Письмо от 02.12.1996 № 15-0114А/10-1175 О предоставлении налоговых льгот инвесторам строительства и приобретения жилья для военнослужащих

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 15-0114а/10-1175 від 02.12.96
   м.Київ
 
              
 
    Про надання податкових пільг інвесторам будівництва
      та придбання житла для військовослужбовців
 
   У зв'язку з надходженням запитів стосовно порядку надання
пільг щодо податку на прибуток інвесторам будівництва та придбання
житла для військовослужбовців та членів їх сімей, які передбачені
Законом  України  "Про  оподаткування  прибутку  підприємств"
 із змінами і доповненнями, внесеними Законом
України від 24 квітня 1996 року N 143/96-ВР "Про внесення
доповнень  до деяких законодавчих актів  України  з  питань
оподаткування",  Державна  податкова  адміністрація  України
повідомляє.
   Статтею 3 Закону  України  "Про  оподаткування  прибутку
підприємств"  встановлено пільги щодо податку на
прибуток у вигляді зменшення для цілей оподаткування балансового
прибутку підприємств на суму прибутку від реалізації належної йому
частки житла та об'єктів  торгівлі  та  соціально-побутового
призначення  збудованих  за  рахунок  його  коштів  для
військовослужбовців та членів їх сімей, які мають право на
отримання житла відповідно до чинного законодавства України, а
статтею 10 - зменшення суми податку на прибуток до 100 відсотків -
на відшкодування витрат, спрямованих на інвестування будівництва
і придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей,
які мають право на отримання житла відповідно  до  чинного
законодавства.
   Зазначені пільги  надаються  підприємствам  інвесторам з
15 травня 1996 року, тобто від дня опублікування Закону України
"Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів України
з питань оподаткування" у газеті "Голос України".
   Вказані пільги застосовуються  у  порядку,  передбаченому
законодавством для інших пільг, що входять до складу наведених
статей Закону, тобто з включенням розрахункових сум прибутку в
декларацію  про  прибуток  підприємств  додаток N 19 Правил
застосування  Закону  України  "Про  оподаткування  прибутку
підприємств", пункти 15 і 17А відповідно:
   у пункт 15 декларації по вписуваному рядку з) такого змісту:
   "з) прибутку від реалізації інвестором належної йому частки
житла, об'єктів торгівлі та соціально-побутового призначення,
збудованих за рахунок його коштів для військовослужбовців та
членів їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до
чинного законодавства України";
   у пункт 17А декларації по вписуваному рядку г) такого
змісту:
   "г) на відшкодування витрат, спрямованих на інвестування
будівництва і придбання житла для військовослужбовців та членів їх
сімей, які мають право на отримання житла відповідно до чинного
законодавства України".
   При цьому застосування пільги, передбаченої статтею 10 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств"
у порядку, визначеному Декларацією про прибуток підприємств (пункт
17А, ряд г),  зокрема,  шляхом  зменшення  оподатковуваного
прибутку підприємств на розрахункову суму витрат, спрямованих
на  інвестування  будівництва  і  придбання  житла  для
військовослужбовців та членів їх сімей, не суперечить нормі
зазначеної статті щодо зменшення податку на прибуток на суму
вказаних витрат.
   Бухгалтерський облік прибутку, спрямованого на  зазначені
цілі, здійснюється згідно з пунктом 5 листа Міністерства фінансів
України від 17 травня 1996 року N 18-462.
   Авансові внески вказаного податку до бюджету в першому і
другому  місяці  поточного  кварталу  інвестором  відповідно
зменшуються  на  суму  витрат,  спрямованих  на інвестування
будівництва і придбання житла для військовослужбовців та членів
їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до чинного
законодавства України.
   Підставою для надання пільг, які відображаються у рядку 15 з)
е наявність у інвестора:
   1) угоди (договору, контракту) про інвестування будівництва
житла для військовослужбовців та членів їх сімей, укладеної з
Замовником відповідно до Указу Президента України від 1 липня 1993
року N 240/93 "Про інвестування будівництва та придбання житла для
військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей" (із
змінами і доповненнями);
   2) свідоцтва про право власності на частину побудованого на
інвестиційні кошти житла для військовослужбовців, видане бюро
технічної інвентаризації;
   3) договору купівлі-продажу зазначеного житла, укладеного
після 14 травня 1996 року;
   4) фактичних надходжень (після 14 травня 1996 року) виручки
від реалізації зазначеного житла.
   Підставою для надання пільг, які відображаються у рядку 17А
г), є наявність у інвестора:
   1) угоди (договору, контракту) про інвестування будівництва
житла для військовослужбовців та членів їх сімей;
   2) платіжних доручень, що підтверджують перерахування коштів
на р/р замовника, а також фактичного списання зазначених у
дорученні сум з р/р інвестора після 14 травня 1996 року або
відповідних актів прийому-передачі майна;
   3) довідки про інвестування будівництва (придбання) житла для
військовослужбовців та членів їх сімей за встановленим зразком, що
додається.
   Замовниками будівництва   на   придбання   житла  для
військовослужбовців та членів їх сімей є міністерства та інші
центральні  органи  виконавчої  влади,  які  мають військові
формування.
   Пільги надаються  в  межах  перерахованих  коштів  на
розрахунковий рахунок Замовника з призначенням  платежу  "На
інвестування будівництва (придбання) житла для військовослужбовців
згідно з угодою (договором, контрактом) від ... N...", або у межах
вартості переданого майна згідно з актами прийому-передачі.
   Замовник використовує  отримані  інвестиції  виключно  за
пільговим призначенням і щомісячно надає інвестору довідку за
встановленою формою, яку заповнює згідно з  порядком  обліку
надходження і використання інвестицій, що ведеться у розрізі
об'єктів будівництва (придбання) житла для військовослужбовців.
 
