Приказ от 29.10.2004 № 206 О создании Общественного совета при Государственном комитете Украины по строительству и архитектуре

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
              Н А К А З
 
            29.10.2004 N 206
 
 
    Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
        комітету України з будівництва та архітектури
    N 86 від 30.05.2005 )
 
 
         Про створення Громадської ради
         при Державному комітеті України
          з будівництва та архітектури
 
 
   З метою залучення громадськості до формування та реалізації
основних напрямів державної політики у сфері містобудування,
архітектури та будівництва Н А К А З У Ю:
 
   1. Створити при Державному комітеті України з будівництва та
архітектури Громадську раду у складі згідно з додатком 1.
 
   2. Затвердити Положення про Громадську раду при Державному
комітеті України з будівництва та архітектури згідно з додатком 2.
 
   3. Затвердити склад Секретаріату  Громадської  ради  при
Державному комітеті України з будівництва та архітектури.
 
   4. Затвердити Регламент роботи Секретаріату Громадської ради
при Державному комітеті України з будівництва та архітектури.
 
   5. Секретаріату Громадської ради спільно  з  Управлінням
організаційно-аналітичного  забезпечення  апарату  (А.Григор)
забезпечити умови для роботи Громадської ради.
 
 Голова Комітету                      В.Череп
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Держбуду України
                   29.10.2004 N 206
 
 
               СКЛАД
       Громадської ради при Держбуді України
 
 
 1. Череп        - Голова Державного комітету України з
 Валерій Іванович     будівництва та архітектури, голова
             Спілки працівників будівельного
             комплексу України;
 
 2. Бабчук       - заступник міського голови м. Чернівців
 Володимир Георгійович  (від "Асоціації міст України та
             громад");
 
 3. Беркута       - Перший заступник Голови Державного
 Анатолій Всеволодович  комітету України з будівництва та
             архітектури;
 
 4. Болтаєв       - заступник міського голови м. Миколаєва
 Іркін Алізманович    (від "Асоціації міст України та
             громад");
 
 5. Брагин       - дійсний член Академії будівництва
 Вадим Миколайович    України;
 
 6. Войтов       - голова правління ВАТ "Майстри"
 Олександр Іванович    (засновник і видавець журналів
             "Будмайстер" та "Будінфо");
 
 7. Волочай       - редактор газети "Новости Строительства";
 Оксана Михайлівна
 
 8. Ганькевич      - консультант комплексної системи якості
 Тетяна Всеволодівна   "Системи" (від Української асоціації
             якості);
 
 9. Гольда       - голова комісії Українського союзу
 Анатолій Володимирович  промисловців і підприємців з питань
             розвитку будівництва, голова правління
             ЗАТ "Аеробуд";
 
 10. Єжов        - віце-президент Української академії
 Валентин Іванович    архітектури, доктор архітектури,
             професор;
 
 11. Зарицький     - голова ради Київського міського
 Микола Васильович    відділення Всеукраїнського громадського
             об'єднання "Громадський контроль";
 
 12. Злобін       - Президент Академії будівництва України;
 Геннадій Карпович
 
 13. Іванцов      - перший заступник головного редактора
 Олег Григорович     газети "День";
 
 14. Карапетян     - головний спеціаліст відділу з питань
 Руслана Григорівна    економічного і соціального захисту
             трудящих ЦК Професійної спілки
             працівників будівництва і промисловості
             будівельних матеріалів України;
 
 15. Клюшніченко    - головний вчений секретар Української
 Євген Єлисійович     академії архітектури, доктор технічних
             наук, професор;
 
 16. Литвинов      - начальник управління
 Валерій Олексійович   житлово-комунального господарства
             м. Донецька (від "Асоціації міст України
             та громад");
 
 17. Назаренко     - Завідувач кафедри машин і обладнання
 Іван Іванович      технологічних процесів Київського
             Національного університету будівництва і
             архітектури, Заслужений діяч науки і
             техніки України, доктор технічних наук,
             професор;
 
 18. Олійник      - редактор газети "Строительство и
 Ірина Яківна       реконструкция";
 
 19. Олійник      - директор Всеукраїнського громадського
 Олександр Віталійович  об'єднання "Недержавний аналітичний
             центр "Інститут реформ";
 
