Решение от 19.08.2005 № 54 О Концепции создания единой системы органов государственного архитектурно-строительного контроля в Украине

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
           Науково-технічна рада
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             19.08.2005 N 54
 
 
         Про "Концепцію створення єдиної
          системи органів державного
          архітектурно-будівельного
            контролю в Україні"
 
 
   Розглянувши "Концепцію створення єдиної  системи  органів
державного  архітектурно-будівельного  контролю  в  Україні",
підготовлену на виконання  доручення  Прем'єр-міністра України
N 37532/1/1-05 до доручення Президента України від 19.07.2005 року
N 1-1/714 щодо вдосконалення дозвільної системи у будівництві та
порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю
та відповідного доручення Віце-прем'єр-міністра  України  від
22.07.2005 року  N  19537/388/1-052,  науково-технічна  рада
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Схвалити основні засади "Концепції  створення  єдиної
системи органів державного архітектурно-будівельного контролю в
Україні",  підготовлену  державною  архітектурно-будівельною
інспекцією України та НДІ будівельного виробництва на виконання
доручення Прем'єр-міністра України N 37532/1/1-05 до доручення
Президента  України  від  19.07.2005  року  N  1-1/714 щодо
вдосконалення дозвільної системи у  будівництві  та  порядку
здійснення  державного  архітектурно-будівельного  контролю та
відповідного  доручення  Віце-прем'єр-міністра  України  від
22.07.2005 року N 19537/388/1-052.
 
   2. Державній  архітектурно-будівельній  інспекції  України
С.Старовойтов), НДІ  будівельного  виробництва  (В.Балицький)
доопрацювати розроблені основні засади "Концепції створення єдиної
системи органів державного архітектурно-будівельного контролю в
Україні".
 
   3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату
(М.Омельяненко), Державній  архітектурно-будівельній  інспекції
України  (С.Старовойтов)  організувати  громадське обговорення
основних засад "Концепції створення єдиної  системи  органів
державного  архітектурно-будівельного  контролю в Україні" та
розіслати на опрацювання заінтересованим органам та організаціям.
 
   4. Доопрацьовані й обговорені основні засади  "Концепції
створення    єдиної    системи    органів   державного
архітектурно-будівельного контролю в Україні" винести на повторний
розгляд засідання президії науково-технічної ради Держбуду України
для остаточного затвердження.
 
   5. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
заступника Голови Комітету О.Бондаренка.
 
 Головуючий на засіданні
 Заступник Голови комітету               Ю.Казмірук
 
 
               Довідка
 
 
   Реалізація концепції державної політики у сфері управління
якістю  продукції,  яка  затверджена  розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 17.08.02 N 447-р та Указу
Президента України N 113/2001 від 23.02.01 "Про
заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції", а також
завдань  соціально-економічного  розвитку  держави, а саме -
забезпечення ефективного захисту прав споживачів, їх здоров'я і
життя від небезпечних продукції, послуг, довкілля в будівельній
галузі забезпечується заходами щодо  упередження  аварійності
об'єктів  будівництва  під  час  проведення  інспекційного
архітектурно-будівельного контролю.
   Аналізом аварій в будівництві та результатів інспекційних
перевірок   встановлено,   що   поряд   з   причинами
організаційно-технічного характеру, низької якості будівництва є
значні недоліки в системі державного нагляду в містобудуванні.
   Органи державного архітектурно-будівельного контролю з дня
свого заснування в 1944 році не набули особливого розвитку ні в
структурному,  а  ні  в законодавчому, а ні в нормативному
забезпеченні. У складі служб ДАБК нараховується близько 400 осіб
при виконанні будівельно-монтажних робіт в країні, наприклад, у
2002 році на суму понад 10000 млн. грн., тобто один інспектор у
середньому повинен перевірити в рік обсягів робіт на суму понад
25 млн. грн., а тоді як у Польщі, Болгарії, Чехії навантаження на
одного інспектора в перерахунку складає 7,5 млн. гривень, що в 3,3
раза менше.
   Органи архітектурно-будівельного контролю не мають чіткої
ієрархічної структури, вони з дня заснування підлеглі місцевим
радам  депутатів, фінансуються за рахунок місцевих бюджетів.
Знаходячись під тиском, органи архітектурно-будівельного контролю
вимушені давати дозвіл на будівництво об'єктів, замовниками по
яких виступають місцеві органи самоврядування, нехтуючи іноді
якісними показниками.
   З метою зміни такого становища  Державною  архітектурною
інспекцією  Держбуду  України разом з науковцями НДІБВ було
розроблено "Концепцію створення єдиної системи органів державного
архітектурно-будівельного контролю в Україні".
   Концепцією передбачено, що державний архітектурно-будівельний
контроль   в   Україні   здійснюватиметься   Державною
архітектурно-будівельною інспекцією України (далі - ДАБІ України),
її  територіальними  органами  в Автономній Республіці Крим,
областях, містах  Києві  та  Севастополі,  містах  обласного
підпорядкування, районах (територіальні ДАБІ).
   При цьому функція  місцевих  державних  адміністрацій  з
державного контролю за додержанням архітектурно-будівельних норм,
правил, стандартів (передбачена Законами України "Про місцеві
державні адміністрації" від 09.04.99 N 586-XIV має бути
скасована.
   Передбачається, що ДАБІ України є самостійним структурним
підрозділом при центральному органі виконавчої влади з питань
будівництва, містобудування та архітектури.
   Фінансування ДАБІ України  передбачається  здійснювати  з
Державного бюджету України. Джерелами фінансування територіальних
ДАБІ можуть бути як Державний бюджет України, так і кошти,
включені до 10 глави зведених кошторисних розрахунків вартості
будівництва "Утримання служби замовника та авторський нагляд", у
розмірі 0,1 - 0,3%, визначеному центральним органом виконавчої
влади з питань будівництва, містобудування та архітектури. На
розвиток  матеріально-технічної  і  соціальної  бази  органів
державного  архітектурно-будівельного  контролю  передбачається
використовувати також кошти, які надходять у формі штрафів за
правопорушення у сфері будівництва.
   З метою  створення  єдиної  системи  органів  державного
архітектурно-будівельного  контролю  в  Україні  підготовлені
пропозиції щодо внесення відповідних змін до чинних Законів
України.
 
 В.о. начальника
 Держархбудінспекції
 України                       С.Старовойтов

БУДСТАНДАРТ Online