Приказ от 03.09.1999 № 214 Об утверждении Порядка определения нормативных расходов жилищно-эксплуатационных организаций, связанных с содержанием домов и придомовых территорий

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 214 від 03.09.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   28 грудня 1999 р.
                   за N 917/4210

   Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
       будівництва, архітектури та житлово-комунального
                         господарства
    N 109 від 22.07.2005 )

   Про затвердження Порядку визначення нормативних витрат
   житлово-експлуатаційних  організацій,  пов'язаних з
   утриманням  будинків  і  прибудинкових  територій   З метою  подальшого  реформування  житлово-комунального
господарства і на виконання окремого доручення Кабінету Міністрів
України від 5 серпня 1999 року N 17290/96 Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити   розроблений   Управлінням   економіки
житлово-комунального  господарства  і  схвалений  рішенням
науково-технічної  ради  Держбуду від 01.09.99 N 49 Порядок
визначення   нормативних   витрат   житлово-експлуатаційних
організацій, пов'язаних з утриманням будинків і прибудинкових
територій (далі - Порядок), що додається.

   2. Управлінню економіки житлово-комунального  господарства
(Білянський) подати Порядок на державну реєстрацію до Мін'юсту
України.

   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету М.В.Руля.

   4. Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  методичні
рекомендації   щодо   визначення   нормативних   витрат
житлово-експлуатаційних  організацій,  пов'язаних з утриманням
будинків і прибудинкових територій, затверджені наказом Держбуду
України від 29.01.99 N 18.

 Голова Комітету                    В.М.Гусаков

                         Затверджено
                      Наказ Держбуду України
                      03.09.99 N 214

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 грудня 1999 р.
                   за N 917/4210

               Порядок
         визначення нормативних витрат
        житлово-експлуатаційних організацій,
         пов'язаних з утриманням будинків
          і прибудинкових територій

           1. Загальні положення

   1.1. Порядок  визначення  нормативних  витрат підприємств
житлового господарства, пов'язаних з утриманням  будинків  і
прибудинкових територій (далі - Порядок) розроблений на виконання
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 22.06.98 N 939
 "Про вдосконалення системи державного регулювання
розміру квартирної плати за утримання будинків і прибудинкових
територій" і вводиться в дію на території регіону після введення
нових тарифів на житлово-комунальні послуги. При цьому витрати на
обслуговування  внутрішньобудинкових  мереж  та  обладнання
виключаються зі складу тарифів на водо-, теплопостачання та
водовідведення і включаються до складу квартирної плати.
   1.2. Порядок є обов'язковим  для  всіх  підприємств  та
організацій, що експлуатують житло та надають послуги з утримання
будинків і прибудинкових територій, незалежно від форм власності
та відомчої підпорядкованості.
   1.3. При  введенні  в  дію  Порядку  органи  місцевого
самоврядування відповідно  до своїх повноважень можуть (ст.28
Закону України "Про місцеве самоврядування" прийняти
рішення щодо:
   - обчислення  вартості  утримання  житлового  фонду  та
прибудинкових територій щодо житлово-комунального підприємства в
цілому або щодо груп  будинків  чи  щодо  окремого  будинку
(додатки 1,2);
   - порядку обчислення накладних витрат (у тому числі витрат на
утримання  апарату  управління),  які  вираховуються  або  у
відповідності до цього Порядку, або в порядку,  визначеному
Інструкцією з планування, обліку і калькулювання собівартості
робіт  (послуг)  на  підприємствах  і  в  організаціях
житлово-комунального   господарства,   затвердженою  наказом
Держжитлокомунгоспу від  31.03.97  N  24   і
зареєстрованою в  Міністерстві  юстиції  України  19.05.97 за
N 183/1987 (додатки 3,4).
   1.4. Відбір підприємств для утримання житлових будинків та
прибудинкових територій визначається відповідно до наказу Держбуду
України від 07.09.98 N 194  зареєстрованого в
Мін'юсті України 25.12.98 за N 825/3265.
   1.5. При  розрахунку  вартості трудовитрат їх обсяг, що
планується, не може перевищувати наведених у Типових нормах часу
та нормах обслуговування для робітників і виробничого персоналу,
зайнятих утриманням  житлового  фонду,  затверджених  наказом
Держжитлокомунгоспу України від 04.08.97 N 59
(далі - Типові норми часу).

 2. Перелік робіт з утримання будинків та прибудинкових територій

1 Прибирання сходових кліток
2 Вивезення та утилізація твердого побутового та грубого сміття
3 Обслуговування ліфтів
4 Електроенергія для ліфтів
5 Освітлення сходових кліток, підвалів, підкачка води
6 Прибирання прибудинкової території
7 Обслуговування внутрішньобудинкових систем водо-, теплопостачання, водовідведення, зливової каналізації
8 Дератизація
9 Дезінфекція
10 Обслуговування димовентиляційних каналів
11 Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
12 Обслуговування диспетчеризації
13 Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики й димовидалення
14 Технічне обслуговування побутових електроплит
15 Поточний ремонт * покрівлі * під'їздів та сходових кліток, підвальних приміщень * несучих та захисних конструкцій будинку та столярних виробів
16 Ремонт обладнання спортивних майданчиків (за наявності)
17 Ремонт обладнання дитячих майданчиків (за наявності)
18 Поливання дворів, клумб, газонів
19 Підготовка житлового фонду до експлуатації в зимовий період
20 Вивезення снігу
21 Витрати на виготовлення розрахункових книжок та довідок наймачам
22 Експлуатація номерних знаків
23 Очищення неканалізаційних люків
24 Очищення дворових туалетів та приямків
25 Утримання виробничих майстерень, транспортних засобів та механізмів для обслуговування житла, поточного ремонту і ліквідації аварій
26 Інші прямі витрати, передбачені чинним законодавством

      3. Порядок розрахунку витрат на утримання
        будинків та прибудинкових територій

3.1. Розрахунок  ведеться  на  100 м (2) загальної площі без
   урахування ПДВ.
3.2. У розрахунках береться середньомісячна (річна, поділена на
   12) заробітна плата окремо за статтями  експлуатаційних
   витрат.
3.3. Загальна сума витрат на поточний ремонт у складі квартирної
   плати на  1 м (2) загальної площі не може перевищувати
   нормативного обсягу асигнувань на поточний ремонт житлового
   фонду, затвердженого органом місцевого самоврядування на рік
   (щодо житлово-експлуатаційного підприємства в цілому або щодо
   груп будинків чи щодо окремого будинку).
3.4. Об'єднання співвласників суму витрат на поточний ремонт у
   складі квартирної плати визначають самостійно.

