Решение от 20.07.2005 № 28 Об итогах работы отрасли в І полугодии 2005 года

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
      КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             20.07.2005 N 28
 
 
    Про підсумки роботи галузі у I півріччі 2005 року
 
    Введено в дію Наказом Державного комітету з питань
             житлово-комунального господарства
     N 115 від 01.08.2005 )
 
 
   Розглянувши питання "Про підсумки роботи галузі у I півріччі
2005 року", колегія Держжитлокомунгоспу України відзначає, що
протягом звітного періоду проведена значна робота з реалізації
державної  політики  щодо  реформування  житлово-комунального
господарства відповідно до Законів України "Про Загальнодержавну
програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства
на 2004-2010 роки", "Про житлово-комунальні послуги"
 та завдань, визначених у Програмі діяльності Кабінету
Міністрів України "Назустріч людям".
   З метою реалізації Програми діяльності Уряду Комітетом у
першому півріччі 2005 року проводилось подальше удосконалення
нормативно-правової  бази  у  сфері   житлово-комунального
господарства.   Набрали  чинності  Закони  України  "Про
Загальнодержавну програму "Питна вода України на 2006-2020 роки"
, "Про внесення змін до деяких законів України з питань
щодо забезпечення житлових прав громадян, які проживають  у
гуртожитках", "Про теплопостачання".
   За участю Комітету прийнято законопроекти, внесені народними
депутатами України:
   "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії
(когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", Житловий
кодекс України.
   За участю Комітету Верховною Радою України підготовлено до
другого читання законопроекти: "Про благоустрій населених пунктів
України", "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів)
застарілого житлового фонду".
   Нормотворча діяльність  Комітету  проводилась  прозоро із
залученням громадськості, зацікавлених центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
базувалась на співпраці з народними депутатами  України  та
профільним Комітетом Верховної Ради України. Діяльність Комітету
постійно висвітлюється у засобах масової інформації, налагоджено
взаємодію з громадськими організаціями з метою роз'яснення цілей,
завдань та очікуваних результатів реформи житлово-комунального
господарства.
   Одним із пріоритетів у роботі Комітету є подальша взаємодія з
органами місцевого самоврядування. У першому півріччі цього року
Комітет взяв участь у X Всеукраїнських муніципальних слуханнях
"Перспективи розвитку місцевого самоврядування в новій політичній
ситуації" з метою вироблення пропозицій щодо реформування та
розвитку житлово-комунального господарства.
   За активної участі органів місцевого самоврядування у квітні
2005 року в м. Донецьку проведено Всеукраїнську семінар-нараду
"Підвищення ефективності роботи підприємств міського електричного
транспорту України"; 21-22 квітня 2005 року в м. Судаку -
Всеукраїнську нараду керівників підприємств теплоенергетики; у
травні - у Ялті проведено Міжнародний конгрес та Технічну виставку
"ЕТЕВК-2005"  з  питань  екології,  технології,  економіки,
водопостачання, каналізації та санітарної очистки міст; у липні в
м. Чернігові - Третю науково-практичну конференцію "Україна.
Житло-2005. Територія якісного життя".
   Колегія відмічає, що на виконання Закону  України  "Про
Загальнодержавну   програму   реформування   і   розвитку
житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки"
Рада  міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації,  органи  місцевого  самоврядування  забезпечили
розроблення  (коригування) регіональних, районних, міських та
селищних  програм  (заходів)  реформування  і   розвитку
житлово-комунального господарства територіальних громад відповідно
до положень Загальнодержавної програми. Водночас розгляд Робочою
групою  Держжитлокомунгоспу,  утвореною  наказом Комітету від
08.04.05 N 50, регіональних програм та звітів
керівників  структурних підрозділів обласних держадміністрацій
засвідчив, що у значній частині районів, міст та селищ ще не
завершено  процедуру  погодження  та  затвердження на сесіях
відповідних рад зазначених програм.
   З метою  поглиблення  демонополізації житлово-комунального
господарства, створення  конкурентного  середовища  на  ринку
житлово-комунальних  послуг удосконалюється система управління
водопровідно-каналізаційним  господарством,  розвиваються  та
запроваджуються різні форми власності підприємств підгалузі.
   За період з початку  поточного  року  досягнуто  деяких
позитивних зрушень у фінансово-економічному стані підприємств
галузі.
   Населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги,
включаючи борги попередніх періодів, 4260,1 млн.грн. (98,2% від
нарахованих сум), що порівняно з відповідним періодом минулого
року більше на 483,2 млн. грн., або на 12,8%.
   Поліпшився стан  розрахунків  підприємств  тепло-  та
водопостачання за  енергоносії.  Рівень  оплати  за  спожиту
електроенергію    підприємств   водопровідно-каналізаційного
господарства становить 83,2% проти 81,7% у відповідному періоді
минулого  року.  Підприємства  комунальної  теплоенергетики
розрахувалися за спожитий природний газ на 83,3% (у відповідному
періоді 2004 року - на 75,2%).
   Повна оплата   поточного   споживання   електроенергії
водопостачальними  підприємствами  забезпечена  у Херсонській,
Одеській, Черкаській, Харківській, Запорізькій, Чернігівській,
Хмельницькій областях та м. Севастополі. За природний газ лише
м. Київ повністю оплачує поточне споживання.
   Помітним є  розвиток  ринкових  відносин  та  створення
конкурентного середовища у сфері вулично-дорожнього господарства,
санітарної очистки та похоронної справи, де із загальної кількості
суб'єктів господарювання  частка  підприємств  приватної  або
колективної власності становить відповідно 39%, 37%, 38%. Крім
того, на ринку ритуальних послуг працює 636 приватних підприємців.
   Однак, поряд з позитивними зрушеннями, у галузі переважають
негативні тенденції.
   За період з початку року фінансовий стан галузі залишається
нестабільним. Головні проблеми - хронічна збитковість, зростання
дебіторської та кредиторської заборгованості. Неефективна тарифна
політика місцевих органів влади більшості регіонів не дозволяє
забезпечити стабілізацію фінансово-економічного стану та поліпшити
якість житлово-комунальних послуг.
   За січень-травень поточного року підприємства галузі отримали
збитки у сумі 485,2 млн. грн., що на 152,6 млн. грн., або у
1,5 рази більше, ніж за цей же період минулого року. Найбільші
обсяги збитків - у водопровідно-каналізаційному  господарстві
(183,3 млн.   грн.)   та   комунальній   теплоенергетиці
(168,7 млн. грн.).
   Загальна сума дебіторської заборгованості підприємств галузі
збільшилася на 242,6 млн. грн., або на 2,8% і станом на 1 червня
2005 року складала 8,95 млрд. гривень.
   Обсяги кредиторської  заборгованості  житлово-комунальних
підприємств комунальної  форми  власності станом на 1 червня
2005 року склали 9,38 млрд. грн., з початку року вони збільшились
на 269,9 млн. грн., або на 3,0% (за цей же період минулого року
зростання становило 626,0 млн. грн., або 7,3%).
   Незадовільний фінансово - економічний стан підприємств галузі
негативно впливає і на суму заборгованості з виплати заробітної
плати, яка на 01.06.05 складає 60,6 млн. грн. З початку року
заборгованість зросла на 16,6 млн. грн. (37,7%). Борг із виплати
заробітної плати мають 747 підприємств галузі (23,3%) проти 537 з
початку року.
   На шляху реформування ще не вдалося розв'язати проблеми
створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних
послуг, насамперед у сфері утримання багатоквартирних будинків.
   Приватизація квартир  не  вирішила  питання  створення
ефективного  власника  житла,  хоча  на початок року рівень
приватизації державного житлового фонду становив 81,5%.
   Повільно відбувається   процес   утворення   об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ), які більш
єфективно управляють будинками. Станом на 1 липня (за оперативною
інформацією) їх налічується 4030, загальна площа, якою вони
володіють і управляють становить, лише 18 млн.кв.м, або 4 %
багатоквартирного житлового фонду.
   370 приватних  підприємств  надають послуги з утриманння
будинків і прибудинкових територій лише у 14,1% багатоквартирного
житлового фонду.
   З метою подолання накопичених у галузі проблем та реалізації
завдань, що випливають із Програми діяльності Кабінету Міністрів
України "Назустріч людям", Закону України "Про
Загальнодержавну   програму   реформування   і   розвитку
житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки",
Колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Міністрові  будівельної  політики,  архітектури  та
житлово-комунального господарства АР Крим, начальникам управлінь
(головних управлінь) облдержадміністрацій, до компетенції яких
належать питання житлово-комунального господарства, вжити заходів
щодо організаційного забезпечення виконання Закону України "Про
Загальнодержавну   програму   реформування   і   розвитку
житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки"
щодо розроблення, коригування та затвердження на сесіях місцевих
рад відповідних Програм.
 
             Термін - до 1 вересня 2005 року.
 
