Решение от 19.08.2005 № 42 О проектах изменений в нормативные документы Госстроя Украины, которыми регулируются вопросы нормирования и стандартизации в строительстве

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
           Науково-технічна рада
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             19.08.2005 N 42
 
 
         Про проекти змін до нормативних
          документів Держбуду України,
        якими регулюються питання нормування
         та стандартизації у будівництві
 
 
   Розглянувши проекти   змін   нормативних   документів,
підготовлених  Управлінням  науково-технічної  політики  та
інформаційних технологій у будівництві відповідно до висновків
робочої групи Держбуду України із перегляду регуляторних актів з
питань нормування та стандартизації у будівництві, утвореної
наказом Держбуду  України  від  10  червня  2005 року N 93
 >> ), та на виконання рішення науково-технічної ради
Держбуду України від 5 серпня 2005 року N 40 "Про
прийняття спрощеної  процедури  внесення  змін  регуляторного
характеру  до  нормативних  документів  у  будівництві",
науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Схвалити та рекомендувати до затвердження проекти змін
нормативних документів:
   - Зміна N 2 ДСТУ Б А.3.1-6-96. "Порядок розроблення і
постановка на виробництво";
   - Зміна N 1 ДБН А.1.1-2-93. "ССНБ. Порядок розробки, вимоги
до побудови, викладу та оформлення нормативних документів";
   - Зміна N 1 ДБН А.1.1-3-93. "ССНБ. Порядок  проведення
експертизи,  узгодження, затвердження, реєстрації, видання та
скасування нормативних документів";
   - Зміна N 1 ДБН А.2.2-2-96. "Технічний захист інформації.
Загальні вимоги  до  організації  проектування  і  проектної
документації для будівництва";
   - Зміна N 5 ДБН А.2.3-1-99. "Територіальна діяльність в
будівництві. Основні положення";
   - Зміна N 1 ДБН А.3.1-9-2000. "Прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх
утримання".
 
   2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних
технологій у будівництві (Д.Барзилович) до 23 серпня 2005 року
підготувати наказ про затвердження та надання чинності зазначеним
змінам та сформувати "Справи нормативних документів" відповідно до
вимог ДСТУ 1.2:2003 "Правила розроблення національних нормативних
документів".
 
 Заступник голови НТР                  А.Беркута
 
 
               Довідка
 
 
   На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 07.06.05
N 28646/1/1-05 до Указу Президента України від 1 червня 2005 року
N 901/2005  "Про деякі заходи щодо забезпечення
здійснення державної регуляторної політики" Держбудом України
наказом від 10 червня 2005 року N 93 утворено
робочу групу із перегляду регуляторних актів з питань нормування
та стандартизації у будівництві.
   Протокольним рішення засідання робочої групи від 15 липня
2005  року включені до переліку регуляторних актів Держбуду
України, якими регулюється питання нормування та стандартизації у
будівництві і які підлягають перегляду шляхом внесення змін такі
регуляторні акти:
 
   1. ДСТУ Б А.3.1-6-96 Управління, організація і технологія.
Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановка на
виробництво;
 
   2. ДБН А.1.1-2-93 ССНБ. Порядок розробки, вимоги до побудови,
викладу та оформлення нормативних документів;
 
   3. ДБН  А.1.1-3-93  ССНБ. Порядок проведення експертизи,
узгодження, затвердження, реєстрації, видання  та  скасування
нормативних документів;
 
   4. ДБН А.2.2-2-96 Проектування. Технічний захист інформації.
Загальні вимоги  до  організації  проектування  і  проектної
документації для будівництва;
 
   5. ДБН  А.3.1-5-96 Управління, організація і технологія.
Організація будівельного виробництва;
 
   6. ДБН А.2.3-1-99 Територіальна діяльність в будівництві.
Основні положення;
 
   7. ДБН А.3.1-9-2000 Управління, організація і технологія.
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд
цивільної оборони та їх утримання.
 
   Висновки робочої групи з відповідності зазначених нормативних
документів  принципам  державної  регуляторної  політики  з
пропозиціями  текстів  змін  до  цих  нормативних документів
опрацьовані  базовими  організаціями  Держбуду  України  за
відповідними напрямами діяльності.
   На виконання рішення науково-технічної ради Держбуду України
від 5 серпня 2005 року N 40 "Про прийняття
спрощеної процедури внесення змін регуляторного характеру до
нормативних документів у будівництві" підготовлено до розгляду на
засіданні президії  науковотехнічної  ради  Держбуду  України
погодження  проектів змін до нормативних документів Держбуду
України, якими регулюється питання нормування та стандартизації у
будівництві.
 
 Начальник управління
 науково-технічної політики
 та інформаційних технологій
 у будівництві                    Д.Барзилович

БУДСТАНДАРТ Online