Решение от 21.06.2005 № 26 О состоянии реализации мероприятий энергосбережения и оснащения имеющегося жилищного фонда средствами учета в АР Крым и Днепропетровской области

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
      КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             21.06.2005 N 26
 
 
      Про стан реалізації заходів енергозбереження
     та оснащення наявного житлового фонду засобами
     обліку в АР Крим та Дніпропетровського області
 
    Введено в дію Наказом Державного комітету з питань
             житлово-комунального господарства
     N 99 від 29.06.2005 )
 
   Розглянувши питання   "Про  стан  реалізації  заходів
енергозбереження та оснащення наявного житлового фонду засобами
обліку в АР Крим та Дніпропетровській області", колегія зазначає,
що підприємства житлово-комунального господарства АР Крим та
Дніпропетровської області проводять певну роботу щодо зменшення
обсягів   споживання   та   раціонального   використання
паливно-енергетичних  ресурсів  при  виробленні  та  наданні
житлово-комунальних послуг, а також оснащенні наявного житлового
фонду засобами обліку води і теплової енергії.
 
   Прийнято відповідні регіональні програми енергозбереження, за
якими здійснюються заходи з технічного переоснащення об'єктів
житлово-комунального  господарства,  встановлюються  сучасні
високоефективні котли, прокладаються труби з пінополіуретановою
ізоляцією, проводяться комплексне обслуговування та регулювання
систем водопостачання та опалення житлових будинків, оптимізація
роботи  систем  водо-, теплопостачання, насосного обладнання,
капітальний ремонт водопровідних та теплових мереж тощо.
 
   Протягом 2002-2004  років  на  водоканалах  міст  Керчі,
Сімферополя,  Алушти  за  рахунок власних коштів впроваджено
технологію аерації стоків на КОС із застосуванням пластикових
труб, за  рахунок  чого  економія  електроенергії  складає
1 млн.кВт/год. за рік. За рахунок зміни технології очищення води з
Партизанського водоймища із застосуванням флокулянтів одержано
120 тис.кВт/год. економії електроенергії за рік.
 
   У м. Ялті впроваджено шість міні-ГЕС загальною потужністю
200 кВт/год., де електроенергія виробляється за рахунок зворотного
обертання  насосного  обладнання.  Сумарне  річне  вироблення
електроенергії цих міні-ГЕС складає близько 1,2 млн.кВт/год.
 
   В ОП "Кримтеплокомуненерго" за рахунок переведення з рідкого
палива на природний газ 7 котелень, встановлення 30 сучасних
високоефективних котлів, заміни 1,72 км зношених теплових мереж на
попередньо теплоізольовані, налагодження  оптимальних  режимів
обладнання та мереж щорічно економиться понад 1,3 тис.т.у.п.
 
   У Дніпропетровській    області    на    підприємстві
"Новомосковськтеплоенерго"   у   2004   році   проведено
ремонтно-налагоджувальні  роботи на 100 відсотках котлів, що
дозволило знизити питому норму палива в середньому на 12,3 кг у.п/
Гкал та зекономити природного газу 792 тис.куб. метрів за рік.
 
   За рахунок запровадження у м. Марганці сучасної технології
знезаражування питної води гіпохлоридом  натрію  водопровідне
підприємство  отримує  щорічну економію майже 1 млн.кВт/год.
електроенергії.
 
   На підприємствах     комунальної     теплоенергетики
Дніпропетровської  області  у  2004 році замінено 35 котлів
застарілих конструкцій, переведено 16 котелень з рідкого палива на
природний газ.
 
   На Кайдакській     насосно-фільтрувальній     станції
МКП "Дніпроводоканал" за рахунок  заміни  насосів  потужністю
1600 кВт на насоси потужністю 800 кВт зекономлено 8,0 млн.кВт/год.
електроенергії за рік.
 
   За рахунок  здійснення  енергозберігаючих  заходів  та
впровадження сучасних теплотехнічних рішень підприємствами АР Крим
та Дніпропетровської області зекономлено протягом 2003  року
відповідно 2,4 та 9,98 тисяч тонн умовного палива, протягом
2004 року - 3,1 та 14,9 тисяч тонн умовного палива.
 
