Решение от 01.08.2001 № 39 О проекте Методических рекомендаций относительно участия субъектов предпринимательской деятельности в содержании домов и придомовой территории

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
         ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА,
       АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
           НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА

             Р І Ш Е Н Н Я

             01.08.2001 N 39


        Про проект Методичних рекомендацій
       щодо участі суб'єктів підприємницької
         діяльності в утриманні будинків
          і прибудинкової території


   Розглянувши проект  Методичних  рекомендацій  щодо участі
суб'єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків  і
прибудинкової території, доопрацьований з урахуванням рішення НТР
Комітету від 14.03.01 N 14, та беручи до уваги необхідність
нормативного  визначення  участі  суб'єктів  підприємницької
діяльності у розрахунках за утримання будинку та прибудинкової
території, що має на меті підвищити рівень збереження житлового
фонду та забезпечити його безпечну експлуатацію, науково-технічна
рада Комітету В И Р І Ш И Л А:

   1. Схвалити  проект "Методичних рекомендацій щодо участі
суб'єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків  і
прибудинкової  території"  далі  Методичні  рекомендації)  і
рекомендувати його до затвердження.

   2. Управлінню нормативно-правового забезпечення реформування
житлової політики та експлуатації житлового фонду (М.М.Каплун)
підготувати наказ про затвердження Методичних рекомендацій.

   3. Визнати за доцільне доручити розповсюдження Методичних
рекомендацій Проблемному інституту нетрадиційних енерготехнологій
та інжинірингу за замовленнями заінтересованих організацій.

   4. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на
заступника Голови Комітету Руля М.В.

 Голова науково-
 технічної ради                     В.І.Череп


         ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА,
       АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
    Науково-дослідний інститут будівельного виробництва
        Проблемний інститут нетрадиційних
         енерготехнологій та інжинірингу


           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
       щодо участі суб'єктів підприємницької
       діяльності у розрахунках за утримання
         будинку, прибудинкової території


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказом Держбуду України
                   01.08.2001 N 39

              
           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Методичні рекомендації по визначенню плати за послуги,
пов'язані  з  утриманням  будинків і прибудинкової території
суб'єктами  підприємницької  діяльності  (далі  -  Методичні
рекомендації), розроблені на виконання Закону України від 20.05.99
N 686-XIV   "Про  відповідальність  суб'єктів
підприємницької  діяльності за несвоєчасне внесення плати за
спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій".

   1.2. При введенні в дію цих Методичних рекомендацій органи
місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень можуть
(ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування" ( 280/97-ВР )
прийняти рішення щодо обчислення вартості послуг з утримання
будинків та прибудинкових територій для суб'єктів підприємницької
діяльності, що орендують (володіють на правах власності) окремими
вбудованими чи прибудованими частинами житлових будинків  та
встановлюються  єдиними  для  всього  населеного  пункту,
житлово-комунальних підприємств в цілому або груп будинків чи
окремого будинку.

   1.3. Ці  Методичні  рекомендації  можуть  застосовуватись
підприємствами та організаціями, то експлуатують житло та надають
послуги з утримання будинків і прибудинкових територій, а також
всіма суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм
власності та відомчої підпорядкованості.

   1.4. Суб'єктом підприємницької діяльності відповідно до цих
Методичних рекомендацій може виступати орендар  або  власник
нежитлового приміщення  - юридична (підприємство, організація,
установа), або фізична особа, що на загальних підставах набрала
право займатися підприємницькою діяльністю.

   1.5. Всі умови участі суб'єктів підприємницької діяльності у
розрахунках за утримання будинку, прибудинкової території та
оплати комунальних послуг згідно з вимогами Закону України "Про
власність" ( 697-12 ) та "Про підприємництво" повинні
передбачуватись відповідним договором між ними та:
   у  першому випадку - власником нежилого приміщення або
встановленою ним особою;
   у  другому - власником житлового будинку в цілому або
встановленою ним особою.

   1.6. Типовий  договір  участі  суб'єктів  підприємницької
діяльності в утриманні будинку, прибудинкової території та оплати
комунальних послуг наведено у додатку до цих рекомендацій.

   1.7. Суб'єкти  підприємницької  діяльності, які орендують
нежитлові приміщення у житлових будинках, або яким нежитлові
приміщення належать на праві власності, крім орендної плати (у
першому випадку) та плати  за  комунальні  послуги  (водо-,
теплопостачання, водовідведення тощо) за встановленими органами
місцевого самоврядування тарифами приймають участь в загальних для
всього житлового будинку експлуатаційних витратах пропорційно
загальній площі.

   1.8. У випадку, коли житловий будинок (будинки) є власністю
житлово-будівельного  кооперативу  (ЖБК),  а  вбудовані  або
прибудовані до нього (них) приміщення займають на умовах оренди
або  на  праві власності підприємства та установи торгівлі,
громадського  харчування;  кутьтурно-побутового  обслуговування
населення, а також за згодою кооперативу обладнано приміщення
громадського призначення, орендарі, а власники вищезазначених
приміщень повинні також брати участь у витратах кооперативу по
капітальному ремонту будинку (будинків) пропорційно балансовій
вартості  зазначеної  частини будинку, визначеної відсотковим
співвідношенням вартості до загальної площі.

   1.9. Якщо суб'єкти підприємницької діяльності окремі види
робіт по утриманню будинку та прибудинкової території, виконують
за свій рахунок, вартість цих робіт із загальної суми  їх
експлуатаційних витрат вираховується.

   1.10. Витрати на обслуговування внутрішньобудинкових мереж та
обладнання, які  виключені  зі  складу  тарифів  на  водо-,
теплопостачання та водовідведення, і оплата за опалення місць
загального  користування  (сходові  клітки,  коридори  тощо)
включаються до складу плати за послуги, пов'язані з утриманням
будинків і прибудинкової території.

   1.11. При розрахунку надавачем послуг їх вартості обсяг
трудовитрат, що планується, не може перевищувати наведених у
"Типових нормах часу та нормах обслуговування для робітників і
виробничого  персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду",
затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 04.08.97 N 59
 (далі - Типові норми часу).

           2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

   1. Закон України від 20.05.99 N 686-XIV ( 6868-14 ) "Про
відповідальність  суб'єктів  підприємницької  діяльності  за
несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та
утримання прибудинкових територій".

   2. Порядок визначення нормативних  житлово-експлуатаційних
організацій, пов'язаних з утриманням будинків і прибудинкових
територій, затверджений Держбудом України від 03.09.99 N 214
  та зареєстровані в Мін'юсті України 28.12.99
за N 917/4210.

   3. Правила розрахунку двоставкового тарифу на теплову енергію
та гарячу воду, затверджені Держбудом України від 08.09.2000 N 191
 та зареєстровані в Мін'юсті України 02.11.2000 за
N 776/4997.

   4. Порядок розподілу оплати за опалення, що нарахована за
показаннями приладів обліку, при наявності у споживачів засобів
некомерційного обліку*.

   5. Правила  користування  теплової  енергією, затверджені
наказом Міненерго та Держбуду України від 28.10.99 N 307/262
,  зареєстровані  в  Мін'юсті  України 30.11.99
за N 825/4118.

   6. Правила надання населенню послуг з водо-, теплопостачання
та водовідведення,  затверджені  постановою  Кабміну  України
від 30.12.97 N 1497.

   7. Методика проведення розрахунків між теплопостачальниками,
водопровідними і житловими організаціями та іншими споживачами за
послуги централізованого гарячого водопостачання*.

   8. Методика визначення технологічних нормативів використання
води житлово-експлуатаційними підприємствами та організаціями*.

