Приказ от 02.09.2005 № 139 Об утверждении перечня объектов и их финансирования в 2005 году по бюджетной программе 5311800 Развитие и реконструкция централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
              Н А К А З
 
            02.09.2005 N 139
 
 
        Про затвердження переліку об'єктів
      та їх фінансування у 2005 році за бюджетною
      програмою 5311800 "Розвиток та реконструкція
       централізованих систем водопостачання
            та водовідведення"
 
 
   На виконання Закону України "Про Державний бюджет України на
2005 рік" із змінами та доповненнями) та відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2005 N 831
 "Про затвердження Порядку здійснення видатків,
пов'язаних з виконанням завдань та заходів Загальнодержавної
програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства
на 2004-2010 роки, що передбачені у Державному бюджеті України на
2005 рік" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  перелік  об'єктів  централізованих  систем
водопостачання та водовідведення, на розвиток і реконструкцію яких
спрямовуються кошти бюджетної програми 5311800 "Розвиток  та
реконструкція  централізованих  систем  водопостачання  та
водовідведення".
 
   2. Фінансово-економічному управлінню (М.М.Ващук):
   - включити Міністерство будівельної політики, архітектури та
житлово-комунального господарства АР Крим, структурні підрозділи
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
з питань комунального господарства до  мережі  розпорядників
бюджетних  коштів нижчого рівня, надати відповідний розподіл
показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань
загального  фонду  Державного бюджету України та забезпечити
спрямування бюджетних коштів за розподілом на їх реєстраційні
рахунки, відкриті в органах Державного казначейства;
   - надавати Мінфіну та Державному казначейству звіт  про
використання  бюджетних  коштів,  виділених  на  розвиток та
реконструкцію  централізованих  систем  водопостачання  та
водовідведення, в установленому законодавством порядку.
 
   3. Міністерству  будівельної  політики,  архітектури  та
житлово-комунального господарства АР Крим, структурним підрозділам
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
з питань комунального господарства:
   - відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт
і послуг за державні кошти" та постанови Кабінету
Міністрів України від 27.09.2000 N 1469 "Про
організаційні заходи щодо  функціонування  системи  державних
закупівель" та інших законодавчих та нормативних актів визначити
виконавців робіт з розвитку та реконструкції централізованих
систем  водопостачання  та водовідведення та укласти з ними
відповідні договори;
   - щомісячно, до 10 числа місяця, наступного за звітним,
надавати Управлінню  водопровідно-каналізаційного  господарства
(М.І.Бригадир)   звіт про найменування та фізичні обсяги робіт,
виконаних на об'єктах  за  бюджетні  кошти,  відповідно  до
запропонованої форми;
   - щомісячно, до 10 числа місяця, наступного за звітним,
надавати Фінансово-економічному управлінню  (М.М.Ващук) фінансову
звітність за встановленими формами та копію витягу з відповідного
реєстраційного рахунку у Державному казначействі України станом на
1 число місяця, наступного за звітним;
   - у разі необхідності внесення змін і доповнень до переліку
об'єктів, затвердженого п.  1  цього  наказу,  подавати  до
Держжитлокомунгоспу обґрунтовані пропозиції, погоджені з Радою
міністрів АР Крим, обл(міськ)держадміністрацією.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Комітету Г.М.Семчука.
 
 Голова Комітету                   О.Ю.Кучеренко

БУДСТАНДАРТ Online