Приказ от 01.06.2005 № 88 О выполнении решения коллегии Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре от 29.04.2005 № 30 Об опыте организации во Львовской области мониторинга и контроля за...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
              Н А К А З
 
             01.06.2005 N 88
 
 
       Про виконання рішення колегії Державного
     комітету України з будівництва та архітектури
       від 29 квітня 2005 р. N 30 "Про досвід
      організації у Львівській області моніторингу
         та контролю за дотриманням вимог
        до безперешкодного доступу інвалідів
      до об'єктів житлово-громадського призначення
         при забудові населених пунктів"
 
 
 
   З метою посилення контролю за безумовним виконанням заходів,
визначених "Програмою забезпечення безперешкодного доступу людей з
обмеженими фізичними можливостями до об'єктів  житлового  та
громадського призначення", яка спрямована на створення в Україні
безбар'єрного життєвого середовища для  людей  з  обмеженими
фізичними  можливостями,  розробленої  Держбудом  України  і
затвердженої постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
4 червня 2003 р. N 863 >> ), а також з метою виконання
рішення колегії Держбуду України від 29 квітня 2005 року N 30
 "Про досвід організації у Львівській області
моніторингу та контролю за дотриманням вимог до безперешкодного
доступу інвалідів до об'єктів житлово-громадського призначення при
забудові населених пунктів" Н А К А З У Ю:
 
   1. Заступникам Голови та керівникам структурних підрозділів
Держбуду України відповідно до розподілу обов'язків взяти до
керівництва в роботі рішення колегії Державного комітету України з
будівництва та архітектури "Про досвід організації у Львівській
області контролю за дотриманням законодавчих та нормативних вимог
щодо   безперешкодного  доступу  інвалідів  до  об'єктів
житлово-цивільного призначення.".
 
   2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним,  Київській  та  Севастопольській  міським державним
адміністраціям:
   протягом 2005 року вивчити і запровадити в регіонах досвід
Львівської області щодо залучення до контролю з  дотримання
зазначених вимог регіональних громадських спілок інвалідів;
   скоригувати у  2005  році  регіональні  програми  щодо
забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення
до об'єктів житлово-цивільного призначення при  реконструкції
існуючої забудови, з урахуванням реальних потреб інвалідів та
затверджених у кожному населеному пункті переліків об'єктів,
дообладнання яких необхідно виконати в першу чергу, а також
зобов'язати їх власників здійснити відповідне дообладнання у
визначені терміни;
   при складанні  та  видачі   замовникам   (інвесторам)
архітектурно-планувальних  завдань  на  проектування  об'єктів
житлово-цивільного призначення визначати конкретні вимоги щодо
елементів обладнання об'єктів та благоустрою території забудови
для забезпечення безперешкодного доступу до них маломобільних груп
населення.
 
   3. Управлінню  архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем  будинків  і  споруд  житлово-цивільного  призначення
(О.Авдієнко) забезпечити у 2005 році:
   - проведення  моніторингу  виконання  заходів  "Програми
забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними
можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення"
 та підготовку відповідного звіту до Кабінету
Міністрів України за 2005 рік;
   - підготовку  та  видання методичного посібника "Збірник
законодавчих та нормативних документів з безперешкодного доступу
людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та
громадського призначення";
   - розроблення проекту ДБН "Проектування цивільних будинків і
споруд з урахуванням вимог  людей  з  обмеженими  фізичними
можливостями ";
   - здійснення аналізу методичних  матеріалів,  розроблених
Львівським обласним відділенням Українського фонду "Реабілітація
інвалідів", з питань моніторингу та проведення контролю  за
дотриманням потреб інвалідів при будівництві нових об'єктів та
дообладнанні існуючого фонду та підготовку  пропозицій  щодо
доведення їх до регіонів.
 
   4. Керівникам  проектних та науково-дослідних організацій
незалежно від форм власності та відомчої належності не допускати
порушення вимог чинних нормативних документів щодо потреб людей з
інвалідністю при розробленні проектної документації  об'єктів
будівництва,  аналізувати  та  вживати необхідних заходів на
зауваження експертних органів щодо виявлених порушень.
 
   5. Службам Укрінвестекспертизи при проведенні комплексної
державної   експертизи   проектів   будівництва   об'єктів
житлово-цивільного призначення, елементів благоустрою та дорожньої
мережі  населених пунктів не надавати позитивних комплексних
висновків за відсутності в проектах заходів  безперешкодного
доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до зазначених
об'єктів, передбачених положеннями чинних будівельних норм.
 
   6. Державній  архітектурно-будівельній  інспекції  України
(В.Л.Іванідов), місцевим інспекціям архбудконтролю здійснювати
вибіркові перевірки введених в експлуатацію об'єктів та вживати
заходів  щодо  усунення  порушень вимог доступності людей з
інвалідністю до об'єктів житлово-цивільного призначення при їх
будівництві.
 
   7. Управлінню  архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем  будинків  і  споруд  житлово-цивільного  призначення,
Управлінню містобудівної політики (А.Економов), Управлінню цінової
політики, експертизи  та  контролю  вартості  у  будівництві
(П.Губень),   Державній  архітектурно-будівельній  інспекції
забезпечити подальший контроль із залученням місцевих підвідомчих
органів  щодо врахування нормативних вимог з безперешкодного
доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів
житлового та громадського призначення, вулично-дорожньої мережі,
елементів  благоустрою  при  видачі  архітектурно-планувальних
завдань, проектуванні, проведенні державної експертизи і прийнятті
в експлуатацію об'єктів житлово-громадського призначення.
 
   8. Контроль за  виконанням  цього  наказу  покласти  на
заступників Голови Комітету відповідно до розподілу обов'язків.
 
 Перший заступник Голови Комітету            А.Беркута