   9. Правила користування системами комунального водопостачання
та водовідведення в містах. селищах України, затверджені наказом
Держжитлокомунгоспу  України  01.07.94  N  65 
зареєстровані в Мін'юсті України 22.07.94 за N 65/374.

_____________
   * - після затвердження

       3. ПЕРЕЛІК РОБІТ З УТРИМАННЯ БУДИНКІВ
          ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

1 Утримання будинків
1.1 Прибирання сходових кліток (1)
1.2 Вивезення та утилізація твердого побутового та грубого сміття
1.3 Обслуговування ліфтів (1)
1.4 Електроенергія для ліфтів (1)
1.5 Освітлення сходових клітин, підвалів, підкачка води
1.6 Обслуговування внутрішньо-будинкових систем водо-, теплопостачання, водовідведення, зливової каналізації
1.7 Дератизація
1.8 Дезінсекція
1.9 Обслуговування димовентиляційних каналів
1.10 Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
1.11 Обслуговування диспетчеризації (2)
1.12 Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики й димовидалення
1.13 Опалення місць загального користування (1)
1.14 Поточний ремонт - покрівлі - під'їздів та сходових кліток, підвальних приміщень - несучих та захисних конструкцій будинку та столярних виробів
2 Утримання прибудинкової території
2.1 Прибирання прибудинкової території
2.2 Ремонт обладнання спортивних майданчиків (2)
2.3 Ремонт обладнання дитячих майданчиків (2)
2.4 Поливання дворів, клумб, газонів
2.5 Підготовка будинку до експлуатації в зимовий період
2.6 Вивезення снігу
2.7 Експлуатація номерних знаків
2.8 Очищення неканалізаційних люків (2)
2.9 Очищення дворових туалетів та приярків (2)
2.10 Утримання виробничих майстерень, транспортних засобів та механізмів для обслуговування будинків, поточного ремонту і ліквідації аварій (2)
3 Інші прямі витрати, передбачені чинним законодавством

   Примітки:
   1. При відсутності у платника окремого виходу;
   2. За наявності

       4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ВИТРАТ УТРИМАННЯ
        БУДИНКІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

   4.1. Розрахунок ведеться на 100 м загальної площі приміщення
(квартири) без урахування ПДВ.

   4.2. У розрахунках береться середньомісячна (річна, поділена
на 12) заробітна плата окремо за статтями експлуатаційних витрат.

   4.3. Загальна сума витрат на поточний ремонт на 1 квад.м
загальної площі приміщення (квартири) приймається відповідно до
нормативного обсягу асигнувань на поточний ремонт житлового фонду,
затвердженого  органом місцевого самоврядування на рік (щодо
житлово-експлуатаційного підприємства в цілому або щодо груп
будинків чи щодо окремого будинку). Об'єднання співвласників суму
витрат на поточний ремонт визначають самостійно.