   Водночас при цьому досягнуто певного зниження питомих витрат
паливно-енергетичних ресурсів на виробництво житлово-комунальних
послуг:
   - питомі витрати умовного палива на виробництво теплової
енергії зменшилися на підприємствах комунальної теплоенергетики
АР Крим із 170,3 кг у.п./Гкал в 2001 р. до 164,4 кг у.п./Гкал у
2004 році, Дніпропетровської області - відповідно із 167,5 до
161,6 кг у.п./Гкал;
   - питомі витрати електроенергії на відпуск води споживачам у
2004 році порівняно з 2003 роком в АР Крим зменшилися на 4,5% і
склали 1,179 кВт.год/куб.м, на пропуск стоків питомі  норми
зменшились на  9,9%  і  склали  0,450  кВт.год./куб.м  та у
Дніпропетровській області відповідно питомі витрати електроенергії
на відпуск води споживачам у 2004 році порівняно з 2003 роком
зменшилися на 3,3% і склали 0,594 кВт.год/куб.м, на пропуск стоків
питомі норми зменшилися на 2,2% і склали 0,688 кВт.год/куб.м.
 
   Разом з  тим колегія констатує, що незважаючи на певні
позитивні  зрушення  ефективність   реалізованих   заходів
енергозбереження   на   підприємствах   житлово-комунального
господарства ще низька і в цьому напрямі є значні резерви.
 
   Загальний стан  виконання  завдань  Галузевої  програми
енергозбереження залишається найнижчим серед інших регіонів. Так,
завдання програми щодо економії паливно-енергетичних ресурсів
підприємствами АР Крим виконано на 17,83% у 2003 р. та на 18,27% у
2004 р., а підприємствами Дніпропетровської області - на 19,2% та
27,42% відповідно.
 
   Незважаючи на зниження питомих витрат енергоресурсів, їх
рівень залишається високим. Питомі витрати палива на підприємствах
теплоенергетики АР Крим та Дніпропетровської області перевищують
середні показники загалом по Україні. На окремих підприємствах
вони коливаються від 156 до 175 кг у.п/Гкал. Суттєві також
розбіжності   питомих    витрат    на    підприємствах
водопровідно-каналізаційного господарства.
 
   Високі питомі витрати паливно-енергетичних ресурсів зумовлені
насамперед незадовільним технічним станом об'єктів та споруд
житлово-комунального господарства, роботою застарілого силового
обладнання в неоптимальних режимах, відсутністю обліку на всіх
етапах їх вироблення, транспортування та споживання.
 
   Це свідчить також про те, що заходи з енергозбереження ще
недостатні і потрібно суттєво поліпшувати стан справ у цьому
напрямі. Відсутні комплексні підходи до вирішення цих питань,
бізнес-плани розвитку підприємств, інноваційні та інвестиційні
проекти енергозбереження.
 
   Незважаючи на здійснення заходів із заміни мереж водо-,
теплопостачання, питома вага ветхих та аварійних мереж зростає,
через що непродуктивні витоки та втрати води і теплової енергії
також зростають. Втрати води у мережах на підприємствах АР Криму
складають 38,4%, Дніпропетровської області - 25,1% і перевищують
нормативні величини.
 
   Значні втрати теплової енергії у застарілому житловому фонді
(до 40%), а заходи щодо його реконструкції не проводяться, тому
зростає кількість житлових будинків, які перебувають у ветхому та
аварійному  стані  (в  АР  Крим  1215  таких  будинків,  у
Дніпропетровській області - 1985).
 
   Останнім часом до комунальної власності передаються об'єкти
теплопостачання,  але  нові  схеми  теплопостачання  міст не
розробляються.
 
   Повільно зменшується енергетична складова у  собівартості
послуг водопостачання,  водовідведення  та  теплопостачання.
У 2004 році вона склала понад 30% у водопостачанні та 42% у
теплопостачанні.
 
   На 2,7% зросли питомі витрати електроенергії на 1 км пробігу
міськелектротранспорту. Заходи щодо заміни амортизованого рухомого
складу не здійснюються.
 
   Стримуючим фактором  є збитковість більшості підприємств,
через що на заходи з енергозбереження ними спрямовуються незначні
за обсягом фінансові ресурси. У 2004 році підприємства АР Крим
спрямували на ці цілі лише 1,85 млн.грн., Дніпропетровської
області - 7,18 млн.гривень.
 
   У тарифах  на  послуги  водопостачання та водовідведення
інвестиційної складової не передбачено. Не вирішуються питання
щодо  залучення  інвестицій  у  сферу  житлово-комунального
господарства регіонів.
 
   Сьогодні лише у м. Дніпропетровську за ініціативою міської
влади на завершальній стадії укладення необхідних угод перебуває
спільний з Європейським банком реконструкції та розвитку проект
"Модернізація системи водопостачання та водовідведення у місті
Дніпропетровську".
 
