Письмо от 02.02.2005 № 7/8-73 Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З  БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ЛИСТ

від 02.02.2005 р. N 7/8-73

Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт

Лист втратив чинність
 (згідно з наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури
 від 10 листопада 2005 року N 189)

Лист відкликано
 (згідно з листом Державного комітету України з будівництва та архітектури
 від 17 листопада 2005 року N 7/8-1209)

У зв'язку зі змінами складових вартості будівництва, пов'язаних з зростанням рівня заробітної плати в будівельній галузі, вартості матеріальних ресурсів, робіт та послуг, вартості будівельно-монтажних робіт, а також інфляційними процесами, що відбулися в країні за період з 2002 по 2004 роки, Держбудом на підставі даних проектних та вишукувальних організацій уточнені індекси та показники кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт станом на 1 січня 2005 року. При обчисленні цих показників та індексів прийнятий рівень заробітної плати, що відповідає 5 розряду складності робіт у будівництві.

Зазначені індекси та показники можуть застосовуватись при визначенні кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт і уточнюватися при формуванні договірної ціни на підставі обгрунтовуючих розрахунків проектно-вишукувальної організації, погоджених із замовником.

Додаток: на 2 аркушах.

 

Голова Комітету  

В. І. Череп 


 

Додаток 1
до листа Держбуду України
від 2 лютого 2005 р. N 7/8-73 


ІНДЕКСИ
визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один люд.-день станом на 01.01.2005

N
п/п 

Види робіт 

Індекси 

Показник кошторисної вартості в розрахунку на 1 люд.-день, грн. 

Проектні роботи 

2,80 

128,0 

Проектно-планувальні роботи 

3,12 

142,0 


 
 

Вишукувальні роботи (крім інженерно-геодезичних):  

  

  

польові 

3,98  

208,0  

камеральні 

2,80 

128,0 

Інженерно-геодезичні роботи 

3,20 

167,0 


 

Начальник Управління 

П. І. Губень 


  

Додаток 2
до листа Держбуду України
від 2 лютого 2005 р. N 7/8-73 


Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт при індивідуальному проектуванні будівель, споруд і комплексів житла і соціальної сфери на конкретних ділянках станом на 01.01.2005

N
п/п 

Вартість будівництва за главами 1 - 9 (без вартості устаткування), тис. грн.*

Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт у відсотках за категоріями складності об'єктів 

