Приказ от 30.05.2005 № 86 О создании Общественной коллегии при Председателе Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

              Н А К А З

             30.05.2005 N 86


        Про створення Громадської колегії
           при Голові Державного
         комітету України з будівництва
             та архітектури


   З метою залучення громадськості до формування та реалізації
основних напрямків державної політики у сфері містобудування,
архітектури та будівництва Н А К А З У Ю:

   1. Створити  при  Голові  Державного комітету України з
будівництва та архітектури Громадську колегію у складі згідно з
додатком 1.

   2. Затвердити Положення про Громадську колегію при Голові
Державного комітету України з будівництва та архітектури згідно з
додатком 2.

   3. Затвердити склад Секретаріату Громадської колегії при
Голові Державного комітету України з будівництва та архітектури
згідно з додатком 3.

   4. Затвердити  Регламент  роботи Секретаріату Громадської
колегії при Голові Державного комітету України з будівництва та
архітектури згідно з додатком 4.

   5. Секретаріату Громадської колегії спільно з Управлінням
організаційно-аналітичного забезпечення апарату  М.Омельяненко)
забезпечити умови для роботи Громадської колегії.

   6. Наказ Держбуду від 29.10.2004 р. N 206 ( v0206509-04 )
"Про створення Громадської ради при Державному комітеті України з
будівництва та архітектури" вважати таким, що втратив чинність.

 Перший заступник
 Голови Комітету                     А.Беркута


                   Додаток 1
                   до наказу Держбуду
                   України
                   30.05.2005 N 86


               СКЛАД
            Громадської колегії
          при Голові Держбуду України


1. Бабчук Володимир Георгійович - заступник міського голови м. Чернівців (від "Асоціації міст України та громад");
2. Беркута Анатолій Всеволодович - перший заступник Голови Державного комітету України з будівництва та архітектури;
3. Болтаєв Іркін Алізманович - заступник міського голови м. Миколаєва (від "Асоціації міст України та громад");
4. Брагін Вадим Миколайович - дійсний член Академії будівництва України;
5. Войтов Олександр Іванович - голова правління ВАТ "Майстри" (засновник і видавець журналів "Будмайстер" та "Будінфо");
6. Волочай Оксана Михайлівна - редактор газети "Новости Строительства";
7. Ганькевич Тетяна Всеволодівна - консультант комплексної системи якості "Системи" (від Української асоціації якості);
8. Гольда Анатолій Володимирович - голова комісії Українського союзу промисловців і підприємців з питань розвитку будівництва, голова правління ЗАТ "Аеробуд";
9. Доброскок Володимир Станіславович - Президент Асоціації підприємців та промисловців - постачальників товарів, робіт та послуг державних потреб;
10. Долотій Анатолій Петрович - секретар спілки будівельників України;
11. Єжов Валентин Іванович - віце-президент Української академії архітектури, доктор архітектури, професор;
12. Заріцький Микола Васильович - голова ради Київського міського відділення Всеукраїнського громадського об'єднання "Громадський контроль";
13. Злобін Геннадій Карпович - Президент Академії будівництва України;
14. Іванцов Олег Григорович - перший заступник головного редактора газети "День";
15. Карапетян Руслана Григорівна - головний спеціаліст відділу з питань економічного і соціального захисту трудящих ЦК Професійної спілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України;
16. Клюшниченко Євген Єлисійович - головний вчений секретар Української академії архітектури, доктор технічних наук, професор;
17. Литвинов Валерій Олексійович - начальник управління житлово-комунального господарства м. Донецька (від "Асоціації міст України та громад");
18. Назаренко Іван Іванович - завідувач кафедри машин і обладнання технологічних процесів Київського національного університету будівництва і архітектури, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор;
19. Овєйнікова Тетяна Іванівна - в. о. начальника управління архітектури та містобудування м. Харкова;
20. Олійник Ірина Яківна - редактор газети "Строительство и реконструкция";
21. Олійник Олександр Віталійович - директор Всеукраїнського громадського об'єднання "Недержавний аналітичний центр "Інститут реформ";
22. Панчук Оксана Анатоліївна - заступник директора Американської Торговельної Палати в Україні;
23. Покровський Леонід Леонідович - Віце-президент Академії будівництва України;
24. Прима Олександр Анатолійович - генеральний директор "Видавничого Дому АСС" (видавець журналів "АСС", "Український будівельний каталог");
25. Різничок Борис Іванович - дійсний член Академії будівництва України;
26. Риковцев Сергій Олександрович - заступник голови ради Спілки кооператорів та підприємців України;
27. Рожен Олександр Павлович - оглядач відділу науки щотижневика "Дзеркало тижня";
28. Самсонов Володимир Миколайович - дійсний член Академії будівництва України;
29. Семенюк Тетяна Миколаївна - начальник управління житлово-комунального господарства м. Луцька (від "Асоціації міст України та громад");
30. Томляк Кирило Олександрович - спеціаліст зі стратегічного розвитку Американської Торговельної Палати в Україні;
31. Трубін Віктор Павлович - головний архітектор м. Запоріжжя;
32. Череп Валерій Іванович - голова Спілки працівників будівельного комплексу України;
33. Чумак Віталій Дмитрович - голова департаменту контролю у сфері будівництва і архітектури Київського міського відділення ВГО "Громадський контроль";
34. Шпара Ігор Петрович - Президент Національної спілки архітекторів України;
35. Штолько Валентин Григорович - Президент Української академії архітектури, доктор архітектури, професор;
36. Юшкевич Тетяна Анатоліївна - заступник голови департаменту по роботі з регіональними відділеннями та містами Асоціації міст України та громад.

