Решение от 20.07.2005 № 29 О состоянии исполнительской дисциплины и организации выполнения заданий, определенных актами законодательства, поручениями Президента Украины и Кабинета Министров Украины, запросами...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
      КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             20.07.2005 N 29
 
 
     Про стан виконавської дисципліни та організації
    виконання завдань, визначених актами законодавства,
      дорученнями Президента України та Кабінету
      Міністрів України, запитами та зверненнями
       народних депутатів України і громадян,
         та стан виконання рішень колегії
          Держжитлокомунгоспу України
           у I півріччі 2005 року
 
 
    Введено в дію Наказом Державного комітету з питань
             житлово-комунального господарства
     N 116 від 01.08.2005 )
 
   Розглянувши питання  про  стан виконавської дисципліни в
апараті Держжитлокомунгоспу за підсумками роботи у I півріччі
2005 року та, зокрема, у II кварталі 2005 року, колегія Комітету
відзначає, що протягом звітного періоду структурними підрозділами
загалом забезпечено виконання завдань, що містилися в Указах
Президента, розпорядженнях і  дорученнях  Кабінету  Міністрів
України, та власних рішень Комітету.
   На виконання доручення Першого заступника Міністра Кабінету
Міністрів України Є.Шаго від 30 червня 2005 року N 5192/0/2-05
Комітетом взято участь у консультативному семінарі із керівниками
підрозділів з контролю апарату центральних органів влади з питань
подальшого зміцнення виконавської дисципліни та удосконалення
організації контролю, який відбувся 1 липня 2005 року.
   Відповідно до інформації Управління моніторингу Секретаріату
Кабінету  Міністрів  України  протягом I півріччя 2005 року
невиконаних доручень, які надійшли до Держжитлокомунгоспу, не
зафіксовано.
   За перше півріччя до Комітету надійшло 1644 доручень з
органів вищого рівня, з них взято на контроль 1328 доручень.
   Проте з порушенням термінів, з урахуванням як об'єктивних,
так і суб'єктивних обставин, виконано два доручення Кабінету
Міністрів України щодо візування прийнятих Верховною Радою України
Законів  України: "Про Загальнодержавну програму "Питна вода
України" та "Про теплопостачання".
   З виконавцями зазначених доручень проведено відповідну роботу
щодо необхідності вжиття додаткових заходів для забезпечення
належного виконання особливо важливих доручень Кабінету Міністрів
України, до яких належать, зокрема, доручення щодо проведення
експертизи та підготовки на підпис Президентові України законів
України, прийнятих Верховною Радою України.
   Для забезпечення якісного та у встановлені терміни виконання
доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів  України,  запитів та звернень народних депутатів,
громадян, доручень керівництва з працівниками  управлінь  та
відділів Комітету, які займаються контролем за виконанням завдань
і доручень у структурних підрозділах, систематично проводилися
навчання з питань:
   - дотримання вимог Інструкції з діловодства та Тимчасового
регламенту до оформлення проектів нормативно-правових актів, які
вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України та Верховної Ради
України (доручення Уряду від 23.02.05 N 6984/1/1-05);
   - процедури погодження проектів нормативно-правових актів
(витяг з протоколу N 12 засідання Кабінету Міністрів України від
26.03.05 - п.9);
   - виконання рішення колегії від 25.01.05 N 3
про щоквартальний аналітичний звіт про роботу зі зверненнями
громадян;
   - відповідальності працівників, що займаються контролем у
структурних  підрозділах,  за  дотриманням термінів виконання
доручень.
   Поточні питання з організації виконання окремих доручень та
завдань постійно розглядаються під час проведення апаратних нарад.
   У звітному періоді загалом забезпечено системну роботу зі
зверненнями громадян. На всі питання, порушені у заявах, що
надійшли до Комітету через поштове сполучення або електронною
поштою, підготовлено і надано відповіді та роз'яснення в межах
повноважень Держжитлокомунгоспу.
   За перше півріччя до Комітету надійшло 976 звернень громадян,
які  розглядаються  у  встановлений  термін згідно з чинним
законодавством.
   Робота колегії Держжитлокомунгоспу України у звітному періоді
була спрямована на реалізацію державної політики у сфері розвитку
та реформування житлово-комунального господарства відповідно до
виконання заходів, визначених у Програмі діяльності Кабінету
Міністрів України "Назустріч людям" та Законом
України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку
житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки".
   Протягом I півріччя 2005 року в Комітеті проведено 7 засідань
колегії, на яких розглянуто 28 питань, з реалізації заходів з
погашення заборгованості щодо виплати  заробітної  плати  на
підприємствах  житлово-комунального  господарства,  виконання
державних  цільових  програм,  державним  замовником  або
співвиконавцем яких є Комітет, з впровадження нормативно-правових
актів у сфері житлово-комунального господарства та інших доручень.
Усі рішення колегії структурними підрозділами Комітету виконані.
Необхідно звернути увагу на встановлення  реальних  термінів
виконання доручень, визначених рішеннями колегії з урахуванням
практичної можливості їх реалізації.
   З метою подальшого підвищення рівня виконавської дисципліни
та забезпечення вчасного виконання покладених на Комітет завдань
Колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Узяти    інформацію    начальника    Управління
організаційно-аналітичного  забезпечення  роботи   керівника
Н.І.Олійник до відома.
 
   2. Заступникам  Голови  Комітету  згідно  з  розподілом
функціональних обов'язків, начальникам структурних підрозділів:
   - забезпечити персональний контроль за своєчасним та якісним
виконанням актів та доручень  Президента  України,  Кабінету
Міністрів України, наказів та доручень керівництва, виконання
планів заходів, що розробляються в Комітеті відповідно до цих
актів;
   - за наявності об'єктивних причин  заздалегідь  готувати
подання до Кабінету Міністрів України про перенесення термінів
виконання доручень;
   - за кожним фактом порушення встановлених термінів виконання
документів вжити необхідних заходів дисциплінарного впливу до
винних у допущених порушеннях;
   - забезпечити виконання доручень Кабінету Міністрів України,
що стосуються проведення експертизи та підготовки на підпис
Президентові України законів України, прийнятих Верховною Радою
України, а саме оперативного опрацювання зазначених доручень з
усіма визначеними центральними органами виконавчої влади з метою
забезпечення вчасного візування законів України та подання їх до
Кабінету Міністрів України.
 
   4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника (Н.І.Олійник), помічникові Голови Комітету з питань
контролю  (І.В.Решті)  забезпечити  оперативне  інформування
керівництва Комітету про можливі випадки невчасного виконання
доручень органів влади вищого рівня з відповідними пропозиціями
щодо усунення причин невиконання таких доручень.
 
   5. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника (Н.І.Олійник) забезпечити:
   - жорсткий контроль за виконанням доручень органів влади
вищого рівня, наказів Комітету, рішень колегії, розгляду запитів і
звернень народних депутатів, звернень громадян;
   - продовжувати систематичне проведення нарад з працівниками
управлінь та відділів, які займаються контролем завдань і доручень
у структурних підрозділах Комітету,  з  питань  виконавської
дисципліни.
 
 Голова колегії                   О.Ю.Кучеренко

БУДСТАНДАРТ Online