Приказ от 29.11.2005 № 6 О мероприятиях по выполнению положений Закона Украины О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

              Н А К А З

             29.11.2005 N 6

        Про заходи щодо виконання положень
       Закону України "Про дозвільну систему
        у сфері господарської діяльності"


   З метою забезпечення виконання доручення Прем'єр-міністра
України Ю.Єханурова від 09.11.05 N 49882/16/1-05 щодо виконання
Плану заходів впровадження положень Закону України "Про дозвільну
систему у  сфері  господарської  діяльності" 
Н А К А З У Ю:

   1. Заступникам Міністра та керівникам структурних підрозділів
за належністю питань забезпечити виконання Закону України "Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

   2. Затвердити відповідальними виконавцями  Плану  заходів
впровадження положень Закону України "Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності", з яких Міністерство
визначено виконавцем або співвиконавцем, структурні підрозділи
Міністерства додається).

   3. Структурним підрозділам, визначеним виконавцями заходів,
забезпечити подання інформації про їх виконання для узагальнення в
установлені терміни до Юридичного управління.

   4. Юридичному управлінню забезпечити узагальнення та подання
до Кабінету Міністрів України та Держпідприємництва відповідних
пропозицій та інформації від Міністерства.

   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра А.Беркуту.

 Міністр                          П.Качур


                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   будівництва, архітектури
                   та житлово-комунального
                   господарства України
                   29.11.2005 N 6


                ПЛАН
      заходів впровадження положень Закону України
      "Про дозвільну систему у сфері господарської
      діяльності", з яких Міністерство визначено
             співвиконавцем


N з/п Захід (посилання на Закон Відповідальний виконавець Термін виконання
1. Розробити та надати на погодження до Держпідприємництва форму повідомлення Міністерства про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства та пропозиції щодо надання такого повідомлення (абз. 9 част. 1 ст. 1) Управління містобудування та архітектури Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві Державна архітектурно- будівельна інспекція 05.02.2006
2. Подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення Кабінету Міністрів України щодо затвердження форми повідомлення Міністерства про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства (абз. 9 част. 1 ст. 1) Управління містобудування та архітектури Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві Державна архітектурно- будівельна інспекція 20.02.2006
3. Розробити та надати на погодження до Держпідприємництва Порядок видачі документів дозвільного характеру Міністерством (част. 2 ст. 4) Управління містобудування та архітектури Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві Державна архітектурно- будівельна інспекція Управління водопровідних та каналізаційних систем Погодити з Держпідприємницт- вом (11.11.2005)
4. Подати в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України Порядок видачі документів дозвільного характеру Міністерством (част. 2 ст. 4) Управління містобудування та архітектури Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві Державна архітектурно- будівельна інспекція Управління водопровідних та каналізаційних систем 30.11.2005
5. Розробити та надати на погодження до Держпідприємництва пропозиції щодо рішення Кабінету Міністрів України про затвердження розміру тарифів, у тому числі їх граничні розміри, на проведення дозвільними органами обстежень (експертиз), які є підставою для видачі документів дозвільного характеру (част. 6 ст. 4) Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві Управління водопровідних та каналізаційних систем Погодити з Держпідприємницт- вом (11.11.2005)
6. Надати до Держпідприємництва пропозиції до Порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру (част. 3 ст. 6) Управління містобудування та архітектури Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві Державна архітектурно- будівельна інспекція Управління водопровідних та каналізаційних систем 15.12.2005
7. Підготувати та подати до Держпідприємництва пропозиції стосовно визначення посадових осіб Міністерства, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) Юридичне управління із залученням структурних підрозділів Погодити з Держпідприємницт- вом (25.11.2005)
8. Підготувати відповідно до компетенції Міністерства та подати на погодження до Держпідприємництва пропозиції щодо: внесення змін до законів України "Про пожежну безпеку", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про охорону праці" ( 2694-12 ) та інших для приведення їх у відповідність із Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" внесення змін до законодавчих актів стосовно визначення переліку дій, права на впровадження яких набуваються за декларативним принципом (част. 4 ст. 11) Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві Державна архітектурно- будівельна інспекція 07.12.2005
9. Подати відповідно до компетенції Міністерства в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекти щодо: - внесення змін до законів України "Про пожежну безпеку", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про охорону праці" ( 2694-12 ) та інших та приведення їх у відповідність із Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" - внесення змін до законодавчих актів стосовно визначення переліку дій, права на впровадження яких набуваються за декларативним принципом (част. 4 ст. 11) Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві Державна архітектурно- будівельна інспекція 25.01.2006
10. Провести відповідно до компетенції Міністерства моніторинг законодавства з метою визначення доцільності застосування деяких документів дозвільного характеру та подати Держпідприємництву пропозиції щодо скасування документів дозвільного характеру, застосування яких є недоцільним (част. 5 ст. 11) Управління містобудування та архітектури Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві Державна архітектурно- будівельна інспекція Управління комунальної теплоенергети- ки Управління водопровідних та каналізаційних систем 28.11.2005
11. Подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів щодо скасування документів дозвільного характеру, застосування яких є недоцільним (част. 5 ст. 11) Управління містобудування та архітектури Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві Державна архітектурно- будівельна інспекція Управління комунальної теплоенергети- ки Управління водопровідних та каналізаційних систем 01.12.2005
12. Подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність із Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та відповідних законів (част. 6 ст. 11) Управління містобудування та архітектури Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві Державна архітектурно- будівельна інспекція Управління комунальної теплоенергети- ки Управління водопровідних та каналізаційних систем 20.12.2005
13. Привести свої нормативно-правові акти у відповідність із вимогами Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та доповісти Кабінету Міністрів України (част. 6 ст. 11) Управління містобудування та архітектури Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві Державна архітектурно- будівельна інспекція Управління комунальної теплоенергети- ки Управління водопровідних та каналізаційних систем 20.12.2005
14. Забезпечити ефективну діяльність центрів з видачі документів дозвільного характеру (за наявності) за принципом організаційної єдності, в тому числі шляхом участі представників Міністерства у роботі зазначених центрів. Відповідні структурні підрозділи (за належністю питань) постійно
15. Підготувати відповідно до компетенції Міністерства та надати Держпідприємництву інформацію щодо діяльності центрів з видачі документів дозвільного характеру (за наявності) за принципом організаційної єдності протягом 2005 року Відповідні структурні підрозділи (за належністю питань) 19.12.2005
16. Взяти участь у навчанні, що проводить Держпідприємництво щодо видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності Відповідні структурні підрозділи (за належністю питань) грудень

БУДСТАНДАРТ Online