N з/п Статті експлуа- таційних витрат Методика (формули) розрахунків експлуатаційних витрат Обгрунтування
1 2 3 4
1 Прибира- ння сходових кліток Вс = (Оз + Нп + Н + М + І) х Кп/Sp, де: Вс - вартість прибирання сходових кліток в 1м (2) загальної площі; Оз - заробітна плата; Нп - нарахування на зарплату; Н - накладні витрати ; Sp - розрахункова площа; М - матеріальні витрати; І - обов'язкові платежі до бюджету; Кп - коефіцієнт приведеної площі Кп = Sп/Sз; Sп - площа під'їздів, що прибираються; Sз - загальна площа Типові норми часу та нор- ми обслу- говування для робітни- ків і вироб- ничого пер- соналу, зай- нятих утри- манням жит- лового фонду (наказ ДЖКГ від 04.08.97 N 59) ( v0059303-97 )
2 Вивезе- ння та утилі- зація твердого побуто- вого та грубого сміття Вз = Вп+Вг+Ву+(Вс/3+Вур/4) х К/Sз; Вп = (М х Нн х Тв)/Sз; Вг = (М х Нз х Тг)/Sз; Ву = (V х Ту)/Sз, де: Вз - загальна вартість; Вп - вартість вивезення побутового твердого сміття; М - кількість мешканців, що прожива- ють на загальній житловій площі; Тв - тариф на вивезення 1 м(3) побу- тового сміття; Sз - загальна площа; Нн - норма накопичення побутового сміття на одного мешканця; Нз - норма накопичення грубого сміт- тя; Вг - вартість вивезення грубого сміття; Тг - тариф на вивезення 1 м(3) грубо- го сміття; Ву - вартість утилізації сміття; V - загальна кількість побутового й грубого сміття; Ту - тариф утилізації 1 м(3) побуто- вого й грубого сміття; Вс/3 - вартість сміттєзбірників у розрахунку на рік; Вур/4 - вартість урн у розрахунку на рік; К - коефіцієнт, що враховує витрати на експлуатацію сміттєзбірників та урн Рекомендовані норми на- копичення твердого по- бутового сміття для населених пунктів Ук- раїни (КТМ 204)
3 Обслуго- вування ліфтів Влз = Вл/Sл, де: Влз - загальна вартість обслугову- вання ліфтів; Вл - вартість обслуговування одного ліфта без електроенергії; Sл - середня загальна площа, що обс- луговується одним ліфтом Порядок виз- начення вар- тості ТО ліфтів (до- даток 3)
4 Електро- енер- гія для ліфтів (за відсут- ності окремо- го лічиль- ника) Ве = (Не х Те)/Sл, де: Ве - вартість електроенергії, витра- ченої на роботу одного ліфта; Не - середня витрата електроенергії на 1 ліфт, взята за нормативни- ми витратами електроенергії на 1 ліфт; Sл - середня загальна площа, що обс- луговується одним ліфтом; Те - тариф за 1 кВт.год електрое- нергії Норматив витрат електроенер- гії на 1 ліфт (паспорт на ліфт) (дода- ток 1)
5 Освіт- лення сходових кліток, підва- лів, номерних знаків, підкач- ка води (за відсут- ності окремого лічиль- ника) Во = (М+Оз+Те х Не)/Sз, де: М - матеріальні витрати; Оз - заробітна плата електриків; Во - вартість електроенергії на ос- вітлення сходових кліток, під- валів, підкачку води; Те - тариф за 1 кВт.год електроенер- гії; Не - норма витрат електроенергії (додатки 1.1-1.2) Норматив витрат електроенер- гії на освіт- лення схо- дових клі- ток, підва- лів, підкач- ки води в багатоповерхо вих будинках (додаток 1)
6 Приби- рання прибу- дин- кової терито- рії Вп = (Оз + Нп + Н + М + І)Кп/Sпр, де: Вп - вартість прибирання прибудинко- вої території; Sпр - приведена площа прибудинкової території; Оз - заробітна плата; Нп - нарахування на зарплату; Н - накладні витрати; М - матеріальні витрати; І - обов'язкові платежі до бюджету; Кп - відношення прибудинкової терито- рії до загальної площі Кп = Sт/Sз; Sт - площа прибудинкової території; Sз - загальна житлова площа Типові норми часу та норми обслуговуван- ня для робіт- ників і ви- робничого персоналу, зайнятих ут- риманням жит- лового фонду (наказ ДЖКГ від 04.08.97 N 59 ( v0059303-97 )
7 Обслу- гову- вання внутрі- шньобу- динко- вих систем водо-, тепло- поста- чання, водові- дведен- ня, зливо- вої каналі- зації У відповідності до укладених догово- рів між власником житла (чи його уповноваженим) та організацією, яка провадить експлуатацію внутрішньобу- динкових систем, включаючи витрати на утримання аварійних служб. У розрахунок включаються окремо вит- рати на проведення промивки систем опалення та гідравлічного випробуван- ня трубопроводів у залежності від по- верховості будинків. Правила на- дання послуг з водо-, теп- лопостачання та водовідве- дення (поста- нова КМУ від 30.12.97 N 1497 ( 1497-97-п )
8 Дерати- зація Вд = Вдп + Вдск, де: Вд - середньомісячна вартість дерати- зації; Вдп - середньомісячна вартість дера- тизаційних робіт у підвалах і на 1-му поверсі Вдп = (Sп х Тд)/Sз; Вдск - середньомісячна вартість дера- тизаційних робіт сміттєкамер Вдск = (К х Тк)/Sз; Sп - площа підвалів і 1-го поверху; Тд - середньомісячний тариф дератиза- ційних робіт за 1 м(2) площі де- ратизації; К - кількість сміттєкамер; Тк - середньомісячний тариф дератиза- ційних робіт однієї сміттєкаме- ри; Sз - загальна площа Визначається за калькуля- цією дезін- фекційних станцій
9 Дезін- фекція Д = В/Sз, де: В - середньомісячна вартість дезінфекційних робіт; Sз - загальна площа Визначається за калькуля- цією дезінфекцій- них станцій
10 Обслу- говува- ння димове- нтиля- ційних каналів Вдк = (Оз + Нп + Н + М + І)Кдк/Дк, де: Вдк - вартість обслуговування одного димовентиляційного каналу; Дк - нормативна кількість димовенти- ляційних каналів; Оз - заробітна плата; Нп - нарахування на зарплату; Н - накладні витрати; М - матеріали; І - обов'язкові платежі до бюджету; Кдк - коефіцієнт приведеної кількості димовентиляційних каналів до загальної площі Кдк = Дф/Sз; Дф - фактична кількість димовентиля- ційних каналів; Sз - загальна площа Типові норми часу та норми обслуговуван- ня для робітників і виробничого персоналу, зайнятих ут- риманням жит- лового фонду (наказ ДЖКГ від 04.08.97 N 59 ( v0059303-97 )
11 Витрати на приби- рання підва- лів та техніч- них повер- хів Вт = (Оз + Нп + Н + М + І)/Sз, де: Вт - витрати на прибирання технічних поверхів і підвалів; Оз - заробітна плата; Нп - нарахування на зарплату; Н - накладні витрати; М - матеріали; І - обов'язкові платежі до бюджету; Sз - загальна площа Типові норми часу та норми обслуговуван- ня для робіт- ників і ви- робничого персоналу, зайнятих ут- риманням жит- лового фонду (наказ ДЖКГ від 04.08.97 N 59 ( v0059303-97 )
12 Витрати на обслу- говува- ння диспет- чериза- ції (за наяв- ності) Вдс = (Оз + Нп + Н + М + І)/Sз, де: Вдс - витрати на обслуговування систем диспетчеризації (підтримання в робочому стані систем у ліфті, на вході до ліфта та біля телефону диспетчера; Оз - заробітна плата; Нп - нарахування на зарплату; Н - накладні витрати; М - матеріали; І - обов'язкові платежі до бюджету; Sз - загальна площа Положення про диспетчериза- цію технічно- го обладнання жилих буді- вель на тери- торії України (наказ ДЖКГ від 31.12.92 N 88)
13 Технічне обслу- говуван- ня систем проти- пожежної автома- тики й димови- далення (ППА і ДВ) (за наявно- сті) Впа = (Кк х Вк)/Sз; де: Впа - вартість обслуговування ППА і ДВ в розрахунку на місяць; Кк - кількість клапанів ППА і ДВ, які обслуговуються; Sз - загальна площа; Вк - вартість обслуговування одного клапана Розрахунок вартості обс- луговування одного клапа- на проводить- ся за кальку- ляцією чи згідно з до- говором з ви- конавцями послуг
14 Технічне обслу- говуван- ня побуто- вих елект- роплит Веп = (Кеп х Ве)/Sз, де: Веп - вартість технічного обслугову- вання електроплит у розрахунку на місяць; Кеп - кількість електроплит, які обс- луговуються; Sз - загальна площа; Ве - вартість обслуговування однієї електроплити Розрахунок вартості обс- луговування однієї елект- роплити про- водиться за калькуляцією
15 Поточний ремонт А. Покрівлі Вп = (Sп х Вк х N)/Sз, де: Вп - вартість ремонту за 1 м(2) пок- рівлі у квартплаті; Sп - площа покрівлі; Вк - кошторисна вартість ремонтних робіт 1 м(2) м'якої покрівлі; N - процент покрівлі, що ремонтуєть- ся; Sз - загальна площа Перелік ос- новних ре- монтно-буді- вельних робіт капітального та поточного ремонту жит- лових гро- мадських бу- дівель та споруд (дода- ток до листа Держбуду Ук- раїни від 13.01.98 N 7/11 ( v7_11241-98 )
Б. Ремонт під'їздів та сходових кліток, підвальних приміщень Вск = К/Sз, де: Вск - вартість поточного ремонту під'їзду; К - кошторисна вартість; Sз - загальна площа Перелік основних ремонтно- будівельних робіт капітального та поточного ремонту житлових і громадських будівель та споруд (додаток до листа Держбуду України від 13.01.98 N 7/11)
В. Ремонт несучих та захисних конструкцій будинку та столярних виробів Вб = (Оз + Нп + Н + М + І)/Sз, де: Вб - вартість ремонту несучих та за- хисних конструкцій будинку; Оз - заробітна плата; Нп - нарахування на зарплату; Н - накладні витрати; М - матеріали; І - обов'язкові платежі до бюджету; Sз - загальна площа Перелік ос- новних ре- монтно-буді- вельних робіт капітального та поточного ремонту жит- лових гро- мадських бу- дівель та споруд (дода- ток до листа Держбуду Ук- раїни від 13.01.98 N 7/11) (наказ ДЖКГ від 04.08.97 N 59 ( v0059303-97 )
16 Витрати на ремонт облад- нання спорти- вних майдан- чиків (за наявно- сті) Всм = (Оз + Нп + Н + М + І)/Sз, де: Всм - витрати на ремонт обладнання спортивних майданчиків; Оз - заробітна плата; Нп - нарахування на зарплату; Н - накладні витрати; М - матеріали; І - обов'язкові платежі до бюджету; Sз - загальна площа Типові норми часу та норми обслуговуван- ня для робіт- ників і ви- робничого персоналу, зайнятих ут- риманням жит- лового фонду (наказ ДЖКГ від 04.08.97 N 59 ( v0059303-97 )
17 Витрати на ремонт дитячих майдан- чиків (за наявно- сті) Вдм = (Оз + Нп + Н + М + І)/Sз, де: Вдм - витрати на ремонт обладнання дитячих майданчиків; Оз - заробітна плата; Нп - нарахування на зарплату; Н - накладні витрати; М - матеріали; І - обов'язкові платежі до бюджету; Sз - загальна площа Типові норми часу та норми обслуговуван- ня для робіт- ників і ви- робничого персоналу, зайнятих ут- риманням жит- лового фонду (наказ ДЖКГ від 04.08.97 N 59 ( v0059303-97 )
18 Полива- ння дворів, клумб, газонів Впд = (Sг х Nг х Дг + + Sд х Nд х Дд)Тв х Кп/Sз, де: Впд - вартість поливання дворів, клумб, газонів; Sг, Sд - площа дворів і газонів, клумб, м(2); Nг, Nд - норма витрат води на поливку дворів, газонів, клумб, л; Дг, Дд - розрахункова кількість днів за період року, коли прово- диться полив, дн.; Тв - тариф, установлений за 1м(3) во- ди; Sз - загальна площа; Кп - коефіцієнт відношення загальної площі і прибудинкової території Кп = Sз/Sпр Розрахунок вартості ро- біт прово- диться за калькуляцією
19 Підго- товка житло- вого фонду до експлу- атації в зимовий період (утеп- лення, скління вікон, ущіль- нення дверей і т.ін.) Вжз = (Вр + В1)/Sз, де: Вжз - вартість підготовки житлового фонду до експлуатації в зимовий період; Вр - вартість ремонту вікон та две- рей; В1 - вартість піщано-соляної суміші; Sз - загальна площа будинку Розрахунок проводиться за кальку- ляцією
20 Вивезе- ння снігу Норма витрат на вивезення снігу виз- начається в домогосподарстві індиві- дуально в залежності від площі тери- торії, з якої вивозиться сніг, відс- тані до пунктів звалищ та тарифів на транспорт Наказ ДЖКГ від 04.08.97 N 59 ( v0059303-97 )
21 Витрати на вигото- влення розра- хункових книжок та довідок наймачам Визначається, виходячи з потрібної кількості виготовлених книжок, блан- ків Розрахунок вартості ро- біт прово- диться за калькуляцією
22 Експлу- атація номер- них знаків Вез = (Wб х С)/(Nе х Sз), де: Вез - вартість експлуатації номерних знаків; Вз - вартість номерного знака; С - кількість будинків; Sз - загальна площа: Nе - термін експлуатації номерних знаків Визначається, виходячи з фактичних витрат за калькуляцією
23 Очищення некана- лізаці- йних люків При наявності на території люків во- до-, теплопостачання, водовідведення, телефону і т.п. Розрахунок вартості ро- біт прово- диться за калькуляцією
24 Очищення дворових туалетів та приямків Норма встановлюється на підставі до- говорів з підприємствами санітарної очистки Розрахунок вартості ро- біт прово- диться за калькуляцією
25 Утрима- ння вироб- ничих майсте- рень, транс- портних засобів та механі- змів для обслуг- овування житла, поточ- ного ремонту і лікві- дації аварій За розрахунком Інструкція з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (пос- луг) на підп- риємствах і в організаціях житлово-кому- нального гос- подарства
26 Інші прямі витрати Витрати, не враховані попередніми пунктами Порядку, але передбачені чинним законодавством Розрахунок вартості ро- біт прово- диться за калькуляцією