 Начальник Управління
 організаційно-аналітичного
 забезпечення апарату                М.Омельяненко


                   Додаток 2
                   до наказу Держбуду
                   України
                   30.05.2005 N 86


              ПОЛОЖЕННЯ
        про Громадську колегію при Голові
      Державного комітету України з будівництва
             та архітектури


   1. Положення розроблено відповідно до Положення про Державний
комітет України з будівництва та архітектури (далі - Комітет),
затвердженого Указом Президента України від 20 серпня 2002 року
N 725/2002  яким визначаються загальні завдання,
основні організаційні та правові засади і  умови  діяльності
Громадської колегії при Голові Комітету (далі - Громадської
колегії).

   2. Громадська колегія є постійним дорадчим органом Комітету,
головним завданням якої є сприяння формуванню та реалізації
державної політики у сферах містобудування,  будівництва  та
промисловості будівельних матеріалів.

   3. Громадська колегія створюється наказом Голови Комітету з
метою забезпечення захисту громадянами України своїх економічних і
соціальних  прав та законних інтересів, участі в державному
управлінні і сприяння врегулюванню різноманітних  конфліктних
ситуацій у сфері містобудування, архітектури, будівництва.

   4. У  своїй  діяльності  Громадська  колегія  керується
Конституцією  України, законами України,  актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про
Держбуд України, а також цим Положенням.

   5. Основними завданнями Громадської колегії є:
   - участь у розробленні та реалізації заходів щодо проведення
єдиної державної політики у сфері містобудування, будівництва та
промисловості будівельних матеріалів;
   - представлення  інтересів  громадськості   у   сфері
містобудування та будівництва;
   - сприяння Комітету в реалізації своїх повноважень шляхом
залучення громадськості;
   - забезпечення зворотного зв'язку громадських організацій та
об'єднань з Держбудом, узагальнення громадської думки стосовно
діяльності Комітету;
   - надання Комітету інформації про результати громадських
слухань чи інших форм відображення громадської думки стосовно
питань, пов'язаних з реформуванням галузі.

   6. З метою реалізації зазначених питань Громадська колегія
готує та вносить пропозиції за наступними напрямами:
   - формування  перспективних  планів  діяльності Комітету,
обласних, міст Києва та Севастополя управлінь містобудування та
архітектури;
   - вдосконалення нормативно-правової бази у будівництві;
   - здійснення заходів для усунення правових, адміністративних
та організаційних перешкод на шляху реформування та розвитку
будівельного комплексу;
   - щодо заходів для захисту прав та законних  інтересів
підприємств галузі;
   - щодо підготовки кадрів для будівельного комплексу;
   - щодо  формування  та  реалізації  регіональних програм
житлового будівництва;
   - щодо  здійснення,  модернізації та ліквідації аварійно
небезпечних об'єктів, програм реконструкції житлових будинків
тощо;
   - щодо роботи з засобами масової  інформації  з  метою
висвітлення процесів, що відбуваються в галузі;
   - щодо  сприяння  розвитку  підприємницької  ініціативи,
популяризації  ефективної  громадсько-корисної  підприємницької
діяльності у будівництві;
   - щодо виконання інших функцій, необхідних для реалізації
покладених на неї завдань.

