Решение от 27.05.2005 № 31 О подготовке Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями, министерствами и другими центральными...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             27.05.2005 N 31
 
 
      Про підготовку Радою міністрів Автономної
       Республіки Крим, обласними, Київською
       та Севастопольською міськими державними
         адміністраціями, міністерствами
      та іншими центральними органами виконавчої
         влади обґрунтовуючих матеріалів
         щодо розміру необхідних коштів,
        які виділяються з резервного фонду
      бюджету України на проведення першочергових
       невідкладних) аварійно-відновлювальних
       робіт за результатами роботи за 2004 рік
 
 
   Заслухавши та  обговоривши питання підготовки законодавчо
визначених  обґрунтовуючих  матеріалів  заявниками  коштів  з
резервного фонду бюджету, колегія відзначає.
 
   Аналітичні матеріали, які узагальнюють роботу Держбуду із
цього питання, свідчать про систематичність порушень положень
існуючих нормативно-правових актів, які законодавчо окреслюють
процедуру підготовки та подання звернень щодо виділення коштів із
резервного фонду бюджету, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями, міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади (далі - заявниками).
 
   Так, протягом минулого року до  Держбуду  надійшло  378
контрольних  доручень Кабінету Міністрів України до звернень
місцевих адміністрацій, більшість з яких були надані без будь-яких
обгрунтувань, стосовно виділення коштів на ліквідацію наслідків
надзвичайних   ситуацій   та   здійснення   першочергових
аварійно-відновлювальних  робіт.  Після  запиту Держбуду були
підтверджені обґрунтовуючими матеріалами 103 звернення. Через
відсутність будь-яких обґрунтувань відмовлено заявникам за 130
дорученнями, а через неякісну підготовку обґрунтувань або надання
їх не в повному обсязі повернуто на доопрацювання матеріали за 7
дорученнями. Така ж картина і за останні 4 роки: з розглянутих
вперше 1138 контрольних доручень Уряду забезпечені обґрунтовуючими
матеріалами були лише 356 звернень, за якими надані відповідні
експертні висновки Держбуду.
 
   Крім того,  вибірковою перевіркою правильності визначення
вартості проведення аварійно-відновлювальних робіт на 3 об'єктах
за  рахунок резервного фонду бюджету виявлено також суттєве
завищення вартості виконаних підрядних робіт, за якими сума
завищення визначилась у розмірі 765,383 тис. грн., що становить
від 5,6 до 53,8% від вартості виконаних підрядних робіт.
 
   З метою впорядкування  процедури  організації  підготовки
заявниками  відповідних  обгрунтувань  та  надання експертних
висновків Комітетом щодо визначення розміру коштів, необхідних на
ліквідацію  надзвичайних  ситуацій  техногенного і природного
характеру та їх наслідків, а також недопущення неефективного
використання коштів Державного бюджету України, колегія Держбуду
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Інформацію про стан підготовки та надання заявниками
обґрунтовуючих матеріалів взяти до відома.
 
   2. Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
рекомендувати до 1 липня поточного року встановити:
   - порядок підготовки та надання звернень щодо виділення
коштів,  необхідних  на  ліквідацію  надзвичайних  ситуацій
техногенного і природного характеру та їх наслідків, за якими
обов'язково є наявність обґрунтовуючих матеріалів відповідно до
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002
N 415 "Про затвердження Порядку використання коштів
резервного фонду бюджету";
   - жорсткий контроль за підготовкою якісної документації, яка
необхідна для обгрунтування виділення коштів з резервного фонду
Державного бюджету України, з урахуванням рекомендацій Держбуду
щодо визначення в регіоні єдиного замовника для  реалізації
зазначеного.
   Інформацію про вжиті заходи направити Держбуду України до
15 липня поточного року.
 
   3. Рекомендувати центральним органам виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській  міським  державним  адміністраціям  провести
атестацію посадових осіб, які відповідно до повноважень будуть
здійснювати підготовку звернень з відповідними обґрунтовуючими
матеріалами, визначенням вартості аварійно-відновлювальних робіт
та контроль за їх реалізацією.
 
   4. Управлінню  цінової  політики, експертизи та контролю
вартості у будівництві (Губень П.І.),   відділу  промислової
забудови та проблем ЧАЕС та Державній архітектурно-будівельній
інспекції (Ліванідов В.А.)  відповідно до компетенції постійно
надавати методичну та практичну допомогу учасникам ліквідації
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру з
питань підготовки звернень з виділення коштів на проведення
аварійно-відновлювальних робіт та здійснювати контроль за їх
реалізацією.
 
   5. Управлінню  цінової  політики, експертизи та контролю
вартості у будівництві (Губень П.І.):
   - довести це рішення колегії до центральних та місцевих
органів виконавчої влади;
   - затвердити план вибіркових перевірок визначення вартості
виконаних аварійно-відновлювальних робіт;
   - готувати щоквартально звіт Держбуду до Кабінету Міністрів
України про результати експертизи обґрунтувань центральних та
місцевих  органів  виконавчої влади щодо виділення коштів з
Державного бюджету  України,  перевірок  їх  використання  з
пропозиціями щодо поліпшення питання реалізації коштів резервного
фонду державного бюджету, направлених на ліквідацію наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на всіх
її стадіях;
   - у  грудні поточного року підготувати для розгляду на
засіданні  Колегії  Держбуду  питання  стосовно  дотримання
центральними  та  місцевими  органами виконавчої влади вимог
нормативно-правових актів щодо  порядку  використання  коштів
резервного фонду бюджету.
 
   6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
 
 Член Колегії,
 головуючий на засіданні                А.В.Беркута

БУДСТАНДАРТ Online