N з/п Статті експлуата- ційних витрат Методика (формули) розрахунків експлуатаційних витрат Обґрунтування
1 2 3 4
1. Утримання будинків
1.1 Прибирання сходових кліток Ве = (О3 + Нп + Н + М + I)Кп/Sp, де: Вс - вартість прибирання сходових кліток в 1 квад.м загальної площі; Оз - заробітна плата; Нп - нарахування на зарплату; Н - накладні витрати; Sр - розрахункова площа; М - матеріальні витрат; I - обов'язкові платежі до бюджету; Кп - коефіцієнт приведеної площі Кп = n/S3; Sп - площа під'їздів, що прибираються; Sз - розрахункова загальна площа приміщень Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду (наказ ДЖКГ від 04.08.97 N 59 ( v0059303-97 )|
1.2 Вивезення та утилізація твердого побутового та грубого сміття Вз = Вп + Вг + Ву + (Вс/3 + Вур/4)К/8з; Вп =(М х Нн х Тв)/8з; Вг =(М х Нз х Тг)/8з; Ву = (V х Ту)/S3, де: Вз - загальна вартість; Вп - вартість загальна вартість; Вп - вартість вивезення побутового твердого сміття; М - кількість власників та орендарів, що орендують нежитлові приміщення; Тв - тариф на вивезення 1 куб.м побутового сміття; S3 - розрахункова загальна площа приміщень; Нн - норма накопичення побутово- го сміття на одного мешканця; Нз - норма накопичення грубого сміття; Вг - вартість вивезення грубого сміття; Тг - тариф на вивезення їм грубого сміття; Ву - вартість утилізації сміття; V - загальна кількість побутового й грубого сміття; Ту - тариф утилізації 1 куб.м побутового й грубого сміття; Вс/3 - вартість сміттєзбірників у розрахунку на рік; Вур/4 - вартість урн у розрахунку на рік; К - коефіцієнт, що враховує витрати на експлуатацію сміттєзбірників та урн Рекомендовані норми накопичення твердого побутового сміття для населених пунктів України (КТМ 204)
1.3 Обслугову- вання ліфтів Влз = Вл/Sл, де: Влз - загальна вартість обслуговування ліфтів; Вл - вартість обслуговування одного ліфта без електроенергії; Sл - середня загальна площа приміщень квартир, що обслуго- вується одним ліфтом Порядок визначення вартості ТО ліфтів
1.4 Електро- енергія для ліфтів (за від- суті окремого лічильни- ка) Ве = (Не Те)/Sл. де: Ве - вартість електроенергії, витраченої на роботу одного ліфта; Не - середня витрата електро- енергії на 1 ліфт, взята за нормативними витратами електроенергії на 1 ліфт; Sл - середня загальна площа приміщень квартир, що обслуго- вується одним ліфтом; Те - тариф за 1 кВт год електроенергії Норматив витрат електроенергії на 1 ліфт (паспорт на ліфт)
1.5 Освітлення кліток, підвалів, номерних знаків, підкачка води (за відсутнос- ті окремо- го лічиль- ника) Во = (М + Оз +Те х Не)/Sз, де: М - матеріальні витрати; Оз - заробітна плата електриків; Во - вартість електроенергії на освітлення сходових кліток, підвалів, підкачку води; Те - тариф за 1 кВт-год електроенергії; Не - норма витрат електроенергії РТМ 204 України 115-85
1.6 Обслугову- вання внутріш- ньо-будин- кових систем водо-, теплопос- тачання, водовідве- дення, зливової каналіза- ції У відповідності до укладених договорів між власником житла (чи його уповноваженим) та організацією, яка провадить експлуатацію внутрішньо- будинкових систем, включаючи витрати на утримання аварійних служб. У розрахунок включаються окремо витрати на проведення промивки систем опалення та гідравлічного випробування трубопроводів у залежності від поверховості будинків Правила надання послуг з водо-, теплопостачан- ня та водовідведення (постанова КМУ від 30.12.97 N 1497 ( 1497-97-п )
1.7 Дератиза- ція Вд = Вдп + Вдск, де: Вд - середньомісячна вартість дератизації; Вдп - середньомісячна вартість дератизаційних робіт у підвалах і на 1-му поверсі Вдп = (Sn х Тд)/ Sз; Вдск - середньомісячна вартість дератизаційних робіт сміттєкамер Вдск = (К х Тк)/ Sз; Sn - площа підвалів і 1-го поверху; Тд - середньомісячний тариф дератизаційних робіт за 1 квад.м площі дератизації; К - кількість сміттєкамер; Тк - середньомісячний тариф дератизаційних робіт однієї сміттєкамери; S3 - розрахункова загальна площа приміщень Визначається за калькуляцією дезінфекційних станцій
1.8 Дезінсек- ція Д = В/S3, де: В - середньомісячна вартість дезінсекційних робіт; S3 - розрахункова загальна площа приміщень; Визначається за калькуляцією дезінсекційних станцій
1.9 Обслугову- вання димовенти- ляціних каналів Вдк = (Оз + Нп + Н + М + I)Кдк/ Дк, де: Вдк - вартість обслуговування одного димовентиляційного каналу; Дк - нормативна кількість димовентиляційних каналів Оз - заробітна плата; Нп - нарахування на зарплату; Н - накладні витрати; М - матеріали; I - обов'язкові платежі до бюджету; Кдк - коефіцієнт приведеної кількості димовентиляційних каналів до загальної площі Кдк = Дф/Sз, Дф - фактична кількість дімовентиляційних каналів; Sз - розрахункова загальна площа приміщень. Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду (наказ ДЖКГ від 04.08.97 N 59 ( v0059303-97 )
1.10 Витрати на прибирання підвалів та технічних поверхів Вт = (Оз + Нп + Н + М + I)/ S3, де: Вт - витрати на прибирання технічних поверхів і підвалів; Оз - заробітна плата; Нп - нарахування на зарплату; Н - накладні витрати; М -матеріали; I - обов'язкові платежі до бюджету; S3 - розрахункова загальна площа приміщень. Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду (наказ ДЖКГ від 04.08.97 N 59 ( v0059303-97 )
1.11 Витрати на обслугову- вання диспетче- ризації (за наяв- ності) Вдс = (Оз + Н + М + I)/S3, де: Вдс - витрати на обслуговування систем диспетчеризації (підтримання в робочому стані систем у ліфті, на вході до ліфта та біля телефону диспетчера; Оз - заробітна плата; Нп - нарахування на зарплату; Н - накладні витрати; М - матеріали; I - обов'язкові платежі до бюджету; Sз - розрахункова загальна площа приміщень; Положення про диспетчеризацію технічного обладнання жилих будівель на території України (наказ ДЖКГ від 31.12.92 N 88
1.12 Технічне обслугову- вання систем протипо- жежної автоматики й димови- далення (ППА і ДВ) (за наяв- ності) Впа = (Кк х Вк )/ S3; де: Впа - вартість обслуговування ППА і ДВ в розрахунку на місяць; Кк - кількість клапанів ППА і ДВ, які обслуговуються; S3 - розрахункова загальна площа приміщень; Вк - вартість обслуговування одного клапана Розрахунок вар- тості обслуго- вування одного клапана прово- диться за каль- куляцією чи договором з виконавцями послуг
1.13 Опалення місць загального користу- вання В = Вмзк х А, де: А - розрахунковий коефіцієнт даного приміщення; А = Sn/ S , 3 де: Sn - площа даного приміщення; S - розрахункова загальна 3 площа приміщень (квартир); Вмзк - вартість опалення місць загального користування, яка вираховується відповідно до площі місць загального користування або за кількістю теплоти, що споживається (в залежності від наявності цих даних в технічному паспорті будинку) за формулами Вмзк = Sмзк х Ст, де: Ст - вартість опалення 1 квад.м місць загального користування; Sмзк - опалювальна площа місць загального користування Sмзк = S - S , 6 3 де: S - загальна опалювальна 6 площа будинку; або Вмзк = Qмзк х Ст, Ст - вартість одиниці теплоти; Омзк - кількість теплоти на опалення користування. При відсутності окремого обліку може бути врахована за формулою Омзк = Q х (S - S ) S 6 6 3 6 де Q6 - загальна кількість теплоти, що спожита на опалення будинку за показниками лічильника або розрахунком Визначається за розрахунком
1.14 Обслугову- вання по будинкових засобів обліку теплопос- тачання За укладеними договорами з спеціалізованою організацією або в складі тарифу на теплопоста- чання та водопостачання і водовідведення Визначається за калькуляцією або за розрахунком
1.15 Поточний ремонт А. Покрівлі Ви = (Sn х Вк х N)/S , 3 де: Вп - вартість ремонту за 1 квад.м покрівлі у квартплаті; Sn - площа покрівлі; Вк - кошторисна вартість ремонтних робіт 1квад.м покрівлі; N - процент покрівлі, що ремонтується; S - розрахункова загальна 3 площа приміщень (квартир); Перелік основ- них ремонтно- будівельних робіт капіталь- ного та поточ- ного ремонту житлових громадських будівель та споруд (додаток до листа Держ- буду України від 13.01.98 N 7/11 ( v7_11241-98 )
2.2 Витрати на ремонт обладнання спортивних майданчи- ків (за наявності) Всм = (Оз + Нп + Н + М + I)/Sз, де: Всм - витрати на ремонт обладнання спортивних майданчиків; Оз - заробітна плата; Нп - нарахування на зарплату; Н - накладні витрати; М - матеріали; I - обов'язкові платежі до бюджету; 8з - розрахункова загальна площа приміщень Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду (наказ ДЖКГ від 04.08.97 N 59 ( v0059303-97 )
2.3 Витрати на ремонт дитячих майданчи- ків (за наявності) Вдм = (Оз + Нп + Н + М + I)/ S3, де: Вдм - витрати на ремонт обладнання дитячих майданчиків; Оз - заробітна плата; Нп - нарахування на зарплату; Н - накладні витрати; М - матеріали; I - обов'язкові платежі до бюджету; S3 - розрахункова загальна площа приміщень Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утри- манням житлово- го фонду (наказ ДЖКГ від 04.08.97 N 59 ( v0059303-97 )
2.4 Поливання дворів, клумб, газонів Впд = (Sr х Nr х Дг + Sд х Nд х Дд) Тв Кn/S3, де: Впд - вартість поливання дворів, клумб, газонів; Sr, Sд - площа дворів і газонів, клумб, м; Nr, Nд - норма витрат води на поливку дворів, газонів, клумб, л; Дг, Дд - розрахункова кількість днів за період року, коли проводиться полив, дн.; Тв - тариф, установлений за 1 куб.м води; S3 - розрахункова загальна площа приміщень (квартир); Кп - коефіцієнт відношення загальної площі і прибудинкової території Кп = Sз/ Snр Розрахунок вартості робіт проводиться за калькуляцією
2.5 Підготовка будинку до експлуата- ції в зимовий період (утеплен- ня, склін- ня вікон, ущільнення дверей і т.ін.) Вжз = (Вр + В1)/ Sз, де: Вжз - вартість підготовки житлового фонду до експлуатації в зимовий період; Вр - вартість ремонту вікон та дверей; В1 - вартість піщано-соляної суміші; Sз - розрахункова загальна площа приміщень; Розрахунок проводиться за калькуляцією
2.6 Вивезення снігу Норма витрат на вивезення снігу визначається в домогосподарстві індивідуально в залежності від площі території, з якої вивозиться сніг, відстані до пунктів звалищ та тарифів на транспорт Наказ ДЖКГ від 04.08.97 N 59 ( v0059303-97 )
2.7 Експлуата- ція номерних знаків Вез = (W6 х С)/(Nе х Sз), де: Вез - вартість експлуатації номерних знаків; Вз - вартість номерного знака; С - кількість будинків; Sз - розрахункова загальна площа приміщень; Nе - термін експлуатації номерних знаків Визначається, виходячи з фактичних витрат за калькуляцією
2.8 Очищення неканалі- заційних люків (за наявності) При наявності на території люків водо-, теплопостачання, водовідведення, телефону і т.п.  
2.9 Очищення дворових туалетів та приям- ків (за наявності) Норма встановлюється на підставі договорів з підприємствами санітарної очистки Розрахунок вартості робіт проводиться за калькуляцією
2.10 Утримання виробничих майсте- рень, транспорт- них засо- бів та механізмів для обслу- говування житла, поточного ремонту і ліквідації аварій (за наявності) За розрахунком Інструкція з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємст- вах і в органі- заціях житлово- комунального господарства
3. Інші прямі витрати
    Витрати, не враховані попередніми пунктами Методичних рекомендацій, але передбачені чинним законодавством Розрахунок вартості робіт проводиться за калькуляцією

      5. РОЗРАХУНКИ ЗА ПОСЛУГИ ТЕПЛОВОДОПОСТАЧАННЯ
            ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

   5.1. Розрахунки за послуги тепловодопостачання орендованих
(належних на правах власності) приміщень здійснюються відповідно
до  тарифів на тепловодопостачання для відповідної категорії
споживачів.

