Приказ от 18.05.2005 № 81 Об организации выполнения заданий Программы деятельности Кабинета Министров Украины Навстречу людям

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

              Н А К А З

             18.05.2005 N 81


          Про організацію виконання
          завдань Програми діяльності
          Кабінету Міністрів України
            "Назустріч людям"


   З метою забезпечення виконання завдань Програми діяльності
Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" та
реалізації плану заходів щодо виконання у 2005 році Програми
діяльності  Кабінету  Міністрів  України  "Назустріч  людям",
затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
6 травня 2005 року N 324, Н А К А З У Ю:

   1. Заступникам Голови, керівникам структурних підрозділів
Комітету взяти до виконання постанову Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2005 року N 324 "Про заходи щодо
виконання у 2005 році Програми діяльності Кабінету Міністрів
України "Назустріч людям".

   2. Затвердити план заходів, спрямованих на реалізацію завдань
Програми  діяльності  Кабінету  Міністрів  України "Назустріч
людям" додається).

   3. Керівникам структурних підрозділів Комітету забезпечити
виконання заходів, спрямованих на реалізацію завдань Програми
діяльності Кабінету Міністрів України та подавати інформацію про
стан  виконання  заходів Управлінню організаційно-аналітичного
забезпечення апарату до 20 липня 2005 р. та до 20 січня 2006 р.

   4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату
(М.Омельяненко)  узагальнити надану структурними підрозділами
Комітету інформацію та забезпечити її подання до Міністерства
економіки України до 1 серпня 2005 р. і 1 лютого 2006 р.

   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Перший заступник
 Голови Комітету                    А.В.Беркута


                   Додаток
                   до наказу
                   18.05.2005 N 81


                ПЛАН
          заходів Державного комітету
        України з будівництва та архітектури
           на 2005 рік, спрямованих
         на виконання завдань Програми
         діяльності Кабінету Міністрів
          України "Назустріч людям"
            


  Завдання з Програми діяльності КМУ ( n0001120-05 ) Механізм (захід) реалізації завдання Виконавці згідно з Планом заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2005 р. N 324 ( 324-2005-п ) Термін (місяць) Відповідальні виконавці - структурні підрозділи Держбуду
I. ВІРА
  У сфері духовності        
1 Збереження та активне пропагування історико- культурної спадщини, зміцнення її престижу в Україні і світі; визначення українській культурі гідного місця серед світових та європейських культур. "Приєднання до міжнародної Конвенції з охорони архітектурної спадщини Європи" Держбуд жовтень Управління реставрації та реконструкції історичної забудови
Проект Положення про історичне населене місце Держбуд грудень Управління реставрації та реконструкції історичної забудови
"Порядок проектування, фінансування і здійснення комплексної регенерації районів історичної забудови" Держбуд грудень Управління реставрації та реконструкції історичної забудови
Проект положення щодо визначення умов та критеріїв щодо створення програм збереження та використання пам'яток архітектури і містобудування Держбуд листопад Управління реставрації та реконструкції історичної забудови
III. ГАРМОНІЯ
  У сфері регуляторної політики        
1 Створення умов доступу до окремих сегментів ринку (видобуток корисних копалин, житлове будівництво, ремонт та будівництво доріг тощо). Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві" Держбуд червень Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
  У сфері регіональної політики        
2 Забезпечення стабільності та прогнозованості відносин між центральними і місцевими органами виконавчої влади щодо розвитку територій. Підготувати доповідь Кабінету Міністрів України про результати моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України у 2004 році Держбуд жовтень Управління містобудівної політики
  У сфері адміністративної реформи        
3 Започаткування практики публічного діалогу членів Уряду з громадськістю з питань реалізації державної політики. Запровадити систематичне проведення консультацій з громадськістю із соціально значущих питань державної політики у відповідній сфері (конференції, семінари, форуми, громадські слухання, засідання за "круглим столом", збори, зустрічі з громадськістю, теле- та радіо дебати, Інтернет- конференції, телефонні "гарячі лінії") центральні і місцеві органи виконавчої влади постійно починаючи з червня Управління організаційно- аналітичного забезпечення апарату
  У сфері реформування адміністративно- територіального устрою        
4 Проведення реформування адміністративно- територіального устрою. Підготувати проект нормативно- правових актів, що випливають із Закону України "Про територіальний устрій України" Мін'юст, інші центральні органи виконавчої влади У тримі- сячний термін після прийняття Закону України "Про територі- альний устрій України" Управління містобудівної політики
Створити єдину комп'ютерну базу даних про адміністративно- територіальний устрій України та відповідну геоінформаційну систему Інститут геодезії і картографії Інститут "Діпромісто" Секретаріат Кабінету Міністрів України травень - грудень Управління містобудівної політики
IV. ЖИТТЯ
  У сфері соціально- трудових відносин        
1 Розвиток соціального діалогу, забезпечення належної оплати праці, удосконалення соціально- трудових відносин. Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництва, на яких встановлюється підвищена оплата праці" Держбуд травень Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
  У сфері промислово- інвестиційної політики        
2 Створення нормативної бази для заохочення вкладання довгострокових фінансових інвестицій. Проект Закону України "Про нормування у будівництві" Держбуд грудень Управління науково- технічно політики та інформаційних технологій у будівництві
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування на території України" Держбуд вересень Управління науково- технічно політики та інформаційних технологій у будівництві
3 Удосконалення порядку затвердження інвестиційних програм та проектів будівництва. Про внесення змін до деяких Законів України (щодо вибору, вилучення і надання земель, для містобудівних потреб, розміщення, проектування і будівництва об'єктів містобудування, здійснення державного контролю у сфері містобудування) Держбуд грудень Управління містобудівної політики Державна архітектурно- будівельна інспекція
Про внесення змін до Закону України "Про планування і забудову територій" Держбуд червень Управління містобудівної політики
Про внесення змін до Закону України "Про архітектурну діяльність" Держбуд червень Управління містобудівної політики
4 Удосконалення спрощення дозвільно- погоджувальної системи у сфері містобудування. Підготувати проекти Законів України:      
    Про внесення змін до Закону України (щодо вибору, вилучення і надання земель для містобудівних потреб, розміщення, проектування і будівництва об'єктів містобудування, здійснення державного контролю у сфері містобудування) Держбуд грудень Управління містобудівної політики Державна архітектурно- будівельна інспекція
Про внесення змін до Закону України "Про планування і забудову територій" Держбуд червень Управління містобудівної політики
Про внесення змін до Закону України "Про архітектурну діяльність" Держбуд червень Управління містобудівної політики
  У сфері житлово- комунального господарства        
5 Удосконалити доступ усіх верств населення до якісних послуг, максимальної персоніфікації споживачів та переведення їх відносин з виконавцями послуг виключно на контрактну основу. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Концепції Державної цільової програми "Житло-інвалідам" Держбуд травень Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово- цивільного призначення

 Начальник Управління
 організаційно-аналітичного
 забезпечення апарату                М.Омельяненко

БУДСТАНДАРТ Online