 20. Покровський    - Віце-президент Академії будівництва
 Леонід Леонідович    України;
 
 21. Прима       - Генеральний директор "Видавничого Дому
 Олександр Анатолійович  АСС" (видавець журналів: "АСС,
             "Український будівельний каталог");
 
 22. Панчук       - заступник директора Американської
 Оксана Анатоліївна    Торговельної палати в Україні;
 
 23. Риковцев      - заступник голови ради Спілки
 Сергій Олександрович   кооператорів та підприємців України;
 
 24. Різничок      - дійсний член Академії будівництва
 Борис Іванович      України;
 
 25. Рожен       - оглядач відділу науки щотижневика
 Олександр Павлович    "Дзеркало тижня";
 
 26. Самсонов      - дійсний член Академії будівництва
 Володимир Миколайович  України;
 
 27. Семенюк      - начальник управління
 Тетяна Миколаївна    житлово-комунального господарства
             м. Луцька (від "Асоціації міст України
             та громад");
 
 28. Томляк       - спеціаліст із стратегічного розвитку
 Кирило Олександрович   Американської Торговельної палати в
             Україні;
 
 29. Чумак       - голова департаменту контролю в сфері
 Віталій Дмитрович    будівництва і архітектури Київського
             міського відділення ВГО "Громадський
             контроль";
 
 30. Штолько      - Президент Української академії
 Валентин Григорович   архітектури, доктор архітектури,
             професор;
 
 31. Юшкевич      - заступник голови департаменту по роботі
 Тетяна Анатоліївна    з регіональними відділеннями та містами
             Асоціації міст України та громад.
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Держбуду України
                   29.10.2004 N 206
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Громадську раду при Державному комітеті
        України з будівництва та архітектури
 
 
   1. Положення розроблено відповідно до Положення про Державний
комітет України з будівництва та архітектури (далі - Комітет),
затвердженого Указом Президента України від 20 серпня 2002 року
N 725/2002, та визначає загальні завдання, основні
організаційні та правові засади і умови діяльності Громадської
ради при Комітеті (далі - Громадської ради).
 
   2. Громадська рада при Державному  комітеті  України  з
будівництва та архітектури є постійним дорадчим органом Комітету,
головним завданням якої є сприяння формуванню та реалізації
державної  політики у сферрах містобудування, будівництва та
промисловості будівельних матеріалів.
 
   3. Громадська рада створюється наказом Голови Комітету з
метою забезпечення захисту громадянами України своїх економічних і
соціальних прав та законних інтересів, участі в  державному
управлінні  і сприяння врегулюванню різноманітних конфліктних
ситуацій у сфері містобудування, архітектури, будівництва.
 
   4. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією
України , законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, Положенням про  Держбуд
України, а також цим Положенням.
 
   5. Основними завданнями Громадської ради є:
   - участь в розробленні та реалізації заходів щодо проведення
єдиної державної політики у сфері містобудування, будівництва та
промисловості будівельних матеріалів;
   - представлення   інтересів   громадськості  у  сфері
містобудування та будівництва;
   - сприяння Комітету в реалізації своїх повноважень шляхом
залучення громадськості:
   - забезпечення зворотного зв'язку громадських організацій та
об'єднань з Держбудом, узагальнення громадської думки стосовно
діяльності Комітету;
   - надання Комітету інформації про результати громадських
слухань чи інших форм відображення громадської думки стосовно
питань, пов'язаних з реформуванням галузі.
 
   6. З метою реалізації зазначених питань Громадська рада готує
та вносить пропозиції за наступними напрямами:
   - формування перспективних  планів  діяльності  Комітету,
обласних, міст Києва та Севастополя управлінь містобудування та
архітектури, управлінь капітального будівництва;
   - вдосконалення нормативно-правової бази у будівництві;
   - здійснення заходів для усунення правових, адміністративних
та організаційних перешкод на шляху реформування та розвитку
будівельного комплексу;
   - щодо  заходів для захисту прав та законних інтересів
підприємств галузі;
   - щодо підготовки кадрів для будівельного комплексу;
   - щодо формування  та  реалізації  регіональних  програм
житлового будівництва;
   - щодо   здійснення,   модернізації   та   ліквідації
аварійно-небезпечних  об'єктів, програм реконструкції житлових
будинків тощо;
   - щодо  роботи  з  засобами масової інформації з метою
висвітлення процесів, що відбуваються в галузі;
   - щодо  сприяння  розвитку  підприємницької  ініціативи,
популяризації  ефективної  громадсько-корисної  підприємницької
діяльності у будівництві;
   - щодо виконання інших функцій, необхідних для реалізації
покладених на неї завдань.
 