                      Додаток 1
                      до пункту 1.3
                      Порядку визначення
                      нормативних витрат
                      житлово-експлуатаційних
                      організацій, пов'язаних
                      з утриманням будинків і
                      прибудинкових територій

               Норми
       витрат електроенергії на експлуатацію
       житлового фонду (РТМ 204 України 115-85)

               Норми
        витрат електроенергії на освітлення
         місць загального користування

     Норми витрат електроенергії на освітлення місць
       загального користування в одно-, дво- та
      триповерхових житлових будинках (на 100 м(2)
           житлової площі в місяць)

Місяці року Витрати електроенергії в кВт.год
Освітлення номерного знака Підвали Технічний поверх, горище* Сміттєкамери*
1-пов. 2-пов. 3-пов. 1-пов. 2-пов. 3-пов.
Січень 37,3 41,5 49,0 - 0,6 0,6 0,4 1,5
Лютий 30,7 34,4 40,3 - 0,6 0,6 0,4 1,5
Березень 29,0 32,5 38,1 - 0,6 0,6 0,4 1,4
Квітень 23,1 26,0 30,3 - 0,5 0,5 0,3 1,4
Травень 19,1 21,5 25,1 - 0,5 0,5 0,3 1,2
Червень 17,5 19,7 22,9 - 0,4 0,4 0,3 1,2
Липень 19,2 21,5 25,2 - 0,4 0,4 0,4 1,2
Серпень 23,1 26,0 30,3 - 0,5 0,5 0,4 1,3
Вересень 26,4 29,5 34,6 - 0,5 0,5 0,4 1,3
Жовтень 31,0 35,0 40,7 - 0,5 0,5 0,4 1,5
Листопад 35,0 39,2 45,8 - 0,6 0,6 0,5 1,5
Грудень 38,6 43,2 50,7 - 0,6 0,6 0,5 1,5
   * Незалежно від числа поверхів.

     Норми витрат електроенергії на освітлення місць
    загального користування в чотири-, п'ятиповерхових
  житлових приміщеннях (на 100 м(2) житлової площі в місяць)

Місяці року Витрати електроенергії в кВт.год
Сходові клітки й номерні знаки Підвали Технічний поверх, горище Сміттєкамери*
4-пов. 5-пов. 4-пов. 5-пов. 4-пов. 5-пов.
Січень 55,4 61,0 0,8 0,9 0,5 0,6 1,5
Лютий 45,6 50,2 0,8 0,9 0,5 0,6 1,5
Березень 43,2 47,5 0,8 0,8 0,5 0,5 1,4
Квітень 34,3 37,8 0,6 0,7 0,4 0,5 1,4
Травень 28,4 31,3 0,6 0,7 0,4 0,4 1,2
Червень 26,0 28,6 0,5 0,6 0,4 0,4 1,2
Липень 28,4 31,3 0,5 0,6 0,5 0,5 1,2
Серпень 34,3 37,8 0,6 0,7 0,5 0,5 1,3
Вересень 39,2 43,2 0,6 0,7 0,5 0,5 1,5
Жовтень 46,0 50,7 0,6 0,8 0,5 0,6 1,5
Листопад 51,9 57,3 0,7 0,9 0,6 0,7 1,5
Грудень 57,3 63,3 0,7 0,9 0,6 0,7 1,5
   * Незалежно від числа поверхів.

     Норми витрат електроенергії на освітлення місць
    загального користування в 7-14-поверхових житлових
    приміщеннях (на 100 м(2) житлової площі в місяць)

Місяці року Витрати електроенергії в кВт.год
Сходові клітки, номерні знаки Підвали Технічний поверх, горище Сміттєкамери
7-9- пов. 10- 12- пов. 13- 14- пов. 7-9- пов. 10- 14- пов. 7-9- пов. 10- 14- пов. 7-9- пов. 10- 12- пов. 13- 14- пов.
Січень 63 67,8 78,0 0,8 0,7 0,5 0,4 1,8 1,7 1,6
Лютий 52 55,8 64,2 0,7 0,6 0,5 0,4 1,8 1,7 1,6
Березень 49 52,8 60,7 0,7 0,6 0,4 0,3 1,7 1,6 1,5
Квітень 39 42,0 48,3 0,6 0,5 0,4 0,3 1,6 1,5 1,4
Травень 32 34,8 40,0 0,6 0,5 0,3 0,2 1,6 1,5 1,4
Червень 29 31,8 36,6 0,5 0,4 0,3 0,2 1,5 1,4 1,3
Липень 32 34,8 40,0 0,5 0,4 0,3 0,2 1,5 1,4 1,3
Серпень 39 42,0 36,3 0,6 0,5 0,4 0,3 1,6 1,5 1,4
Вересень 44 48,0 40,2 0,6 0,5 0,4 0,3 1,6 1,6 1,4
Жовтень 52 56,4 48,8 0,7 0,6 0,5 0,4 1,7 1,6 1,5
Листопад 59 63,6 55,2 0,8 0,7 0,5 0,4 1,8 1,7 1,6
Грудень 65 70,2 64,7 0,8 0,7 0,6 0,5 1,8 1,7 1,6

  Норми витрат електроенергії на експлуатацію водопідкачок,
  що перебувають на балансі житлових організацій (на 100 м(2)
     житлової площі будинків, у яких вода подається
          при допомозі водопідкачок)

  Місяці року
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Витрати електро- енергії (кВт.год) 27 25 25 25 26 30 30 30 28 27 27 26

      Норми витрат електроенергії на експлуатацію
        ліфтів (на 100 м(2) житлової площі)

Місяці року Витрати електроенергії в кВт.г за місяць
в будинках до 9 поверхів включно в 10-12- поверхових будинках в 13-16- поверхових будинках
Січень 39 62 64
Лютий 35 55 57
Березень 35 55 57
Квітень 37 59 62
Травень 37 60 62
Червень 33 52 53
Липень 34 53 55
Серпень 34 53 55
Вересень 33 52 53
Жовтень 40 63 65
Листопад 40 63 65
Грудень 37 59 62

 Норми витрат електроенергії на експлуатацію систем пожежогасіння
 і димовидалення (СП і Д), замковопереговорних пристроїв (ЗПУ) й
антен колективного користування (АКП) (на 100 м(2) житлової площі)

Поверховість будинків Витрати електроенергії в кВт.год за місяць незалежно від пори року
Системи П і Д ЗПУ АКП
до 4-го поверху включно - 4,5 6,0
5-6 - 3,6 5,0
7-8-9 - 2,3 3,0
10-12 6,0 1,8 2,2
13-16 3,6 1,2 1,6

 Норми витрат електроенергії на утримання виробничих майстерень
   житлових організацій в залежності від корисної площі й
      кількості одиниць технологічного обладнання

Вид майстерень Витрати електроенергії в кВт.год у залежності від загальної площі
до 30 м(2) 31-50 м(2) 51-100 м(2) 101-200м(2) понад 200м(2)
Кількість одиниць обладнання Кількість одиниць обладнання Кількість одиниць обладнання Кількість одиниць обладнання Кількість одиниць обладнання
до 3 3-5 5-6 до 5 5-8 8- 10 до 8 8- 10 10- 12 до 10 10- 12 12- 15 до 12 12- 15 15- 20
1.Столярна 200 300 400 350 500 550 500 600 650 600 700 750 700 750 800
2.Слюсарна 150 200 250 220 280 300 280 330 350 330 380 400 380 400 450
3.Комбіно- вана (має в наявнос- ті столяр- не й слюсарне техноло- гічне облад- нання) 180 220 300 250 300 300 300 350 380 350 350 450 400 450 500


