Решение от 05.08.2005 № 40 О принятии упрощенной процедуры внесения изменений регуляторного характера в нормативные документы в строительстве

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
           Науково-технічна рада
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             05.08.2005 N 40
 
 
        Про прийняття спрощеної процедури
       внесення змін регуляторного характеру
       до нормативних документів у будівництві
 
            у робочому порядку)
 
 
   Розглянувши пропозиції,  вироблені  на  спільній  нараді
представників робочих груп із перегляду регуляторних  актів,
утворених наказом Держбуду України від 10 червня 2005 р. N 93
 згідно з дорученням Прем'єрміністра України до
Указу Президента України "Про деякі заходи щодо забезпечення
здійснення державної регуляторної політики" , та
структурних підрозділів   Комітету,   науково-технічна  рада
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Прийняти спрощену процедуру внесення змін регуляторного
характеру до нормативних документів у будівництві, визнавши:
   - протокольні рішення робочих груп із перегляду регуляторних
актів експертними висновками щодо підтвердження змін відповідних
нормативних документів;
   - відміну процедури погоджень розроблених Змін будівельних
норм і національних стандартів з  тими  організаціями,  які
погоджували нормативний документ, оскільки внесені зміни носять
регуляторний характер  і  не  зачіпають  технічних  положень
нормативних документів;
   - обсяг "Справ нормативних документів", які формуються до
відповідних змін, у складі:
   - витягу з протоколу засідання робочої групи за визначеним
напрямом із рішенням про схвалення та рекомендацію до прийняття
розробленої Зміни нормативного документа;
   - тексту Зміни у двох примірниках;
   - копії рішення науково-технічної ради Держбуду;
   - копії наказу про затвердження зазначеної зміни.
 
   2. Виключити регуляторні акти відповідно до додатка 1 з
переліку регуляторних актів Держбуду України, які підлягають
перегляду з метою змін, з яких Держбуд не є головним розробником,
та подати пропозиції щодо їх змін головним розробникам цих актів
до 12.08.2005 р.
 
   3. Виключити регуляторні акти відповідно до додатка 2 з
переліку регуляторних актів Держбуду України, які підлягають
перегляду з метою змін та внести їх до переліку регуляторних актів
Держбуду України,  які  відповідають  принципам  регуляторної
політики.
 
   4. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку та начальнику
Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій
у   будівництві   Д.Барзиловичу   терміново   повідомити
Держпідприємництво України про внесені зміни  до  зазначених
переліків.
 
   5. Провести  розширене  засідання  науково-технічної ради
Держбуду України з розгляду підсумків роботи робочих груп із
перегляду регуляторних актів 19 серпня 2005 року.
 
 Заступник Голови НТР                  А.Беркута
 
 
                   Додаток 1
 
 
            РЕГУЛЯТОРНІ АКТИ,
       що виключаються з "Переліку регуляторних
       актів Держбуду України, які підлягають
        перегляду з метою внесення змін",
       з яких Держбуд не є головним розробником
 
 
   1. Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію та
сертифікацію" від 10.05.93 N 46-93.
 
   2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
порядку надання органам із сертифікації повноважень на проведення
робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій
сфері" від 28.03.02 N 376.
 
   3. Постанова Кабінету Міністрів України  "Про  створення
національного фонду нормативних документів" від 18.09.02 N 1395
.
 
   4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
правил визначення вартості робіт з підтвердження відповідності у
законодавчо регульованій сфері" від 11 квітня 2002 року N 485
.
 
   5. Наказ "Положення про фінансування та державне кредитування
капітального будівництва, що здійснюється на території України"
від 23.09.96 N 127/201/173 (Мінекономіки, Мінфін,
Держбуд).
 
   6. Наказ "Про затвердження Порядку списання  витрат  по
об'єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються" від 28.09.95
N 243/150/156/195 (Мінекономіки, Мінфін, Держбуд).
 
 Заступник Голови комітету              О.Бондаренко
 
 
                   Додаток 2
 
 
            РЕГУЛЯТОРНІ АКТИ,
          що виключаються з "Переліку
        регуляторних актів Держбуду України,
         які підлягають перегляду з метою
       внесення змін" та вносяться до "Переліку
        регуляторних актів Держбуду України,
        які відповідають принципам державної
           регуляторної політики"
 
 
   1. Наказ Держбуду України "Про затвердження форм актів з
прийняття  в  експлуатацію  закінчених будівництвом об'єктів,
Переліку виконавчої та іншої документації, що надаються державній
приймальній,  робочій  комісіям при прийнятті в експлуатацію
закінчених  будівництвом  об'єктів,  переліку   внутрішніх
опоряджувальних робіт у квартирах, без виконання яких можливе
прийняття в  експлуатацію  закінчених  будівництвом  житлових
будинків, у яких квартири та інші приміщення прибудовані за кошти
фізичних та юридичних осіб" від 27.02.05 N 21 
(зареєстрований у Мін'юсті України 16.01.05 за N 236/10516).
 
   2. Постанова  Кабінету  Міністрів  України  "Про порядок
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" від
22.09.04 N 1243.
 
   3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про забезпечення
надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних
мереж" від 05.05.97 N 409.
 
   4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов'язань
за договором підряду про виконання робіт на будівництві об'єктів"
від 12.05.04 N 609.
 
   5. Наказ Держбуду України "Про затвердження Правил обстежень,
оцінки  технічного  стану,  паспортизації  та  проведення
планово-запобіжних ремонтів газопроводів  і  споруд  на  них"
 від 09.06.98 (зареєстрований в Мін'юсті України від
13.11.98 за N 723/3163).
 
 Заступник Голови комітету              О.Бондаренко