   Незадовільними темпами  виконується  Державна  програма
поетапного оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами
обліку та регулювання споживання води і  теплової  енергії:
лічильниками холодної води оснащено в АР Крим 25,4% будинків, у
Дніпропетровській області - 24,72%; лічильниками гарячої води -
3,72% і 3,64%; лічильниками теплової енергії - 34,66% і 8,77%
відповідно. Практично не оснащуються абонентські вводи житлових
будинків регуляторами температури. Ці показники значно нижчі від
середніх в Україні (окрім оснащення теплолічильниками в АР Крим).
При цьому має місце щорічне зменшення річних обсягів впровадження
зазначених засобів обліку.
 
   Місцеві державні адміністрації не передбачають  достатніх
коштів на оснащення будинків засобами обліку в місцевих бюджетах,
не ведуть активного залучення коштів підприємств та населення з
можливістю придбання лічильників споживачами на вигідних умовах
розстрочення платежів. Не використовується схвалений у 2002 році
науково-технічною радою Комітету запропонований фірмою "Семпал"
механізм фінансування закупівель та встановлення лічильників на
поворотній (кредитній) основі. Відсутні місцеві програми надання
фінансової допомоги малозабезпеченим громадянам на встановлення
квартирних лічильників води.
 
   На підприємствах не запроваджуються механізми економічного
стимулювання енергозбереження відповідно до типового Положення про
матеріальне  стимулювання  колективів  і  окремих працівників
підприємств за економію паливно-енергетичних ресурсів.
 
   Не набула  поширення  практика  укладення  контрактів  з
керівниками підприємств житлово-комунального господарства, в яких
встановлювались  би  показники,  пов'язані  з  ефективністю
використання паливно-енергетичних ресурсів та зниженням їх питомих
витрат, та відповідальність за їх виконання.
 
   На низькому рівні здійснюється організаційна робота з питань
енергозбереження   структурними   підрозділами  Міністерства
будівельної  політики,  архітектури  і  житлово-комунального
господарства   АР   Крим   (Г.О.Бабенко)  та  управління
житлово-комунального  господарства   Дніпропетровської   ОДА
(В.П.Мізякін).
 
   З метою поліпшення стану реалізації заходів енергозбереження
та оснащення наявного житлового фонду  засобами  обліку  та
регулювання споживання  води  і  теплової  енергії  колегія
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Визнати, що реалізація  заходів  енергозбереження  та
оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання
споживання води і теплової енергії в АР Крим та Дніпропетровській
області є недостатньою та такою, що не набула повсюдного і
системного характеру.
 
   2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим та
Дніпропетровській облдержадміністрації:
   - вжити заходів до надолуження темпів оснащення наявного
житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і
теплової енергії відповідно до завдань, встановлених постановою
Кабінету Міністрів України від 25.12.02 N 1957;
   - під час формування місцевого бюджету на 2006 та наступні
роки передбачити максимально можливі обсяги коштів на впровадження
енергозберігаючих технологій і встановлення будинкових засобів
обліку та регулювання споживання води і теплової енергії;
   - запровадити механізм фінансування  робіт  з  оснащення
наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання
води і тепла на поворотній основі;
   - сприяти  створенню  спеціальних  фондів  об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку та використанню коштів цих
фондів  на  проведення  робіт  з  удосконалення експлуатації
внутрішньобудинкових інженерних систем  і  на  придбання  та
встановлення засобів обліку та регулювання споживання води та
тепла;
   - забезпечити поступове виведення з експлуатації аварійного
житлового фонду, а також реконструкцію житлових будинків перших
масових серій;
   - сприяти   розробленню   та   реалізації   пілотних
інвестиційно-інноваційних  проектів,  спрямованих на зменшення
витрат та втрат паливно-енергетичних ресурсів і впровадження
прогресивних технологій;
   - забезпечити планомірне відпрацювання питань щодо залучення
небюджетних інвестицій (у т.ч. іноземних) на реалізацію насамперед
самоокупних енергозберігаючих проектів, модернізацію та технічне
переоснащення  об'єктів,  запровадивши  механізми фінансування
передбачених Кіотським протоколом договорами енергоефективного
підряду та лізингу і залучивши до цієї роботи енергосервісні
компанії (ЕСКО) та ДП "Інноваційний центр" Держжитлокомунгоспу;
   - запроваджувати  механізми  матеріального  стимулювання
колективів і окремих  працівників  підприємств  за  економію
паливно-енергетичних  ресурсів  відповідно  до  Положення,
затвердженого наказом Держкоменергозбереження та Мінекономіки від
21.06.2000 N 47/127 ( 0405-00 ) і зареєстрованого Мін'юстом
України 10 липня 2000 року N 405/4626, а також включення до
контрактів  з  керівниками  підприємств комунальної власності
показників зниження питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів
на  виробництво  житлово-комунальних  послуг,  розроблення та
реалізацію бізнес-планів розвитку підприємств;
   - вжити заходів до поліпшення тарифної політики, забезпечивши
встановлення економічно    обґрунтованих    тарифів    на
житлово-комунальні  послуги  або  відшкодування  різниці  між
затвердженими тарифами та економічно обґрунтованими витратами на
виробництво цих послуг;
   - утворити  місцеві  цільові  фонди  енергозбереження,
спостережні ради міст з енергозбереження;
   - залучати до вирішення проблем енергозбереження громадські
організації, організувати висвітлення нагальних питань економного
споживання енергоресурсів у засобах масової інформації.
 