                   Додаток 2
                   до пункту 1.3 Порядку
                   визначення нормативних витрат
                   житлово-експлуатаційних
                   організацій, пов'язаних з
                   утриманням будинків
                   і прибудинкових територій

               Норми
        обслуговування на одного робітника
      виробничого персоналу житлових організацій

Професії робіт- ників Конструкції, обладнання й елементи благоустрою Одиниця виміру Норма обслуго- вування на одного робіт- ника
1 2 3 4
1.Покрі- вельник а) Покрівля із чорної покрівельної сталі площею до 200 м(2) м(2) покрівлі 10200
Те саме до 500 м(2) м(2) покрівлі 10500
Те саме понад 500 м(2) м(2) покрівлі 10800
б) Покрівля із м'яких покрівельних матеріалів, площею одної покрівлі 200-500 м(2) м(2) покрівлі 9400
Те саме понад 500 м(2) м(2) покрівлі 9700
в) Азбестоцементна покрівля, площею одної покрівлі до 200 м(2) м(2) покрівлі 14100
Те саме до 500 м(2) м(2) покрівлі 15100
Те саме понад 500 м(2) м(2) покрівлі 16800
2.Тесляр Термін експлуатації будинку: а) До 10 років:    
I група будинків м(2) заг.площі 54500
II група будинків м(2) заг.площі 61200
III група будинків м(2) заг.площі 32400
IV група будинків м(2) заг.площі 40600
б) Понад 10 років:    
I група будинків м(2) заг.площі 41700
II група будинків м(2) заг.площі 51600
III група будинків м(2) заг.площі 23400
IV група будинків м(2) заг.площі 27700
3.Столяр Термін експлуатації будинку: а) До 10 років:    
I група будинків м(2) заг.площі 68510
II група будинків м(2) заг.площі 74710
III група будинків м(2) заг.площі 49755
IV група будинків м(2) заг.площі 49755
б) Понад 10 років:    
I група будинків м(2) заг.площі 50840
II група будинків м(2) заг.площі 62930
III група будинків м(2) заг.площі 33945
IV група будинків м(2) заг.площі 33945
4.Штука- тури Термін експлуатації будинку: а) До 10 років:    
I група будинків м(2) заг.площі 85700
II група будинків м(2) заг.площі 98400
III група будинків м(2) заг.площі 78900
IV група будинків м(2) заг.площі 78900
б) Понад 10 років:    
I група будинків м(2) заг.площі 72000
II група будинків м(2) заг.площі 93300
III група будинків м(2) заг.площі 67700
IV група будинків м(2) заг.площі 67700
5.Маляри Термін експлуатації будинку: а) До 10 років:    
I група будинків м(2) заг.площі 57000
II група будинків м(2) заг.площі 65600
III група будинків м(2) заг.площі 52400
IV група будинків м(2) заг.площі 52400
б) Понад 10 років:    
I група будинків м(2) заг.площі 47900
II група будинків м(2) заг.площі 62000
III група будинків м(2) заг.площі 44900
IV група будинків м(2) заг.площі 44900
6.Муляри Термін експлуатації будинку:    
а) До 10 років:    
I група будинків м(2) заг.площі 48800
II група будинків м(2) заг.площі 54900
б) Понад 10 років:    
I група будинків м(2) заг.площі 32500
II група будинків м(2) заг.площі 36600
7.Пічни- ки Опалювальні печі й домашні вогнища шт. 1100
Вентиляційні канали й канали для відведення продуктів згорання газу в нагрівальних приладах і газифік.печах шт. 5000
8.Слюса- рі-сан- техніки* а) Водопровід і каналізація при наявності ванн у 1-2-поверхових будинках квартира 265
Те саме в будинках 3-4-поверхових квартира 285
Те саме в будинках 5-поверхових і більше квартира 310
б) Водопровід і каналізація при відсутності ванн у 1-2-поверхових будинках квартира 330
Те саме в будинках 3-4-поверхових квартира 380
Те саме в будинках 5-поверхових і вище квартира 440
в) Централізоване опалення від будинкової котельні (з примусовою циркуляцією)    
В 1-2-поверхових будинках м(2) заг.площі 23200
Те саме в будинках 3-4-поверхових м(2) заг.площі 27900
Те саме в будинках 5-поверхових і більше м(2) заг.площі 29400
г) Гаряче водопостачання від будинкової котельні (з примусовою циркуляцією)    
В 1-2-поверхових будинках м(2) заг.площі 37200
Те саме в будинках 3-4-поверхових м(2) заг.площі 43400
Те саме в будинках 5-поверхових і більше м(2) заг.площі 48000
ґ) Центральне опалення від ТЕЦ (з природною циркуляцією) В 1-2-поверхових будинках м(2) заг.площі 27900
Те саме в будинках 3-4-поверхових м(2) заг.площі 31000
Те саме в будинках 5-поверхових і більше м(2) заг.площі 35600
д) Гаряче водопостачання від ТЕЦ (з природною циркуляцією) В 1-2-поверхових будинках м(2) заг.площі 54300
Те саме в будинках 3-4-поверхових м(2) заг.площі 58900
Те саме в будинках 5-поверхових і більше м(2) заг.площі 65100
е) Водопідкачка (з природною циркуляцією) У 3-4-поверхових будинках шт. 16
9.Елект- ро-мон- тери а) Електромережі в будинках з відкритою проводкою квартира 950
б) Те саме в будинках із закритою проводкою квартира 1450
в) Силові електроустановки (електродвигуни) шт. 40
10.Тран- спортні робіт- ники Перевезення вантажів, людей, навантаження та розвантаження, складання вантажів м(2) заг.площі 93000
11.Саді- вники Дерева й чагарники 1 корінь 15450
12.Елек- тро-газо зварники Усунення несправностей в системах холодного і гарячого водопостачання, центрального опалення та в елементах будівельних конструкцій м(2) заг.площі 124000
13.Інші спеціа- льності     5% від розраху- нкової чисель- ності за пп. 1-12
   * При одночасному обслуговуванні систем центрального опалення
й гарячого водопостачання одним сантехніком, до норм пунктів "в" і
"ґ" застосовується коефіцієнт 0,7.
   При одночасному обслуговуванні автоматичних пристроїв одним
сантехніком до  норм  обслуговування  пунктів "а", "б", "в"
застосовується коефіцієнт 1,2.
   Порядок розрахунку чисельності двірників наведено в додатку З
до Типових норм часу та норм обслуговування для робітників і
виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду (наказ
ДЖКГ від 04.08.97 N 59).
   Порядок розрахунку  чисельності  робочих  для  прибирання
сходових площадок і маршів у житлових будинках наведено в додатку
1 до Типових норм часу та норм обслуговування для робітників і
виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду (наказ
ДЖКГ від 04.08.97 N 59).

                     Додаток 3
                     до пункту 1.3 Порядку
                     визначення нормативних
                     витрат
                     житлово-експлуатаційних
                     організацій, пов'язаних
                     з утриманням будинків
                     і прибудинкових територій

               Порядок
     визначення вартості технічного обслуговування
      ліфтів та обладнання диспетчерських систем

 I. Порядок визначення вартості технічного обслуговування ліфтів

   Визначення базової ціни технічного обслуговування ліфтів

   Базова ціна технічного обслуговування ліфта (ціна базова) -
це середньомісячна ціна послуг із забезпечення безперебійної й
безпечної роботи ліфта вантажопідйомністю 320-400 кг, швидкістю
руху 0.71-1.0 м/с, редукторного, двошвидкісного, кількістю зупинок
9, диспетчеризованого за системою ОДС (диспетчерський персонал
замовника), крім вартості заміни, модернізації та відновлення його
роботи внаслідок навмисного пошкодження.
   Ціну базову  визначає спеціалізована ліфтова організація,
виходячи з вимог Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів
(ПББЕЛ) та умов договорів з технічного обслуговування та ремонту
ліфтів.
   Спеціалізована ліфтова організація формує ціну на технічне
обслуговування ліфтів, виходячи з витрат на  оплату  праці,
закупівлю чи виготовлення запасних частин, накладних та інших
витрат, що включаються в собівартість робіт відповідно до Типового
положення  з планування, обліку і калькулювання собівартості
будівельно-монтажних робіт, затвердженого постановою  Кабінету
Міністрів України від 09.02.96 N 186, з нарахуванням
норми планових нагромаджень у відсотках до загальної суми прямих і
накладних витрат.
   Заробітна плата основних робітників визначається, виходячи з
необхідних обсягів робіт з урахуванням середньомісячної заробітної
плати одного працівника, яка склалася на момент  формування
договірної ціни.
   Вартість запасних частин, матеріалів і комплектуючих виробів
розраховується  на підставі потреби в матеріальних ресурсах,
відпускних цін постачальників на зазначені ресурси з урахуванням
транспортних  та  заготівельно-складських  витрат.  Потребу в
матеріальних ресурсах визначає спеціалізована ліфтова організація,
виходячи з віку та технічного стану ліфтів.
   Накладні витрати обчислюються на підставі фактичних витрат
організації, що склалися в попередній звітний період (квартал,
півріччя, рік), і визначаються у відсотках до фонду заробітної
плати основних робітників.
   Ціна базова приймається за основу при виконанні розрахунку
вартості технічного обслуговування ліфтів.