   5.2. Кількість теплової енергії, що витрачена на опалення
орендованих (належних на правах власності) приміщень, спожитої
води та обсягу водовідведення визначається наступним чином:
   5.2.1. При наявності у суб'єкта підприємницької діяльності
індивідуальних  теплових  пунктів  та/або  окремих  засобів
комерційного обліку обсягів тепловодоспоживання -  відповідно
показникам лічильників.

   5.2.2. При наявності засобів некомерційного обліку теплової
енергії порядок визначення кількості теплової енергії, спожитої
для опалення приміщень визначається "Порядком розподілу оплати за
опалення, що нарахована за показаннями прибудинкових приладів
обліку, при наявності у споживачів засобів некомерційного обліку".

   5.2.3. При відсутності у суб'єктів підприємницької діяльності
приладів  обліку  тепловодоспоживання  розрахунок  кількості
споживаємої та відводимої холодної та гарячої води здійснюється за
нормативами, затвердженими уповноваженими на це місцевими органами
влади.
   Кількість теплової енергії, спожитої на опалення приміщень (а
в разі застосування двоставкового тарифу і приєднане теплове
навантаження) вираховується як частка загального споживання (та
частка приєднаної теплової потужності), що відповідає частці площі
цього приміщення в загальній сумі площ всіх квартир (приміщень)
будинку і вираховується за формулами:

   Qп = Qз х А, [Гкал]
   Nп = Ng х А, [Гкал/год]
   де Qп, Nп - кількість теплоти, що витрачена на опалення
(приєднане теплове навантаження) даного приміщення;
   Qз, Nз - кількість теплоти, що витрачена  на  опалення
(приєднане теплове навантаження) всіх квартир (приміщень) будинку,
для яких проводиться розрахунок плати за опалення

   Qз = Qб - Qз [Гкал]

   Nз = N6 - Nк, [Гкал/год]

   де Qб, N6 - кількість теплоти, що витрачена на опалення
(приєднане теплове навантаження) будинку;
   Qзк, Nк - кількість теплоти, що витрачена на  опалення
(приєднане теплове навантаження) місць загального користування
(вираховується відповідно до п.3);
   А - розрахунковий коефіцієнт
   А = Sп / Sз
   де Sп - площа даного приміщення, м ;
   Sз - загальна площа приміщень, для яких ведеться розрахунок
плати за опалення, квад.м.

            ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

   Орендарі, які використовують нежитлові приміщення у житлових
будинках на підставі договору, зобов'язані:
   - сплачувати  комунальні  послуги  за  тарифами,  які у
встановленому законодавством порядку відшкодовують повну вартість
їх надання та пропорційну частку витрат на утримання будинку та
прибудинкової території;

   - за несвоєчасні розрахунки за спожиті комунальні послуги та
експлуатаційні витрати сплачувати відповідно до ЗУ "Про виконання
грошових зобов'язань" пеню в розмірі одного відсотка
від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, якщо
інший розмір пені не встановлено договором, але не більше 100
відсотків загальної суми боргу.

   Обов'язковою умовою договорів про надання комунальних послуг
та утримання прибудинкових територій є забезпечення виконання
зобов'язань відповідно до чинного законодавства.


                   Додаток А


             ТИПОВИЙ ДОГОВІР
      участі суб'єктів підприємницької діяльності
        у розрахунках за утримання будинку,
         прибудинкової території та оплат
            комунальних послуг

   м. Київ             "___" __________ 200 р.

         Житлово-експлуатаційний орган
        (ЖЕО, ЖЕК, об'єднання співвласників
          багатоквартирних будинків)


__________________________________________________________________
            в особі начальника
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    діючого на підставі Положення з однієї сторони, та
__________________________________________________________________
    (найменування суб'єктів підприємницької діяльності)

   в особі
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
        (посада, прізвище, ім'я по батькові)

   з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

            1. Предмет договору.

   Суб'єкт підприємницької  діяльності, який згідно договору
N______ від "___"______________
   займає нежитлове приміщення для
__________________________________________________________________
           (цільове призначення)
__________________________________________________________________
              по вулиці
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
               (адреса)

   загальною площею
__________________________________________________________________
              (прописом)
____________________________________________________________кв.м.,
   Сплачує експлуатаційні витрати пропорційно займаній площі та
вартість  наданих  комунальних  послуг, житлово-експлуатаційна
організація забезпечує надання експлуатаційних послуг з утримання
приміщення, прибудинкової території та комунальних послуг.

          2. Права та обов'язки сторін

   2.1. Житлово-експлуатаційна організація має право:
   2.1.1. При  несплаті суб'єктом підприємницької діяльності
відповідної частини експлуатаційних витрат за надані послуги з
утримання будинку та прибудинкової території, комунальну послуги
більше одного місяця з моменту закінчення строку платежу, припиняє
надання послуг, а також припиняє доступ суб'єкта підприємницької
діяльності в займане ним приміщення (опечатує поставить свій
замок,  охорону)  до  подальшого  рішення, щодо використання
приміщення та стягнення боргу. Витрати на утримання охорони,
встановлення замка (замків) та інші витрати в цьому випадку
компенсує суб'єкт підприємницької діяльності.
   Житлово-експлуатаційна організація не відшкодовує матеріальні
збитки , завдані суб'єкту підприємницької діяльності цими діями.

   2.1.2. Вільного доступу в займане суб'єктом підприємницької
діяльності  приміщення  своїм  представникам  в  присутності
представника суб'єкта підприємницької діяльності  для  цілей,
пов'язаних з експлуатацією будинку.

   2.2. Житлово-експлуатаційна організація зобов'язана:
   2.2.1.  Забезпечити  суб'єкта  підприємницької діяльності
комунальними  послугами в займаному приміщенні відповідно до
додатку, який є навід'ємною частиною договору.
   2.2.2. Своєчасно нараховувати плату за експлуатаційні витрати
та  комунальні  послуги та надавати суб'єкту підприємницької
діяльності відповідні рахунки.
   2.2.3. Інформувати суб'єкта підприємницької діяльності про
зміну рівня та якості послуг , а також введення нових тарифів.

   2.3. Суб'єкт підприємницької діяльності має право:
   2.3.1. Знайомитися з розрахунками експлуатаційних витрат та
витрат за комунальні послуги в ЖЕО.
   2.3.2. На зменшення плати за послуги в разі не надання їх у
повному обсязі або надання частини з них.

   2.4. Суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний:
   2.4.1. Сплачувати житлово-експлуатаційній організації витрати
за  надані  комунальні  послуги,  та  відповідну  частину
експлуатаційних витрат в терміни встановлені договором.
   2.4.2. В  разі  зміни  банківських  реквізитів  суб'єкт
підприємницької  діяльності  в  п'ятиденний  термін  письмово
повідомляє про це житлово-експлуатаційну організацію.

