норми
витрат  палива  і  мастильних  матеріалів  на автомобільному
транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України
від  10.02.98  р.  N  43   (Всеукраїнський
науково-методичний та дослідно-інформаційний центр архітектурної
спадщини - 5,0 тис. грн., Український державний науково-дослідний
і проектно-вишукувальний інститут водопостачання і каналізації
"УкрНДІводоканалпроект" - 1,3 тис. грн.).
   Зазначені фінансові  порушення   зумовлені   неналежною
організацією  та  веденням  бухгалтерського  обліку, недбалим
ставленням до збереження державного майна та використання коштів,
відсутністю контролю попередження зловживань та низькою виконавчою
дисципліною щодо виконання керівниками та головними бухгалтерами
підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління
Держбуду України, наказів та вказівок Держбуду України з питань
здійснення фінансово-господарської діяльності.
   Враховуючи характер порушень та недоліків, які виявлені під
час   проведення   комплексних   контрольних   заходів
фінансово-господарської  діяльності  підприємств,   установ,
організацій, що належать до сфери управління Держбуду України, та
з метою усунення причин і умов, що сприяють виникненню фінансових
порушень  при  здійсненні  фінансово-господарської діяльності,
колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Інформацію начальника Фінансово-економічного управління
Комітету Т.Щавінської про результати контрольно-ревізійної роботи
підрозділів внутрішнього  фінансового  контролю  Комітету  за
підсумками II півріччя 2004 року взяти до відома.
 
   2. Взяти до відома, що збитки на суму 99,68 тис. грн., які
виявлені під час проведення комплексних контрольних  заходів
фінансово-господарської   діяльності  підприємств,  установ,
організацій, що належать до сфери управління Держбуду України,
керівниками    Всеукраїнського   науково-методичного   та
дослідно-інформаційного   центру   архітектурної   спадщини,
Українського     державного    науково-дослідного    і
проектно-вишукувального інституту водопостачання і каналізації
"УкрНДІводоканалпроект",  Відкритого  акціонерного  товариства
"Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по
цивільному будівництву" відшкодовані в повному обсязі.
 
   3. Керівникам підприємств, установ, організацій, що належать
до сфери управління Держбуду України і мають у своєму складі
філії, працівникам, на яких покладено обов'язки з проведення
контрольних заходів, забезпечити подання на погодження до Держбуду
України Планів контрольних заходів та щоквартальних Звітів про
контрольно-ревізійну роботу підрозділів внутрішнього фінансового
контролю (форма N 11 - ревізія) з відповідною пояснювальною
запискою про їх виконання.
 
   4. Керівникам підприємств, установ і організацій, що належать
до сфери управління Держбуду України:
 
   4.1. Вжити заходів щодо недопущення будь-яких фінансових
порушень надалі та посилення контролю за збереженням державного
майна, цільового використання державних та бюджетних коштів,
посилення ролі бухгалтерського обліку як одного із механізмів
контролю тощо.
 
   4.2. Забезпечити неухильне виконання вимог наказів, вказівок
та інших документів Держбуду України  з  питань  здійснення
фінансово-господарської  діяльності,  організації  та  ведення
бухгалтерського обліку тощо.
 
   4.3. Вжити дієвих  заходів  щодо  удосконалення  методів
здійснення  фінансово-господарської діяльності та профілактики
фінансових порушень.
 
   5. Першому заступнику Голови Комітету А.Беркуті, начальнику
Управління  організаційно-аналітичного  забезпечення  апарату
А.Григору, начальнику   Фінансово-економічного    управління
Т.Щавінській, начальнику  Відділу кадрів Н.Осяєвій, завідувачу
Юридичного сектору М.Сюру надати пропозиції щодо  приведення
діяльності Контрольно-ревізійного сектору Комітету у відповідність
до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.2002 р.
N 685  "Про  здійснення міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового
контролю" (зі змінами та доповненнями).
 
   6. Заступнику  Голови  Комітету  О.Бондаренку, начальнику
Фінансово-економічного  управління  Т.Щавінській,  начальнику
Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій
у будівництві Д.Барзиловичу:
 
   6.1. При  погодженні  нарахування  премії  керівникам
підприємств,  установ  та організацій, що належать до сфери
управління Держбуду України,  враховувати  стан  виконавської
дисципліни  щодо виконання нормативно-правових актів України,
наказів Держбуду України, спрямованих на попередження фінансових
порушень та посилення контролю за збереженням державного майна і
використання державних та бюджетних коштів.
 
   6.2. Забезпечити у  I  півріччі  2005  року  проведення
наради-семінару  з  питань  здійснення фінансово-господарської
діяльності за  участю  керівників  та  головних  бухгалтерів
підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління
Держбуду України.
 
   7. Начальнику   Управління   організаційно-аналітичного
забезпечення  апарату  А.Григору забезпечити розміщення цього
рішення на офіційному інтернет-сайті Комітету та опублікувати в
інформаційному бюлетені Держбуду України.
 
   8. Начальнику Фінансово-економічного управління Т.Щавінській
забезпечити:
 
   8.1. Доведення цього рішення до відома керівників структурних
підрозділів центрального апарату Комітету, підприємств, установ і
організацій, що належать до сфери управління Держбуду України.
 
   8.2. Проведення   комплексних   контрольних   заходів
фінансово-господарської  діяльності  підприємств,  установ  і
організацій, що належать до сфери управління Держбуду України,
відповідно до  Плану контрольних заходів Держбуду України на
I півріччя 2005  року,  затвердженого  Головою  Комітету  та
погодженого Головним контрольно-ревізійним управлінням України.
 
   8.3. Подання щоквартальних Звітів про контрольно-ревізійну
роботу підрозділів внутрішнього фінансового контролю (форма N 11 -
ревізія) за наслідками проведених комплексних контрольних заходів
до Головного контрольно-ревізійного управління України.
 
   9. Начальнику Управління  науково-технічної  політики  та
інформаційних технологій у будівництві Д.Барзиловичу продовжити
роботу щодо приведення у  відповідність  до  вимог  чинного
законодавства України установчих документів підприємств, установ і
організацій, що належать до сфери управління Держбуду України.
 
   10. Завідувачу     Контрольно-ревізійного     сектору
Фінансово-економічного   управління   О.Морозу   забезпечити
організацію, проведення,  оформлення  комплексних  контрольних
заходів відповідно до Стандартів державного фінансового контролю
за використанням бюджетних коштів, державного і комунального
майна,  затверджених наказами Головного контрольно-ревізійного
управління України від 09.08.2002 р. N 168  та
13.07.2004 р. N 185 і відповідно зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 17.09.2002 р. за N 756/7044 та
28.07.2004 р. за N 940/9539, та Інструкції про організацію та
проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської
діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, що
належать до сфери управління Держбуду України,  затвердженої
наказом Держбуду України від 29.04.2004 р. N 91
(зі змінами та доповненнями).
 
   11. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
 
 Голова колегії                      В.Череп

БУДСТАНДАРТ Online