    Визначення вартості технічного обслуговування ліфтів

   Вартість технічного обслуговування ліфтів визначається на
основі базової ціни із застосуванням коефіцієнтів, що враховують
форми обслуговування (обсяги наданих послуг), моделі ліфтів,
наявність диспетчеризації, кількість  поверхів,  інтенсивність
роботи  ліфтів  та  інші  параметри.  Вартість  технічного
обслуговування ліфтів ураховує усереднені умови виконання робіт на
різних типах ліфтів. Для зручності планування коштів замовнику та
забезпечення стабільної   фінансово-економічної   діяльності
спеціалізованої  ліфтової  організації  вартість  технічного
обслуговування ліфтів приводиться до середньомісячної.
   Замовник розраховується  за виконані роботи з технічного
обслуговування ліфтів рівними частинами незалежно від щомісячних
фактичних витрат підрядної організації на підставі пред'явлених до
оплати рахунків. Оформлення  актів  виконання  робіт  не  є
обов'язковим.
   Узгоджені договірні ціни між  замовником  і  підрядником
обумовлюються в договорі на виконання робіт.

Визначення ціни технічного обслуговування ліфта (ТО) в залежності
    від форми обслуговування, моделі та інших параметрів

        Диспетчеризовані ліфти (система ОДС)

Цто = Цбаз. х Кмод. х Кформи х (1+(N поверхів-9) х 0,05 +
+ Квіддал. + Ктерм.експл. х (1-Nх0,2) + Ксект.).

        Диспетчеризовані ліфти (система ДСЗ)

Цто = Цбаз. х Кмод. х Кформи х Кдсз х (1+(N поверхів-9) х 0,05+
+ Квіддал. + Ктерм.експл. х (1-Nх0,2) + Ксект.).

           Недиспетчеризовані ліфти

Цто = Цбаз. х Кмод. х Кформи х Кнедиспетч. х (1+(N поверхів-9) х
х 0,05 + Квіддал. + Ктерм.експл. х (1-Nх0,2) + Ксект.),

де: Цто - ціна технічного обслуговування ліфта;
   Цбаз. - ціна базова - ціна ТО ліфта (в/п 320 кг, швидкість
       руху 0,71 м/с, на 9 зупинок, диспетчеризованого за
       системою ОДС);
   Кмод. - коефіцієнт моделі ліфта;
   Кформи - коефіцієнт форми обслуговування;
   Кдсз - коефіцієнт,  що  враховує витрати на  утримання
       диспетчерського персоналу спеціалізованої ліфтової
       організації;
   Кнедиспетчер. - коефіцієнт, що враховує збільшення витрат на
           технічний нагляд недиспетчеризованих ліфтів
           за формами обслуговування  ОМ,  I, II у
           відповідності до вимог ПУБЕЛ.
           Кнедиспетчер = 1,47;
   N поверхів - кількість поверхів;
   0,05 - коефіцієнт, що враховує надбавку (знижку) за кожний
      поверх ;
   Квіддал. - коефіцієнт віддаленості від опорного пункту понад
        20 км;
   Ктерм.експл. - коефіцієнт, що враховує термін експлуатації
          обладнання;
   N - кількість пакетів модернізації;
   0,2 - коефіцієнт, що враховує виконану модернізацію - за
      кожний пакет модернізації;
   Ксект. - коефіцієнт, що враховує сектор ринку.

 Порядок розрахунку технічного обслуговування за типами лифтів

Тип ліфта Коефіцієнти складності, що враховують типи (моделі) ліфтів
1 2
Ліфт в/п 320-400 кг, V=0.71-1 м/с, редукторний, двошвидкісний 1,0 - базова ціна за технічне обслуговування ліфта на 9 зупинок
Ліфт в/п 320-400 кг, V=1-1,6 м/с, з плавним регулюванням швидкості (VF), редукторний 1,1 - коефіцієнт збільшення базової ціни за плавне регулювання швидкості
Ліфт в/п 500-1000 кг, V=1-1,6 м/с, двошвидкісний, редукторний 1,1 - коефіцієнт збільшення базової ціни за вантажопідйомність
Ліфт в/п 500-1000 кг, V=1-1,6 м/с, з плавним регулюванням швидкості, редукторний 1.2 - коефіцієнт збільшення базової ціни за вантажопідйомність та плавне регулювання швидкості
Ліфт в/п 500-1000 кг, V>1,6 м/с, з плавним регулюванням швидкості, редукторний та безредукторний 1.8 - коефіцієнт збільшення базової ціни за вантажопідйомність, плавне регулювання швидкості та швидкість
   Примітка. Усі інші моделі ліфтів прирівнюються до найбільш
характерної групи.

  Коефіцієнти, що враховують кількість поверхів, віддаленість
   від опорного пункту, термін експлуатації, сектор ринку

N з/п Назва параметрів Коефіцієнти
ОМ I II III IV V
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Додавати або віднімати за кожний поверх вище або нижче 9 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
2 Віддаленість від опорного пункту понад 20 км* 0,1 0,1 0,1 0,03 0,03 0,03
3 Термін експлуатації обладнання:            
* від 20 до 25 років 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
* від 25 до 30 років 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
понад 30 років 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Після виконання повної модернізації 0 0 0 0 0 0
Після виконання кожного пакета модернізації коефіцієнт надбавок зменшується на 1/5 частину від коефіцієнта надбавки за термін експлуатації (купе кабіни; двері шахти; електрообладнання; лебідка; пристрої безпеки та антивандальне обладнання) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
   * У разі віддаленості ліфта від опорного пункту понад 50 км
ціна визначається за індивідуальною калькуляцією.

     Коефіціенти, що враховують обсяг наданих послуг
         (для диспетчеризованих ліфтів)

N з/п Форма техніч- ного обслу- гову- вання Коефі- цієнт вар- тості повно- го ТО Розподіл ціни за видами послуг
Планові ремонти МР, КР, КР і О Техніч- ний нагляд Заміна великих вузлів та агре- гатів (лебід- ка, контро- лер, кабіна, канати) Заміна дріб- них комп- лек- туючих виро- бів Звіль- нення паса- жирів з ка- біни Позап- ланові ремон- ти за викли- ком
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 OM 1,00 0,42 0,15 0,15 0,08 0,1 0,1
2 I 0,85 0,42 0,15   0,08 0,1 0,1
3 II 0,77 0,42 0,15     0,1 0,1
4 III 0,65 0,42   0,15 0,08    
5 IV 0,50 0,42     0,08    
6 V 0,42 0,42*          
7 Індиві- дуаль- ний розра- хунок (каль- куля- ція) При наявності особливих вимог замовників або умов експлуатації ліфтів ціна технічного обслуговування визначається за індивідуальними розрахунками (калькуляціями)
   * У тому числі 0,05 - вартість заміни дверних замків,
запобіжників, лампочок сигналізації та освітлення кабіни ліфта.

  Коефіцієнти, що враховують витрати, пов'язані з утриманням
 диспетчерського персоналу спеціалізованої ліфтової організації

Кількість пасажирських ліфтів, підключених до пульту ДСЗ Коефіцієнти
20-40 1,31
41-60 1,19
61-80 1,13
81-100 1,10
101-120 1,08

  II. Порядок визначення вартості технічного обслуговування
         обладнання диспетчерських систем

   Вартість технічного обслуговування диспетчерської  системи
складається  із  вартості  технічного обслуговування окремого
обладнання, яке підключено до цієї системи.
   Вартість технічного обслуговування обладнання диспетчерських
систем враховує витрати, пов'язані з виконанням  механічних,
електромонтажних, налагоджувальних та електровимірювальних робіт,
необхідних для підтримання технічного та  естетичного  стану
диспетчерських  систем,  за  винятком  вартості  виконання
загальнобудівельних робіт, пов'язаних  з  ремонтом  приміщень
диспетчерського  пункту  та  обладнання  зовнішнього  контуру
заземлення.
   Вартість технічного обслуговування обладнання диспетчерських
систем враховує усереднені умови виконання робіт на обладнанні
диспетчерських систем.
   Середньомісячна вартість технічного обслуговування обладнання
диспетчерських  систем визначається на підставі Збірника цін
вартості  технічного  обслуговування  диспетчерських  систем,
затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.12.91
N 121, із застосуванням індексу зростання витрат спеціалізованої
ліфтової організації на момент формування договірної ціни відносно
цін зазначеного Збірника.
   Спеціалізована ліфтова організація формує договірну ціну на
технічне обслуговування обладнання диспетчерських систем, виходячи
з витрат на оплату праці, закупівлю чи виготовлення запасних
частин, накладних та інших витрат, що включаються в собівартість
робіт відповідно до Типового положення з планування, обліку і
калькулювання   собівартості   будівельно-монтажних   робіт,
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого
1996 року N 186 , з нарахуванням норми планових
нагромаджень у відсотках до загальної суми прямих і накладних
витрат.
   Заробітна плата основних робітників визначається, виходячи з
необхідних обсягів робіт з урахуванням середньомісячної заробітної
плати  одного  працівника,  яка  склалася  в  регіоні  на
ремонтно-будівельному виробництві на момент формування договірної
ціни.
   Вартість запасних частин, матеріалів і комплектуючих виробів
розраховується  на підставі потреби в матеріальних ресурсах,
відпускних цін постачальників на зазначені ресурси з урахуванням
транспортних  та  заготівельно-складських  витрат.  Потребу в
матеріальних ресурсах визначає спеціалізована ліфтова організація,
виходячи з віку та технічного стану обладнання диспетчерських
систем.
   Накладні витрати обчислюються на підставі фактичних витрат
організації, що склалися в попередній звітний період (квартал,
півріччя, рік) і визначаються у відсотках до фонду заробітної
плати основних робітників.
   Замовник розраховується  за виконані роботи з технічного
обслуговування обладнання диспетчерських систем рівними частинами
на  підставі  пред'явлених до оплати рахунків незалежно від
фактичних щомісячних витрат підрядної організації. Оформлення
актів виконання робіт не є обов'язковим.
   Узгоджені договірні ціни між  замовником  і  підрядником
обумовлюються в договорі на виконання робіт.

