Решение от 26.08.2005 № 82 О сведенных показателях выполнения финансовых планов в первом полугодии 2005 года и формировании финансовых планов на 2006 год предприятиями, которые относятся к сфере управления Го...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             26.08.2005 N 82
 
 
    Про зведені показники виконання фінансових планів
      у першому півріччі 2005 року та формування
     фінансових планів на 2006 рік підприємствами,
     що належать до сфери управління Держбуду України
 
 
   Заслухавши інформацію начальника Управління науково-технічної
політики та інформаційних технологій у будівництві Д.Барзиловича
про формування фінансових планів на 2006 рік та зведені показники
виконання  фінансових  планів  у першому півріччі 2005 року
підприємствами, що належать до сфери управління Держбуду України,
колегія відзначає, що переважна більшість підприємств суттєво
збільшила обсяги виконаних робіт, своєчасно сплачує платежі до
державного бюджету та цільових фондів.
   Середня заробітна плата за 6 місяців поточного року на
підприємствах,  організаціях та в установах сфери управління
Держбуду України склала 1120 грн., що на 26 % або на 232 грн.
більше ніж за відповідний період минулого року.
   Підприємствами сфери управління Держбуду  за  6  місяців
поточного року сплачено до бюджету всіх рівнів 21,2 млн.грн., що
на 15 відсотків більше ніж заплановано.
   Завдяки вжитим  заходам, кількість збитків зменшилась на
371 тис.грн. порівняно з першим півріччям 2004 року, а кількість
підприємств, що допустили збитки, зменшилась з 7 до 5.
   Не подолали збитковості УкрНДІпроектреставрація А.Антонюк),
Луганськцивільпроект   (в.о.   директора   В.Клепачевський),
СепроКиївбудпроект  (А.Сафаров),  Центр  "УкрЦИВІЛЬСЕПРОБУД"
(С.Маркітаненко), "Цінобуд" (В.Дзюбенко).
   Із 48 госпрозрахункових підприємств і  організацій,  які
належать до сфери управління Держбуду України, жодне підприємство
за шість місяців поточного року не допустило заборгованості з
оплати праці.
   З метою вжиття заходів щодо подальшого поліпшення діяльності
підприємств і організацій сфери управління Держбуду України та
враховуючи збалансовані фінансові плани на 2006 рік, колегія
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Керівникам підприємств і організацій, що належать до сфери
управління Держбуду, детально проаналізувати результати виконання
фінансових планів за 6 місяців і вжити необхідних заходів щодо
безумовного виконання показників фінансових планів за 9 місяців
2005 року, формування портфелю замовлень на 2006 рік та збільшення
прибутковості.
 
   2. Звернути увагу керівників підприємств:
 
   2.1. УкрНДІпроектреставрація           (А.Антонюк),
Луганськцивільпроект   (в.о.   директора   В.Клепачевський),
СепроКиївбудпроект  (А.Сафаров),  Центр  "УкрЦИВІЛЬСЕПРОБУД"
(С.Маркітаненко)  та  "Цінобуд"  (В.Дзюбенко)  на виправлення
становища і забезпечення позитивного розвитку підприємства за
результатами роботи 9 місяців 2005 року. Заслухати керівників
зазначених підприємств з цього питання на засіданні колегії
Держбуду України у листопаді 2005 року.
 
   2.2. На необхідність неухильного виконання пунктів 3 та 4
наказу Міністерства економіки України від 21.06.2005 р. N 173
 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансових планів  державних  підприємств,
акціонерних,  холдингових  компаній  та  інших  суб'єктів
господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій
(часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств" щодо
отримання чистого прибутку, розмір якого не може бути меншим, ніж
фактично досягнутий показник попереднього року, та подання на
наступні роки трьох примірників фінансових планів не пізніше 1
червня року, що передує плановому, разом з трьома примірниками
пояснювальної  записки,  яка  включає  результат  аналізу
фінансово-господарської діяльності за попередній рік.
 
   3. Заступнику  Голови  Комітету  О.Бондаренку  разом  з
Управлінням науково-технічної політики та інформаційних технологій
у будівництві (Д.Барзилович) та Фінансово-економічним управлінням
(Т.Щавінська) до 1 січня 2006 року надати пропозиції  щодо
утворення  єдиного підприємства на базі чотирьох підвідомчих
організацій Держбуду України, розташованих у місті Одесі.
 
   4. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних
технологій   у   будівництві   (Д.Барзилович)   разом  з
Фінансово-економічним  управлінням  (Т.Щавінська)  подати  на
затвердження Першому заступнику Голови Комітету фінансові плани
підприємств сфери управління Держбуду України на 2006 рік з
урахуванням  перегляду  у І кварталі 2006 року запланованих
показників за результатами роботи за попередній рік.
 
 Член Колегії,
 головуючий на засіданні                Ю.Казмірук

БУДСТАНДАРТ Online