Приказ от 08.06.2005 № 91 О выполнении поручения Премьер-министра Украины от 02.06.2005 № 52132/16/1-05

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

              Н А К А З

             08.06.2005 N 91


     Про виконання доручення Прем'єр-міністра України
        від 2 червня 2005 р. N 52132/16/1-05


   З метою виконання доручення Прем'єр-міністра України від
02.06.2005  N 52132/16/1-05 щодо Плану заходів з реалізації
Програми "Територія якісного життя" Н А К А З У Ю:

   1. Заступникам  Голови  Держбуду  України,  структурним
підрозділам за належністю питань взяти до виконання План заходів з
реалізації Програми "Територія якісного життя".

   2. Затвердити  заходи  Держбуду  з  реалізації  Програми
"Територія якісного життя", що додаються.

   3. Заступнику Голови Держбуду України Ю.Казміруку, Управлінню
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
житлово-цивільного призначення   О.Авдієнко),    Управлінню
містобудівної політики  (А.Економов),  Управлінню економіки та
стратегії розвитку будівельного комплексу (Т.Шарапова), Управлінню
науково-технічної  політики  та  інформаційних  технологій  у
будівництві (Д.Барзилович),  Управлінню  цінової   політики,
експертизи та  контролю  вартості  у  будівництві (П.Губень),
Державній архітектурно-будівельній  інспекції   (В.Ліванідов),
Управлінню організаційно-аналітичного   забезпечення   апарату
(М.Омельяненко) забезпечити виконання зазначених заходів Держбуду,
а також участь у законодавчому супроводженні реалізації Програми
"Територія якісного життя", підготовці і затвердженні підзаконних
актів, необхідних для її реалізації, інформуванні суспільства про
процеси, що відбуваються в рамках реалізації Програми, надавати
роз'яснення щодо її положень засобам масової інформації, місцевим
органам виконавчої влади та на запити населення з питань, що
відносяться до компетенції Комітету.

   4. Наказ Держбуду від 19.05.2005 р. N 82 ( v0082509-05 ) "Про
виконання доручення Прем'єр-міністра України від 25 квітня 2005 р.
N 16827" щодо вирішення проблеми заміни, реконструкції застарілого
житлового фонду та забудови кварталів сучасним житлом вважати
таким, що втратив чинність.

   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Перший заступник Голови Комітету            А.Беркута


                   Додаток
                   до наказу Держбуду
                   08.06.2005 N 91


                ПЛАН
         заходів Держбуду щодо реалізації
        програми "Територія якісного життя"