   Приклад розрахунку середньомісячної вартості технічного
     обслуговування обладнання диспетчерських систем

N Назва обладнання та його технічна характе- ристика Од. ви- мі- ру Кіль- кість Серед- ньомі- сячна ціна (грн.) Розрахунок
  Група I. Обладнання ОДС "Комфорт-II", "Комфорт-ПС"        
1.1 Пульт ОДС шт. 1 43,72 (269,55-60,33)/12+60,33 = 77,77; 77,77*0,56227 = 43,72
1.2 Блок ліфта шт. 1 7,68
1.3 Блок керуван- ня освітлен- ням шт. 1 3,53 (12,04-5,74)/12+5,74 = 6,27; 6,27*0,56227 = 3,53
1.4 Щит увідний будинку шт. 1 2,90 (17,19-4,05)/12+4,05 = 5,15; 5,15*0,56227 = 2,90
1.5 Щит увідний під'їзду шт. 1 1,55 (8,97-2,20)/12+2,20 = 2,76; 2,76*0,56227 = 1,55
1.6 Пристрій переговорний кабіни ліфта шт. 1 1,80 (10,10-2,57)/12+2,57 = 3,20; 3,20*0,56227 = 1,80
  Група II Обладнання ОДС "Еталон"        
2.1 Пульт, стояк управління шт. 1 59,85 (298,24+89,0)/12 = 89,0=106,44; 106,44*0,56227 = 59,85
2.2 Блок ліфта шт. 1 17,68
2.3 Блок освітлення шт. 1 3,53 (12,04-5,74)/12+5,74 = 6,27; 6,27*0,56227 = 3,53
2.4 Щит увідний будинку шт. 1 27,15 (71,81-46,11)/12+46,11 = 48,25; 48,25*0,56227 = 27,15
2.5 Щит увідний під'їзду шт. 1 1,55 (8,97-2,20)/12+2,20 = 2,76; 2,76*0,56227 = 1,55
2.6 Пристрій переговорний кабіни ліфта шт. 1 1,80 (10,10-2,57)/12+2,57 = 3,20; 3,20*0,56227 = 1,80
   Індекс для визначення вартості робіт на момент формування
договірної ціни - (умовно) 0,56227

                     Додаток 4
                     до пункту 1.3 Порядку
                     визначення нормативних
                     витрат
                     житлово-експлуатаційних
                     організацій, пов'язаних
                     з утриманням будинків
                     і прибудинкових територій

             Умовні приклади
            розрахунків витрат

  1. Приклад розрахунку вартості прибирання сходових кліток
     (при почасово-преміальній системі оплати праці)

Заробітна плата Оз розрахована за обсяг робіт Sp = 100000 м(2) при
нормі обслуговування на 1 чол. 1000 м(2) і тарифній ставці 60 грн.
Таким чином основна зарплата

            100000
       Оз = ----------------- * 60 = 6000 грн.
             1000

Додаткова оплата розраховується за основною:

          Одо = Оз * 0,3 = 1800 грн.

Преміальні доплати

         Опд = 0,5(Оз + Одо) = 3900 грн.

Таким чином
         Оз = Оз + Одо + Опд = 11700 грн.

Нарахування на зарплату 42,5%:

         Нп = 0,425 * 11700 = 4973 грн.

Матеріали (беруться за діючими цінами) мають вартість 1062 грн.

Накладні витрати (взяті за розрахунком ЖЕКу) 100% від зарплати

             Н = 11700 грн.

Інші витрати (в тому числі обо'вязкові платежі до бюджету)
I = 380 грн.

 Sп = 78800 м(2); Sз = 440403 м(2); Кп = 78800/440403 = 0,178;

    Вс = (11700+4973+11700+1062+380)/100000 * 0,178 =
            = 0,0735 грн./м(2).

       2. Приклад розрахунку вартості вивезення
          твердого побутового сміття

   Розроблено на підставі рекомендаційних  норм  накопичення
твердого побутового сміття для населених пунктів КТМ 204 України
012.95, згідно з якими норма накопичення побутового сміття на
1 людину в місяць становить Нн = 0,1 м (3).
   На загальній площі Sз = 100000 м (2) мешкає М = 5900 чоловік.
   Вартість вивезення 1 м(3) побутового сміття Вп = 3,0 грн.
   Вартість вивезення побутового сміття у квартплаті за 1 м(2)
   загальної площі
   Вп = 0,1 * 5900 * 3/100000 = 0,0177 грн.
   Норма накопичення грубого сміття на одну людину в місяць
   Нз = 0,01 м(3).
   Вартість вивезення грубого сміття Вг = 0,95 грн.
   Вартість вивезення грубого сміття у квартплаті за 1 м(2)
   загальної житлової площі
   Вг = 0,01 * 5900 * 3,0/100000 = 0,0018 грн.
   Вартість утилізації сміття Ву = 0,95 грн./м(3).
   Загальна кількість сміття V = 0,1 * 5900+0,01 * 5900 =
   = 645 м(3).
   Ву = 649 * 0,95/100000 = 0,0061 грн. за 1 м(2) загальної
   площі.
   Загальна вартість вивезення сміття на 1 м(2) житлової площі
   Вз = 0,0177+0,0018+0,0061 = 0,0256 грн. за 1 м(2) загальної
   площі в місяць.
   Примітка. У відповідності до п.2 розділу 3 цього Порядку
добавляється вартість утримання сміттєзбірників та урн, обчислена
на підставі їх кількості та термінів експлуатації.

  3. Приклад розрахунку вартості обслуговування одного ліфта
  на місяць у залежності від форми технічного обслуговування

Ціна базова - 150 грн. (розраховується індивідуально в кожному
регіоні з урахуванням місцевих умов);
тип (модель) ліфта  -  ліфт в/п 320-400 кг, V = 0,71-1 м/с,
редукторний, двошвидкісний;
кількість поверхів - 10;
віддаленість від опорного пункту більше 20 км;
термін експлуатації ліфта - 27 років;
виконана модернізація купе кабіни та дверей шахти (2 пакети);
ліфт експлуатується в житловому фонді.
Вл1
   Вартість ТО на місяць:
   Повне технічне обслуговування ОМ:
   Ц контракту = 150*1,0*1,0 {1+(10-9)*0,05+0,1+0,5(1-2*0,2)} =
= 217,5 грн.
Вл2
   Часткове технічне обслуговування ( I ):
   Ц контракту = 150*1,0*0,85*{1+(10-9)*0,05+0,1+
+0,5*(1-2*0,2)} = 184,88 грн.
Вл3
   Часткове технічне обслуговування ( II ):
   Ц контракту = 150*1,0*0,77*{1+(10-9)*0,05+0,1+(1-2*0,2)} =
= 167,48 грн.
Вл4
   Часткове технічне обслуговування ( III ):
   Ц контракту = 150*1,0*0,65*{1+(10-9)*0,05+0,03+0,5(1-2*0,2)}=
= 134,55 грн.
Вл5
   Часткове технічне обслуговування ( IV ):
   Ц контракту = 150*1,0*0,5*{1+(10-9)*0,05+0,03+0,5(1-2*0,2)} =
= 103,50 грн.
Вл6
   Часткове технічне обслуговування ( V ):
   Ц контракту = 150*1,0*0,42*{1+(10-9)*0,05+0,03+0,5(1-2*0,2)}=
= 86,94 грн
   Примітка. Визначення питомої ваги вартості обслуговування
ліфтів проводиться або за площею одного житлового будинку, або за
площею всіх будинків, обладнаних ліфтами.

   4. Приклад розрахунку вартості електроенергії для ліфтів

   Використання електроенергії для обслуговування ліфта потребує
600 кВ.год на місяць.
   Тариф на електроенергію Те = 0,11 грн. за 1 кВт.год.
   600 * 0,11 = 66 грн. - вартість електроенергії, витраченої на
1 ліфт.
   Приведена житлова площа,  що  обслуговується  1  ліфтом,
становить: Sо = 2005 м(2).
   Вартість електроенергії на 1 ліфт становить:
       Ве = 600*0,11/2005 = 0,0329 грн./м(2).

     5. Розрахунок витрат електроенергії на 1 м(2)
           загальної житлової площі

На 180 м(2) загальної площі припадає 100 м(2) житлової площі.

