Решение от 19.08.2005 № 44 О проекте Изменения № 1 ДСТУ Б В.2.7-81-98

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
           Науково-технічна рада
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             19.08.2005 N 44
 
 
             Про проект Зміни
           N 1 ДСТУ Б В.2.7-81-98
 
 
   Розглянувши проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-81-98 "Бітуми
нафтові дорожні в'язкі. Метод визначення показника зчеплення з
поверхнею скла та кам'яних матеріалів", розроблений Харківським
національним автомобільно-дорожнім університетом, науково-технічна
рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Схвалити проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-81-98 "Бітуми
нафтові дорожні в'язкі. Метод визначення показника зчеплення з
поверхнею скла та кам'яних матеріалів".
 
   2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних
технологій у будівництві Д.Барзилович) підготувати наказ про
прийняття з наданням чинності з 1 січня 2006 року зазначеної зміни
та сформувати "Справу нормативного документа" в установленому
порядку.
 
 Головуючий на засіданні
 Заступник Голови комітету               Ю.Казмірук
 
 
               Довідка
 
 
   Проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-81-98 розроблено Харківським
національним автомобільно-дорожнім університетом на замовлення
Державної служби автомобільних доріг України за погодженням з
Держбудом України відповідно до плану робіт зі стандартизації у
сфері виробництва будівельних матеріалів.
   Підставою для розроблення змін до національного стандарту
ДСТУ  Б  В.2.7-81-98  "Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Метод
визначення показника зчеплення з поверхнею скла та кам'яних
матеріалів" є те, що описана в стандарті методика визначення
зчеплюваності бітуму до поверхні скла та кам'яних матеріалів має
низку недоліків: не враховує виробника; природу скла; його товщину
та марку; температурний режим визначення адгезії бітуму до скла,
встановлений у 85 С, впливає на точність визначення зчеплюваності
бітуму зі склом та спричинює певні труднощі для виробників.
   Бітуми в'язкі як органічні в'яжучі застосовують у різних
сферах будівництва - промисловому, цивільному, транспортному.
Найбільш поширене застосування ці матеріали мають у будівництві
автомобільних доріг як складова асфальтобетону. Обсяг доріг із
асфальтобетонним покриттям складає близько 80%  від обсягу всіх
доріг України з удосконаленим покриттям. У випадку невизначеності
або неправильного встановлення такого важливого показника якості
бітуму, як його зчеплюваність із поверхнею мінеральних матеріалів,
неможливо передбачити водостійкість асфальтобетонного покриття
автомобільних доріг, його довговічність та шляхи покращання цих
властивостей.
   Для усунення зазначених недоліків і було розроблено зміни до
нормативного  документа, які призначені вдосконалити методику
визначення адгезійних властивостей бітуму, підвищити точність
визначення показника зчеплення, що сприятиме підвищенню якості
цього важливого для дорожнього будівництва матеріалу та підвищить
довговічність асфальтобетонних покриттів.
   Проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-81-98 погоджено в установленому
порядку з Державною службою автомобільних доріг України, Державним
науково-технічним   центром   "ДОР'ЯКІСТЬ",   Українським
науково-дослідним інститутом нафтопереробної промисловості "МАСМА"
та Державним   дорожнім   науково-дослідним    інститутом
ім. М.П.Шульгіна.
   За позитивним висновком державної експертизи, проведеної за
дорученням Держбуду України технічним комітетом зі стандартизації
"Будівельні матеріали", зазначений проект зміни розглянуто на
засіданні  секції  науково-технічної  політики  у будівництві
(протокол N 8 від 16.08.2005 р.), схвалено та рекомендовано до
розгляду  науково-технічною  радою  Держбуду України з метою
прийняття.
 
 Начальник управління
 науково-технічної політики
 та інформаційних технологій
 у будівництві                    Д.Барзилович

БУДСТАНДАРТ Online