   7. Громадська колегія має право в установленому порядку:
   - утворювати постійні та тимчасові комісії з числа членів
Громадської колегії відповідно до головних напрямків діяльності
Комітету, а в разі потреби - тимчасові експертні та робочі групи,
залучати до участі в них представників структурних підрозділів
Комітету,  наукових  установ  та громадських організацій (за
погодженням з їх керівництвом), а також незалежних експертів;
   - одержувати за дорученням керівництва Комітету необхідну для
її діяльності інформацію і матеріали від підрозділів Комітету,
обласних, міст Києва та Севастополя управлінь містобудування та
архітектури, запрошувати до участі у засіданнях  Громадської
колегії  представників  Комітету,  суб'єктів  підприємницької
діяльності, наукових установ, державних і громадських організацій
у межах своєї компетенції.

   8. До  складу Громадської колегії на паритетних засадах
входять представники громадських  організацій  та  об'єднань,
асоціацій,  професійних  спілок,  вчені  і  фахівці у сфері
архітектури,  містобудування,  будівництва  та  промисловості
будівельних  матеріалів,  представники  органів  місцевого
самоврядування, засобів масової інформації, що висловили бажання
взяти участь у її роботі, а також працівники апарату Комітету.
   Персональний склад Громадської колегії та Положення про неї
затверджується наказом Голови Комітету за поданням вищезазначених
організацій.
   Члени Громадської колегії беруть участь у її роботі на
громадських засадах.

   9. Голова Громадської колегії обирається шляхом голосування
за нього не менше як 2/3 членів Колегії.
   Заступників Голови Громадської колегії обирають за поданням
Голови Громадської колегії простою більшістю.
   Заступник Голови Громадської колегії виконує обов'язки Голови
у разі його відсутності, бере участь у засіданні колегії Комітету
з правом дорадчого голосу.

   10. Організаційною формою роботи Громадської колегії є її
засідання, що проводяться не рідше, як один раз на квартал.
Засідання Громадської колегії проводиться відповідно до річного
плану роботи, який затверджується Головою Колегії. Засідання
Громадської колегії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш
як половина її членів. Рішення Громадської колегії приймаються
відкритим голосуванням простою більшістю голосів її  членів,
присутніх  на  засіданні. У разі рівного розподілу голосів,
вирішальним є голос Голови Колегії.

   11. Рішення Громадської колегії, прийняті  у  межах  її
компетенції, є рекомендаційними для розгляду і врахування на
засіданні колегії Комітету, НТР  та  у  роботі  структурних
підрозділів.

   12. За результатами кожного засідання Громадської колегії
складається протокол, який підписує головуючий.

   13. Голова або  за  його  дорученням  заступник  Голови
представляють  інтереси  Громадської  колегії у відносинах з
міжнародними та донорськими організаціями.

   14. Організаційне забезпечення роботи Громадської колегії
здійснює створений нею Секретаріат. Секретаріат очолює керівник
Секретаріату.  Склад  Секретаріату   Громадської   колегії
затверджується наказом Голови Комітету.

   15. Забезпечення Громадської колегії приміщенням, засобами
зв'язку, створення необхідних умов для  роботи  Колегії  та
проведення її засідань здійснює Держбуд України.

   16. Громадська колегія систематично інформує громадськість
через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті
рішення та стан їх виконання.

   17. Громадська колегія систематично здійснює контроль за
виконанням своїх рішень шляхом розгляду на черговому засіданні
інформації про хід виконання рішень.

   18. У своїй роботі Громадська колегія використовує бланк із
своїм найменуванням, форма якого погоджена Головою Комітету.

 Начальник Управління
 організаційно-аналітичного
 забезпечення апарату                М.Омельяненко


                   Додаток 3
                   до наказу Держбуду
                   України
                   30.05.2005 N 86


               СКЛАД
         Секретаріату Громадської колегії
         при Голові Державного комітету
        України з будівництва та архітектури


1. Степура Лілія Вікторівна - головний спеціаліст Управління організаційно-аналітичного управління апарату, керівник Секретаріату Громадської колегії.
2. Адріанова Лариса Никифорівна - головний спеціаліст відділу архітектури і типології будинків і споруд Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення, член Секретаріату Громадської колегії.
3. Баглай Володимир Анатолійович - заступник начальника Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві, начальник відділу аналізу, прогнозування та координації наукових досліджень і методології проектних робіт, член Секретаріату Громадської колегії.
4. Вашкулат Олександр Дмитрович - заступник начальника Управління містобудівної політики, начальник відділу архітектури, розвитку населених пунктів та координації діяльності місцевих органів, член Секретаріату Громадської колегії.
5. Єгорова Галина Василівна - начальник відділу розвитку житлового будівництва Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу, член Секретаріату Громадської колегії.
6. Нарожня Любов Миколаївна - заступник начальника Управління реставрації та реконструкції історичної забудови, начальник відділу нормативного забезпечення науково-проектних та реставраційних робіт, член Секретаріату Громадської колегії.
7. Пономаренко Ірина Борисівна - начальник відділу цінової політики у будівництві, реставрації та ремонті Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві, член Секретаріату Громадської колегії.

