Приказ от 30.03.2005 № 58 О проведении конкурса на лучшие здания и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию в 2004 году в Украине

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

              Н А К А З

             30.03.2005 N 58


         Про проведення конкурсу на кращі
       будинки і споруди, збудовані і прийняті
        в експлуатацію у 2004 році в Україні


   Відповідно до положення про Державний комітет України з
будівництва  та  архітектури, затвердженого Указом Президента
України від 20.08.02 N 725 >> ), та  з  метою  сприяння
підвищенню якості проектування і будівництва, поширення передового
досвіду із впровадження нових прогресивних технологій, будівельних
матеріалів і конструкцій, вдалих конструктивно-планувальних та
архітектурних  рішень,   популяризації   кращих   об'єктів
житлово-цивільного  та промислового призначення, збудованих і
прийнятих в експлуатацію у 2004 році, Н А К А З У Ю:

   1. Провести конкурс на кращі будинки і споруди, збудовані та
прийняті  в експлуатацію на території України у 2004 році,
відповідно до положення "Про проведення конкурсу на кращі будинки
і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію в Україні",
затвердженого наказом Держбуду України  від  30.03.2004  року
N 52.

   2. Для проведення конкурсу утворити журі у складі згідно з
додатком 1.

   3. Для  попереднього  розгляду  матеріалів  конкурсу,
безпосереднього ознайомлення з об'єктами та підготовки пропозицій
журі конкурсу утворити експертну комісію у складі згідно з
додатком 2.

   4. Установити  граничний  термін  подання  матеріалів до
експертної комісії - до 1 червня 2005 року.

   5. Експертній комісії до 15 червня поточного року внести
пропозиції журі конкурсу щодо присудження відповідних призових
місць об'єктам, представленим на конкурс за номінаціями згідно з
додатком 3.

   6. Журі   конкурсу  підбити  підсумки  конкурсу  до
25 червня 2005 року і подати на затвердження Держбуду України
пропозиції щодо присудження об'єктам призових місць та дипломів.

   7. Організаційно-технічне забезпечення з проведення конкурсу
покласти на Науково-дослідний інститут будівельного виробництва
(В.Балицький), якому:
   - до 1 липня 2005 року організувати фотовиставку поданих на
конкурс об'єктів;
   - до 25 липня 2005 року виконати оформлення дипломів та
грамот для нагородження переможців конкурсу;
   - організувати у Держбуді України виставку об'єктів, які були
відзначені і визнані журі кращими.

   8. Держархбудінспекції України (В.Ліванідов) забезпечити:
   - до 15 липня 2005 року підготовку проекту наказу Держбуду
України за підсумками конкурсу;
   - вручення переможцям конкурсу дипломів;
   - доведення підсумків конкурсу до відома заінтересованих
організацій.

   9. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату
забезпечити публікацію інформації про проведення конкурсу та його
підсумки в "Інформаційному бюлетені", а також на  офіційній
сторінці Держбуду в мережі Інтернет (http:/www.build.gov.ua).

   10. Контроль  за  виконанням  цього  наказу покласти на
заступника Голови Держбуду України О.Бондаренка.

 Голова Комітету                      В.Череп


                   Додаток 1
                   до наказу Держбуду України
                   30.03.2005 N 58


               СКЛАД
             журі конкурсу


 БОНДАРЕНКО О.М.  Голова журі, заступник Голови Держбуду України

 ЛІВАНІДОВ В.А.   заступник голови журі, заступник начальника
          Державної архітектурно-будівельної інспекції
          України

 ПРОЦЕНКО К.І.   заступник голови журі, віце-президент Академії
          будівництва України (за згодою)

 ХУДЯКОВ Ю.Ф.    заступник голови журі, віце-президент Спілки
          архітекторів України (за згодою)

 Члени журі:

 АВДІЄНКО О.П.   начальник Управління
          архітектурно-конструктивних та інженерних
          систем будинків і споруд житлово-цивільного
          призначення Держбуду України

 АНТОНЮК П.Д.    директор ЗАТ "Інститут "Діпроцивільпромбуд"
          (за згодою)

 БІЛОКОНЬ Ю.М.   директор інституту "Діпромісто"

 ОМЕЛЬЯНЕНКО М.В.  заступник начальника Управління
          організаційно-аналітичного забезпечення
          апарату Держбуду України

 ЕКОНОМОВ А.О.   начальник Управління містобудівної політики
          Держбуду України