Категорії складності об'єктів 

II 

III 

IV 

До 20,0 

3,46 

4,06 

4,85 

5,56 

6,23 

20 - 100 

3,46 - 3,35 

4,06 - 4,03 

4,85 - 4,72 

5,56 - 5,41 

6,23 - 6,04 

100 - 250 

3,35 - 3,30 

4,03 - 3,98 

4,72 - 4,64 

5,41 - 5,31 

6,04 - 5,95 

250 - 300 

3,30 - 3,23 

3,98 - 3,91 

4,64 - 4,55 

5,31 - 5,22 

5,95 - 5,85 

300 - 450 

3,23 - 3,04 

3,91 - 3,67 

4,55 - 4,30 

5,22 - 4,92 

5,85 - 5,51 

450 - 750 

3,04 - 2,93 

3,67 - 3,53 

4,30 - 4,13 

4,92 - 4,72 

5,51 - 5,30 

750 - 1000 

2,93 - 2,75 

3,53 - 3,30 

4,13 - 3,87 

4,72 - 4,38 

5,30 - 4,95 

1000 - 2000 

2,75 - 2,63 

3,30 - 3,16 

3,87 - 3,71 

4,38 - 4,22 

4,95 - 4,72 

2000 - 3000 

2,63 - 2,54 

3,16 - 3,06 

3,71 - 3,58 

4,22 - 4,08 

4,72 - 4,58 

10 

3000 - 4000 

2,54 - 2,38 

3,06 - 2,87 

3,58 - 3,35 

4,08 - 3,84 

4,58 - 4,30 

11 

4000 - 5000 

2,38 - 2,07 

2,87 - 2,49 

3,35 - 2,89 

3,84 - 3,33 

4,30 - 3,73 

12 

5000 - 6000 

2,07 - 1,97 

2,49 - 2,40 

2,89 - 2,78 

3,33 - 3,19 

3,73 - 3,56 

13 

6000 - 7000 

1,97 - 1,86 

2,40 - 2,26 

2,78 - 2,64 

3,19 - 3,00 

3,56 - 3,38 

14 

7000 - 8000 

1,86 - 1,77 

2,26 - 2,13 

2,64 - 2,51 

3,00 - 2,88 

3,38 - 3,22 

15 

8000 - 9000 

1,77 - 1,68 

2,13 - 2,01 

2,51 - 2,36 

2,88 - 2,72 

3,22 - 3,04 

16 

9000 - 10000 

1,68 - 1,63 

2,01 - 1,96 

2,36 - 2,27 

2,72 - 2,62 

3,04 - 2,93 

17 

10000 - 12000 

1,63 - 1,50 

1,96 - 1,81 

2,27 - 2,07 

2,62 - 2,39 

2,93 - 2,71 

18 

12000 - 14000 

1,50 - 1,41 

1,81 - 1,70 

2,07 - 1,98 

2,39 - 2,23 

2,71 - 2,48 

19 

14000 - 16000 

1,41 - 1,34 

1,70 - 1,63 

1,98 - 1,88 

2,23 - 2,17 

2,48 - 2,43 

20 

16000 - 18000 

1,34 - 1,29 

1,63 - 1,55 

1,88 - 1,82 

2,17 - 2,11 

2,43 - 2,36 

21 

18000 - 20000 

1,29 - 1,24 

1,55 - 1,50 

1,82 - 1,77 

2,11 - 2,02 

2,36 - 2,25 

22 

20000 - 22000 

1,24 - 1,22 

1,50 - 1,46 

1,77 - 1,72 

2,02 - 1,99 

2,25 - 2,15 

23 

22000 - 24000 

1,22 - 1,17 

1,46 - 1,42 

1,72 - 1,64 

1,99 - 1,90 

2,15 - 2,12 

24 

24000 - 25000 

1,17 - 1,13 

1,42 - 1,36 

1,64 - 1,58 

1,90 - 1,83 

2,12 - 2,07 

25 

26000 - 28000 

1,13 - 1,10 

1,36 - 1,33 

1,58 - 1,55 

1,83 - 1,75 

2,07 - 1,98 

26 

28000 - 30000 

1,10 - 1,08 

1,33 - 1,31 

1,55 - 1,52 

1,75 - 1,69 

1,98 - 1,91 

27 

30000 - 32000 

1,08 - 1,05 

1,31 - 1,28 

1,52 - 1,51 

1,69 - 1,67 

1,91 - 1,88 

28 

32000 - 34000 

1,05 - 1,04 

1,28 - 1,25 

1,51 - 1,49 

1,67 - 1,65 

1,88 - 1,85 

29 

34000 - 36000 

1,04,1,02 

1,25 - 1,23 

1,49 - 1,47 

1,65 - 1,62 

1,85 - 1,82 

30 

36000 - 38000 

1,02 - 1,00 

1,23 - 1,20 

1,47 - 1,40 

1,62 - 1,61 

1,82 - 1,81 

31 

38000 - 40000 

1,00 - 0,98 

1,20 - 1,18 

1,40 - 1,39 

1,61 - 1,59 

1,81 - 1,80 

32 

Понад 40000 

0,98 

1,18 

1,39 

1,59 

1,80 


Примітка. Проміжні значення визначаються методом інтерполяції.

 

Начальник Управління 

П. І. Губень 


 

Надруковано:
"Ціноутворення у будівництві",
N 2, лютий, 2005 р.

БУДСТАНДАРТ Online