ДСТУ ISO 11393-1:2008 Одежда защитная для лиц, работающих с ручными цепными пилами. Часть 1. Испытательный стенд, управляемый маховиком, для испытания на сопротивление порезу ручной цепной пилой (ІSO 11393-1:...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОДЯГ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ОСІБ,
ЩО ПРАЦЮЮТЬ З РУЧНИМИ
ЛАНЦЮГОВИМИ ПИЛКАМИ
Частина 1. Випробовувальний стенд,
керований маховиком, для випробовування на опір
різанню ручною ланцюговою пилкою
(ISO 11393-1:1998, IDТ)

ДСТУ ISO 11393-1:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИ ВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв, Національний науково-дослідний інститут охорони праці та Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Антипова; І. Мірошник; В. Мухіна; Л. Носкова (науковий керівник); В. Тарасенко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 серпня 2008 р. № 290 з 2010-01-01

3 Національний стандарт ДСТУ ISO 11393-1:2008 ідентичний з міжнародним стандартом IS011393-1:1998 Protective clothing for users of hand-held chain-saws — Part 1: Test rig driven by a flywheel for testing resistance to cutting by a chain-saw (Одяг захисний для осіб, які працюють з ручними ланцюговими пилками. Частина 1. Випробовувальний стенд, керований маховиком, для випробовування на опір різанню ручною ланцюговою пилкою)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Методи випробовування

5 Апаратура

6 Калібрувальні матеріали

6.1 Калібрувальні подушки

6.2 Контролювання калібрувальних подушок

6.3 Інші методи калібрування

7 Калібрування випробовувального стенда

7.1 Загальні положення

7.2 Запуск стенда для випробовування

7.3 Тривалість зупинення у разі вільного прогону

7.4 Вимірювання швидкості ланцюга

7.5 Калібрування подушок, обтягнутих матеріалом

Додаток А Додаткова інформація про калібрувальні подушки

Додаток В Метод калібрування з використанням пластмасового стрижня

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 11393-1:1998 Protective clothing for users of hand-held chain-saws — Part 1: Test rig driven by a flywheel for testing resistance to cutting by a chain-saw (Одяг захисний для осіб, які працюють з ручними ланцюговими пилками. Частина 1. Випробовувальний стенд, керований маховиком, для випробовування на опір різанню ручною ланцюговою пилкою).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Цей стандарт розроблено для уніфікації з міжнародними стандартами до захисного одягу та створення конкурентоздатної продукції.

Цей стандарт установлює вимоги до випробовувального стенда, керованого маховиком, для випробовування засобів індивідуального захисту осіб, які працюють з ручними ланцюговими пилками.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної системи стандартизації;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до міжнародного стандарту згідно з вимогами національної системи стандартизації;

— слова «ця частина ISO 11393» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 долучено «Національне пояснення» щодо назви стандартів українською мовою, яке виділено в тексті рамкою;

— замінено познаки одиниць вимірювання фізичних величин:

Познака в ISO 11393-1:1998 Познака в цьому стандарті Познака в ISO 11393-1:1998 Познака в цьому стандарті
mm мм N/mm2 Н/мм2

m/s

м/с

g/sm3

г/см3

kg·m2

кг·м2

kJ/m2

кДж/м2

mm2/s

мм2 g/m2 г/м2

kg/m3

кг/м3 dtex дтекс
s с N Н
g г N/m Н/м
cm см kPa кПа

Познаки одиниць вимірювання фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ 3651 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

У тексті є посилання на стандарти, які прийняті в Україні як національні:

ДСТУ ISO 4915:2005 (ISO 4915:1991, IDT), ДСТУ ISO 3386-1:2007 (ISO 3386-1:1986, IDT).

ВСТУП

Цей стандарт із серії стандартів, які поширюються на засоби індивідуального захисту, що запобігають травматизму, який виникає під час роботи з ручними ланцюговими пилками.

Жоден із засобів індивідуального захисту не може забезпечити 100 % захисту під час різання ручною ланцюговою пилкою. Проте досвід показує, що можливо розробити засоби індивідуального захисту, які забезпечують визначений ступінь захисту. Для створення такого захисту можуть бути використані засоби з різними функційними принципами дії. До них відносять:

a) прослизання ланцюга: під час контакту з захисним матеріалом пилка не ріже матеріал;

b) засмічування: волокна матеріалу втягуються в ланцюгове колесо двигуна і блокують рух лан­цюга;

c) гальмування ланцюга: волокна мають значний опір різанню і поглинають енергію обертання, в результаті чого зменшується швидкість руху ланцюга.

Часто застосовують кілька принципів із перерахованих вище.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОДЯГ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ОСІБ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ
З РУЧНИМИ ЛАНЦЮГОВИМИ ПИЛКАМИ
Частина 1. Випробовувальний стенд, керований маховиком,
для випробовування на опір різанню ручною
ланцюговою пилкою

ОДЕЖДА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ЛИЦ,
РАБОТАЮЩИХ С РУЧНЫМИ ЦЕПНЫМИ ПИЛАМИ
Часть 1. Испытательный стенд, управляемый маховиком,
для испытания на сопротивление порезу ручной
цепной пилой

PROTECTIVE CLOTHING FOR USERS
OF HAND-HELD CHAIN-SAWS
Part 1 .Test rig driven by a flywheel
for testing resistance to cutting by a chain-saw

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до випробовувального стенда, керованого маховиком, для випро­бовування засобів індивідуального захисту для осіб, що працюють з ручними ланцюговими пилками.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати найновіші видання нормативних документів, поданих нижче. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених стандартів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

У цьому стандарті використано посилання на такі стандарти:

ISO 3386-1 Polymeric materials, cellular flexible — Determination of stress-strain characteristics in compression — Part 1: Low-density materials

ISO 4915:1991 Textiles — Stitch types — Classification and terminology

ISO 11393-2 Protective clothing for users of hand-held chain-saws — Part 2: Test methods and reguirements for leg protectors

ISO 11393-3 Protective clothing for users of hand-held chain-saws — Part 3: Test methods for footwear.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3386-1 Матеріали полімерні пористі еластичні. Визначання характеристик напруження-деформації під час стискання. Частина 1. Матеріали з низькою густиною

ISO 4915:1991 Текстиль. Види петлі. Класифікація та термінологія

ISO 11393-2 Одяг захисний для осіб, які працюють з ручними ланцюговими пилками. Частина 2. Методи випробовування та вимоги до експлуатаційних характеристик засобів захисту ніг

ISO 11393-3 Одяг захисний для осіб, які працюють з ручними ланцюговими пилками. Частина 3. Методи випробовування.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online