Решение от 26.10.2005 № 68 О проекте Изменений к разделам 2, 3 и 4 Выпуска 64 Справочника квалификационных характеристик профессий работников

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
      ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
           Науково-технічна рада
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             26.10.2005 N 68
 
 
       Про проект "Змін до розділів 2, 3 та 4
        Випуску 64 Довідника кваліфікаційних
        характеристик професій працівників"
 
            у робочому порядку)
 
 
   Розглянувши проект "Змін до розділів 2, 3 та 4 Випуску 64
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників",
розроблений Українським  науково-дослідним  центром  економіки
будівництва "Екобуд", науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Схвалити проект "Змін до розділів 2, 3 та 4 Випуску 64
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників",
рекомендований  секцією  "Економіка  та  стратегія  розвитку
будівельного комплексу" науково-технічної ради Держбуду України
(протокол від 28 вересня 2005 р. N 5).
 
   2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного
комплексу (Т.Шарапова) рекомендувати проект "Змін до розділів 2, 3
та 4 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників" для подання на погодження до Міністерства праці та
соціальної політики України та Центрального комітету професійної
спілки працівників будівництва  і  промисловості  будівельних
матеріалів України, в десятиденний термін підготувати проект
наказу про затвердження зазначеного нормативного документа в
установленому порядку.
 
 Головуючий                       А.Беркута
 
 
               * * *
 
               Довідка
 
 
   Застосування передових технологій та організації виробництва,
впровадження сучасних машин, механізмів, устаткування, технічних
пристроїв,  інструментів  та контрольно-вимірювальних приладів
зумовлює появу нових видів робіт і професій у будівництві. Це, в
свою  чергу,  потребує  необхідності  розроблення  нових
кваліфікаційних характеристик професій робітників, зайнятих на
виконанні   будівельних,   монтажних,  ремонтно-будівельних,
дорожньо-будівельних тощо робіт.  Проект  26  кваліфікаційних
характеристик розроблено Українським науково-дослідним центром
економіки будівництва "Екобуд".
 
   Характеристики ввійдуть як зміни та доповнення до розділів 2,
3, 4 Випуску 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні
роботи"  Довідника  кваліфікаційних  характеристик  професій
працівників ( v0032241-00, v0249241-99 ).
 
   До складу проекту Змін до розділу 2 "Робітники. Будівельні,
монтажні  та   ремонтно-будівельні  роботи" підготовлено 17  
кваліфікаційних   характеристик   професій,  до розділу 3 
"Робітники. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних 
споруд спеціального призначення" - 
2 характеристики та до розділу 4 "Робітники. Будівництво та ремонт
автомобільних доріг" - 7 характеристик.
 
   У проекті "Змін до розділів 2, 3 та 4 Випуску 64 Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників"  враховано
вимоги  Класифікатора  професій  ДК  003-95  (  v0257217-95,
v257a217-95, v257b217-95 ), законодавства України. У процесі
розроблення проекту враховано зауваження та пропозиції будівельних
організацій та підприємств, сучасну технологію виконання робіт.
 
   Проект кваліфікаційних характеристик пройшов експертизу в
Центрі продуктивності Міністерства праці та соціальної політики
України, що підтверджується відповідними актами. За пропозицією
Центру "Екобуд" Науково-дослідним інститутом соціально-трудових
відносин дві професійні назви робіт "Слюсар-електрик з ремонту та
обслуговування   електричних   підйомників   (ліфтів)"  та
"Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних
кранів і машин" включено як нові до складу Зміни N 7 до Державного
класифікатора професій ДК 003-95 ( v0257217-95, v257a217-95,
v257b217-95 ).
 
   Проект "Змін до розділів 2, 3 та 4 Випуску 64 Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників" розглянуто та
схвалено на секції "Економіка та стратегія розвитку будівельного
комплексу" (протокол від 28 вересня жовтня 2005 року N 5).
 
 Начальник управління економіки
 та стратегії розвитку будівельного
 комплексу                       Т.Шарапова