Решение от 27.05.2005 № 35 О результатах выполнения финансовых планов предприятиями и организациями сферы управления Госстроя Украины за 2004 год и І квартал 2005 года

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             27.05.2005 N 35
 
 
      Про результати виконання фінансових планів
       підприємствами та організаціями сфери
       управління Держбуду України за 2004 рік
           та I квартал 2005 року
 
 
   Заслухавши інформацію начальника Управління науково-технічної
політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзиловича
про результати виконання фінансових планів підприємствами та
організаціями сфери управління Держбуду України за 2004 рік та
I квартал 2005 року, колегія зазначає суттєве збільшення обсягів
виконаних робіт, відсутність заборгованості з виплати заробітної
плати, своєчасну сплату платежів до Державного бюджету та цільових
фондів більшістю підприємств сфери управління Держбуду України.
   За 2004 рік підприємствами й організаціями сфери управління
Держбуду  України виконано робіт і реалізовано продукції на
загальну суму 199,3 млн. грн., що на 77,6 млн. грн. більше від
річного плану і на 33 відсотки перевищує показники 2003 року. Сума
сплати поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету всіх
рівнів за звітний рік становить 39,8 млн. грн., що на 51 відсоток
перевищує запланований показник.
   У 2004 році збитково спрацювало лише одне підприємство -
Державне  підприємство  "Укрпівденінвестліцензія"  К.Суручан),
загальна сума збитків склала 20,0 тис. грн.
   Підприємствами та організаціями сфери управління Держбуду
України за  I  квартал  2005  року  отримано  доходу всього
46,7 млн. грн., що на 2,8 млн. грн. більше від запланованого.
   При цьому  слід  відзначити,  що  шість  підприємств та
організацій за три місяці поточного року не досягли запланованого
рівня доходу, в тому числі: Містопроект, м. Львів (М.Кошло),
УкрНДІпроектреставрація (А.Антонюк), ВНМДІ Центр архітектурної
спадщини (Т.Маніфасова), Луганськцивільпроект (В.Кпепачевський),
Дніпробудмпроект (А.Даннік), НДПІмістобудування (В.Онищенко).
   З метою вжиття заходів щодо подальшого поліпшення діяльності
підприємств і організацій сфери управління Держбуду  України
колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Керівникам підприємств і організацій, що належать до сфери
управління Держбуду України, детально проаналізувати результати
виконання фінансових планів за І квартал поточного року і вжити
необхідних  заходів  щодо  безумовного  виконання  показників
фінансових планів, запланованих на I півріччя 2005 року, зменшення
витрат на виробництво продукції, збільшення прибутковості та
ліквідації поточної збитковості.
 
   2. Заступнику  Голови  Комітету  О.Бондаренку, Управлінню
науково-технічної  політики  та  інформаційних  технологій  у
будівництві (Д.Барзилович) підготувати:
   - проект наказу щодо створення єдиного органу з сертифікації
будівельних виробів шляхом приєднання до Державного центру з
сертифікації будівельних матеріалів, виробів  та  конструкцій
СепроКиївбудпроект на правах філій таких підприємств: Центр із
сертифікації будівельних матеріалів, виробів  та  конструкцій
"Укрцивільсепробуд", Державне підприємство "Орган із сертифікації
будівельних  матеріалів  і  виробів"  -  "Сепробудматеріали",
"Хмельницький  державний регіональний випробувальний центр із
сертифікації будматеріалів" і Державне підприємство "Регіональний
центр із сертифікації будівельних матеріалів", м. Тернопіль;
   - пропозиції щодо створення єдиної юридичної особи на базі
підвідомчих організацій  Держбуду  України,  розташованих  у
місті Одесі;
   - до розгляду на засіданні колегії питання про результати
фінансово-господарської діяльності підприємств сфери управління
Держбуду України, які не виконали план сплати поточних податків,
обов'язкових платежів до бюджету та внесків до державних цільових
фондів і не забезпечили позитивну тенденцію розвитку підприємства
за підсумками роботи за перше півріччя 2005 року.
 
   3. Фінансово-економічному управлінню (Т.Щавінська) внести до
плану перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств та
організацій сфери   управління   Держбуду   України   у
II півріччі  2005  року такі підприємства: ДП "Стромпроект",
м. Одеса (В.Пресняк), НДІТІАМ (В.Абизов), ДП "Укрінвестліцензія"
(П.Крупка).
 
   4. Заступнику  Голови  Комітету  О.Бондаренку, Управлінню
науково-технічної  політики  та  інформаційних  технологій  у
будівництві (Д.Барзилович), Управлінню економіки та стратегії
розвитку    будівельного    комплексу    (Т.Шарапова),
Фінансово-економічному  управлінню  (Т.Щавінська)  разом  із
Міністерством освіти та науки України і Фондом державного майна
України опрацювати питання щодо зменшення розміру відрахування
науково - дослідними (науково - технічними) організаціями до
загального фонду Державного бюджету України частини прибутку
(доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності  з
50 до 15 відсотків та збільшення з 30 до 50 відсотків розміру
надходження коштів від оренди майна бапансоутримувачу, якими є
науково-дослідні (науково-технічні)  організації,  з  подальшою
підготовкою звернення до Кабінету Міністрів України.
 
 Член колегії                      А.Беркута

БУДСТАНДАРТ Online