Постановление от 15.10.2003 № 1610 О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 27.06.2003 № 975

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 15 жовтня 2003 р. N 1610
                Київ
 
    Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 832 від 31.08.2005 )
 
       Про внесення змін до постанови Кабінету
     Міністрів України від 27 червня 2003 р. N 975
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести до постанови Кабінету Міністрів  України  від
27 червня 2003 р. N 975 "Про додаткові заходи із
здійснення заставних та інтервенційних  операцій  з  зерном"
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 27, ст. 1317) зміни, що
додаються.
 
   2. Міністерству аграрної політики надавати щокварталу до
15 числа  місяця, що настає за звітним періодом, Комітетові
Верховної Ради України з  питань  бюджету  інформацію  щодо
використання коштів за бюджетною програмою "Здійснення
фінансової політики заставних та інтервенційних  операцій  з
зерном".
 
   3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністра
аграрної політики.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 22
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 15 жовтня 2003 р. N 1610
 
               ЗМІНИ,
        що вносяться до постанови Кабінету
     Міністрів України від 27 червня 2003 р. N 975
             
 
 
   1. У пункті 2 постанови:
 
   у підпункті 1:
 
   абзац другий після слова "відвантаження" доповнити словом
"страхування";
 
   в абзацах другому і третьому цифри "55" та "15" замінити
відповідно цифрами "67,5" та "2,5";
 
   підпункт 2 доповнити словами "та закупок зерна Державною
акціонерною компанією "Хліб України";
 
   підпункт 3 виключити.
 
   2. У Порядку проведення інтервенційних операцій із зерном,
затвердженому зазначеною постановою:
 
   пункт 7 виключити;
 
   пункт 8 викласти в такій редакції:
 
   "8. Державний агент  або  уповноважені  особи  проводять
розрахунки за зерно з власниками згідно з договором за рахунок
коштів, виділених на проведення інтервенційних  операцій  за
інтервенційними цінами";
 
   у пункті 9 слова "складського зберігання зерна" виключити.
 
   3. У Порядку проведення розрахунків з інтервенційних закупок
зерна, затвердженому зазначеною постановою:
 
   в абзаці другому пункту 5:
 
   слова "та реєстрів складських документів на зерно" виключити;
 
   слова "сільськогосподарських  товаровиробників"  замінити
словами "власників зерна";
 
   пункт 6 викласти в такій редакції:
 
   "6. Розрахунки із власниками зерна проводяться Державним
агентом або уповноваженими особами згідно з договором за рахунок
коштів,  виділених  на проведення інтервенційних операцій за
інтервенційними цінами, виходячи із залікової ваги, але не вище
фізичної".

БУДСТАНДАРТ Online