Приказ от 08.09.2005 № 155 О выполнении решения коллегии от 26.08.05 № 82 О сведенные показателях выполнения финансовых планов в первом полугодии 2005 года и формировании финансовых планов на 2006 год предпри...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
              Н А К А З
 
            08.09.2005 N 155
 
 
     Про виконання рішення колегії від 26.08.05 N 82
      "Про зведені показники виконання фінансових
        планів у першому півріччі 2005 року
      та формування фінансових планів на 2006 рік
        підприємствами, що належать до сфери
          управління Держбуду України"
 
 
   З метою виконання рішення колегії Держбуду від 26 серпня 2005
року N 82 та фінансових планів підприємствами та організаціями
сфери управління Держбуду за I півріччя поточного року, а також
формування фінансових планів на 2006 рік підприємствами, що
належать до сфери управління Держбуду України, Н А К А З У Ю:
 
   1. Керівникам підприємств і організацій, що належать до сфери
управління Держбуду України:
 
   1.1. Детально проаналізувати результати виконання фінансових
планів за I півріччя поточного року і вжити необхідних заходів
щодо безумовного виконання показників фінансових планів за 9
місяців 2005 року, формування портфелю замовлень на 2006 рік та
збільшення прибутковості;
 
   1.2. Звернути увагу на неухильне виконання пунктів 3 та 4
наказу Міністерства економіки України від 21.06.2005 р. N 173
 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансових планів  державних  підприємств,
акціонерних,  холдингових  компаній  та  інших  суб'єктів
господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій
часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств" щодо
отримання чистого прибутку, розмір якого не може бути меншим, ніж
фактично досягнутий показник попереднього року та подання на
наступні роки трьох примірників фінансових планів не пізніше 1
червня року, що передує плановому, разом з трьома примірниками
пояснювальної  записки,  яка  включає  результат  аналізу
фінансово-господарської діяльності за попередній рік.
 
   2. Керівникам   підприємств:   "УкрНДІпроектреставрація"
(А.Антонюк),   "Луганськцивільпроект"   (в.о.   директора
В.Клепачевський),  "СепроКиївбудпроект"  (А.Сафаров),  "Центр
"УкрЦИВІЛЬСЕПРОБУД" (С.Маркітаненко) та "Цінобуд" (В.Дзюбенко),
які допустили збитки за результатами діяльності за I півріччя 2005
року, вжити вичерпних заходів щодо виправлення становища  і
забезпечення позитивного розвитку підприємства за результатами
роботи за 9 місяців 2005 року. Заслухати керівників зазначених
підприємств, у разі допущення збитків, на засіданні колегії
Держбуду України у листопаді 2005 року.
 
   3. Заступнику  Голови  Комітету  О.Бондаренку  разом  з
Управлінням науково-технічної політики та інформаційних технологій
у будівництві (Д.Барзилович) та Фінансово-економічним управлінням
(Т.Щавінська)  до 1 січня 2006 року надати пропозиції щодо
утворення єдиного підприємства на базі чотирьох  підвідомчих
організацій Держбуду України, розташованих у місті Одесі.
 
   4. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних
технологій  у   будівництві   (Д.Барзилович)   разом   з
Фінансово-економічним  управлінням  (Т.Щавінська)  подати  на
затвердження Першому заступнику Голови Комітету фінансові плани
підприємств сфери управління Держбуду України на 2006 рік з
урахуванням перегляду у I кварталі 2006  року  запланованих
показників за результатами роботи за попередній рік.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Бондаренка.
 
 Перший Заступник
 Голови Держбуду                     А.Беркута

БУДСТАНДАРТ Online