   2. Управлінню стратегії реформування  житлово-комунального
господарства (О.І.Асадчев):
   - здійснити  моніторинг  стану  виконання  управліннями
житлово-комунального  господарства  обласних  держадміністрацій
протокольних рішень засідань Робочої групи Держжитлокомунгоспу
України, створеної  наказом  Комітету  від  08.04.05  N  50

 
             Термін - до 1 жовтня 2005 року;
 
   - забезпечити  роботу  Оргкомітету  щодо  організації та
проведення конгресу "Інституційні та технічні аспекти реформування
житлово-комунального господарства - 2005" та Третьої міжнародної
виставки "КомунТех - 2005".
 
             Термін - серпень-листопад 2005 року.
 
   3. Управлінню економіки, ціноутворення та тарифної політики
житлово-комунального господарства (А.А. Кулеша):
   - разом з управліннями житлово-комунального  господарства
облдержадміністрацій провести роботу щодо попереднього визначення
обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств,
яка може бути погашена під час проведення розрахунків з погашення
зобов'язань держави за  знеціненими  грошовими  заощадженнями
громадян  в установах Ощадного банку колишнього СРСР шляхом
погашення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги та
енергоносії, відповідно до ст. 39 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2005 рік"
 
             Термін - до 1 серпня 2005 року;
 
   - разом з Всеукраїнською асоціацією "Укржитлоексплуатація"
надавати методологічну допомогу фахівцям житлово-експлуатаційних
організацій  щодо  впровадження  нового  Порядку  визначення
нормативних витрат, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та
прибудинкових  територій,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 12.07.05 N 560
 
             Термін - постійно;
 
   - забезпечити постійний моніторинг стану приведення місцевими
органами влади діючих тарифів на житлово-комунальні послуги у
відповідність до економічно обґрунтованих витрат виробників
 
             Термін - постійно.
 
   4. Відділу науково-технічної політики (Л.О.Кравченко) разом з
Управліннями та відділами Комітету - замовниками науково-технічних
розробок (О.І.Асадчев, В.М.Бербенець, М.І.Бригадир, Я.А.Стеценко)
забезпечити проведення тендерів на закупівлю науково-технічної
продукції згідно з чинним законодавством
 
             Термін - липень-вересень 2005 року.
 
   5. Відділу  науково-технічної  політики  (Л.О.Кравченко)
продовжити відпрацювання з Мінекономіки і Мінфіном питання щодо
передбачення у проекті Державного бюджету України на 2005 рік
коштів на науково-технічне та нормативно правове забезпечення
державних цільових програм в обсягах, передбачених цими програмами
 
             Термін - жовтень-листопад 2005 року.
 
   6. Відділу науково-технічної політики (Л.О.Кравченко) разом з
управліннями та відділами  Комітету  організувати  підготовку
Переліку  науково-технічних  та  нормативних  розробок,  які
передбачаються до виконання у 2006 році за рахунок бюджетних
коштів
 
             Термін - листопад-грудень 2005 року.
 
   7. Управлінню експлуатації житлового фонду (В.М.Кірюшин):
   - визначити перелік підзаконних нормативно-правових актів, що
потребують врегулювання або розроблення, для включення до Плану
науково-технічних та нормативних розробок Держжитлокомунгоспу з
метою реалізації положень Житлового кодексу України ( 5464-10 )
 
             Термін - протягом місяця після введення
             в дію Житлового кодексу України.
 
   - з метою напрацювання рекомендацій стосовно оптимальних
підходів до створення сприятливих умов діяльності ОСББ опрацювати
з обласними державними адміністраціями питання проведення  у
третьому  кварталі  поточного  року  "круглих  столів"  щодо
урегулювання  проблем  та  конфліктів,  які  виникають  у
взаємовідносинах між ОСББ та органами місцевого самоврядування в
Україні. За підсумками проведення круглих столів визначити шляхи
врегулювання  проблемних  питань,  які  потребують  негайного
вирішення.
 
             Термін - III квартал 2005 року;
 
   - спільно  з  Головним  управлінням  житлово-комунального
господарства  Київської  міської  державної  адміністрації
проаналізувати  результати  діяльності  житлово-експлуатаційної
служби окремого району міста в частині надання послуг з утримання
житла та проведення його капітального ремонту протягом року. За
підсумками проведеного аналізу опрацювати негативні та позитивні
наслідки діяльності служби з метою надання відповідної допомоги та
поширення позитивного досвіду роботи.
 
             Термін - II півріччя 2005 року.
 