           3. Термін дії договору.

   3.1 Термін дії договору встановлений:
   початок ____________ 200 р.
   закінчення __________200 р.

   3.2. Дія Договору припиняється:
   - при  закінчений  терміну, на який він був укладений;
   - внаслідок банкрутства суб'єкта підприємницької діяльності;
   - по взаємній згоді сторін у разі оренди приміщення.

   3.3. Дострокове розірвання Договору здійснюється:
   - за погодженням сторін;
   - на вимогу однієї із сторін за рішенням суду, арбітражного
суду;
   - у разі договору оренди нежилого приміщення.

         4. Оплата експлуатаційних витрат
           та комунальних послуг

   4.1 Житлово-експлуатаційна організація до_____числа місяця,
слідуючого за звітним, надає суб'єкту підприємницької діяльності
відповідний рахунок  до  сплати  експлуатаційних  витрат  та
комунальних послуг.

   4.2. Суб'єкт підприємницької діяльності до_____числа місяця,
слідуючого за звітним, сплачує на рахунок житлово-експлуатаційної
організації за надання експлуатаційних та комунальних послуг.

   4.3. За несвоєчасну сплату послуг суб'єкт підприємницької
діяльності, сплачує на користь житлово-експлуатаційної організації
пеню в розмірі ____% за кожен день прострочення.

   4.4. Розмір плати за експлуатаційні витрати та комунальні
послуги самостійно змінюється житлово-експлуатаційною організацією
з часу встановлення згідно з чинним законодавством, нових тарифів.

   4.5. При закінченні терміну дії договору та його достроковому
припиненні плата за послуги сплачується суб'єктом підприємницької
діяльності, що орендує не житлове приміщення на день фактичної
здачі приміщення по акту прийому-передачі.

           5. Виконання обов'язків.

   5.1. Умови цього Договору підлягають виконанню  протягом
всього терміну його дії.

   5.2. Зміни цього Договору можуть мати місце за погодженням
сторін. Зміна Договору на вимогу однієї із сторін здійснюється
лише в разі зміни тарифів або у інших випадках, передбачених
чинним законодавством України та рішенням органів  місцевого
самоврядування.
   Зміни та доповнення до Договору, що вносяться, розглядаються
сторонами протягом 20 днів.

          6. Відповідальність сторін.

   6.1 За порушенням умов Договору або неналежне його виконання,
сторони несуть відповідальність згідно чинного  законодавства
України.

   6.2. У разі залишення орендарем приміщення без попередження,
а також без складання акту про здачу орендованого приміщення, він
не звільняється від оплати експлуатаційних витрат та комунальних
послуг до передачі приміщення по акту.

   6.3. Житлово-експлуатаційна організація не несе зобов'язань
по майновим збиткам суб'єкта підприємницької діяльності, які
настали внаслідок аварій.

          7. Особливі умови договору.

   7.1. Спірні питання  по  Договору  розглядаються  шляхом
переговорів, а в разі недосягнення згоди - в установленому законом
порядку в органах арбітражного або районного суду.

   7.2. Взаємовідносини сторін, не передбачені цим договором,
регулюються чинним законодавством України та нормативними актами з
питань орендних відносин.

   7.3. Даний Договір укладено в двох примірниках.

           ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

   Житлово-експлуатаційна      Суб'єкт підприємницької
   організація           діяльності


                   ДОДАТОК

    до договору N___________ від "___ "_________ 200 р.

   1. Найменування Орендаря
__________________________________________________________________

   2. Адреса орендованого приміщення (будинку)
__________________________________________________________________

   3.Характеристика приміщення (будинку):
   - площа
__________________________________________________________________
              (прописом)
   - поверх
__________________________________________________________________
   - категорія
__________________________________________________________________
       (підвал, цоколь, мансарда, спецоб'єкт)
   - вхід
__________________________________________________________________
    (окремий з вулиці, з двору, спільний з мешканцями)

   4. Наявність комунальних зручностей:
   - холодна вода ______________________________________________
   - гаряча вода _______________________________________________
   - центр, опалення ___________________________________________
   - вивіз сміття ______________________________________________
   - експлуатаційні витрати ____________________________________
   - газ _______________________________________________________

   5. Кількість співробітників Орендаря, згідно представленої
довідки
__________________________________________________________________

   ЖЕО               ОРЕНДАР
__________________________________  _____________________________
   (посада керівника)        (посада керівника)
__________________________________  _____________________________
   (прізвище, ім'я, по-батькові)  (прізвище, ім'я, по-батькові)
__________________________________  _____________________________
   (підпис, печатка)        (підпис, печатка)
   "__"____________ 200 р.     "__"_____________ 200 р.

 Майстер тех. дільниці


                   Додаток Б


        УМОВНІ ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКІВ ВИТРАТ


      1. Приклад розрахунку вартості прибирання
      сходових кліток (при почасово-преміальній,
           системі оплати праці)

   Заробітна плата Оз розрахована за обсяг робіт Зр = 100000 м
при нормі обслуговування на 1 чол. 1000 квад.м і тарифній ставці
60 грн. Таким чином основна зарплата

   Оз = (10000/1000) х 60 = 6000 грн.

   Додаткова оплата розраховується за основною:

   Одо = Оз х 0,3 = 1800 грн.

   Преміальні доплати

   Опд = 0,5 х (Оз + Одо) = 3900 грн.

   Таким чином

   Оз = Оз + Одо + Опд = 11700 грн.

   Нарахування на зарплату 42,5%:

   Нп = 0,425 х 11700 = 4973 грн.

   Матеріали (беруться  за  діючими  цінами) мають вартість
1062 грн. Накладні витрати (взяті за розрахунком ЖЕКу) 100% від
зарплати

   Н = 11700 грн.

   Інші витрати (в тому числі обов'язкові платежі до бюджету)
I = 380 грн.

   Зп = 78800 квад.м; S = 440403 квад.м; Кп = 78800/440403 =
0,178;
   Вс = (11700+ 4973+11700+1062+380) /100000 х 0,178 = 0,0735
грн./квад.м.

       2. Приклад розрахунку вартості вивезення
          твердого побутового сміття

   При наявності технологічних відходів їх обсяг вираховується
відповідно до технологічних нормативів відходів та продуктивності
підприємства за відповідний проміжок часу.

   При відсутності технологічних відходів розрахунок проводиться
на одного працюючого з допущенням що при відсутності у суб'єкта
підприємницької діяльності технологічних відходів  накопичення
твердого побутового сміття дорівнює накопиченню у населення.

   На підставі  рекомендаційних  норм  накопичення  твердого
побутового сміття для населених пунктів КТМ 204 України 012.95
норма накопичення побутового сміття на 1 людину в місяць становить
Нн = 0,1 куб.м.

   На загальній площі Sз = 100000 квад.м мешкає
М = 5900 чоловік.

   Вартість вивезення їм побутового сміття Вн = 3,0 грн.

   Вартість вивезення побутового сміття у платі за 1 квад.м
загальної площі
   Вп = 0,1 х 5900 х 3 /100000 = 0,0177 грн.

   Норма накопичення грубого сміття на одну людину в місяць
Нз = 0,01 м.

   Вартість вивезення грубого сміття Вг = 0,95 грн.

   Вартість вивезення грубого сміття на 1 квад.м площі

   Вг = 0,01 х 5900 х 3,0 /100000 = 0,0018 грн.

   Вартість утилізації сміття Ву = 0,95 гри. / куб.м.

   Загальна кількість сміття V = 0,1 х 5900 + 0,01 Х 5900 = 645
куб.м.

