ДСП 3.3.2.041-99 Санитарные правила по оборудованию и устройству тракторов и сельскохозяйственных машин

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
      ГОЛОВНЕ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Головного
                   державного санітарного
                   лікаря України
                   01.12.1999 N 41


            САНІТАРНІ ПРАВИЛА
       по обладнанню та влаштуванню тракторів
         і сільськогосподарських машин
          Державні санітарні правила
             ДСП 3.3.2.041-99

                   Відповідає офіційному тексту)

            Галузь застосування

   Санітарні правила  є обов'язковими для всіх підприємств,
об'єднань, організацій, зайнятих проектуванням, виготовленням та
ремонтом засобів малої механізації незалежно від їх відомчого
підпорядкування і форми власності.


          ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА
       по обладнанню та влаштуванню тракторів
         і сільськогосподарських машин


            1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

   1.1. Трактори та машини повинні відповідати:
   - вимогам  безпеки  до  елементів  конструкції   за
ГОСТ 12.2.003-91 та ГОСТ 28708-90;
   - вимогам пожежної безпеки за ГОСТ 12.1.004-91,
   - вимогам вибухобезпеки за ГОСТ 12.1.010-76;
   - вимогам до сигнальних кольорів та знаків безпеки  за
ГОСТ 12.4.026-76;
   - вимогам безпеки до радіальних (центробіжних) вентиляторів,
які використовуються на машинах, за ГОСТ 5976-73;
   - вимогам до огороджень та блокування за ГОСТ 12.2.042-91.
   Спеціальні вимоги безпеки для окремих груп або типів машин,
що не  передбачені  даним  нормативним  документом,  повинні
регламентуватися у стандартах та (або) технічних умовах на ці
машини.

   1.2. Вимоги до кутів поперечної статичної стійкості повинні
бути для тракторів - не менше 33 град., для машин в агрегаті з
енергетичним засобом - не менше 30 град. (за ГОСТ 12.2.019-86),
для машин, які виготовляються на базі причепів та напівпричепів -
за ГОСТ  10000-75,  для  сільськогосподарських  універсальних
навантажувачів  - за ГОСТ 11734-77; винятки обумовлюються у
технічному завданні на проектування машини.

   1.3. Навантаження на керовані колеса  машинно-тракторного
агрегату (МТА) з повністю заправленою машиною (насіння, туки,
робоча рідина тощо) повинно бути не менше 0,2 експлуатаційної маси
енергетичного засобу.
   Для забезпечення поздовжньої стійкості та керування агрегатом
допускається установка баластного вантажу на енергетичний засіб.
Кожна змінна секція вантажу не повинна перевищувати 20 кг.
   При роботі МТА на базі гусеничного енергетичного засобу
зміщення центру тиску відносно середини опорної поверхні гусениць
не повинно перевищувати 0,2 довжини опорної поверхні гусениць.

   1.4. Машини, які встановлюються у відчепленому стані, повинні
зберігати стійке положення, яке забезпечує безпечне з'єднання з
енергетичним засобом.

   1.5. Вимоги до гальмових систем машин, які виготовляються на
базі причепів та напівпричепів, - за ГОСТ 10000-75. Необхідність
обладнання гальмовими системами машин, експлуатаційна маса яких
перевищує половину маси енергетичного засобу, та комплектування
цих машин страховим ланцюгом або тросом повинна обумовлюватись у
технічному завданні на проектування машин.

   1.6. Рухомі (обертові) частини або частини,  які  мають
температуру нагрівання понад 70 град., повинні бути захищені
огородженнями або кожухами.
   Всі захисні кожухи та огородження повинні бути незмінними або
зніматися тільки за допомогою інструменту.
   Захисні огородження   повинні   відповідати   вимогам
ГОСТ 12.2.002-91 та ГОСТ 12.2.019-86.
   Зовнішні поверхні кожухів, які захищають обертові частини
машин, повинні фарбуватися у червоний  сигнальний  колір  за
ГОСТ 12.4.026-76.
   Конструкція капота або огороджень,  що  піднімаються,  у
піднятому положенні повинна виключати можливість їх самочинного
опускання.

   1.7. Навісні та причепні машини не повинні заважати доступу
оператора на робоче місце, операціям щодо керування агрегатом,
огляду ділянки роботи та робочих органів, а також операціям з
технічного обслуговування.

