Решение от 19.08.2005 № 55 О проекте Закона Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственного архитектурно-строительного контроля

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
           Науково-технічна рада
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             19.08.2005 N 55
 
 
          Про проект Закону України
          "Про внесення змін до деяких
          законодавчих актів України
          щодо здійснення державного
          архітектурно-будівельного
              контролю"
 
 
   Розглянувши проект Закону України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного
архітектурно-будівельного контролю", підготовлений на виконання
доручення Прем'єр-міністра України N 37532/1/1-05 до доручення
Президента України  від  19.07.2005  року  N  1-1/714  щодо
вдосконалення  дозвільної  системи  у будівництві та порядку
здійснення державного  архітектурно-будівельного  контролю  та
відповідного  доручення  Віце-прем'єр-міністра  України  від
22.07.2005 року  N  19537/388/1-052,  науково-технічна  рада
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Схвалити проект Закону України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного
архітектурно-будівельного  контролю",  підготовлений  державною
архітектурно-будівельною інспекцією України на виконання доручення
Прем'єр-міністра України N 37532/1/1-05 до доручення Президента
України від 19.07.2005 року N 1-1/714 та відповідного доручення
Віце-прем'єр-міністра України    від    22.07.2005   року
N 19537/388/1-052.
 
   2. Державній  архітектурно-будівельній  інспекції  України
С.Старовойтов) забезпечити погодження проекту Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення
державного архітектурно-будівельного контролю" із заінтересованими
центральними органами виконавчої влади.
 
   3. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
Заступника Голови Комітету О.Бондаренка.
 
 Головуючий на засіданні
 Заступник Голови комітету               Ю.Казмірук
 
 
               Довідка
 
 
   З метою забезпечення дотримання містобудівного законодавства
та якості виконання робіт на об'єктах будівництва в Україні
створено органи державного архітектурно-будівельного  контролю
(далі - інспекції державного архітектурно-будівельного контролю).
   Діяльність інспекцій  державного  архітектурно-будівельного
контролю регулюється Законами України та положенням "Про державний
архітектурно-будівельний  контроль"  затвердженим  постановою
Кабінету Міністрів  України  від  25 березня 1993 р. N 225
( 225-93-п ) (далі - положення). Згідно з положенням державний
архітектурно-будівельний   контроль   здійснюють:   Державна
архітектурно-будівельна інспекція Держкоммістобудування, інспекції
державного архітектурно-будівельного контролю у складі органів
містобудування і архітектури в Автономній  республіці  Крим,
областях,  містах  Києві  та  Севастополі,  містах обласного
підпорядкування, районах. Дані  інспекції  є  ідеологічно  і
організаційно роз'єднаними, що нерідко на практиці призводить до
дублювання функцій одних інспекцій іншими, або навпаки - обмеження
їх повноважень, що регламентовані за принципом територіальності.
Так, наприклад, у разі невжиття заходів впливу до порушників,
передбачених  законодавством,  міською  інспекцією  державного
архітектурно-будівельного контролю (міста обласного значення),
інспекція, що входить до штату обласної державної адміністрації і
таким чином працює на рівні області і мала би бути організацією
вищого рівня, в свою чергу, з точки зору Закону не має права
самостійно вживати заходів впливу до порушників на території міста
обласного значення, а тільки через ту саму міську інспекцію, яка
не є їй підпорядкованою і до того ж входить до складу органів
містобудування  та архітектури місцевого самоврядування. Така
ситуація призводить, по-перше, до протиріч в діях інспекцій. А
по-друге,  при  цьому  порушується принцип державності, який
передбачає здійснення державницьких функцій виключно державними
органами. Непоодинокими на даний час також залишаються факти тиску
з боку місцевої влади на дії посадових осіб інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю.
   При цьому, як показує  статистика,  в  умовах  значного
збільшення обсягів будівництва, що відбулись у державі протягом
останніх років, низька якість будівництва в Україні залишається
гострою проблемою. За останній час суттєво збільшились випадки
здійснення самовільного будівництва, здійснення будівництва із
порушенням державних будівельних норм і правил, без отримання
дозвільної та розроблення проектної документації та ін. В процесі
здійснення  перевірок виявлено значну кількість порушень при
прийнятті в експлуатацію житлових будинків, у яких не забезпечена
їх нормальна експлуатація. Виявлена велика кількість випадків
здійснення несанкціонованих перепланувань та добудов  квартир
силами мешканців.
   Лише за минулий 2004 рік виявлено понад 37000 різних за
характером правопорушень, по яких складено 32000 постанов на
загальну суму понад 11000000 грн., з яких реалізовано штрафів на
загальну суму  5127743 грн., що на 22% більше порівняно із
2003 роком.
   З метою усунення вищезазначених недоліків та недопущення
тиску на працівників інспекцій з боку місцевої  влади,  що
унеможливлює виконання ними покладених на них державою функцій,
зменшення випадків здійснення самовільного будівництва, назріла
нагальна потреба створення виконавчої вертикалі - державного
архітектурно-будівельного контролю  з  підпорядкуванням   її
центральному органові виконавчої влади з питань будівництва,
архітектури та містобудування (далі - виконавча вертикаль).
   Створення виконавчої  вертикалі,  у  свою чергу, вимагає
створення відповідного законодавчого підґрунтя. З цією метою і
було підготовлено представлений на розгляд проект Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
здійснення  державного  архітектурно-будівельного  контролю".
Зазначеним законопроектом передбачено внесення змін до Законів
України:  "Про  архітектурну  діяльність" , "Про
відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій
за правопорушення у сфері містобудування", "Про
планування і забудову територій" ,  "Про  основи
містобудування", "Про місцеві державні адміністрації"
, "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ),
Кодексу України    про   адміністративні   правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) та Декрету Кабінету Міністрів України "Про
державне мито".
 
 В.о. начальника
 Держархбудінспекції
 України                       С.Старовойтов

БУДСТАНДАРТ Online