   Ву = 649 х 0,95 /100000 = 0,0061 грн. за 1 квад.м площі.

   Загальна вартість вивезення сміття на 1 квад.м площі

   Вз = 0,0177+ 0,0018 + 0,0061 = 0,0256 грн. за 1 квад.м
загальної площі в місяць.

   Примітка. У відповідності до п.2 розділу 3 цього Порядку
добавляється вартість утримання сміттєзбірників та урн, обчислена
на підставі їх кількості та термінів експлуатації.

     3. Приклад розрахунку вартості обслуговування
     одного ліфта на місяць у залежності від форми
          технічного обслуговування

   Ціна базова 150 грн. (розраховується індивідуально в кожному
регіоні з урахуванням місцевих умов);
   тип (модель) ліфта - ліфт в/п 320 - 400 кг, V = 0,71-1 м/с,
редукторний, двошвидкісний;
   кількість поверхів 10;
   віддаленість від опорного пункту більше 20 км;
   термін експлуатації ліфта 27 років ;
   виконана модернізація купе кабіни та дверей шахти (2 пакети);
   ліфт експлуатується в житловому фонді.

   Вл1
   Вартість ТО на місяць :
   Повне технічне обслуговування ОМ:
   Ц контракту = 150 х 1,0 х 1,0 х {1+(10 - 9) х 0,05 + 0,1 +
0,5 х (1-2 х 0,2)} = 217,5 грн.

   Вл2
   Часткове технічне обслуговування (I):
   Ц контракту = 150 х 1,0 х 0,85 х {1 + (10-9) 0,05 + 0,1 + 0,5
х (1 - 2 х 0,2)} = 184,88 грн.

   ВлЗ
   Часткове технічне обслуговування (II):
   Ц контракту = 150 х 1,0 х 0,77 х {1 + (10 - 9) 0,05 + 0,1 +
(1 - 2 х 0,2)}=167,48 грн.

   Вл4
   Часткове технічне обслуговування (III):
   Ц контракту = 150 х 1,0 х 0,65 х { 1 + (10 - 9) 0,05 + 0,03 +
0,5 (1 - 2 х 0,2)} = 134,55 грн.

   Вл5
   Часткове технічне обслуговування (IV):
   Ц контракту = 150 х 1,0 х 0,5 х {1 + (10 - 9) 0,05 + 0,03 +
0,5 (1 - 2 0,2)} = 103,50 грн.

   Вл6
   Часткове технічне обслуговування (V ) :
   Ц контракту = 150 х 1,0 х 0,42 х (1 + (10 - 9) х 0,05 + 0,03
+ 0,5 х (1 - 2 х 0,2)} = 86,94грн.

   Примітка. Визначення питомої ваги вартості обслуговування
ліфтів проводиться або за площею одного житлового будинку, або за
площею всіх будинків, обладнаних ліфтами.

         4. Приклад розрахунку вартості
          електроенергії для ліфтів

   Використання електроенергії для обслуговування ліфта потребує
600 кВ х год на місяць.
   Тариф на електроенергію Те = 0,11 грн. за 1 кВ х год.
   600 х 0,11 = 66 грн. - вартість електроенергії, витраченої на
1 ліфт.
   Приведена  загальна  площа, що обслуговується 1 ліфтом,
становить:
   Sо = 2005 квад.м.
   Вартість електроенергії на 1 ліфт становить:
   Ве = 600 х 0,11/ 2005 = 0,0329грн./квад.м.

     5. Розрахунок витрат електроенергії на 1 квад.м
             площі приміщення

   На 180 квад.м загальної площі будинку припадає 100 квад.м
площі приміщень (квартир).

Тип будинку Сходова клітка на 100 квад.м площі примі- щень в рік Підваль- ні при- міщення на 100 квад.м площі примі- щень в рік Підкачка води на 100 квад.м площі примі- щень в рік Усього в рік на 100 квад.м площі примі- щень Усього в рік на 100 квад.м загальної площі будинку Усього в місяць на 100 квад.м загаль- ної площі будинку
1-поверхо- вий будинок 330 4,7 - 334,7 188,9 15,5
2-поверхо- вий будинок 370 6,3 - 376,3 209,5 17,4
3-поверхо- вий будинок 433 6,3 - 439,3 244,0 20,3
4-поверхо- вий будинок 490 7,8 - 497,8 276,6 23,1
5-поверхо- вий будинок 540 9,2 326 875,2 486,2 40,5
6-поверхо- вий будинок 540 9,2 326 875.2 486,2 40,5
7-поверхо- вий будинок 560.3 7,9 326 894,2 496,8 41,0
8-поверхо- вий будинок 560.3 7,9 326 894,2 496,8 41,0
9-поверхо- вий будинок 560.3 7,9 326 894,2 496,8 41,0
10-поверхо- вий будинок 600 6,7 326 932,7 518.2 43,0
11-поверхо- вий будинок 600 6,7 326 932,7 518,2 43,0
12-поверхо- вий будинок 600 6,7 326 932,7 518,2 43,0
13-поверхо- вий будинок 690 6,7 326 1022,7 568,2 47,0
14-поверхо- вий будинок 690 6,7 326 1022,7 568,2 47,0
15-поверхо- вий будинок 690 6,7 326 1022,7 568,2 47,0
16-поверхо- вий будинок 690 6,7 326 1022,7 568,2 47,0

   Середні витрати електроенергії на 100 квад.м площі приміщень
становлять 37,3 кВ х год на місяць.
   Тариф на електроенергію Те = 0,11 грн./кВт х год.
   Вартість електроенергії на їм загальної площі приміщень:
   (37,3 х 0,11)/100 = 0,041 грн.

      6. Приклад розрахунку вартості дератизації

   Вартість послуг визначається у відповідності до методології й
техніки, затверджених Міністерством охорони здоров'я України.
   Загальна площа Sз = 440403 квад.м.
   Загальна площа підвалів Sп = 65518 м.
   Кількість сміттєкамер К = 357 шт.
   Вартість дератизації 1 квад.м підвального приміщення Нд =
0,13 грн.
   Вартість дератизації 1 сміттєкамери Нк = 13,00 грн.
   Дератизація проводиться 1 раз на місяць.
   Вдн = (65518 х 0,13)/440403 = 0,0193 - вартість дератизації,
віднесена до 1 квад.м загальної площі приміщень, враховуючи
підвали.
   Вдск = (357 х 13)/440403 = 0,0105 - вартість дератизації,
віднесена до 1 квад.м загальної площі приміщень, враховуючи
сміттєкамери.
   Загальна вартість дератизацій на 1 м площі становить:
   Вд = 0,0193 + 0,0105 = 0,0298 грн.

      7. Приклад розрахунку вартості дезінсекції

   Вартість послуг дезінсекційної станції в місяць Е = 120 грн.
на Sз = 440403 квад.м загальної площі приміщень
   Д = 120 / 440403 = 0,0003 грн./квад.м.

       8. Розрахунок вартості обслуговування
          димовентиляційних каналів

   Заробітна плата Оз розрахована на обсяг робіт Дк = 5000
вентканалів  при умові норми обслуговування на 1 чол. 5000
вентканалів і тарифної ставки 66,88 грн.
   Таким чином основна зарплата
   Оз = 66,88 грн.
   Додаткова оплата розраховується за основною:
   Одо = Оз х 0,3 = 20,06 грн.
   Преміальні доплати
   Опд = 0,5 х ( Ооз + Одо)= 43,47 грн.
   Таким чином
   Оз = Ооз + Одо + Опд = 130,41 грн.
   Нарахування на зарплату 42,5%:
   Нп = 0,425 х 130,41 =55,42 грн.
   Матеріали (беруться за фактичними витратами) мають вартість
9,20 грн. Накладні витрати (беруться за розрахунком ЖЕКу) 100% від
зарплати:
   Н= 130,41 грн.
   Інші витрати (в тому числі обов'язкові платежі до бюджету)
I = 7,15 грн. 440403 квад. м загальної площі, що обслуговується
16300 вентканалами,
   Кдк = 16300 / 440403=0,03
   Вдк = (130,41 + 55,42 + 9,20 + 130,41 + 7,15 + 50,02 +
76,69)/5000 х 0,03 = 0,0028 грн.