   8. Управлінню  водопровідно-каналізаційного  господарства
(М.І.Бригадир) забезпечити:
   - супроводження проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Порядку здійснення видатків, пов'язаних  з
виконанням  завдань  та  заходів  Загальнодержавної  програми
реформування і розвитку житлово-комунального господарства  на
2004-2010 роки, що передбачені у Державному бюджеті України на
2005 рік"
 
             Термін - липень 2005 року;
 
   - подання у встановленому порядку  Концепції  державного
регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері
житлово-комунального господарства
 
             Термін - грудень 2005 року;
 
   - розроблення та подання у встановленому порядку проекту
рішення  Уряду про функціонування міжвідомчих і регіональних
комісій з реалізації Закону України "Про Загальнодержавну програму
"Питна вода України" на 2006-2020 роки"
 
             Термін - серпень 2005 року;
 
   - підготовку та оприлюднення Національної доповіді про якість
питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2004 році
 
             Термін - III квартал 2005 року;
 
   - підготовку проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про Порядок надання цілісних майнових комплексів централізованих
систем тепло,- водопостачання та водовідведення в управління,
оренду, концесію"
 
             Термін - грудень 2005 року;
 
   - формування за пропозиціями управлінь житлово-комунального
господарства  обл/міськ/держадміністрацій  переліку  об'єктів
водопровідно-каналізаційного господарства, які фінансуватимуться у
2005 році за бюджетною програмою КПКВК 5311800 "Розвиток та
реконструкція  централізованих  систем  водопостачання  та
водовідведення"
 
             Термін - серпень 2005 року.
 
   9. Управлінню комунальної теплоенергетики (В.М.Бербенець):
   - забезпечити разом з місцевими органами виконавчої влади
підготовку  житлово-комунального  господарства  до  роботи  в
осінньо-зимовий період 2005-2006 рр. в регіонах у повному обсязі
 
             Термін - до 1 жовтня 2005 року;
 
   - доопрацювати аналітичні матеріали та надати на розгляд
керівництву Комітету пропозиції щодо доцільності  продовження
роботи з ДП "Газ-тепло" в новому опалювальному сезоні
 
             Термін - до 1 жовтня 2005 року;
 
   - опрацювати перелік необхідних документів для реалізації
Закону України "Про теплопостачання"
 
             Термін - відповідно до графіка роботи
             робочої групи з удосконалення
             законодавства у сфері теплопостачання.
 
   10. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування
населення (Я.А.Стеценко):
   - разом  з  Полтавськими   облдержадміністрацією   та
міськвиконкомом забезпечити проведення Всеукраїнського семінару з
питань благоустрою населених пунктів у м. Полтаві
 
             Термін - вересень 2005 року;
 
   - разом із управлінням житлово-комунального  господарства
Чернігівської облдержадміністрації вивчити стан справ у сфері
благоустрою та комунального обслуговування у м. Чернігові та
надати відповідну допомогу
 
             Термін - III квартал 2005 року;
 
   - разом  з  управлінням житлово-комунального господарства
Херсонської облдержадміністрації вивчити питання щодо впровадження
Закону України "Про поховання та похоронну справу" в
Херсонській області та надати відповідну практичну допомогу
 
             Термін - II півріччя 2005 року.
 
   11. Відділу міського електротранспорту (В.В.Вірченко):
   - забезпечити  розроблення  та  затвердження нормативного
документа щодо визначення показників якості надання послуг міським
електротранспортом
 
             Термін - до 15 грудня 2005 року;
 
   - провести упродовж III-IV кварталів додаткові перевірки
підприємств  міського  електротранспорту  щодо  спеціального
обладнання транспортних засобів для безперешкодного користування
їх послугами особами з обмеженими фізичними можливостями та
технічного стану  трамвайних вагонів і тролейбусів та роботи
підприємств  з  попередження  дорожньо-транспортних  пригод,
підготувати  пропозиції  стосовно  підвищення  рівня  безпеки
пасажироперевезень міським електротранспортом
 
             Термін - протягом III-IV кв. 2005 року.
 
   12. Відділу протизсувних робіт та захисту територій населених
пунктів від  шкідливої  дії  вод  (А.В.Шпакевич)  забезпечити
супроводження в Кабінеті Міністрів України та Верховній Раді
України проекту Закону України "Про затвердження Загальнодержавної
програми укріплення берегів поверхневих  водних  об'єктів  і
узбережжя морів та їх інженерного захисту".
 
   13. Юридичному відділу (М.Г.Агапова):
   - організовувати  та  провести  навчання  з  керівниками
структурних підрозділів за темою "Пошук шляхів для залучення
інвестицій у житлово-комунальне господарство України"
 
             Термін - IV квартал 2005 року;
 
   - продовжити практику проведення  навчань  з  посадовими
особами,  які  визначені  у  кожному структурному підрозділі
відповідальними за підготовку нормативно-правових актів, з метою
вивчення   законодавства   щодо   державної   реєстрації
нормативно-правових актів та правил нормопроектувальної техніки
 
             Термін - щоквартально.
 