Тип будинку Сходова клітка на 100 м(2) житлової площі в рік Підва- льні примі- щення на 100 м(2) житлової площі в рік Підкач- ка води на 100 м(2) житлової площі в рік Усього в рік на 100 м(2) житлової площі Усього в рік на 100м(2) загаль- ної площі Усього в місяць на 100 м(2) загаль- ної площі
1-поверховий будинок 330 4,7 - 334,7 185,9 15,5
2-поверховий будинок 370 6,3 - 376,3 209,5 17,4
3-поверховий будинок 433 6,3 - 439,3 244,0 20,3
4-поверховий будинок 490 7,8 - 497,8 276,6 23,1
5-поверховий будинок 540 9,2 326 875,2 486,2 40,5
6-поверховий будинок 540 9,2 326 875,2 486,2 40,5
7-поверховий будинок 560.3 7,9 326 894,2 496,8 41,0
8-поверховий будинок 560.3 7,9 326 894,2 496,8 41,0
9-поверховий будинок 560.3 7,9 326 894,2 496,8 41,0
10-поверховий будинок 600 6,7 326 932,7 518,2 43,0
11-поверховий будинок 600 6,7 326 932,7 518,2 43,0
12-поверховий будинок 600 6,7 326 932,7 518,2 43,0
13-поверховий будинок 690 6,7 326 1022,7 568,2 47,0
14-поверховий будинок 690 6,7 326 1022,7 568,2 47,0
15-поверховий будинок 690 6,7 326 1022,7 568,2 47,0
16-поверховий будинок 690 6,7 326 1022,7 568,2 47,0
Середні витрати  електроенергії  на  100 м(2) загальної площі
становлять 37,3 кВт.год на місяць.
Тариф на електроенергію Те = 0,11 грн./кВт.год.
Вартість електроенергії на 1 м(2) загальної площі:
(37,3 * 0,11)/100 = 0,041 грн.

6. Приклад розрахунку вартості прибирання прибудинкової території
  (у розрахунок береться 100000 м(2) прибудинкової території)

   Заробітна плата Оз розрахована на обсяг робіт (Sp = 100000
м(2) при умові норми обслуговування на 1 чол. 2800 м(2) і тарифній
ставці 60 грн.

   Таким чином основна зарплата

            100000
       Оз = ----------------- * 60 = 2160 грн.
            2800

   Додаткова оплата розраховується за основною:

          Одо = Ооз * 0,3 = 648 грн.

   Преміальні доплати

         Опд = 0,5(Ооз + Одо) = 1404 грн.

   Таким чином

         Оз = Ооз + Одо + Опд = 4212 грн.

   Нарахування на зарплату 42,5%:

        Нп = 0,425 * 4178,55 = 1790,10 грн.

   Матеріали (беруться за фактичними витратами) мають вартість
950 грн.
   Накладні  витрати (взяті за розрахунком ЖЕКу) 100% від
зарплати

             Н = 4212 грн.

   Інші витрати (в тому числі обов'язкові платежі до бюджету)
I = 460 грн.

     Sпр = 253700 м; Sз = 440403 м(2); Кп = 0,178;

Вп = (4212+1790,10+4212+1950+460)/100000*0,77 = 0,0922 грн./м(2).

      7. Приклад розрахунку вартості дератизації

   Вартість послуг визначається у відповідності до методології й
техніки, затверджених Міністерством охорони здоров'я України.
   Загальна площа Sз = 440403 м(2).
   Загальна площа підвалів Sп = 65518 м(2).
   Кількість сміттєкамер К = 357 шт.
   Вартість дератизації 1 м(2) підвального приміщення
   Нд = 0,13 грн.
   Вартість дератизації 1 сміттєкамери Нк = 13,00 грн.
   Дератизація проводиться 1 раз на місяць.

      65518 х 0,13
   Вдп = ------------- = 0,0193 - вартість дератизації,
        440403        віднесена до 1 м(2)
                  загальної площі житла,
                  враховуючи підвали.

       357 х 13
   Вдск = ------------- = 0,0105 - вартість дератизації,
       440403         віднесена до 1 м(2)
                   загальної площі житла,
                   враховуючи сміттєкамери.

   Загальна вартість дератизацій у вартості квартплати за 1 м(2)
житла становить:
Вд = 0,0193 + 0,0105 = 0,0298 грн.

      8. Приклад розрахунку вартості дезінфекції

   Вартість послуг дезінфекційної станції в місяць Е = 120 грн.
на Sз = 440403 м(2) загальної площі житла

        Д = 120/440403 = 0,0003 грн./м(2).

       9. Розрахунок вартості обслуговування
          димовентиляційних каналів

   Заробітна плата Оз розрахована на обсяг робіт Дк = 5000
вентканалів  при умові норми обслуговування на 1 чол. 5000
вентканалів і тарифної ставки 66,88 грн.

   Таким чином основна зарплата

             Оз = 66,88 грн.

   Додаткова оплата розраховується за основною:

          Одо = Оз * 0,3 = 20,06 грн.

   Преміальні доплати

        Опд = 0,5(Ооз + Одо) = 43,47 грн.

   Таким чином

        Оз = Ооз + Одо + Опд = 130,41 грн.

   Нарахування на зарплату 42,5%:

         Нп = 0,425 * 130,41 = 55,42 грн.

   Матеріали (беруться за фактичними витратами) мають вартість
9,20 грн.
   Накладні витрати (беруться за розрахунком ЖЕКу) 100% від
зарплати:

             Н = 130,41 грн.

   Інші витрати (в тому числі обов'язкові платежі до бюджету)
I = 7,15 грн.

   440403  м(2)  загальної  площі, що обслуговується 16300
вентканалами, -

          Кдк = 16300/440403 = 0,03.

Вдк = (130,41+55,42+9,20+130,41+7,15+50,02+76,69)/5000*0,03 =
= 0,0028 грн.

        10. Розрахунок витрат на прибирання
         підвалів та технічних поверхів

   На середню  загальну  площу  обслуговування  220000 м(2)
утримується бригада з двох чоловік підсобних робітників.
   Заробітна  плата  Оз  розрахована  на  обсяг  робіт
Sp = 220000 м(2) при умові тарифної ставки 60,00 грн.

   Таким чином основна зарплата

         Ооз = 60,00 * 2 = 120,00 грн.

   Преміальні доплати

          Опд = 0,5 * Ооз = 60,00 грн.

   Таким чином

          Оз = Ооз + Опд = 180,00 грн.

   Нарахування на зарплату 42,5%:

         Нп = 0,425 * 180,00 = 76,50 грн.

   Матеріали (беруться за діючими цінами) мають вартість 25,00
грн.
   Накладні витрати (беруться за розрахунком ЖЕКу) 100% від
зарплати:

             Н = 180,00 грн.

   Інші витрати (в тому числі обов'язкові платежі до бюджету)
I = 9,00 грн.

  Вт = (180,00+76,5+25,00+180,00+9,00)/220000 = 0,0021 грн.

     11. Приклад розрахунку вартості обслуговування
          ЖЕК системою диспетчеризації

   У розрахунок береться середня загальна площа обслуговування
220000 м(2).
   Кількість диспетчерів 5 чоловік.
   Заробітна   плата   Оз   розрахована  на обсяг робіт
Sp = 220000м(2), тарифна ставка 65,00 грн.

   Таким чином основна зарплата

          Оз = 65,00 * 5 = 325 грн.

   Додаткова оплата розраховується за основною:

          Одо = 0,3 * 325 = 82 грн.

   Преміальні доплати

         Опд = 0,5 * Ооз = 203,00 грн.

   Таким чином

          Оз = Ооз + Опд = 610,00 грн.

   Нарахування на зарплату 42,5%:

         Нп = 0,425 * 610,00 = 259,0 грн.


   Накладні  витрати (взяті за розрахунком ЖЕКу) 100% від
зарплати:

             Н = 610,00 грн.

   Матеріали (беруться за діючими цінами) мають вартість 86,00
грн.

   Інші витрати (в тому числі обов'язкові платежі до бюджету)
I = 42,0 грн.

     Вдс = (610+259+610+86+42)/220000 = 0,007 грн.

  12. Приклад розрахунку вартості технічного обслуговування
  систем протипожежної автоматики й димовидалення (ППА і ДВ)

   Заробітна  плата на 1 робітника при обслуговуванні 320
клапанів

             Оз = 165 грн.

   Додаткова оплата

          Од = Оз * 0,75 = 123,75 грн.

   Фонд оплати ФОТ = Оз+Од = 165+123,75 = 288,75 грн.
   Нарахування на заробітну плату 37,5 %:

        Нп = 288,75 * 0,375 = 108,28 грн.

   Матеріали (беруться за фактичними витратами) мають вартість
153,6 грн.
   Накладні витрати Н = 495 грн.
   Інші витрати (обов’язкові платежі до бюджету 2,2%) I = 23,52
грн.
   Усього витрат - 1069,15 грн.
   У розрахунку на 1 клапан - 3,341 грн.
   Вартість обслуговування в розрахунку на 100 кв.м загальної
площі на місяць:

         30988 * 3,341
       ------------------- * 100 = 1,17 грн.,
         8853937,89

де 8853937,89 кв.м - загальна площа, захищена 30988  клапанами
           систем протипожежної автоматики та систем
           димовидалення.

      13. Приклад розрахунку вартості технічного
        обслуговування побутових електроплит

   Фонд оплати  ФОП  у  розрахунку  на  1  робітника  при
обслуговуванні 450 одиниць 4-конфоркових електроплит.
   Основна заробітна плата Оз = 165 грн.
   Додаткова оплата Од = Оз * 0,75 = 123,75 грн.
   Фонд оплати ФОП = Оз+Од = 165+123,75 = 288,75 грн.
   Нарахування на заробітну плату 37,5 %:

         Нп = 288,75 * 0,375 = 108,28 грн.

   Матеріали (беруться за фактичними витратами) мають вартість
229,5 грн.
   Накладні витрати Н = 495 грн.
   Інші витрати (обов'язкові платежі до бюджету 2,2%) I = 25,23
грн.
   Усього витрат на 450 4-конфоркових електроплит на місяць -
1146,76 грн.
   У розрахунку на 1 плиту на місяць - 2,55 грн.
   Вартість технічного обслуговування електроплит у розрахунку
на 100 кв.м загальної площі на місяць:

        106775 * 2,55
       ---------------- * 100 = 3,97 грн.,
         6866000

де 6866000 кв.м - загальна  площа, що  обладнана стаціонарними
         побутовими електроплитами   в    кількості
         106775 одиниць.