        9. Розрахунок витрат на прибирання
         підвалів та технічних поверхів

   На середню  загальну  площу обслуговування 220000 квад.м
утримується бригада з двох чоловік підсобних робітників.
   Заробітна плата Оз розрахована на обсяг робіт Sр = 220000
квад.м при умові тарифної ставки 60,00 грн.
   Таким чином основна зарплата
   Ооз = 60,00 х 2= 120,00грн.
   Преміальні доплати
   Опд = 0,5 х Ооз = 60,00 грн.
   Таким чином
   Оз = Ооз + Опд = 180,00 грн.
   Нарахування на зарплату 42,5%:
   Нп = 0,425 180,00 = 76,50 грн.
   Матеріали (беруться  за  діючими  цінами) мають вартість
25,00 грн. Накладні витрати (беруться за розрахунком ЖЕКу) 100%
від зарплати:
   Н= 180,00 грн.
   Інші витрати (в тому числі обов'язкові платежі до бюджету)
I = 9,00 грн. Вт = (180,00 + 76,5 + 25,00 + 180,00 + 9,00)/220000
= 0,0021 грн.

     10. Приклад розрахунку вартості обслуговування
          ЖЕК системою диспетчеризації

   У розрахунок береться середня загальна площа обслуговування
220000 квад.м
   Кількість диспетчерів 5 чоловік.
   Заробітна плата Оз розрахована на обсяг робіт Sр = 220000 м,
тарифна ставка 65,00 грн.
   Таким чином основна зарплата

   Оз = 65,00 х 5 = 325 грн.
   Додаткова оплата розраховується за основною:
   Одо = 0,3 х 325 = 82 грн.
   Преміальні доплати
   Опд = 0,5 х Ооз = 203,00 грн.
   Таким чином
   Оз = Ооз + Опд = 610,00 грн.
   Нарахування на зарплату 42,5%:
   Нн = 0,425 х 610,00 = 259,0 грн.
   Накладні витрати (взяті за розрахунком ЖЕКу)  100%  від
зарплати:
   Н = 610,00 грн.
   Матеріали (беруться  за  діючими  цінами) мають вартість
86,00 грн. Інші витрати (в тому числі обов'язкові платежі до
бюджету) I = 42,0 грн.
   Вдс = (610 + 259 + 610 + 8б + 42)/220000 = 0,007 грн.

      11. Приклад розрахунку вартості технічного
     обслуговування систем протипожежної автоматики
          й димовидалення (ППА і ДВ)

   Заробітна плата на 1 робітника при  обслуговуванні  320
клапанів
   Оз= 165 грн.
   Додаткова оплата
   Од = Оз х 0,75 = 123-75 грн.
   Фонд оплати ФОТ = Оз + Од = 165 + 123,75 = 288,75 грн.
   Нарахування на заробітну плату 37,5% :
   Нп = 288,75 0,375 = 108,28 грн.
   Матеріали (беруться за фактичними витратами) мають вартість
153,6 грн. Накладні витрати Н = 495 грн.
   Інші витрати (обов'язкові платежі до бюджету 2,2%) I =
23,52 грн.
   Усього витрат 1069,15 грн.
   У розрахунку на 1 клапан 3,341 грн.
   Вартість обслуговування в розрахунку на 100 кв.м загальної
площі на місяць:
   ((30988 х 3,341) / 8853938) х 100 = 1,17 грн.,
   де 88539.38 кв.м - загальна площа, захищена 30988 клапанами
систем протипожежної автоматики та систем димовидаления.

       12. Приклад розрахунку вартості опалення
         місць загального користування

   Загальна площа будинку Sб = 7500 квад.м.
   Сумарна площа квартир (приміщень), для яких проводиться
розрахунок плати за опалення Sз = 6000 квад.м.
   Площа приміщення, для якого проводиться розрахунок Sп =
60 квад.м.
   Кількість  спожитої  за  місяць  теплоти  за будинковим
лічильником  (за  виключенням теплоти, спожитої для гарячого
водопостачання) Q6 = 80 Гкал.

   1. Тариф на теплову енергію Ст = 80 грн./Гкал.
   Вмзк = Омзк х Ст = Q6 (S6 - Sз) Ст / S6 - 492,0 грн.
   В = Вмзк х А = Вмзк х 60 / 6000 = 4,92 грн.

   2. Тариф на опалення 1 квад.м корисної площі Ст = 1,05 грн./
квад.м х місяць
   Вмзк = S3 Ст (S6 - Sз) / Sз = 485,0 грн.
   В = Вмзк х А = 4,85 грн.

    13. Приклад розрахунку вартості поточного ремонту

              А. Покрівлі

   Кошторисна вартість ремонту 1 квад.м м'якої покрівлі Кп =
6,12 грн.
   На поточний ремонт відноситься N = 10% загальної площі
покрівлі.
   На 440408 квад.м загальної житлової площі припадає Sп =
94591 квад.м покрівлі.
   Вп = (94591 х 0,1 х 6,12)/440403 =0,1314 грн./рік (0,011 грн.
у місяць).

    Б. Під'їздів; сходових кліток і підвальних приміщень

   У розрахунок береться площа ЖЕК 220000 квад.м.
   Згідно з  нормативами  кошторисна вартість побілки Кб =
0,408 грн./квад.м, фарбування Кф = 2,22 грн./квад.м.
   Поточний ремонт у під'їздах проводиться раз на 5 років.
   Щорічний обсяг робіт з побілки становить 2082 квад.м, з
фарбування 1000 квад.м.
   Їх кошторисна вартість:
   - побілка 2082 квад.м х 0,408 = 849,46 грн.
   - фарбування 1000 квад.м х 2,22 = 2220 грн.
   Згідно з нормативами загальна кошторисна вартість ремонтних
робіт К = 3069,46 грн.
   Вск = К/Sз = 3069,46 /220000 = 0,0139 грн.