N з/п Назва заходу щодо реалізації програми "Територія якісного життя" Відповідальні Термін виконання Назва заходу Держбуду Відповідальні виконавці Термін виконання
А. План заходів щодо реалізації програми "Територія якісного життя"
1. п. 1. Законодавче забезпечення реалізації державної Програми "Територія якісного життя" Центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції До прийняття законів Верховною Радою України Забезпечити супровід проекту Закону "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" при розгляді у Верховній Раді України Казмірук Ю.Й. Авдієнко О.П. Економов А.О. Шарапова Т.О. Губень П.І. НДІБВ НДІБК КиївЗНДІЕП Згідно з графіком розгляду
2. п. 2. Підготовка і затвердження підзаконних актів, необхідних для реалізації програми "Територія якісного життя" Центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції Протягом двох місяців після прийняття законів Забезпечити участь у підготовці та затвердженні підзаконних актів, необхідних для реалізації програми заміни (реконструкції) житлового фонду Казмірук Ю.Й. Авдієнко О.П. Економов А.О. Шарапова Т.О. Губень П.І. Згідно з графіками розгляду
3. п. 3. Вирішення питань реалізації програми "Територія якісного життя", що знаходяться в компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування Центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції Облдержадміністра- ції Органи місцевого самоврядування Протягом трьох місяців після прийняття законів 1. Забезпечити участь у роботі зі складання експериментальних програм реконструкції житлового фонду для конкретних населених пунктів. 2. Надавати науково-методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади, інвесторам, забудовникам з питань будівництва, реконструкції житла та об'єктів соціальної сфери. Авдієнко О.П. Економов А.О. Шарапова Т.О. Губень П.І. Барзилович Д.В. НДІБВ НДІБК КиївЗНДІЕП За надходженням пропозицій від місцевих органів виконавчої влади та місцевого самовряду- вання
4. п. 4. Інформування суспільства про процеси, що відбуваються в рамках реалізації програми "Територія якісного життя", аналіз пропозицій громадськості та надання роз'яснень з питань, що хвилюють суспільство Центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції Облдержадміністра- ції Органи місцевого самоврядування Постійно протягом реалізації програми Надавати інформацію про роботу Держбуду з реалізації програм реконструкції житлового фонду, аналіз пропозицій громадськості з питань компетенції Комітету та обговорення їх на нарадах, семінарах, надання відповідних роз'яснень у ЗМІ та галузевих органах друку, з залученням підвідомчих організацій Казмірук Ю.Й. Авдієнко О.П. Економов А.О. Шарапова Т.О. Губень П.І. Омельяненко М.В. Підвідомчі організації Постійно
Б. Програма 2. Підготовка і затвердження підзаконних актів, необхідних для реалізації програми "Територія якісного життя"
1. п.1. Підготовка та узгодження проектів Державних будівельних норм "Житлові будинки. Основні положення" Держбуд 01.07.2005 1. Провести круглий стіл з обговорення положень ДБН "Житлові будинки. Основні положення" до їх видання. Забезпечення інформації щодо ДБН на сайті Держбуду та КиївЗНДІЕП. Авдієнко О.П. Барзилович Д.В. КиївЗНДІЕП II квартал 2005 р.
2. Розробити рекомендації з проектування житлових будинків з квартирами соціального призначення. Авдієнко О.П. КиївЗНДІЕП протягом 2005 р.
2. п. 2. Підготовка та узгодження змін і доповнень до нормативних документів, що забезпечують спрощення дозвільної системи в будівництві в частині надання дозволів на будівництво об'єктів містобудування Держбуд Держкомзем Мін'юст КМДА АТ ХК Київміськбуд (за згодою) 10.06.2005 1. Забезпечити супроводження проектів Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про архітектурну діяльність" та "Про внесення змін до Закону України "Про планування і забудову територій" у Комітетах Верховної Ради України та Кабінеті Міністрів України. 2. Підготувати та затвердити зміни до державних будівельних норм "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації на будівництво" стосовно погодження проектної документації з підприємствами, установами та організаціями, що надали технічні умови, у разі неможливості забезпечення виконання цих умов. 3. Розробити проект Порядку надання дозволів на початок виконання будівельних робіт до затвердження проектної документації. 4. Розробити порядок щодо забезпечення спрощення процедури проведення експертизи проектів будівництва Економов А.О. Губень П.І. Ліванідов В.А. НДІБВ НДІБК КиївЗНДІЕП 10.06.2005
3. п. 4. Підготовка пропозицій щодо включення в Держбюджет на 2006 рік видатків на фінансування проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду в депресивних регіонах Держжитлокомунгосп Мінфін Держбуд Органи місцевого самоврядування 01.07.2005 Взяти участь у підготовці пропозицій щодо передбачення в Держбюджеті 2006 року видатків на фінансування проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду в депресивних регіонах разом з головними виконавцями Губень П.І. За участі проектних організацій - розробників проектів 01.07.2005