   3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим
розглянути  питання щодо доцільності створення єдиної водної
компанії з метою проведення комплексної технічної та економічної
політики,  підвищення  технічного рівня експлуатації об'єктів
водопровідно-каналізаційного господарства.
 
   4. Керівникам Міністерства будівельної політики, архітектури
і житлово-комунального господарства АР Крим (Г.О.Бабенко) та
управління житлово-комунального господарства Дніпропетровської ОДА
(В.П.Мізякін) забезпечити:
   - проведення детального аналізу  ефективності  реалізації
заходів енергозбереження та розроблення до кінця поточного року
нової редакції регіональних та місцевих програм енергозбереження
на 2006-2010 роки із щорічним завданням зниження питомих витрат
паливно-енергетичних ресурсів не менше 3-5 відсотків;
   - у процесі розроблення та затвердження регіональних планів
підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в
зимових  умовах  першочергове впровадження в них комплексних
енергозберігаючих, енергоефективних  проектів,  технологій  та
обладнання;
   - розроблення підприємствами інвестиційних та інноваційних
енергозберігаючих проектів та їх презентацію під час проведення у
м. Києві в листопаді 2005 року Третьої міжнародної спеціалізованої
виставки "КомунТех-2005";
   - розроблення  протягом  2005-2007  років  нових  схем
теплопостачання  міст з чисельністю населення понад 50 тис.
чоловік;
   - використання  під  час  розроблення  та  затвердження
проектно-кошторисної документації на реконструкцію та технічне
переоснащення   об'єктів  житлово-комунального  господарства
енергоефективних технологій та обладнання, сучасних матеріалів;
   - запровадження  системи  контролю  за  метрологічним
забезпеченням засобів обліку енергоресурсів на підприємствах та у
житловому фонді, вжиття додаткових заходів щодо розширення мережі
сервісних центрів з технічного обслуговування та повірки засобів
обліку води і теплової енергії;
   - подання Комітетові до 25 січня 2006 року інформації про
вжиті заходи з усунення недоліків у сфері енергозбереження та
результати виконання у 2005 році завдань регіональних програм.
 
   5. Керівникам управлінь житлово-комунального  господарства
облдержадміністрацій, Головного управління житлово-комунального
господарства м. Києва і Севастопольських міськкомунуправління та
міськжитлоуправління взяти рішення колегії для керівництва в
роботі та вжиття відповідних заходів щодо підвищення ефективності
використання  паливно-енергетичних  ресурсів  на підприємствах
житлово-комунального господарства регіонів.
 
   6. Керівникам структурних підрозділів Комітету (М.І.Бригадир,
В.М.Бербенець,   В.В.Вірченко,  Л.О.Кравченко,  В.М.Кірюшин,
А.А.Кулеша):
   - забезпечити постійний моніторинг, координацію робіт та
надання інформаційно-методичної допомоги місцевим органам влади та
підприємствам у реалізації заходів енергозбереження та оснащення
житлового фонду засобами обліку води і теплової енергії;
   - протягом II півріччя 2005 року провести вивчення стану
реалізації  заходів  енергозбереження   на   підприємствах
житлово-комунального  господарства  Запорізької, Львівської та
Чернігівської областей;
   - до 1 листопада 2005 року проаналізувати стан впровадження
нормативно-методичної бази з питань нормування витрат і втрат
паливно-енергетичних ресурсів і води у житловому фонді та на
підприємствах житлово-комунального господарства і  підготувати
пропозиції щодо перегляду чинних або розроблення нових документів
для  врахування  їх  у  проекті  Переліку  першочергових
науково-технічних та нормативних розробок на 2006 рік.
 
 Т.в.о. Голови Комітету                 Г.М.Семчук

БУДСТАНДАРТ Online