   7. Громадська рада має право в установленому порядку:
   - утворювати постійні та тимчасові комісії з числа членів
Громадської  ради відповідно до головних напрямів діяльності
Комітету, а в разі потреби - тимчасові експертні та робочі групи,
залучати до участі в них представників структурних підрозділів
Комітету, наукових установ та  громадських  організацій  (за
погодженням з їх керівництвом), а також незалежних експертів;
   - одержувати, за дорученням керівництва Комітету необхідну
для її діяльності інформацію і матеріали від підрозділів Комітету,
обласних, міст Києва та Севастополя управлінь містобудування та
архітектури, управлінь капітального будівництва, запрошувати до
участі у засіданнях Громадської ради представників Комітету,
суб'єктів підприємницької діяльності, наукових установ, державних
і громадських організацій в межах своєї компетенції.
 
   8. До складу Громадської ради на паритетних засадах входять
представники громадських організацій та об'єднань, асоціацій,
професійних спілок, вчені і фахівці  у  сфері  архітектури,
містобудування,  будівництва  та  промисловості  будівельних
матеріалів, представники органів місцевого самоврядування, засобів
масової інформації, що висловили бажання взяти участь у її роботі,
а також працівники апарату Комітету.
   Персональний склад Громадської ради та Положення про неї
затверджується наказом Голови Комітету за поданням вищезазначених
організацій.
   Члени Громадської ради беруть участь у  її  роботі  на
громадських засадах.
 
   9. Голова Громадської ради обирається шляхом голосування за
нього не менше як 2/3 членів ради.
   Заступників голови Громадської ради обирають за поданням
голови Громадської ради простою більшістю.
   Заступник голови Громадської ради виконує обов'язки голови у
разі його відсутності, бере участь у засіданні колегії Комітету з
правом дорадчого голосу.
 
   10. Організаційною  формою роботи Громадської ради є її
засідання, що проводяться не рідше ніж один раз на квартал.
Засідання Громадської ради проводиться відповідно до річного плану
роботи, який затверджується головою Ради. Засідання Громадської
ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина
її членів. Рішення Громадської  ради  приймаються  відкритим
голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на
засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос
голови Ради.
 
   11. Рішення  Громадської  ради,  прийняті  у  межах  її
компетенції, є рекомендаційними для розгляду і врахування на
засіданні  колегії  Комітету,  НТР  та у роботі структурних
підрозділів.
 
   12. За результатами кожного засідання  Громадської  ради
складається протокол, який підписує головуючий.
 
   13. Голова  або  за  його  дорученням  заступник голови
представляють  інтереси  Громадської  ради  у  відносинах  з
міжнародними та донорськими організаціями.
 
   14. Організаційне  забезпечення  роботи  Громадської ради
здійснює створений нею секретаріат. Секретаріат очолює керівник
секретаріату. Склад секретаріату Громадської ради затверджується
наказом Голови Комітету.
 
   15. Забезпечення Громадської ради  приміщенням,  засобами
зв'язку, створення необхідних умов для роботи Ради та проведення
її засідань здійснює Держбуд України.
 
   16. Громадська рада систематично інформує громадськість через
засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та
стан їх виконання.
 
   17. Громадська рада систематично  здійснює  контроль  за
виконанням своїх рішень шляхом розгляду на черговому засіданні
інформації про хід виконання рішень.
 
   18. У своїй роботі Громадська рада використовує бланк із
своїм найменуванням, форма якого погоджена Головою Комітету.
 
 Начальник Управління
 організаційно-аналітичного
 забезпечення апарату                   А.Григор

БУДСТАНДАРТ Online