Решение от 19.08.2005 № 57 О проекте общего приказа Государственного комитета статистики Украины, Минэкономики Украины, Минфина Украины, Госстроя Украины О внесении изменений в Порядок списания расходов по об...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
           Науково-технічна рада
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             19.08.2005 N 57
 
 
          Про проект спільного наказу
         Державного комітету статистики
         України, Мінекономіки України,
        Мінфіну України, Держбуду України
         "Про внесення змін до Порядку
          списання витрат по об'єктах
          незавершеного будівництва,
         що ліквідуються, затвердженого
         спільним наказом Міністерства
         статистики України, Міністерства
         економіки України, Міністерства
          фінансів України, Державного
        комітету у справах містобудування
           і архітектури України
           від 28 вересня 1995 року
             243/150/156/195"
 
 
   Розглянувши проект спільного наказу  Державного  комітету
статистики  України,  Мінекономіки  України, Мінфіну України,
Держбуду України "Про внесення змін до Порядку списання витрат по
об'єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються, затвердженого
спільним наказом Міністерства статистики України, Міністерства
економіки  України, Міністерства фінансів України, Державного
комітету у справах містобудування і архітектури України  від
28 вересня 1995 року 243/150/156/195", розроблений Управлінням
економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Держбуду
України, науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Схвалити проект спільного наказу "Про внесення змін до
Порядку списання витрат по об'єктах незавершеного будівництва, що
ліквідуються,  затвердженого  спільним  наказом  Міністерства
статистики України, Міністерства економіки України, Міністерства
фінансів України, Державного комітету у справах містобудування і
архітектури України від 28 вересня 1995 року 243/150/156/195" та
рекомендувати його до затвердження.
 
   2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного
комплексу Т.Шарапова) забезпечити погодження цього наказу з
Держпідприємництва України та Фондом державного майна України та
підписання Державним комітетом статистики України, Міністерством
економіки України, Міністерством фінансів України і внесення на
реєстрацію в Міністерство юстиції України.
 
 Головуючий на засіданні
 Заступник Голови комітету               Ю.Казмірук
 
 
               Довідка
 
 
   Проект спільного  наказу  Державного  комітету статистики
України, Мінекономіки України, Мінфіну України, Держбуду України
"Про  внесення змін до Порядку списання витрат по об'єктах
незавершеного будівництва, що ліквідуються, затвердженого спільним
наказом Міністерства статистики України, Міністерства економіки
України, Міністерства фінансів України, Державного комітету у
справах містобудування  і архітектури України від 28 вересня
1995 року 243/150/156/195" (далі - проект Наказу) розроблено
Управлінням економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
Держбуду України на виконання Указів Президента України від
12.05.2005  року  N  779   "Про лібералізацію
підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва"
та від 01.06.2005 року N 901 "Про деякі заходи щодо
забезпечення здійснення державної регуляторної політики"
   Основною метою  розроблення  проекту Наказу є приведення
"Порядку списання витрат по об'єктах незавершеного будівництва, що
ліквідуються"  (далі  -  Порядок) у відповідність із чинним
законодавством та регуляторними актами.
   У зв'язку з втратою чинності постанови Кабінету Міністрів
України від 01.11.1993 року N 894 ( 894-93-п ) "Про заходи щодо
виконання Указу Президента України від 14.10.1003 року "Про
приватизацію об'єктів незавершеного будівництва", згідно з якою
була утворена Комісія з проведення приватизації незавершеного
будівництва та з якою необхідно було погоджувати рішення щодо
ліквідації таких об'єктів, з зазначеного Порядку цю Комісію
вилучено.
   З моменту  прийняття  спільного наказу "Про затвердження
Порядку списання витрат по об'єктах незавершеного будівництва, що
ліквідуються" (N 243/150/156/195 від 28.09.1995 р.) спрощено
порядок визначення вартості будівництва - від дворівневої системи
до однорівневої системи. Тому додатки до Порядку N 1 "Акт про
припинення  будівництва"  та  N  2  "Акт  про  припинення
проектно-вишукувальних  робіт  по  нездійсненому  будівництву"
приведені у відповідність із Державними будівельними нормами
"Порядок визначення  вартості  будівництва"  ДБН  Д.1.1.1-2000
. Також приведені у відповідність із законодавством
найменування органів виконавчої влади.
   Проект наказу розміщено в мережі Інтернет на сайті Держбуду
України для надходження пропозицій та зауважень від фізичних та
юридичних осіб, зацікавлених в рішенні цих питань.
   Реалізація наказу забезпечить дотримання єдиного прозорого
механізму списання витрат по об'єктах незавершеного будівництва,
що ліквідуються.
 
 Начальник управління економіки
 та стратегії розвитку
 будівельного комплексу                 Т.Шарапова

БУДСТАНДАРТ Online