Решение от 19.08.2005 № 51 О проектах изменений к нормативным документам в сфере градостроения

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
           Науково-технічна рада
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             19.08.2005 N 51
 
 
         Про проекти змін до нормативних
        документів у сфері містобудування
 
 
   Розглянувши проекти змін до нормативних документів з питань
містобудування  та  архітектури,  підготовлені  Управлінням
містобудівної політики на виконання доручення Кабінету Міністрів
України від 07.06.05 N 28646/1/1-05 до Указу Президента України
від 1.06.05 N 901/2005  "Про деякі заходи щодо
забезпечення  здійснення  державної  регуляторної  політики",
науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Схвалити і рекомендувати до затвердження такі проекти,
опрацьовані  робочою  групою  Держбуду  України  з перегляду
регуляторних актів стосовно планування та забудови територій,
утвореною відповідно до наказу Держбуду України від 10 червня
2005 року N 93 >> ),:
   - Зміна  N  1  ДБН Б.1.1-4-2002 "Склад, зміст, порядок
розроблення,  погодження  та  затвердження  містобудівного
обґрунтування",
   - Зміна N 1 ДБН Б.1-2-95 "Склад, зміст, порядок розроблення,
погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст
України"
 
   2. Управлінню  містобудівної  політики  (А.Економов)  до
23 серпня  2005 року підготувати наказ про надання чинності
зазначеним змінам та сформувати "Справи нормативних документів"
відповідно  до  вимог  ДСТУ  1.2:2003  "Правила  розроблення
національних нормативних документів".
 
 Головуючий на засіданні
 Заступник Голови Комітету               Ю.Казмірук
 
 
               Довідка
 
 
   Зміни до державних будівельних норм стосовно планування та
забудови територій розроблені Управлінням містобудівної політики
відповідно до  наказу  Держбуду  України  від 10.06.05 N 93
 на виконання доручення Кабінету Міністрів України
від 07.06.05 N 28646/1/1-05 до Указу Президента України від
1.06.05 N 901/2005  "Про  деякі  заходи  щодо
забезпечення здійснення державної регуляторної політики".
   Зміна N 1 ДБН Б.1.1-4-2002 "Склад зміст, порядок розроблення,
погодження та   затвердження  містобудівного  обгрунтування"
спрямована на впорядкування нормативних вимог щодо затвердження
містобудівного обгрунтування розташування об'єкта містобудування
на території кварталу існуючої забудови, а також на приведення
тексту документа у відповідність з чинним законодавством (з
урахуванням змін, що відбулися з часу затвердження ДБН).
   Зокрема, принципово  змінено  зміст  пункту 3.1. Замість
існуючого тексту, який не базується на  положеннях  чинного
законодавства  і  втратив значення після прийняття постанови
Кабінету Міністрів України від 31.03.04 N 427 "Про
затвердження Порядку вибору земельних ділянок для розміщення
об'єктів", запропоновано текст іншого змісту, яким регулюється
порядок затвердження містобудівного обгрунтування розташування
об'єкта містобудування на території кварталу існуючої забудови у
випадках,  коли це розташування не пов'язане з необхідністю
внесення змін до містобудівної  документації.  Запропонований
порядок є спрощеним для будівництва переважної більшості об'єктів.
Разом з тим, зважаючи на сучасний досвід будівництва у районах, що
історично склалися і мають сталий архітектурний вигляд, коли
розміщення нових об'єктів має великий  суспільний  резонанс,
передбачена більш детальна процедура затвердження містобудівного
обгрунтування розташування визначних  архітектурних  об'єктів,
житлових будинків підвищеної поверховості, великих за обсягом
споруд, громадсько-торговельних комплексів та інших об'єктів,
будівництво  яких  є  впливовим  для містобудівного розвитку
населеного пункту. У цьому випадку затвердження обгрунтування
рішенням  місцевої  ради надаватиме запланованому будівництву
належної легітимності.
   Запропоновані зміни до інших пунктів ДБН, що мають на меті
врахування змін у структурі органів управління. Замість конкретних
назв органів містобудування та архітектури вжиті визначення, які
відповідають формулюванням статті 15 Закону України "Про основи
містобудування".
   Змінами до пп. 3.4 та 3.9 враховано перерозподіл повноважень
між центральними і місцевими органами виконавчої влади у питаннях
охорони культурної спадщини.
   Зміна N 1 ДБН Б.1-2-95 "Склад зміст, порядок розроблення,
погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст
України"  має  на  меті  скасування необґрунтованих процедур
погодження зазначеної документації на обласному рівні. Разом з
цим, доповнено п. 1.6 вимогою здійснення такого погодження в разі
необхідності - виключно в питаннях організації зовнішнього та
приміського транспорту.
   З тексту п. 1.6. виключено положення про можливість передачі
повноваження затвердити комплексну схему транспорту виконавчому
органу міської ради як таке, що не відповідає статті 31 Закону
"Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР )
 
 Начальник управління
 містобудівної політики                 А.Економов

БУДСТАНДАРТ Online