 Начальник Управління
 організаційно-аналітичного
 забезпечення апарату                М.Омельяненко


                   Додаток 4
                   до наказу Держбуду
                   України
                   30.05.2005 N 86


              РЕГЛАМЕНТ
         роботи Секретаріату Громадської
         колегії при Голові Державного
         комітету України з будівництва
             та архітектури


           1. Загальні положення

   1.1. Секретаріат Громадської колегії при Голові Державного
комітету України з будівництва та архітектури (далі - Секретаріат)
є робочим органом, який забезпечує:
   - планування та координацію роботи Громадської колегії при
Голові Державного комітету України з будівництва та архітектури
(далі - Громадська колегія);
   - здійснення  заходів щодо реалізації рішень Громадської
колегії;
   - підготовку засідань Громадської колегії;
   - діловодство Громадської колегії;
   - постійний взаємозв'язок з членами Громадської колегії.

   1.2. Секретаріат формується з працівників Держбуду, які є
державними службовцями та відповідно до Закону України "Про
державну службу"  повинні дотримуватися основних
принципів державної  служби  та  етики  поведінки  державного
службовця;
   - сумлінно виконувати свої службові обов'язки;
   - шанобливо   ставитися   до   громадян,  керівників,
співробітників;
   - дотримуватися високої культури спілкування;
   - не припускатися дій і вчинків, які можуть  зашкодити
інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію
державного службовця.

   1.3. Склад  Секретаріату  затверджується  наказом  Голови
Державного комітету України з будівництва та архітектури.

        2. Організація роботи Секретаріату

   2.1. Функції Секретаріату:
   - здійснення постійного зв'язку  з  членами  Громадської
колегії;
   - розгляд звернень представників громадськості з  питань
участі у роботі Громадської колегії;
   - ведення протоколів засідань Громадської колегії;
   - здійснення заходів щодо технічного забезпечення засідань
Громадської колегії;
   - збір та узагальнення пропозицій щодо планів роботи, які
надаються членами Громадської колегії;
   - надання  узагальнених  пропозицій  на  розгляд  Голові
Громадської колегії;
   - здійснення  контролю за реалізацією рішень Громадської
колегії.

   2.2. Планування роботи:
   - план роботи Громадської колегії складається на рік;
   - члени Громадської колегії не пізніше ніж за тиждень до
засідання Колегії у 4-му кварталі поточного року надають до
Секретаріату пропозиції щодо плану роботи Громадської колегії на
наступний рік;
   - Секретаріат узагальнює  пропозиції  членів  Громадської
колегії та вносить їх на розгляд на засідання Громадської колегії
у 4-му кварталі поточного року;
   - пропозиції до плану роботи Громадської колегії на наступний
рік можуть також вноситися керівництвом Державного  комітету
України з будівництва та архітектури та Секретаріатом Громадської
колегії;
   - план  роботи  Громадської  колегії  на  наступний рік
затверджується Головою Громадської колегії.

   2.3. Підготовка та проведення засідань Громадської колегії:
   - Секретаріат  не пізніше ніж за 2 тижні до чергового
засідання Громадської колегії формує порядок денний засідання та
погоджує його з Головою Громадської колегії;
   - погоджений порядок денний надається членам Громадської
колегії для підготовки до засідання Громадської колегії. Одночасно
з порядком денним членам Громадської колегії для опрацювання
надаються проекти документів, підготовлені матеріали та ін.;
   - підготовку матеріалів до  засідання  (довідку,  проект
рішення, проект документа, який передбачається розглянути, тощо)
готують виконавці, визначені планом роботи Громадської колегії, за
участю відповідних членів Секретаріату;
   - запрошення членів Громадської колегії на чергове засідання
здійснюється Секретаріатом письмово або у телефонному режимі;
   - на засідання Громадської колегії можуть запрошуватися інші
зацікавлені відповідальні особи;
   - під  час  засідання  Громадської  колегії  представник
Секретаріату веде протокол, який підписується Головою Громадської
колегії або його заступником  та  секретарем  -  керівником
Секретаріату Громадської колегії;
   - витяги з протоколів стосовно рішень Громадської колегії
надаються всім членам Громадської колегії (за необхідністю).

 Начальник Управління
 організаційно-аналітичного
 забезпечення апарату                М.Омельяненко

БУДСТАНДАРТ Online