Постановление от 12.09.2005 № 886 Об утверждении перечня объектов, которые финансируются за счет государственных капитальных вложений, выделенных для выполнения Чернобыльской строительной программы в 2005 год...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 12 вересня 2005 р. N 886
                Київ

    Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються
      за рахунок державних капітальних вкладень,
       виділених для виконання Чорнобильської
         будівельної програми у 2005 році

      Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1188 від 15.12.2005 )   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

   1. Затвердити перелік об'єктів, що фінансуються за рахунок
державних  капітальних  вкладень,  виділених  для  виконання
Чорнобильської будівельної програми у 2005 році (додається).

   2. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи довести
показники фінансування об'єктів, зазначених у пункті 1 цієї
постанови, до відповідних розпорядників коштів державного бюджету.

   Розпорядникам коштів державного бюджету інформувати щомісяця
до 10 числа наступного періоду Міністерство з питань надзвичайних
ситуацій  та  у  справах  захисту  населення  від наслідків
Чорнобильської катастрофи  про  стан  використання  державних
капітальних  вкладень, виділених для виконання Чорнобильської
будівельної програми за об'єктами, що споруджуються за їх рахунок.

   3. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту  населення  від  наслідків  Чорнобильської катастрофи
інформувати щомісяця до 15 числа наступного періоду Кабінет
Міністрів України про стан використання державних капітальних
вкладень, виділених для виконання Чорнобильської  будівельної
програми за об'єктами, що споруджуються за їх рахунок.


    Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України              Ю.ЄХАНУРОВ

   Інд. 33


                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 12 вересня 2005 р. N 886

               ПЕРЕЛІК
     об'єктів, що фінансуються за рахунок державних
     капітальних вкладень, виділених для виконання
     Чорнобильської будівельної програми у 2005 році


