Постановление от 13.09.1979 № 448 О передаче дополнительно на решение министерств и ведомств УССР, исполкомов областных, Киевской и Севастопольской городских Советов народнх депутатов некоторых вопросов хозяй...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 13 вересня 1979 р. N 448
                Київ
    Про передачу додатково на вирішення міністерств і
     відомств УРСР, виконкомів обласних, Київської і
     Севастопольської міських Рад народних депутатів
       деяких питань господарського будівництва
     Із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради
                      Міністрів УРСР
      N 430 від 13.10.83 - набуває чинності
                          з 01.01.84 
            Розпорядженням Ради Міністрів УРСР
      N 164-р від 23.03.87
             Постановами Ради Міністрів УРСР
      N 388 від 19.12.88 
      N 150 від 28.05.89 
            Розпорядженням Ради Міністрів УРСР
      N 376-р від 22.08.90 
              Постанови Ради Міністрів УРСР
      N 76 від 28.03.91 )
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   I. Передати додатково на вирішення міністерств і відомств
УРСР, виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських
Рад народних депутатів такі питання господарського будівництва:
      На вирішення міністерств і відомств УРСР,
          облвиконкомів, Київського і
        Севастопольського міськвиконкомів
   ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови Ради
Міністрів УРСР N 76 від 28.03.91 )
   2. Дозволяти  провадити  витрати  на  утримання дирекції
підприємства, що будується (ліміт капітальних вкладень по якому
виділяється Радою Міністрів УРСР), в разі вичерпання встановлених
на поточний рік асигнувань на цю мету в межах затвердженого
кошторису  (зведеного  кошторисно-фінансового  розрахунку)  на
будівництво підприємства.
   3. Зберігати  в  окремих  випадках  за  кваліфікованими
робітниками та інженерно-технічними працівниками при переведенні
їх на підприємства або окремі об'єкти підприємств, що заново
вводяться  у дію, розширюються або реконструюються, з інших
підприємств і організацій республіканських міністерств, відомств
УРСР,  а  також  з  підприємств  і  організацій  місцевого
підпорядкування середню заробітну плату на період нормативного
строку освоєння виробництва, але не більше ніж на один рік.
   (  Пункт  4  розділу  I  втратив чинність на підставі
Розпорядження Ради Міністрів УРСР N 376-р від
22.08.90 )
   5. Дозволяти об'єднанням, підприємствам і організаціям ставки
щомісячної плати за проживання в належних  їм  гуртожитках,
встановлені для працівників об'єднань, підприємств і організацій,
застосовувати   відносно   працівників   шкіл,   медичних,
культурно-освітніх закладів, торговельних та інших установ і
організацій,  які  безпосередньо  обслуговують  робітників  і
службовців даного об'єднання, підприємства, організації та членів
їх сімей.
   ( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови Ради
Міністрів УРСР N 76 від 28.03.91 )
 
      На вирішення міністерств і відомств УРСР
   ( Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Постанови
Ради Міністрів УРСР N 430 від 13.10.83 - набуває
чинності з 01.01.84 )
   ( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови Ради
Міністрів УРСР N 76 від 28.03.91 )
   ( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови Ради
Міністрів УРСР N 76 від 28.03.91 )
   ( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови Ради
Міністрів УРСР N 150 від 28.05.89 )
   ( Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови Ради
Міністрів УРСР N 76 від 28.03.91 )
   ( Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови Ради
Міністрів УРСР N 76 від 28.03.91 )
          На вирішення Держплану УРСР
   13. Дозволяти  в  разі  вичерпання  кошторисного  ліміту
фінансування будівництва підприємств (споруд) у межах ліміту
капітальних вкладень, затвердженого на відповідний рік республіці,
на строк до уточнення і перезатвердження у встановленому порядку
зведеного кошторису (зведеного кошторисно-фінансового розрахунку)
на будівництво даного підприємства (споруди), але не більше трьох
місяців.
   ( Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови Ради
Міністрів УРСР N 76 від 28.03.91 )
       На вирішення облвиконкомів, Київського
        і Севастопольського міськвиконкомів
   ( Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови Ради
Міністрів УРСР N 76 від 28.03.91 )
   ( Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови Ради
Міністрів УРСР N 388 від 19.12.88 )
   17. Встановлювати дотацію театрально-видовищним підприємствам
місцевого підпорядкування за рахунок бюджету області (міста).
       На вирішення Київського міськвиконкому
   ( Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови Ради
Міністрів УРСР N 76 від 28.03.91 )
   ( Розділ II втратив чинність на підставі Постанови Ради
Міністрів УРСР N 76 від 28.03.91 )
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

БУДСТАНДАРТ Online