   1.8. Конструкція і розміщення вузлів, механізмів та систем
керування на машинах і знарядді повинні забезпечувати безпеку
праці,  зручність  при  монтажі (демонтажі), технологічному і
технічному обслуговуванні, ремонті, транспортуванні і зберіганні.

   1.9. Трактори,  експлуатація  яких  передбачається  на
транспортних роботах, повинні бути обладнані дзеркалами заднього
виду, світловідбивачами та комплектуватись знаками  аварійної
зупинки.

   1.10. Трактори і машини повинні мати пристрої або місця для
зачалювання при підйомі та для встановлення домкратів. Схеми
запалювання і місць встановлення домкратів повинні бути наведені
на машині та вказані в експлуатаційній документації.  Місця
стропування  повинні позначатися відповідно до ГОСТ 14194-77
стійкою фарбою або іншими матеріалами, які відрізняються за
кольором від загального фону елементів конструкції машини. Місця
встановлення домкратів повинні позначатися літерами "ДК" або
відповідно до ГОСТ 10000-75.

   1.11. Трактори обладнуються звуковим сигналом з включенням з
робочого місця. Рівень звуку цього сигналу на відстані 1 м від
трактора повинен перевищувати не менш ніж на 8 дБА зовнішній шум
трактора. Рівень звуку зовнішнього шуму тракторів та машин не
повинен перевищувати 80 дБА.

   1.12. Навісні машини повинні мати швидкоз'єднувальні пристрої
або автозчепи, а енергетичні засоби - відповідні вузли для роботи
з  швидкоз'єднувальними  пристроями;  виняток обумовлюється у
технічному завданні на проектування машини.

   1.13. Конструкція енергозасобів та механізмів, які з ними
агрегатуються, повинна забезпечувати можливість їх з'єднання між
собою одним оператором.

   1.14. Машини повинні мати жорсткий причепний пристрій, який
не дозволяє їм набігати на енергетичний засіб.

   1.15. Робочі  органи  машини,  що ріжуть та подрібнюють
технологічний матеріал і мають великий  момент  інерції  та
зберігають  його  після  виключення,  повинні  мати пристрій
сигналізації (звуковий, світловий), який попереджає про небезпеку
та діє до повної зупинки робочих органів.

   1.16. Переведення навісних та причепних машин у транспорте та
робоче положення здійснюється з робочого місця оператора.

   1.17. Трактори та машини повинні мати пристрої для кріплення
первинних засобів  пожежогасіння,  розміщення  яких  повинно
забезпечувати вільний доступ та зняття цих засобів протягом 8 с.

   1.18. Пускова система двигуна машин повинна приводитися в рух
з робочого місця оператора.

   1.19. Горловини  паливних  баків, системи охолодження та
змазування повинні бути пристосовані для механізованої заправки
місткостей та розміщуватися поза кабіною на висоті не більше
140 см від землі або помосту.

   1.20. Показники кількості палива повинні встановлюватися на
пульті керування трактора.

   1.21. Випускна система двигуна внутрішнього згорання повинна
забезпечувати гасіння іскор до виходу відпрацьованих газів в
атмосферу.

   1.22. Конструкція машин повинна забезпечувати відсутність
підтікання (краплепадіння) мастила, палива, охолоджуючих рідин, а
також просипання або підтікання пестицидів та інших отруйних
речовин.

   1.23. На  причепних  машинах  повинні  бути  передбачені
спеціальні розривні рознімання, які виключають витікання масла при
роз'єднанні гідросистеми машини та енергетичного засобу.

   1.24. При завантаженні машин вручну висота отвору бункерів не
повинна перевищувати 1 м від землі.

   1.25. Машина повинна мати футляр для аптечки першої допомоги,
термос для питної води місткістю 3 л, ящики для інструменту і
особистих речей оператора.

   1.26. Технічні  засоби  щодо  оздоровлення  умов  праці
(вентилятори, кондиціонери,  повітроохолоджувачі,  ущільнювачі,
сервомеханізми, віброізолятори, засоби тепло- та шумоізоляції
тощо) повинні бути надійними в роботі протягом всього періоду
експлуатації машини.

      

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online