        В. Несучих та захисних конструкцій

   У розрахунок береться площа ЖЕК 220000 квад.м.
   Заробітна плата Оз розрахована на  обсяг  робіт  Sр  =
220000 квад.м.
   Склад бригади й тарифна ставка: муляр 4 р. - 70,43 грн.
(З чол.)
   муляр 3 р. - 63,17 грн. (З чол.)
   підсобні робітники - 58,44 грн.(2 чол.)
   Таким чином основна зарплата дорівнює :
   Оз = 3 х 70,43 + 3 х 63,17 + 2 х 58,44 = 517,68 грн.
   Додаткова оплата розраховується за основною:
   Одо = Оз х 0.3 = 43,08 грн.
   Преміальні доплати
   Опд = 0,5 х (Оз + Одо) = 280.38 грн.
   Таким чином
   Оз = Оз + Одо + Опд = 841.14 грн.
   Нарахування на зарплату 42,5%:
   Нп = 6,425 х 841,14 = 357,48 грн.
   Матеріали (беруться за діючими  цінами)  мають  вартість
2200 грн.
   Накладні  витрати (взяті за розрахунком ЖЕКу) 100% від
зарплати:
   Н = 841,14 грн.
   Інші витрата (в тому числі обов'язкові платежі до бюджету)
I = 72 грн.
   Вс = (841,14 + 357,48 + 841,14 + 2200 + 72 ) / 220000 =
0,008 грн./квад.м.
   Столярні вироби
   У розрахунок береться загальна площа 220000 квад.м.
   Заробітна плата  Оз  розрахована  на  обсяг робіт Sр =
220000 квад.м.
   Склад бригади й тарифна ставка:
   столяр 5 р. - 76,01 грн.(2 чол.)
   столяр 4 р. - 66,88 грн. (2 чол.)
   столяр 3 р. - 63,75 грн. (1 чол.)
   Таким чином основна зарплата
   Ооз = 2 х 76,01 + 2 х 66,88 + 63,75 = 349,59 грн.
   Додаткова оплата розраховується за основною:
   Одо = Оз х 0,3 = 70,00 грн.
   Преміальні доплати
   Опд = 0,5 х ( Оз + Одо)= 209,77 грн.
   Таким чином
   Оз = Оз + Одо + Онд = 629,30 грн.
   Нарахування на зарплату 42,5%:
   Нп = 0,425 х 629,30 = 267,45 грн.
   Матеріали (беруться  за  діючими  цінами) мають вартість
203 грн.
   Накладні витрати (взяті за розрахунком ЖЕКу) 100% від
зарплати:
   Н = 629,30 грн.
   Інші витрати (в тому числі обов'язкові платежі до бюджету )
I = 32 грн.
   Вс = (629,30 + 267,45 + 203 + 629.30 + 32) / 220000 =
0,008 грн./квад.м.

      14. Приклад розрахунку вартості прибирання
     прибудинкової території (у розрахунок береться
       100000 квад.м прибудинкової території)

   Заробітна плата  Оз  розрахована  на обсяг робіт (Sр =
100000 квад.м) при умові норми  обслуговування  на  1  чол.
2800 квад.м і тарифної ставці 60 грн.
   Таким чином основна зарплата
   Оз = (100000/2800) х 60 = 2160 грн.
   Додаткова оплата розраховується за основною:
   Одо = Ооз х 0.3 = 648 грн.
   Преміальні доплати
   Опд = 0,5 х (Ооз + Одо)= 1404 грн.
   Таким чином
   Оз = Ооз + Одо + Оид = 4212 грн.
   Нарахування на зарплату 42,5%:
   Нп = 0,425 х 4178.55 = 1790,10 грн.
   Матеріали (беруться за фактичними витратами) мають вартість
950 грн. Накладні витрати (взяті за розрахунком ЖЕКу) 100% від
зарплати
   Н = 4212 грн.
   Інші витрати (в тому числі обов'язкові платежі до бюджету)
I = 460 грн.
   Sпр = 253700 м; Sз = 440403 квад.м; Кп = 0,178;
   Вп = (4212 + 1790,10 + 4212 + 1950 + 460) /100000 х 0,77 =
0,0922 грн./квад.м.

       15. Приклад розрахунку вартості ремонту
        обладнання спортивних майданчиків

   Заробітна плата  Оз  розрахована  на  обсяг робіт Sр =
220000 квад.м.
   Тарифна ставка 63,17 грн. Склад бригади 2 чол.
   Основна заробітна плата
   Оз = 2 х 63,17 =126,34 грн.
   Преміальні доплати
   Опд = 0,5 х Ооз = 63,17 грн.
   Таким чином основна зарплата
   Оз = 126,34 + 63,17 = 189,91 грн.
   Нарахування па зарплату 42,5%:
   Нп = 0,425 х 189,91 = 80,54 грн.
   Матеріали (беруться за діючими цінами) мають вартість 320
грн.
   Накладні  витрати (взяті за розрахунком ЖЕКу) 100% від
зарплати:
   Н = 189,91 грн.
   Інші витрати ( в тому числі обов'язкові платежі до бюджету)
I = 22 грн.
   Вен = (189,91 + 80,54 + 320 + 189,91 + 22) / 220000 =
0,03 грн.

      16. Розрахунок вартості ремонту обладнання
            дитячих майданчиків

   Заробітна плата  Оз  розрахована  на  обсяг робіт Sр =
220000 квад.м.
   Тарифна ставка 63,17 грн. Склад бригади 2 чол.
   Основна заробітна плата
   Оз = 2 х 63,17= 126,34 грн.
   Преміальні доплати
   Опд = 0,5 х Ооз = 63,17 грн.
   Таким чином основна зарплата:
   Оз= 126,34 + 63,17 = 189,91 грн.
   Нарахування на зарплату 42,5%:
   Нп = 0,425 х 189,91 = 80,54 грн.
   Матеріали (беруться за діючими  цінами)  мають  вартість
320 грн.
   Накладні витрати (взяті за розрахунком ЖЕКу)  100%  від
зарплати: Н = 189,91 грн.
   Інші витрати ( в тому числі обов'язкові платежі до бюджету )
I = 22 грн.
   Вс = (189,91 + 80,54 + 320 + 189,91 + 22) / 220000 =
0,03 грн.

      17. Розрахунок вартості робіт на проведення
     промивки систем теплопостачання та пронесення
     гідравлічного випробування систем водопроводу

   Склад бригади 2 чоловіки:
   слюсар-сантехнік V р.,
   слюсар-сантехнік IV р.
   Норми часу: промивка систем опалення 9-поверхового будинку
8 год., промивка систем опалення 5-поверхового будинку 5 год.
   При промивці одного під'їзду 9-поверхового будинку
   Оз1 = 0,45 х 3,6 + 0,393 х 3,168 = 6,768 грн.
   При промивці одного під'їзду 5-поверхового будинку
   Оз2 = 0,45 х 2,25 + 0,396 х 3,168 = 4,455 грн.
   Додаткова оплата розраховується за основною:
   Одо1 = Оз х Оз = 1,692 грн.
   Одо2 = 0,5 х Оз = 1,1138 грн.
   Преміальні доплати
   Опд1 =0,5 х Оз = 3,384 грн.
   Опд2 = 0,5 х Оз = 2,228 грн.
   Таким чином основна зарплата
   Оз1 = 11,844 грн.
   Оз2 = 7,797 грн.
   Нарахування на зарплату 42,5%:
   Нп1 = 0.425 х 11,844 = 5,034 грн.
   Нп2 = 0,425 х 7,797 = 3,314 грн.
   Матеріали (беруться за діючими цінами) мають вартість: для
9-поверхового будинку  3,82  грн.  для  5-поверхового будинку
2,42 грн.
   Витрати на утримання та експлуатацію машин та механізмів
мають вартість:
   для  9-поверхового будинку 32,33 грн. для 5-поверхового
будинку 24,24 грн.
   Накладні  витрати (взяті за розрахунком ЖЕКу) 100% від
зарплати:
   Н1 = 11,844 грн.
   Н2 = 7,797 грн.
   Загальна кількість 5-поверхових будинків 204.
   Загальна кількість 9-поверхових будинків 154.
   Загальна площа Sз = 440403 квад.м;
   204 х 53,6726 = 10949,1 грн. - затрати на промивку систем
опалення  і  гідравлічне  випробування  систем  водопроводу
5-поверхових будинків;
   154 х 77,23 = 11893,42 грн. - затрати на промивку систем
опалення  і  гідравлічне  випробування  систем  водопроводу
9-поверхових будинків. Загальна вартість робіт
   Вжз = (10949,1 + 11893,42) / 440403 = 0,052 грн./квад.м.

БУДСТАНДАРТ Online