 ГРИГОР А.Ф.    директор департаменту проектних робіт
          державного акціонерного товариства
          "Будівельна компанія "Укрбуд" (за згодою)

 ГРИГОРОВСЬКИЙ П.Є. заступник директора НДІ будівельного
          виробництва

 ІВАНОВСЬКИЙ В.М.  начальник відділу корпорації "Украгропромбуд"
          (за згодою)

 ОНИЩЕНКО В.М.   директор НДПІ містобудування

 ЧЕСНОК В.М.    головний редактор журналу "Будівництво
          України"

 ЧИЖЕВСЬКИЙ О.П.  директор УкрНДІпроцивільсільбуд


                   Додаток 2
                   до наказу Держбуду України
                   30.03.2005 N 58


               СКЛАД
            експертної комісії


 ЛІВАНІДОВ В.А.   - заступник начальника Державної
          архітектурно-будівельної інспекції України

 ГРИГОРОВСЬКИЙ П.Є. - заступник директора НДІ будівельного
          виробництва

 ГАЛИЦЬКИЙ О.М.   - керівник сектора маркетингових досліджень
          та організації виставок НДІ будівельного
          виробництва

 БІЛЕЦЬКИЙ І.Т.   - провідний спеціаліст ДП "Укрінвестліцензія"

 СЛІПЧЕНКО Б.Г.   - завідуючий сектором якості НДІ будівельного
          виробництва


                    Додаток З
                    до наказу Держбуду України
                    30.03.2005 N 58


               ПЕРЕЛІК
        номінацій для оцінки кращих будинків
         і комплексів житлово-цивільного
          та промислового призначення


     Нове будівництво.      Реконструкція, реставрація,
                     капітальний ремонт.

 - Житлові будинки та комплекси.  - Житлові будинки та комплекси.
 - Навчальні заклади.       - Навчальні заклади.
 - Лікувально-оздоровчі заклади.  - Лікувально-оздоровчі заклади.
 - Культурно-спортивні споруди.  - Культурно-спортивні споруди.
 - Адміністративні об'єкти.    - Адміністративні об'єкти.
 - Об'єкти торгівлі та побуту.   - Об'єкти торгівлі та побуту.
 - Промислові об'єкти.       - Промислові об'єкти.
 - Об'єкти сільського       - Об'єкти сільського
  будівництва            будівництва


            МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
          до оформлення матеріалів,
         які надсилаються журі конкурсу
         водночас із рішенням про подання
            об'єкта на конкурс


   Матеріали оформляються  та  подаються у двох примірниках
(кожний в окремій папці) в такому обсязі:

   1. ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ ПРО БУДІВНИЦТВО, який повинен бути стислим
і містити:

   1.1. Пояснювальну записку.

   1.2. Характеристику промислових, житлових, цивільних будинків
і комплексів.
   У характеристиці  об'єкта необхідно зазначити:
   - його специфіку та позитивні якості;
   - прогресивні принципи функціональної організації забудови
комплексу, окремого будинку чи споруди;
   - новаторські конструктивні рішення і технологічні засоби
будівництва;
   - вдале використання можливостей місцевої будівельної бази;
   - прийоми композиції об'єкта, які заслуговують на увагу, а
також  органічне включення в рельєф місцевості, використання
зелених насаджень або врахування  архітектурних  особливостей
історичної забудови;
   - екологічна чистота виробництва та захист навколишнього
середовища (для об'єктів промислового призначення).

   1.3. Відомості про об'єкт і картку об'єкта.
   У відомостях про об'єкт необхідно зазначити:
   - Назву об'єкта (житловий будинок на _____ квартир, дитячий
садок-ясла на _____ місць, школа на _____ учнів, поліклініка
на _____ відвідувань за зміну тощо).
   - Адресу будівництва (область, район, населений пункт, жилий
чи промисловий район або квартал, поштова адреса будинку чи
споруди).
   - Найменуванйя,  поштову  адресу,  телефон  будівельної
організації, замовника (забудовника).
   - Найменування,  поштову  адресу,  телефон  проектної
організації.
   - Проект:
   - типовий (автори прив'язки);
   - повторного застосування (автори прив'язки);
   - індивідуальний (автори).

   Примітка: прізвище, ім'я та по батькові повністю.

   - Тривалість будівництва за нормами, договором (контрактом) і
фактично _____ (місяців).
   - Матеріали і конструкції фундаментів, стін, перекриття,
перегородок, покрівлі.
   - Вартість  будівництва:  кошторисна  (базисна) ________,
договірна _____________ і фактична _____________.