    14. Приклад розрахунку вартості поточного ремонту

              А. Покрівлі

Кошторисна вартість ремонту 1 м(2) м'якої покрівлі Кп = 6.12 грн.
На поточний ремонт відноситься N = 10% загальної площі покрівлі.
На 440408 м(2) загальної житлової площі Sп = 94591 м(2) покрівлі.
Вп = (94591 * 0,1 * 6,12)/440403 = 0,1314 грн./рік (0,011 грн. у
місяць).

    Б. Під'їздів, сходових кліток і підвальних приміщень

У розрахунок береться площа ЖЕК 220000 м(2).
Згідно з нормативами кошторисна вартість побілки
Кб = 0,408 грн/м(2), фарбування Кф = 2,22 грн/м(2).
Поточний ремонт у під'їздах проводиться раз на 5 років.
Щорічний обсяг робіт з побілки становить 2082 м(2), з фарбування
1000 м(2).
Їх кошторисна вартість:
* побілка 2082 м(2) * 0,408 = 849,46 грн.
* фарбування 1000 м(2) х 2,22 = 2220 грн.
Згідно з нормативами загальна кошторисна вартість ремонтних робіт
К = 3069,46 грн.

      Вск = К/Sз = 3069,46/220000 = 0,0139 грн.

        В. Несучих та захисних конструкцій

У розрахунок береться площа ЖЕК 220000 м(2).
Заробітна плата Оз розрахована на обсяг робіт Sp = 220000 м(2).
Склад бригади й тарифна ставка:
муляр 4р. - 70,43 грн.(3 чол.)
муляр 3р.- 63,17 грн. (3 чол.)
підсобні робітники - 58,44 грн.(2 чол.)

Таким чином основна зарплата дорівнює:

    Оз = 3 * 70,43 + 3 * 63,17 + 2 * 58,44 = 517,68 грн.

Додаткова оплата розраховується за основною:

          Одо = Оз * 0,3 = 43,08 грн.

Преміальні доплати

        Опд = 0,5(Оз + Одо) = 280,38 грн.

Таким чином

        Оз = Оз + Одо + Опд = 841,14 грн.

Нарахування на зарплату 42,5%:

        Нп = 0,425 * 841,14 = 357,48 грн.

Матеріали (беруться за діючими цінами) мають вартість 2200 грн.

Накладні витрати (взяті за розрахунком ЖЕКу) 100% від зарплати:

             Н = 841,14 грн.

Інші витрати (в тому числі обов’язкові платежі до бюджету)
I = 72 грн.

 Вс = (841,14+357,48+841,14+2200+72)/220000 = 0,008 грн./м(2).

             Столярні вироби

У розрахунок береться загальна площа 220000 м(2).
Заробітна плата Оз розрахована на обсяг робіт Sp = 220000 м(2).

Склад бригади й тарифна ставка:
столяр 5р. - 76,01 грн. (2 чол.)
столяр 4р. - 66,88 грн. (2 чол.)
столяр 3р. - 63,75 грн. (1 чол.)

Таким чином основна зарплата

    Ооз = 2 * 76,01 + 2 * 66,88 + 63,75 = 349,59 грн.

Додаткова оплата розраховується за основною:

          Одо = Оз * 0,3 = 70,00 грн.

Преміальні доплати

        Опд = 0,5(Оз + Одо) = 209,77 грн.

Таким чином

        Оз = Оз + Одо + Опд = 629,30 грн.

Нарахування на зарплату 42,5%:

        Нп = 0,425 * 629,30 = 267,45 грн.

Матеріали (беруться за діючими цінами) мають вартість 203 грн.

Накладні витрати (взяті за розрахунком ЖЕКу) 100% від зарплати:

             Н = 629,30 грн.

Інші витрати (в тому числі обов'язкові платежі до бюджету)
I = 32 грн.

  Вс = (629,30+267,45+203+629,30+32)/220000 = 0,008 грн./м(2).

       15. Приклад розрахунку вартості ремонту
        обладнання спортивних майданчиків

Заробітна плата Оз розрахована на обсяг робіт Sp = 220000 м(2).
Тарифна ставка 63,17 грн. Склад бригади 2 чол.

Основна заробітна плата

          Оз = 2 * 63,17 = 126,34 грн.

Преміальні доплати

          Опд = 0,5 * Ооз = 63,17 грн.

Таким чином основна зарплата

         Оз = 126,34+63,17 = 189,91 грн.

Нарахування на зарплату 42,5%:

         Нп = 0,425 * 189,91 = 80,54 грн.

Матеріали (беруться за діючими цінами) мають вартість 320 грн.
Накладні витрати (взяті за розрахунком ЖЕКу) 100% від зарплати:

             Н = 189,91 грн.

Інші витрати (в тому числі обов'язкові платежі до бюджету)
I = 22 грн.

   Всп = (189,91+80,54+320+189,91+22)/220000 = 0,03 грн.

 16. Розрахунок вартості ремонту обладнання дитячих майданчиків

Заробітна плата Оз розрахована на обсяг робіт Sp = 220000 м(2).
Тарифна ставка 63,17 грн. Склад бригади 2 чол.

Основна заробітна плата

          Оз = 2 * 63,17 = 126,34 грн.

Преміальні доплати

          Опд = 0,5 * Ооз = 63,17 грн.

Таким чином основна зарплата:

         Оз = 126,34+63,17 = 189,91 грн.

 Нарахування на зарплату 42,5%:

         Нп = 0,425 * 189,91 = 80,54 грн.

Матеріали (беруться за діючими цінами) мають вартість 320 грн.
Накладні витрати (взяті за розрахунком ЖЕКу) 100% від зарплати:

             Н = 189,91 грн.

Інші витрати (в тому числі обов'язкові платежі до бюджету)
I = 22 грн.

    Вс = (189,91+80,54+320+189,91+22)/220000 = 0,03 грн.

  17. Розрахунок вартості робіт на проведення промивки систем
      теплопостачання та проведення гідравлічного
         випробування систем водопроводу

Склад бригади 2 чоловіки:
слюсар-сантехнік V р.,
слюсар-сантехнік IV р.

Норми часу:  промивка систем опалення 9-поверхового будинку -
8 год, промивка систем опалення 5-поверхового будинку - 5 год.
При промивці одного під'їзду 9-поверхового будинку

     Оз1 = 0,45 * 3,6 + 0,393 * 3,168 = 6,768 грн.

При промивці одного під'їзду 5-поверхового будинку

     Оз2 = 0,45 * 2,25 + 0,396 * 3,168 = 4,455 грн.

Додаткова оплата розраховується за основною:

          Одо1 = Оз * 0,3 = 1,692 грн.
          Одо2 = Оз * 0,3 = 1,1138 грн.

Преміальні доплати

          Опд1 = 0,5 * Оз = 3,384 грн.
          Опд2 = 0,5 * Оз = 2,228 грн.

Таким чином основна зарплата

            Оз1 = 11,844 грн.
            Оз2 = 7,797 грн.

Нарахування на зарплату 42,5%:

        Нп1 = 0,425 * 11,844 = 5,034 грн.
        Нп2 = 0,425 * 7,797 = 3,314 грн.

Матеріали (беруться за діючими цінами) мають вартість:
для 9-поверхового будинку - 3,82 грн.
для 5-поверхового будинку - 2,42 грн.

Витрати на утримання та експлуатацію машин та механізмів мають
вартість:
для 9-поверхового будинку - 32,33 грн.
для 5-поверхового будинку - 24,24 грн.

Накладні витрати (взяті за розрахунком ЖЕКу) 100% від зарплати:

            Н1 = 11,844 грн.
            Н2 = 7,797 грн.

Загальна кількість 5-поверхових будинків - 204.
Загальна кількість 9-поверхових будинків - 154.
Загальна площа Sз = 440403 м(2);

204 * 53,6726 = 10949,1 грн. - затрати на промивку систем опалення
                і гідравлічне випробування систем
                водопроводу 5-поверхових будинків;

154 * 77,23 = 11893,42 грн. - затрати на промивку систем опалення
                і гідравлічне випробування систем
                водопроводу 9-поверхових будинків.

   Загальна вартість робіт

         10949,1 + 11893,42
    Вжз = --------------------------- = 0,052 грн./м(2).
            440403

     18. Приклад розрахунку вартості обслуговування
           ЖЕК паспортним столом

Заробітна плата Оз розрахована на обсяг робіт (Sp = 220000 м(2)
при умові тарифної ставки 65 грн.
Кількість паспортистів - 3 чоловіки.

Таким чином основна зарплата

           Оз = 65 * 3 = 195 грн.

Додаткова оплата розраховується з основної:

           Одо = Оз * 0,3 = 49 грн.

Преміальні доплати

         Опд = 0,5(Оз + Одо) 0 = 122 грн.

Таким чином

         Оз = Оз + Одо + Опд = 366 грн.

Нарахування на зарплату 42,5%:

          Нп = 0,425 * 366 = 156 грн.

Матеріали (беруться за фактичними витратами) мають вартість
35 грн.
Накладні витрати (взяті за розрахунком ЖЕКу) 100% від зарплати:

              Н = 366 грн.

Інші витрати (в тому числі обов'язкові платежі до бюджету)
I = 18 грн.

    Вс = (366+156+366+35+18)/220000 = 0,0043 грн./м(2).

БУДСТАНДАРТ Online