                          (тис. гривень)
Найменування об'єкта та його місцезнаходження, одиниця виміру Рік поча- тку і закі- нчен- ня буді- вниц- тва Зага- льна кошто- рисна вар- тість Залишок кошто- рисної варто- сті на 1 січня 2005 р. Проек- тна потуж- ність (залишок на 1 січня 2005 р.) Частка держа- вної влас- ності у майні забу- довни- ка на 1 січ- ня 2005 р., відсо- тків Буді- вель- на гото- вні- сть пус- ково- го комп- лексу на 1 сі- чня 2005 р., від- сот- ків 2005 рік
вве- дення поту- жнос- ті в дію перед- бачено капіта- ло- вкла- день за ра- хунок коштів держав- ного бюджету
МНС               8190
Будівництво (придбання) житла для переселення громадян із зони безумовного (обов'язкового) відселення 2005             2529
Дорога Прип'ять - Буряківка у зоні відчуження Чорнобильської АЕС - реконструкція, 2005- 2006 3978,9 3978,9   100     1652
кілометрів       15     10  
Свердловини у зоні відчуження Чорнобильської АЕС - тампонаж, 2000- 2008 1333 1103   100     217
одиниць       329     4  
Фізичний захист пункту захоронення радіоактивних відходів "Підлісний" (огорожа із сигналізацією), 2005 300 300   100     300
об'єктів       1     1  
Корпус променевої терапії Інституту ендокринології та обміну речовин, м. Київ - розширення, 1998- 2005 7616 2700   100     3492 (з них 159 тис. гривень на рахунок коштів спеціаль ного
тис. кв. метрів       2,85     2,85  
МОЗ               196,3
Регіональний діагностичний центр м. Костянтинівка Донецької області - погашення заборгованості за фактично виконані роботи на 1 січня 2005 р.               196,3
Волинська область               607,9
Шкільна їдальня, с. Бихів Любешівського району - погашення заборгованості за фактично виконані роботи на 1 січня 2005 р.               180
Вуличні дороги з твердим покриттям, с. Галузія Маневицького району - облаштування, 2005- 2007 2503,4 2503,4   100     163,9*
кілометрів       11,9     0,8  
Квартальна котельня, с. Прилісне Маневицького району - будівництво, 2005- 2007 1067,8 1067,8   100     100
Гкал/год       1,6        
Вуличні дороги з твердим покриттям, с. Прилісне Маневицького району - облаштування, -"- 1642,6 1642,6   100     164
кілометрів       7,8     0,8  
Житомирська область               2193
Школа, с. Новий Дорогинь Народицького району - будівництво, 1999- 2005 2835 1265   100     1265
учнівських місць       72     72  
Водопровідні мережі, смт Першотравневе Овруцького району - будівництво, 1991- 2005 680 80   100     80
кілометрів       11,6   87 11,6  
Газові мережі, смт Першотравневе Овруцького району - будівництво, 1996- 2005 410 130   100     130
кілометрів       1,6   82 1,6  
Газові мережі, с. Облітки Радомишльського району - будівництво, 1993- 2005 122 42   100     42
кілометрів       1,5   90 1,5  
Газові мережі, с. Краснобірка Радомишльського району - будівництво, 1996- 2005 156 90   100     90
кілометрів       1   80 1  
Погашення кредиторської заборгованості за фактично виконані роботи на 1 січня 2005 р. - усього               586
у тому числі:                
житлові будинки, с. Малинівка Брусилівського району               53,5
лікарня, смт Брусилів               212,4
житлові будинки, смт Брусилів               12,7
фельдшерсько- акушерський пункт, с. Осівці Брусилівського району               0,2
школа, с. Гульськ Новоград- Волинського району               22,4
молочно-товарна ферма, с. Гульськ Новоград- Волинського району               10,5
очисні споруди, с. Гульськ Новоград- Волинського району               121,1
школа, смт Броницька Гута Новоград- Волинського району               12,4
житлові будинки, смт Корнин Попільнянського району               70
житлові будинки, с. Головенка Житомирського району               38
житлові будинки, с. Садки Житомирського району               13,4
центральна районна лікарня - пологове відділення, смт Олевськ               6,5
шкільна їдальня, м. Овруч               12,9
Київська область               2700
32-квартирний житловий будинок, с. Бишів Макарівського району - будівництво, 1998- 2006 5961,6 4568,5   100     2500
тис. кв. метрів       2,3   50 1,2  
Школа, с. Страхолісся Іванківського району, реконструкція 2004- 2005 500 200   100 70   200 (за ра- хунок коштів спеціаль ного фонду)
Кіровоградська область               370
Реконструкція дитячого садка під громадський центр, с. Несваткове Олександрівського району, 1993- 2005 1931 370   100     370
місць       205   70 205  
Рівненська область               1270
Обласний онкологічний диспансер (радіологічний корпус та блок забезпечення), м. Рівне - будівництво, 1996- 2005 13878,7 925   100     925
ліжок       25   97 25  
Лікарська амбулаторія, с. Великі Озера Дубровицького району - виготовлення проектно- кошторисної документації 2005             10
Школа I-III ступеня, с. Великі Озера Дубровицького району - виготовлення проектно- кошторисної документації -"-             24
Школа I ступеня, с. Шахи Дубровицького району - реконструкція, -"- 58 58   100     58
учнівських місць       20     20  
Школа, смт Зарічне - для покрівлі площа, тис.кв. метрів 2004- 2005 630 253 0,8 100 60   253 (за ра- хунок коштів спеціаль ного фонду)
Чернігівська область               182,7
Газифікація, с. Неданчичі Ріпкинського району - будівництво газових мереж та переобладнання опалення об'єктів бюджетної сфери на газове, 1993- 2005 345 182,7   100     182,7
кілометрів       2,78   51 2,78  
Усього               15709,9 (з них 729,9 тис. гривень за раху- нок кош- тів спе- ціаль- ного фонду)

_______________
   * У тому числі 117,9 тис. гривень за  рахунок  коштів
спеціального фонду (для введення першої черги).

( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1188
 від 15.12.2005 )


           УЗАГАЛЬНЕНИЙ РОЗПОДІЛ
      державних капітальних вкладень для виконання
     Чорнобильської будівельної програми на 2005 рік


                          (тис. гривень)
Назва органу виконавчої влади Державні капітальні вкладення, всього У тому числі за рахунок коштів
загального фонду державного бюджету спеціального фонду державного бюджету
Усього 15709,9 14980 729,9
У тому числі:      
МНС 8190 8031 159
МОЗ 196,3 196,3  
облдержадміністрації - всього 7323,6 6752,7 570,9
з них:      
Волинська 607,9 490 117,9
Житомирська 2193 2193  
Київська 2700 2500 200
Кіровоградська 370 370  
Рівненська 1270 1017 253
Чернігівська 182,7 182,7  

( Узагальнений розподіл із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1188 від 15.12.2005 )

БУДСТАНДАРТ Online