   Технічний звіт  підписується  керівниками  генпідрядних
організацій   та   начальниками   інспекцій   державного
архітектурно-будівельного контролю Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя.  Підписи  засвідчуються
відповідними печатками.
   Залежно від функціонального призначення об'єкта, що подається
на конкурс, необхідно заповнити картку об'єкта за формою N 1 або
N 2.
   До кожного зі звітів додається два примірники картки об'єкта
за підписом керівника організації, яка подає матеріали на конкурс.

   2. ОСНОВНІ КРЕСЛЕННЯ, за якими здійснено будівництво, в
розмірах, зручних для перегляду (типові проекти - викопіювання із
генерального плану ділянки, кварталу, комплексу забудови, при
будівництві за індивідуальним проектом, крім генплану,  - плани
першого і типових поверхів, фасади - в одному примірнику).

   3. ФОТОКАРТКИ  загальних  виглядів  будинків,  панорами
комплексів, фотознімки інтер'єрів, які розкривають  виконавчу
майстерність робітників, знімки фрагментів фасадів будинків і
елементів благоустрою (не менше трьох). Кожний об'єкт, що подано
на конкурс, повинен мати два примірники кольорових фотокарток
розміром 18x24 (15x22) см. На  зворотній стороні  фотокартки
зазначається назва об'єкта і зображеного елемента або деталі. Не
подавати фото, на яких не зображено будівлю чи її елементи.

   4. КОПІЇ АКТІВ прийняття будинків і споруд в експлуатацію
(в одному примірнику).

   5. ВІДГУК організації, яка експлуатує об'єкт.

   6. ПЕРЕЛІК ОСІБ, котрі підлягають нагородженню грамотами
(до 4-х по кожному об'єкту), складений із зазначенням.
   посади, прізвища, імені, по батькові повністю і підписаний
керівниками  генпідрядника  за  погодженням  з  Управлінням
містобудування та архітектури (українською мовою).
   Технічний звіт підписується керівниками  організацій,  що
представляють матеріали на конкурс, та начальниками інспекцій
державного  архітектурно-будівельного  контролю   Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
   Підписи засвідчуються відповідними печатками.
   Для відшкодування  витрат, необхідних для організаційного
забезпечення підготовки і проведення конкурсу на кращі будинки і
комплекси,  збудовані  в  2004  році  в Україні (експертиза
представлених на конкурс матеріалів, безпосереднє ознайомлення з
об'єктами, оформлення фотовиставки тощо), організації, які беруть
участь у конкурсі, перераховують кошти у сумі 450 грн.  та ПДВ
90 грн.  (разом - 540 грн.)  на   рахунок НДІ будівельного
виробництва: р/р  26002021123391  в  Залізничному  відділенні
Київської міської філії АКБ "Укрсоцбанк", МФО 322012, код 02498197
(у графі "призначення платежу" зазначити - "на конкурс - 2004").

   Для оформлення податкової накладної необхідно надіслати копію
свідоцтва  платника  податку на додану вартість і реквізити
платника.

        Матеріали надсилаються на адресу:
            01025, м. Київ-25,
          вул. Велика Житомирська, 9,
          ДЕРЖБУД України, Державна
        архітектурно-будівельна інспекція
               України.

                   Форма N 1


             КАРТА ОБЄ'КТА
       (для житлових комплексів та будинків)


N пор. Найменування параметрів Показники Прим.
1. Проекти будинків (найбільш характерні для забудови)    
2. Кількість об'єктів    
3. Вартість (грн): (базисна) кошторисна    
   
договірна    
фактична    
4. Вартість 1 кв. м (грн): (базисна) кошторисна    
   
договірна    
фактична    
5. Тривалість будівництва (місяців): за договором (контрактом) фактично    
   
   
6. Будівельна організація    
7. Проектна організація    

 Підпис

                   Форма N 2


             КАРТА ОБ'ЄКТА
          (для нежитлових будинків)


N пор. Найменування параметрів Показники Прим.
1. Проект    
2. Вартість об'єкта (грн): кошторисна (базисна)    
договірна    
фактична    
3. Вартість 1 куб.м (грн): кошторисна (базисна)    
договірна    
фактична    
4. Тривалість будівництва (місяців)    
за договором (контрактом)    
фактична    
5. Будівельна організація    
6. Проектна організація    

 Підпис

БУДСТАНДАРТ Online