Приказ от 10.05.2005 № 73 Об утверждении Порядка согласования в Госжилкоммунхозе Украины кандидатур для назначения на должности и освобождения от должностей руководителей предприятий городского электрического...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
              Н А К А З
 
             10.05.2005 N 73
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 липня 2005 р.
                   за N 721/11001
 
 
        Про затвердження Порядку погодження
       в Держжитлокомунгоспі України кандидатур
       для призначення на посади та звільнення
       з посад керівників підприємств міського
      електричного транспорту трамвай, тролейбус)
 
 
   Відповідно до статті 19  Закону  України  "Про  міський
електричний транспорт" , Положення про Державний
комітет України з питань  житлово-комунального  господарства,
затвердженого Указом Президента України від 19.08.2002 N 723
, та з метою упорядкування  системи  погодження
призначення та звільнення з посади керівників підприємств міського
електричного транспорту (трамвай, тролейбус) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок  погодження  в  Держжитлокомунгоспі
України кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад
керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай,
тролейбус), що додається.
 
   2. Відділу  кадрів  (В.Є.Купчук)  та  Відділу  міського
електричного транспорту (В.В.Вірченко) неухильно дотримуватися
встановленого Порядку.
 
   3. Юридичному  відділу  (М.Г.Агапова) спільно з Відділом
міського електричного транспорту (В.В.Вірченко) подати цей наказ
на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Б.Лотоцького.
 
 Голова Комітету                   О.Ю.Кучеренко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держжитлокомунгоспу
                   України
                   10.05.2005 N 73
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 липня 2005 р.
                   за N 721/11001
 
 
               ПОРЯДОК
       погодження в Держжитлокомунгоспі України
        кандидатур для призначення на посади
         та звільнення з посад керівників
      підприємств міського електричного транспорту
            (трамвай, тролейбус)
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Порядок погодження кандидатур для призначення на посади
та звільнення з посад керівників підприємств міського електричного
транспорту (далі - Порядок)  визначає  процедуру  погодження
Держжитлокомунгоспом України кандидатур, поданих міським головою,
для призначення на посади та звільнення з посад керівників
підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)
(далі - керівників підприємств).
 
   1.2. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 19 Закону
України "Про міський електричний транспорт".
 
   1.3. Підготовка документів щодо погодження кандидатур для
призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств
здійснюється Відділом кадрів Держжитлокомунгоспу України.
 
         2. Порядок погодження кандидатур
          для призначення на посади
           керівників підприємств
 
   2.1. Погодження  кандидатур  для  призначення  на посади
керівників підприємств здійснюється Головою Держжитлокомунгоспу
України, а за його відсутності - виконуючим обов'язки Голови.
 
   2.2. Погодження  кандидатури  для  призначення на посади
керівників підприємств відбувається за поданням міського голови на
підставі заяви кандидата.
 
   2.3. За  дорученням  Голови  Держжитлокомунгоспу  України
подання, визначене у пункті 2.2 Порядку, опрацьовується Відділом
кадрів  та  Відділом  міського  електричного  транспорту
Держжитлокомунгоспу України протягом трьох робочих днів.
 
   2.4. Кандидат на посаду керівника підприємства  особисто
проходить співбесіду з посадовими особами Держжитлокомунгоспу
України, зазначеними у картці погодження (додаток 1), до якої
заносяться висновки співбесіди.
 
   2.5. Пропозиції  з  урахуванням результатів співбесіди з
кандидатом на посаду керівника підприємства протягом семи робочих
днів виносяться на розгляд Голови Держжитлокомунгоспу України.
   До цих пропозицій додаються копії:
   особового листка з обліку кадрів;
   автобіографії;
   документа про освіту;
   документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявністі).
 
   2.6. На підставі рішення Голови Держжитлокомунгоспу України
Відділ кадрів готує висновок щодо призначення кандидатури на
посаду  керівника  підприємства,  який  підписується  Головою
Держжитлокомунгоспу України, а за його відсутності - виконуючим
обов'язки Голови, та надсилається міському голові не пізніше трьох
робочих днів з дня прийняття рішення Головою Держжитлокомунгоспу
України.
 