4. п. 5. Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про переселення громадян у зв'язку з реалізацією проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" та визначення порядку переселення громадян та отримання ними нових житлових приміщень Держжитлокомунгосп Держбуд Мін'юст Мінфін 01.08.2005 Забезпечити участь у складі робочої групи у підготовці проекту постанови КМ України "Про переселення громадян у зв'язку з реалізацією проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" Авдієнко О.П. Економов А.О. Губень П.І. Шарапова Т.О. НДІБВ КиївЗНДІЕП Діпромісто 01.08.2005
5. п. 6. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок відшкодування власникам нежитлових приміщень вартості цих приміщень у зв'язку з реалізацією проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" Мін'юст Держбуд Мінфін Мінекономіки Держжитлокомунгосп НБУ (за згодою) 01.09.2005 Взяти участь у складі робочої групи у розробленні проекту постанови КМ України "Про порядок відшкодування власникам нежитлових приміщень вартості цих приміщень у зв'язку з реалізацією проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" Авдієнко О.П. Губень П.І. НДІпроект- реконструкція 01.09.2005
6. п. 7. Розробка Типового положення про регіональний (муніципальний) цільовий фонд фінансової підтримки комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду Держжитлокомунгосп Мінфін Держбуд КМДА 01.08.2005 Взяти участь у складі робочої групи з розроблення Типового положення про регіональний (муніципальний) цільовий фонд фінансової підтримки комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду. Надання конкретних пропозицій Держжитлокомунгоспу Шарапова Т.О. НДІБВ 01.08.2005
7. п. 8. Розробка Порядку розрахунку нормативу вартості 1 гектара території забудови Держбуд Держкомзем Мінфін Мінекономіки КМДА АТ ХК Київміськбуд (за згодою) 01.09.2005 Розробити Порядок розрахунку нормативу вартості 1 гектара території забудови Економов А.О. Губень П.І. Діпромісто 01.09.2005
8. п. 9. Розробка Порядку здійснення будівництва до затвердження проектно-кошторис- ної документації Держбуд КМДА АТ ХК Київміськбуд (за згодою) 01.08.2005 Розробити Порядок здійснення будівництва до затвердження проектно-кошторисної документації Губень П.І. Економов А.О. Авдієнко О.П. Ліванідов В.А. 01.08.2005
9. п. 10. Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку складання плану земельно-господарсь кого устрою" земель, які входять в проект забудови (реконструкції) застарілого житла Держкомзем Держжитлокомунгосп Держбуд 01.07.2005 Взяти участь у розробленні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку складання плану земельно-господарського устрою" земель, які входять в проект забудови (реконструкції) застарілого житла Економов А.О. Діпромісто 01.07.2005
В. Програма 3. Вирішення питань реалізації програми "Територія якісного життя", що знаходяться в компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування
1. п. 2. Узагальнення інформації щодо регіональних програм забудови (реконструкції) застарілого житлового фонду та підготовка Програми "Територія якісного життя" Держжитлокомунгосп Держбуд Облдержадміністра- ції 01.09.2005 1. Взяти участь у роботі з узагальнення інформації щодо регіональних програм забудови (реконструкції) застарілого житлового фонду. 2. Надавати науково-методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади з питань реалізації програми "Територія якісного життя" Авдієнко О.П. Економов А.О. постійно
Г. Програма 4. Інформування суспільства про процеси, що відбуваються в рамках реалізації програми заміни (реконструкції) житлового фонду, аналіз пропозицій громадськості та надання розв'язань з питань, що хвилюють суспільство
1. п. 1. Роз'яснення основних положень проекту Закону "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду", а також сутності нормативних актів, що приймаються на реалізацію проекту Закону: - розміщення роз'яснень у ЗМІ; - організація громадських обговорень проекту Програми "Територія якісного життя", в тому числі в регіонах; - організація надання відповідей на запитання, що хвилюють суспільство, у ЗМІ; - підготовка методичних посібників для населення; - створення консультаційних центрів при облдержадміністраці ях з питань, що виникають в процесі реалізації програми заміни (реконструкції) застарілого житла Держжитлокомунгосп Держбуд Держкомзем Мінфін Мінекономіки Мін'юст Мінпраці МОЗ Держфінпослуг ДКЦПФР Державна іпотечна установа НБУ (за згодою) Облдержадміністра- ції Органи місцевого самоврядування Протягом реалізації програми 1. Надавати інформацію засобам масової інформації з метою висвітлення політики Держбуду з проблеми. 2. Взяти участь у роботі науково-практичної конференції "Житло-2005" (30.06.2005, м. Чернігів). 3. Розглянути хід реалізації Програми "Територія якісного життя" та виконання заходів Держбуду на засіданні колегії у IV кв. 2005 р. Казмірук Ю.Й. Авдієнко О.П. Економов А.О. Шарапова Т.О. Губень П.І. Протягом реалізації програми

 Заступник Голови Комітету              Ю.Й.Казмірук

БУДСТАНДАРТ Online