 Заступник Голови Даржавної податкової
 адміністрації України                   О.Шитря
                       Додаток 1
   Замовник                Підприємству-інвестору
_____________________            ______________________
(повна назва, адреса)            (повна назва, адреса)
                      ______________________
                      (ідентифікаційний код)
             Довідка N ____
     про надання інвестицій на будівництво (придбання)
     житлового(их) будинку(ів) на __________ квартир,
     вбудованих приміщень та інженерних комунікацій
         (непотрібне викреслити) до них в
 
__________________________________________________________________
    (повна адреса об'єкта будівництва (придбання) житла)
на підставі угоди N___ від "__" __________ 199_ року.
Всього внесено інвестицій в розмірі ______________________________
________________________________________________________ тис.грн.,
    (цифрами і прописом наростаючим підсумком)
у тому числі:
по місяцях __________________ у розмірі _________________ тис.грн.
 
Довідково: дата початку будівництва об'єкта _________ 199__ р.,
      дата закінчення будівництва об'єкта ______ 199__ р.,
      дата придбання житла _____________________ 199__ р.
   Примітка. Довідка видається для визначення суми податкової
пільги інвестору будівництва житла для військовослужбовців та
членів їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до
чинного законодавства, згідно з абзацом четвертим частини першої
статті 10 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
   Довідка надається замовником у кожному випадку одержання
інвестицій у двох примірниках, один з яких передається інвестором
державній податковій адміністрації за місцем його реєстрації.
   _______________________________________ М.П. _______________
   (посада та звання відповідальної особи)      (підпис)
                        Додаток 2
   Замовник                Підприємству-інвестору
_____________________            ______________________
(повна назва, адреса)            (повна назва, адреса)
                      ______________________
                      (ідентифікаційний код)
             Довідка N ____
           за ___________ 199_ року
             (місяць)
  про цільове використання коштів, отриманих на будівництво
  (придбання) житлового(их) будинку(ів), вбудованих приміщень
    та інженерних комунікацій (непотрібне викреслити)
   Фактично отримано інвестицій на будівництво (придбання) житла
для військовослужбовців та членів  їх  сімей  у  термін  з
______________ 199__ року по ________________ 199__ року в розмірі
_______________________________________________ тис.грн.
 (цифрами і прописом наростаючим підсумком)
   Фактично використано інвестицій на будівництво (придбання)
житла ____________________________________________________________
         (повна назва та адреса об'єкта)
__________________________________________________________________
у термін з ________________ 199__ року по _____________ 199__ року
в розмірі ________________________________________________________
________________________________________________________ тис.грн.,
    (цифрами і прописом наростаючим підсумком)
у тому числі за ________ місяць _______________ тис.грн.
   Примітка. Довідка надається замовником щомісячно у  двох
примірниках,  один  з  яких передається інвестором державній
податковій адміністрації за місцем його реєстрації.
   _______________________________________  М.П.   _________
   (посада та звання відповідальної особи)       (підпис)