         3. Порядок погодження звільнення
         з посади керівників підприємств
 
   3.1. Погодження звільнення з посади керівників підприємств
здійснюється Головою Держжитлокомунгоспу України, а за  його
відсутності - виконуючим обов'язки Голови.
 
   3.2. Погодження звільнення з посади керівника підприємства
порушується за наявності вмотивованого подання міського голови, в
якому обгрунтовуються причини неможливості перебування керівника
підприємства на займаній посаді.
   До подання додаються проект рішення про звільнення, заява
керівника підприємства, який звільняється за власним бажанням, або
пояснення керівника підприємства, якого пропонується звільнити за
порушення трудової дисциплини, медична довідка, інші документи, що
безпосередньо  стосуються  справи (за наявності) у випадках,
передбачених законодавством.
 
   3.3. За  дорученням  Голови  Держжитлокомунгоспу  України
подання, визначене у пункті 3.2 Порядку, опрацьовується Відділом
кадрів  та  Відділом  міського  електричного  транспорту
Держжитлокомунгоспу України протягом трьох робочих днів.
 
   3.4. Керівник підприємства, щодо якого порушується питання
про його звільнення з посади, особисто проходить співбесіду з
посадовими особами Держжитлокомунгоспу України, зазначеними у
картці погодження (додаток 2), до якої заносяться  висновки
співбесіди.
 
   3.5. Пропозиції  з  урахуванням результатів співбесіди з
керівником підприємства, щодо якого порушується питання про його
звільнення з посади, протягом семи робочих днів виносяться на
розгляд Голови Держжитлокомунгоспу України.
   До цих пропозицій додаються копії:
   особового листка з обліку кадрів;
   автобіографії;
   документа про освіту;
   документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявністі).
 
   3.6. На підставі рішення Голови Держжитлокомунгоспу України
Відділ  кадрів  готує  висновок  щодо  звільнення  керівника
підприємства,  який  підписується  Головою Держжитлокомунгоспу
України, а за його відсутності - виконуючим обов'язки Голови, та
надсилається міському голові не пізніше трьох робочих днів з дня
прийняття рішення Головою Держжитлокомунгоспу України.
 
 Заступник начальника
 Відділу міського
 електричного транспорту               В.Г.Ярмоленко
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.4 Порядку
                   погодження
                   в Держжитлокомунгоспі
                   України кандидатур для
                   призначення на посади
                   та звільнення з посад
                   керівників підприємств
                   міського електричного
                   транспорту (трамвай,
                   тролейбус)
 
 
               КАРТКА
       погодження в Держжитлокомунгоспі України
         кандидатури на посаду керівника
        підприємства міського електричного
         транспорту (трамвай, тролейбус)
 
 
  _________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові кандидата
        на посаду керівника підприємства)
 
  _________________________________________________________
    (назва підприємства, куди призначається керівник )
  _________________________________________________________
 
 
 1. Пропозиції Відділу кадрів_____________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 2. Пропозиції Відділу міського електричного транспорту___________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 3. Заступник Голови Держжитлокомунгоспу України _________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 4. Перший заступник Голови Держжитлокомунгоспу України __________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Заступник начальника Відділу
 міського електричного транспорту          В.Г.Ярмоленко
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 3.4 Порядку
                   погодження
                   в Держжитлокомунгоспі
                   України кандидатур для
                   призначення на посади
                   та звільнення з посад
                   керівників підприємств
                   міського електричного
                   транспорту (трамвай,
                   тролейбус)
 
 
               КАРТКА
       погодження в Держжитлокомунгоспі України
      звільнення з посади керівника підприємства
         міського електричного транспорту
            (трамвай, тролейбус)
 
 
 Керівник_________________________________________________________
            (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 _________________________________________________________________
           (назва підприємства,)
 
 1. Пропозиції Відділу кадрів_____________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 2. Пропозиції Відділу міського електричного транспорту___________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 3. Заступник Голови Держжитлокомунгоспу України _________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 4. Перший заступник Голови Держжитлокомунгоспу України __________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Заступник начальника Відділу
 міського електричного транспорту          В.Г.Ярмоленко

БУДСТАНДАРТ Online