   14. Відділу з управління державним майном (В.Ф.Бервецький)
продовжити   необхідну  роботу  щодо  виключення  тресту
"Кримспецгідрорембуд" та "АФ "Квіти України" з Переліку об'єктів
права  державної  власності,  що не підлягають приватизації,
затвердженого Законом України від 7 липня 1999 року N 847-XIV
.
 
   15. Голові правління ВАТ "ХК "Укркомунмаш" (І.І.Гарафонов)
забезпечити збереження спеціалізації підприємств, які випускають
продукцію  для  потреб  житлово-комунального господарства, та
розпочати приватизацію Компанії цілісним майновим комплексом у IV
кварталі 2006 року згідно з планом Фонду державного майна.
 
   16. Відділу  кадрів  (В.Є.Купчук),  Державній  академії
житлово-комунального господарства (Г.І.Короткий):
   - забезпечити підвищення кваліфікації керівних працівників і
спеціалістів підприємств та організацій галузі  в  Державній
академії  житлово-комунального  господарства  відповідно  до
затвердженого графіка навчання;
   - організувати виїзні семінари з підвищення кваліфікації
працівників  житлово-комунального  господарства  за  участю
відповідних фахівців Держжитлокомунгоспу України
 
             Термін - II півріччя 2005 року.
 
   17. Відділу взаємодії з ВРУ, ЗМІ та зв'язків з громадськістю
(М.В.Бєльдєй):
   - здійснювати моніторинг законопроектів, внесених народними
депутатами України, з питань компетенції Комітету;
   - надавати необхідні матеріали для участі керівного складу
Комітету у роботі комітетів, пленарних засідань Верховної Ради
України;
   - інформувати громадськість через ЗМІ щодо мети та основних
положень проектів законодавчих актів, які підготовлені Комітетом,
та наслідків їх запровадження
 
             Термін - постійно.
 
   18. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним,  Київській  та  Севастопольській  міським, районним
державним  адміністраціям,  органам  місцевого  самоврядування
протягом другого півріччя 2005 року забезпечити здійснення в межах
повноважень, визначених законодавством, заходів щодо:
   - виконання в повному обсязі вимог Закону України "Про
міський електричний транспорт";
   - створення  рівних  умов  конкуренції на ринку міських
транспортних послуг;
   - сприяння у ліквідації заборгованості з виплати заробітної
плати на підприємствах міського електротранспорту;
   - посилення  контролю  за  технічним  станом  міського
електротранспорту та забезпечення безпеки руху трамвайних вагонів
і тролейбусів;
   - сприяння       забезпеченню       підприємств
водопровідно-каналізаційного господарства нормативною кількістю
рідкого хлору та  коагулянту,  необхідних  для  очищення  і
знезараження питної води, з метою недопущення вимушеної зупинки
комунальних водопроводів  і  погіршення  санітарно-епідемічної
ситуації в регіонах;
   - організації з виїздом на місце  перевірок  готовності
об'єктів  житлово-комунального  господарства  до  роботи  в
осінньо-зимовий період 2005-2006 рр. з виїздом на місце для
здійснення контролю за станом підготовки та вжиття своєчасних
заходів щодо усунення недоліків;
   - зосередження особливої уваги зазначеним питанням враховуючи
надходження  значної  кількості  звернень  громадян  щодо
незадовільного опалення будинків та протікання покрівель;
   - розроблення регіональних програм відповідно до  Закону
України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на
2006-2020 роки.
 
   19. Керівникам підприємств житлово-комунального господарства,
підприємств  і організацій, що належать до сфери управління
Держжитлокомунгоспу, вжити заходів щодо додаткового завантаження
роботами підпорядкованих підприємств у II півріччі 2005 році,
звернувши особливу увагу на їх фінансове забезпечення з боку
замовників.
   Керівникам підприємств, установ та організацій, які мають
прострочену заборгованість замовників за виконані роботи і надані
послуги, вжити всіх заходів до ліквідації цієї заборгованості,
включаючи звернення до Господарського суду, органів прокуратури
тощо відповідно до чинного законодавства.
 
   20. Контроль за виконанням цього  рішення  покласти  на
заступників Голови Комітету відповідно до розподілу обов'язків.
 
 Голова колегії                   О.Ю.Кучеренко

БУДСТАНДАРТ Online